Топтық жұмыстың мақсаты
Презентация қосу
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ҚЫЗДАР ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Мұғалімнің кәсіби
бағдарлары

Тақырыбы:Топтық және бірлескен жұмыстарды
ұйымдастырудың тиімділігі

.

Математика-Физика мамандығы
ДОТ-502 2 курс студенті:
Калибекова М.Е.
Топтық жұмыстың мақсаты:

Оқыту мен оқу тәсілдері
арқылы проблемаларды
шешу, тапсырмаларды
орындау барысында
оқушылар тобының
бірлесіп жұмыс істеуі

«Топтық жұмыс» термині - өзара іс-әрекет жасалып,соңғы нәтижеге

немесе мақсатқа жетуге бағытталған өзара әрекеттің құрылымы.
Топтық жұмысты жүзеге асыру мақсаты

Әлеуметтік Танымдық Эмоционалдық
• Тәжірибемен • Жұмыстың • Топтың
және идеялармен баламалы жекелеген
алмасу; амалдары туралы мүшелерінің
• Мәселені идеяларды ұсыну білімі мен
бірлесіп шешудің және пікір тәжірибесіне
амалын табу; алмасу; сүйену;
• Барынша жоғары • Маңызды • Күрделі
ұжымдық дағдыларды және тапсырмаларды
нәтижелерге қол түсініктерді орындау үшін
жеткізу дамыту қолайлы ортаны
қамтамасыз ету
Топтық жүмысты ұйымдастырудың артықшылықтары
Игеретін материалдардың көлемі мен оларды түсіну қажеттілігі
артады
Жаппай оқытуға қарағанда,ұғымдарды, түсініктерді,дағдыларды
қалыптастыруға аз уақыт жұмсалады
Жұмыс атмосферасын қалыптастыру
Оқушылардың танымдық белсенділігі мен шығармашылықпен
жұмыс істеуі артады
Оқушылардың өзара қарым-қатынасы жақсарады
Өзіне сын көзбен қараушылық артады,құрбылармен жұмыс істеп
үйренген оқушы өзінің қабілетін дұрыс бағалай және жақсы
бақылай алады
Өмірге қажетті дағдыларды үйренеді
Топтық жұмысты
ұйымдастырудың кемшілігі :

•Топ мүшелерінің көп болуы;
•Енжар адамдардың көптің көлеңесінде қалып қоюы;
•Бір топтың шуылының екінші топқа әсері;
•Берілген уақыт ішінде тапсырманы орындап үлгермеуі;
• уақытты белгілеу жекебастың берекесіздігіне әкеліп соғуы;
•Шығармашылық жұмыс аяқсыз қалады;
•Бір топ жұмысты қорғап жатса, басқа топ мүшелері өз
жұмыстарын аяқтап жатумен шұғылданады
•Білім деңгейі бірдей оқушылар тобы бір топта жұмыс жасауы;
•Жақсы оқитын оқушылардың нашар үлгеретін оқушылардан
жоғары тұруы;
Топты жұмыс арқылы қандай іс-әрекет
жүзеге асады

Топ пен топ арасындағы іс-әрекеті

Топ ішіндегі іс-әрекеті

Оқушы мен оқушы іс-әрекеті

Оқушы мен мұғалім іс-
әрекеті

Ұқсас жұмыстар
БІРЛЕСКЕН ТОПТЫҚ ЖҰМЫС
ТРЕНИНГ ТОБЫНЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Қазақстанның бас қаласы қай қала
Команданы басқару
Жобалау әдісі
Топты ұйымдастыру
Мұғалімдердің рөлі
МҰҒАЛІМНІҢ САБАҚҚА
Дене шынықтыру сабағында (волейбол ойынында) оқушылармен топтық жұмысты тиімді ұйымдастыру арқылы теориялық білімін жетілдіру
Дарынды және талантты баланы анықтау
Пәндер