Тұлғаның әлеуметтену кезеңдері
Презентация қосу
Әлеуметтену және
бірегейлік
Орындаған: 6В07317-АЖиОЗ тобының студенті
Баширова Ақнұр
Әлеуметтену — жеке адамдарға қоғам мен оның
құрылымдары тарапынан үнемі әсер ету процесі. Соның
нәтижесінде адамдар белгілі бір білімдерді, құндылықтар
мен нормаларды игеріп, нақты қоғамда, әлеуметтік топтар
мен ұйымдарда өмір сүру тәжірибесін жинақтайды әрі
тұлғаға сол қоғамның тең құқылы мүшесіне айналады. Әрбір
жеке адам (индивид), әр жаңа ұрпақ өздері туып, өмір сүріп
жатқан әлеуметтік жүйенің мәдени мұрасын игерудің өзіне
тән ерекше жолынан жүріп өтеді. Осынау маңызды процесті
ғылымда "жеке адамның әлеуметтенуі " деп атайды.
1.Әлеуметтену және бірегейлік
теориялары (Т.Парсонс, Г.Х.Мид).
Әлеуметтену және бірегейлік теориялары. Социологияда әлеуметтену мен
сәйкестендіру процестерін түсіндіретін екі теория бар. Бұл құрылымдық
функционализм (Талькотт Парсонс) және символикалық интеракционизм (Джой
Герберт Мид) ұсынатын рөлдік теория. Рөлдік теорияға сәйкес қоғам - бұл тұтастай
алғанда қоғамның тұрақтылығын сақтау үшін жұмыс істейтін әр түрлі
функционалды бөліктердің күрделі жүйесі.
Символдық интеракционизм - бұл қажеттілікті ғана емес, сонымен қатар жеке
тұлғаның әлеуметтену механизмін түсіндіру әрекетті, яғни әлеуметтік нормаларды
игеру. Бұл теорияға сәйкес әлеуметтік өзара әрекеттесудің маңызды аспектісі -
вербалды және вербалды емес белгілердің (сөздер , мимика) алмасуы. Бұл айырбас
кезінде адамдар өз әсерінің басқа адамдарға әсерін елестете алады. Басқа
адамдармен өзара әрекеттесу барысында олардың реакциясын болжай отырып, біз
өз мінез - құлқымызды саналы түрде бақылау мүмкіндігіне ие боламыз.
Басқалардың реакциясын күту Нәтижесінде адам өзінше әлеуметтік немесе
«айнадағы өзін» дамытады (К. Кулидің терминологиясында).
Фунционализм тарихының маңызды кезеңіне американдық нұсқауы (П.
Парсонс , Р.Мертон және т.б.) айналды, олар әдістемені дамытып,
әлеуметтанудың барлық бөлімдеріне таратты. Американ социологы
Роберт Мертон (Т.Ж. 1910) құрылымдық функционализм теориясы мен
әдістемесінің құрастыруына елеулі үлес қосты. Құрылымдық тәсіл
негізінде күрделі объект (қоғам және оның жағдайы, әлеуметтік институт
немесе үрдіс) оның құрамына кіретін бірліктердің аналитикалық
есептеуін жүргізеді. Шығарылған статистикалық жағдай әлеуметтік
өзгеріс үрдісінің анализі үшін бастама бол алады. Қоғамды көптеген
элементтерден тұратын күрделі, статистикалық жүйе ретінде
қарастыратын құрылымдық тәсілден ерекше функциональді тәсілді
біртұтас және тәсіл тұлғалардың функциональді тәртіптері, әр түрлі
деңгейдегі ұйымдар мен жүйелер жөніндегі көріністерге негізделеді.
Рөлдер теориясы Символдық интеракционизм
Әлеуметтенудің мақсаттарын Әлеуметтенудің құралдары мен
сипаттайды механизімін сипаттайды
Әлеуметтенудің қайнар көзі- Әлеуметтенудің қайнар көзі-
әлеуметтік нормалардың адамдардың басқа біреудің рөлін
интернализациясы қабылдау қабілеті
Жеке адамды толығымен қоғам Жеке тұлға ешқашан толықтай
қалыптастырады және қоғамға жатпайды, әрдайым
адамдардың көпшілігі қоғамның конформды емес ,
«ойын ережелерін» қабылдады ойластырылмаған әрекеттерге
орын болады
Әлеуметтену кезеңдері. Бірінші
реттік және екінші реттік
әлеуметтену.
