Айнымалының мәндерін шығару форматы түрлендіру спецификаторының көмегімен беріледі - символынан басталатын символдар тізбегі
Презентация қосу
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖОҒАРЫ БІЛІМ ЖӘНЕ
ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Коммерциялық емес акционерлік қоғам “М.Әуезов атындағы Оңтүстік
Қазақстан университеті”

Презентация
Тақырыбы: C++ Builder бағдарламалау жүйесінің негізгі
артықшылықтары. C++тілінің кәсіби құралдары.

Орындаған: Лесхан Ж.
Тобы: ИП-19-6к1

Қабылдаған: Бахбердиева

Шымкент 2022 жыл
С++ Builder бағдарламалау тілі нысанды-бағытталған тіліне қажетті
құралдармен С бағдарламалау тілін кеңейту мен қосу нәтижесінде АҚШ-та Bell
Laboratories компаниясының қызметкері Бьерн Страуструппен (Bjarne Stroustrup) 80-
ші жылдардың (20 ғ.) басында өңделген. Коммерциялық бағдарламалық өнімдерді
қолданатын қазіргі тілдер арасында С++ тілі басты және әмбебап тілі болып
табылады. Тек қана Java тілі оған бәсекелес бола алады деп есептеуге болады. С++
тілінің бір түрі Microsoft фирмасымен желілік платформаға өңделген С# тілі болады.
Кейбір принципиалды айырмашылықтарына қарамай С++ пен С# тілдері 90% -ға
сәйкес болады.
С++ Builder қолдану, әсіресе, жүйелік аудару бағдарламаларды, операциялық
жүйелерді, экрандық интерфейстерді жазғанда тиімді. Бұл тілде Ассемблер тілімен
бірге жоғарғы деңгейлі бағдарламалау тілдерінің ең жақсы қасиеттері үйлеседі. С++
тілінде жазылған бағдарламаларды жылдамдығы жағынан Ассемблерде жазылған
бағдарламалармен салыстыруға болады, бірақ С++ бағдарламалары сүйемелдеуге
қарапайым әрі көрнекі, бір компьютерден басқа компьютерге жеңіл көшіріледі.
С++ Builder тілінің негізгі ерекшеліктері
С++ айнымалыларға және
С++ тілінің көлемі зор емес, себебі функцияларға көрсеткіштерді кең
көбісі машиналық бұйрықтарға сәйкес,
барлық орындалатын функциялар
сондықтан тікелей машиналық қолданады, және көрсеткіштер
қосындыланатын библиотека түрінде
дайындалған; сонымен бірге С++ тілі
шарттаңбаларға аударылатын, С++ тілінің арифметикасын сүйемелдейді,
көптеген операциялар жиынтығы бар; сондықтан жады адрестеріне тікелей
құрамдық бағдарламалау технологиясын
олардың түрлері көп болғандықтан,
толық сүйемелдейді және сәйкес қол жеткізуді және олармен жұмыс
нәтижелі шарттаңбаны минималдау үшін
операторлардың толық жиынтығын істеуге мүмкіндік береді;
әртүрлі жиындарды таңдауға болады;
қамтамасыздандырады; параметрлерді жіберуге ыңғайлы
құрал – сілтемелер қолданылады;

С++ тілінде нысанды
бағытталған бағдарламалау
С++-тің мәліметтерінің базалық
тілдердің негізгі қасиеттері
типтері Ассемблер тілінің
бар: нысандар бар,
базалық типтерімен бірдей,
мәліметтерді инкапсуляциялау,
типтерді түрлендіруге аз
типтердің мұрагерлігі,
шектеулер қойылады;
полиморфизм және
абстракциялау мүмкіндігі.
С++ тілінде бағдарламаны жазғанда келесі түсініктемелер
қолданылады: алфавит, тұрақтылар, идентификаторлар, қызмет
сөздер, түсініктемелер, директивалар.
Тілдің барлық конструкцияларын құрамдастыратын осы тілдің
символдар жиынын алфавит деп аталады. С++ тілі келесі символдар
жиынын қолданады;
• латын үлкен және кіші әріптер (А, В, С, ..., х, у, z)
• араб цифрлары (0, 1, 2, ..., 7, 8, 9)
• астынан сызып қою символы («_»)
• арнайы символдар (С++ тілінің арнайы символдар тізімі А1-кестеде
келтірілген
• бөлгіш символдары (бос орын, түсініктемелер, жол аяқталуы, т.б.).
Мәліметтерді енгізу жәнет шығару модулі арқылы орындалатын Рrintf
функциясы монитор экранына хабарламалар мен айнымалылардың мәндерін
шығаруды жүзеге асырады. Рrintf функциясының алғашқы параметрі шығарылатын
мәтін мен шығарылатын айнымалының форматын анықтайтын шығару жолы болып
табылады. Олардың атаулары функцияның қалған параметрлер ретінде көрсетіледі.
Айнымалының мәндерін шығару форматы түрлендіру спецификаторының көмегімен
беріледі - % символынан басталатын символдар тізбегі. Сандық мәндерді шығаруда
төмендегідей спецификаторлар пайдаланылады:

%і -- таңбасы бар бүтін сандарды шығару:
%u - таңбасыз бутін сандарды шығару;
%f - жылжымалы үтірлі сандар түріндегі нақты сандарды шығару;
%n.mf- нақты сандарды форматымен шыгару
N - бүтін бөліктің цифрларының саны;
М - бөлшек боліктің цифрларының саны;
- жаңа жол;
\t- табуляция;
\" - қос тырнақша;
\\- түсіндірме жазу;
Рrintf функциясымен қатар экранға хабарламалар шығару бүтін тип функциясын
пайдалануға болады, мәтінді шығарғаннан кейін курсорды автоматты түрде жаңа жолға
көшіреді. Бағдарлама жұмысы аяқталғаннан кейін бірден автоматты түрде басқа тереземен
жабылмас үшін бағдарлама соңына төмендегідей құрылымды қоюға болады:
Рrintf("жұмысты аяқтау үшін клавишын басыңыз);
Gеtсһ();

модулі арқылы орындалатын шығару операторының бірі сout. Бұл шығару операторының
жазылу форматы:

соut«а«а1«.. .«ап;

Мұндағы аі а2,..., ап айнымалылар тізімі. Егер айнымалының мәні шығарылатын
болса, онда « символдарынан кейін айнымалы аты жазылады. Ал, егер экранға мәтін
шығарылатын болса, онда « символдарынан кейін тырнақшаға алынып жазылады. Мысалы,
Соut« "экранға шығарылатын мәтін".

Егер келееі жолдан басталып жазылатын баскару тізбегінің символдарын көрстеу
үшін де « символдары жазылады. Мысалы, сout«"Тік төртбүрыштың қабыргаларын енгіз"«'\
n';
Енгізу операторлары

Енгізу функциясы scanf. Бастапқы берілгендерді клавиатурадан енгізу үшін модулі арқылы орындалатын
«scanf»/функциясы пайдаланылады. Бұл функцияның бастапқы параметрі басқару жолы болып табылады, ал
қалған параметрлер - мәндері енгізілетін айнымалылардың адресі. Енгізілетін мәліметтердің алдына &
символы қойылады. Ал басқару жолы дегеніміз - қос тырнақшаға алынған спецификаторлар тізімі:

%і - таңбасы бар бүтін сандарды енгізу;
%U - таңбасыз бүтін сандарды енгізу;
%f - жылжымалы үтірлі сандар түріндегі накты сандарды енгізу;
%с - символды енгізу;
%S- жолды енгізу.

Мысалы,
SсапF("%F%F'", &A, &B); // типі нақты а және һ айнымалыларын енгізу

Енгізу функциясы сіn. <іostream.һ> модулі арқылы орындалатын енгізу функциясы сіn деп аталады, Бұл
енгізу функциясының жазылу форматы:

сіn»а»а2»...»аn;
Мұндағы аі а2,..., аn айнымалылар тізімі.

\
Пайдаланылған әдебиеттер

1. https://
topuch.ru/builder-s-ortasinda-badarlamalau/ind
ex.html
2. «C++ Builder ортасында бағдарламалау»
пәніне арналған лекциялар жинағы
3. https://topuch.ru/builder-s-ortasinda-
badarlamalau/index.html

Ұқсас жұмыстар
Орындалатын программаны құру сатылары
Алгоритмдік тілдің және семантикасы
Ашық мәтін
Алгоритм туралы ақпарат
лгоритмдік тілдің алфавиті, синтаксисі және семантикасы. Тілдің синтаксисін синтаксистік диаграмма және метатіл формуласы көмегімен сипаттау
Айнымалы ұғымы. Айнымалымен жұмыс істейтін процедуралар мен функциялар. Тармақталу алгоритмін орындайтын программа
MATLAB жүйесінің операторлары
Паскаль тілінде программалау жайлы
Тармақталу алгоритмін орындайтын программаны құру
Логикалық амал белгілері
Пәндер