Бірінші реттік әлеуметтану. Екінші реттік әлеуметтану.Бірінші реттік
әлеуметтену- бала үшін өте маңызды, өйткені бұл әлеуметтену процесінің қалған
бөлігі үшін негіз болып табылады. Бастапқы әлеуметтенуде бала қоғам туралы,
оның құндылықтары мен нормалары туралы идеяларды алатын отбасы өте
маңызды рөл атқарады.
Екінші реттік әлеуметтену.- бұл үйден тыс жерде болады. Оның негізі-балалар
жаңа ережелерге сәйкес және жаңа жағдайда әрекет етуі керек мектеп.
Процесінде адам енді шағын топқа емес, орташа топқа қосылады.
Тұлғаның гендерлік-рөлдік әлеуметтенуі
Бұл түрі гендерлік әлеуметтену деп те аталады және ол адамның еркек
пен әйел арасындағы ерекше айырмашылықтарды ассимиляциялауын
қамтиды. Қолданыстағы мінез-құлық үлгілерін, екі жыныстың нормалары
мен құндылықтарын, сондай-ақ бірқатар ережелер мен стандарттарды
енгізу үшін қоғам мен әлеуметтік ортаның ықпалын қабылдау бар. Бұл
өмір бойы жалғасады. Тұлғаны әлеуметтену концепциясы гендерлік
тұрғыдан оны жүзеге асырудың келесі механизмдерін анықтайды:
Әлеуметтік қолайлы мінез-құлық ынталандырылады, нормадан ауытқу
жазаланады.
Адам жақын топтарда, яғни отбасында, құрдастар арасында және т.б.
өзіне қолайлы гендерлік үлгілерді таңдайды.
Тұлғаның әлеуметтену кезеңдері
Қоғамда тұлғаның қалыптасу процесі бірнеше кезеңнен өтеді:
Балалық шақ.Бұл жаста тұлғаның шамамен 70% қалыптасатыны дәлелденген.
Ғалымдар жеті жасқа дейін бала өзінің «менін» үлкен жылдарға қарағанда жақсы
түсінетінін анықтады.
Жасөспірім жылдар.Бұл кезеңде көптеген физиологиялық өзгерістер орын
алады. 13 жастан бастап балалардың көпшілігі мүмкіндігінше көп
жауапкершілікті алуға тырысады.
Жастар.Жеке тұлғаның әлеуметтену кезеңдерін сипаттай отырып, бұл кезеңнің
ең қарқынды және қауіпті кезеңі болып табылатынын және оның 16 жастан
басталатынын атап өткен жөн. Бұл кезеңде адам қай бағытта алға жылжу, қай
қоғамның бір бөлігі болу және т.б. маңызды шешімдер қабылдайды.
Ересектік. 18 жастан бастап адамдардың көпшілігі үшін негізгі жұмыс жұмыс
және жеке өмір бағытында. Адам өзін жұмыс және жыныстық тәжірибе арқылы,
сонымен қатар достық және басқа салалар арқылы үйренеді.
Гендерлік бірегейлік

Бала дүниеге келген кезден бастап қоғам қыздарға басқаша, ұлдарға басқаша қарайды; қызғылт немесе
қоңырқай көрпеге орайды, бірін спортқа үйретсе, екіншісіне тігін тігуді үйретеді. Осылайша, символдық
интеракционизм зерттеулері анықтағандай, балалар өздерінің жынысын және гендерлік рөлдерін
таниды. Жас балалардың гендер жөніндегі ойлары әдетте түрақты болады. Олардың мұндай ойлары екі
себептен елеулі стереотиптердің дамуына алып келеді. Бірінші себеп - әлем тек қана жыныс бойынша
бөлінеді. Балалардың ойынша, әйелдер көпір салмайды, ал еркектер тігін тігумен айналыспайды.
Стереотиптің қалыптасуына әсер ететін екіншіі себеп, тағы бір маңызды фактор - олардың өздеріне
деген көзқарасы. Зерттеулер көрсеткендей, ата-аналар ұл баласы мен қыз баласын әр басқа қабылдайды.
Олар өз балаларына «жынысына сәйкес келетін» ойыншықтарды береді, ұлдары қыздардың, не қыздары
ұлдардың ойыншықтарымен ойнаса алаңдаушылық пайда болады. Ата-аналар ұлдарга белсенді және
агрессивті болуға ерік береді, ал қыздарының тыныш ойнауын және үлкендермен бірге жүруін
қолдайды. Ата-аналар гендерлік стереотипке сай мінез-құлықты қолдамаса, балалары гендерлік
стереотиптерді қатаң ұстанбас еді. Осы процестің нәтижесінде ұлдар мен қыздардың өз жыныстарына
тән әрекеттер туралы тұрақты пікірлері дамиды. Мысалы, ұлдар қыздарға тән қасиеттер көрсеткені үшін
сынға алынады. Сол себепті кішкентай ұлдар мен қыздардың жынысқа тән әрекеттер жөніндегі ойлары
ерекше қатаң. Қыздар ұлға тән мінез-құлық көрсете алады. Сонымен қатар көптеген ата-аналар қазір
қыздарының спортпен шұғылдануын, компьютерде ойнауын және басқа ұл балаларға тән іс-
әрекеттермен айналысуын қолдайды. (Керісінше, ұл балалардың қыздарға тән әрекетгерімен айналысуын
қолдау сирек кездеседі). Сонымен, қыздар бұрын ұлдарға ғана тән деп саналатын іс-әрекеттер қолайлы
екенін сезінуі ықтимал.
Бірегейлік – [лат. identificare – ұқсастыру, барабарландыру] – біреудің бір нәрсемен барабар келуі,
ұқсастығы. Жеке тұлғаның қандай да бір топқа қатысы тұрғысынан алғандағы сипаты. Психологияда Б. –
жеке тұлғаның ішкі құндылықтары мен жанкештілігі сезімі. Қазіргі әлеуметтік-гуманитарлық әдебиеттерде
Б. Мәселесі екі бағытта – жеке және әлеуметтік болып қарастырылады. Біріншісі, жеке тұлғаның өзін дене
бітімі, зияткерлік қабілеті, өнегелік мінез-құлқы тұрғысынан сипаттауы (менің осындай қасиеттерім
бар). Екіншіден, жеке тұлғаның өзін әртүрлі әлеуметтік топтар қауымдастықтар құрамына (этникалық,
демографиялық, діни, саяси, кәсіби, аймақтық және т.б.) жатқызуы. Жаһандану ұлттық және мәдени
бірегейленуге аса қиын сын. Ғаламданушы әлемде Б. ғылымның да, күнделікті өмірдің де негізгі өлшеуішіне
айналуда. Біріншіден, көптеген қоғамдар, адамдар және жеке тұлғалар бірегейлену дағдарысына ұшырап
отыр, екіншіден, жаһандану барысында бірегейлену өзгеріске ұшырауда. Жаһандану процесі барысында
бірегейлену мәселесі трансұлттық экономикалық кеңістікте өз орнын белгілеуден, уайым мен үрейді
жаншудан тұрады. Ұлттық мемлекет рөлінің өзгеруі мен трансұлттық кеңістіктердің пайда болуы адамдарды
ұлттық сезімнен айырмайды. Бірегейлену мәселесі қоғамдардың қауымдастыққа өтуі деңгейінде, мысалы,
еуропалық қауымдастық аясында зерттелген. Мұнда көпдеңгейлі плюралистік бірегейлік пайда болады. Егер
еуропалық ықпалдасу ортақ ұқсастықтары бар елдер арасында жүріп жатса, онда ғаламдық деңгейде кейбір
мәдени әмбебап ортақ мода, туризм, білім сияқты құбылыстарды кездестіруге болады. Еуропалық ықпалдасу
жағдайындағыдай жаһандану барысында да елдердің аумақтық, мәдени, тарихи естеліктері сақталады, бірақ,
өз елдерінен тыс жерлерде жұмыс істеу мүмкіндігі туады, мәдени қалыптардың ортақтығы арта түседі,
біріккен жүйенің мүшесі болу мүмкіндігі туып, өзара байланыстылық кеңейеді. Сонымен қатар жеке тұлға
ұлттық белгісі мен азаматтығын әртүрлі қабылдайды. Мәдениеттердің жаһандануы экономикалық
қатынастардың, ақпараттардың жаһандануына қарағанда қарқынды емес. Сондықтан да барлық қарым-
қатынаста мәдени ерекшелік сақталып қалады.
Рөлдер
Қоғамның мәртебелік құрылымы адамдардың күнделікті бетпе-бет кездесуінің сипаттарын көрсететін элеуметтік
интеракция шеңберін қалыптастырады. Бұл шеңбер рөлдерге толған. Рөлдер - белгілі бір әлеуметтік жағдайға ие
адамдардан күтілетін әрекет және ойлау тәсілдері. Театр метафорасын пайдалансақ, мәртебе құрылымы дегеніміз
- рөлдерді ойнайтын кейіпкерлер болса, ал рөлдер - кейіпкерлердің қалай сөйлеп, қалай жүріп-тұратынын, бір-
бірімен қалай байланысатынын нақтылайтын сценарий. Әлеуметтанушылар бір-бірімен үйлеспейтін рөлдік
міндеттердің екі түрін ажыратады: бір мәртебенің аясында үйлесімсіз рөлдік міндеттер қалыптасса, мұны
рөлдердің шиеленісі деп атаймыз да, оны рөлдік шиеленіс ретінде қарастырамыз; ал егер бірнеше мәртебенің
нәтижесінде әркелкі рөлдік міндеттер туындаса мұны рөлдер қақтығысы дейміз.

Мәртебе
Қоғамның негізгі іргетасы - мәртебе. Ол - адамның басқа топ мүшелеріне қатысты қоғамнан алатын орны.
Мәртебе «қол жеткізген» және «туабітті» болып екі санатқа бөлінеді. Қол жеткізген мәртебе - адамның
ғұмырында қол жеткізе алатын қоғамдағы орны (ол жақсы не жаман болуы мүмкін). Әке болу - қол жеткізген
мәртебе; сотталу да сондай. Туабітті мәртебе - туғаннан немесе мұрагерлікпен берілген, өзгермейтін деп танылған
мәртебе. Мысалы, кей адамдар операция арқылы жынысын өзгертсе де, енді біреулер бір нәсілден екінші нәсілге
«ауысып» жатса да біз жыныс пен нәсіл өзгермейді деп есептейміз. Сондықтан әлеуметтанушылар жыныс пен
нәсілді туабітті мәртебе деп қарастырады. Әр адам бір мезгілде сан мәртебенің иесі болады. Сіз біреудің қызы
немесе ұлы, спортшы, христиан, даяшы және тағы басқа болуыңыз мүмкін. Мәртебелердің осындай қосындысы
мәртебелер жиынтығы деп аталады. Әлеуметтанушылар әдетте қоғамның мәртебелік құрылымын төрт мәселеге
қатысты талдайды: 1) қоғамда бар мәртебелердің саны. Мәртебелер жиынтығы- мен түрлері; 2) осы
мәртебелердің адамдар арасында таралуы; 3) түрлі адамның барлық мәртебелерінің мәртебелерге ие болудың
салдары, ресурстары және мүмкіндіктері қосындысы. 4) белгілі бір қоғамдағы мәртебелердің ықтимал
комбинациясы.
Назарларыңызға
рахмет!

Ұқсас жұмыстар
ТҰЛҒАНЫҢ ӘЛЕУМЕТТЕНУІ ҮРДІСІНІҢ КЕЗЕҢДЕРІ МЕН ИНСТИТУТТАРЫ
Әлеуметтендіру кезеңдері
Әлеуметтену және бірегейлік теориялары
Қажеттіліктердің түрлері
Саяси әлеуметтену
Әлеуметтану түсінігі
Оқушылардын дамуының жас кезеңдері
Тұлғаны зерттеу әдістері
Әлеуметтену және бірегейлік
Әлеуметтенудің негізгі агенттері
Пәндер