Биотехнология мамандығы
Презентация қосу
Биология-XXI ғасыр ғылымы.Халық санының
артуы,ірі мегаполистердің пайда болуы,өндірістің
өркендеуі биологияның өркендеуіне жол
ашты.Биология-медицина,ауыл шаруашлығының
теориялық базасы болып табылады.
Биология мамандықтары
• 1.Биотехнология мамандықтары
• 2. Медицина мамандықтары
• 3.Педагогикалық мамандықтар
• 4.Эколог мамандығы
• 5.Дефектология мамандығы
• 6. Ауылшаруашылық мамандықтары
• а)агрономия
• б)мал шаруашылығы
• в)орман шаруашылығы
• 7.Психология
• Практик-психолог
Биотехнология мамандығы
Биотехнология – әртүрлі өнімдердің өндіріс мәселелерін
шешу, энергияның өзге көздерін табу, биологиялық белсенді
заттар мен антибиотиктердің синтезін жасау, қоршаған орта
жағдайының биологиялық индикаторларын құру және іздеу
сияқты міндеттемелерді қамтыған ғылыми сала. Бұл мамандық
түрлі тірі ағзаларды өндірісте пайдалана отырып, олардан нәрлі
заттарды алу үшін ген мен жасушаны биологиялық объект
ретінде қолданады. Арнайы пән ретінде келесі пәндер
оқытылады: Микроағзалардың биотехнологиясы, Өсімдіктер
биотехнологиясы, Жануарлар биотехнологиясы, Тағамдық
биотехнология, Медициналық және ветеринарлық
биотехнология, экологиялық биотехнология және тағы да
басқалар.
Медицина мамандықтары:
а)Жалпы медицина
б)Стоматология
в) Медико-профилактикалық іс
г)Қоғамдық денсаулық сақтау
Жалпы медицина мамандығы

«Жалпы медицина» мамандығы бойынша базалық
медициналық білімді (5+2) аяқтаған түлектер «дәрігер»
біліктілігін иемденеді. Оқу аяқтаған түлектерге жалпы
тәжірибелік дәрігер немесе гигиена-эпидемиология бағытында
дәрігер ретінде дербес тәжірибелік қызмет етуге рұқсат
беріледі, сонымен қатар олар резидентурада оқуын
жалғастырып, жекелеген мамандық игерулеріне болады (2жыл).
Стоматолог мамандығы

Оқу мерзімі 5 жыл (медицина бакалавры) немесе 5
жыл + 1 жыл интернатура (жалпы тәжірибелі дәрігер-
стоматолог квлификациясы беріледі. 5 жыл оқуын
аяқтаған бітіруші клиникалық тәжірибеге қатысы жоқ
мамандық бойынша жұмыс істегісі келсе, оған
стоматология бакалавры академиялық дәрежесіне ие
жоғарғы медициналық білім туралы диплом беріледі.
Медико-профилактикалық іс
«Медициналық-профилактикалық
іс» мамандығын бітірушілерге «Медициналық-
профилактикалық іс бакалавры» академиялық
дәрежесімен жоғарғы білім дипломы беріледі.
Бітірушілер эпидемиология, коммуналды
гигиена, балалар және жасөспірімдер гигиенасы,
еңбек гигиенасы, тамақ гигиенасы,
радиациялық гигиена, вирусология,
бактериология, паразитология бойынша маман
ретінде тәжірибелік қызметке жіберіледі.
Қоғамдық денсаулық сақтау

«Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы
бойынша денсаулық сақтау бакалавры мынадай
лауазымдарды атқара алады: денсаулық сақтау
менеджері (медициналық қызметтер сапасы
бойынша, медициналық қызметтер стратегиясы
мен маркетинг бойынша, медициналық қызмет
көрсетуді ұйымдастыру жəне əдіснамасы бойынша),
денсаулық сақтау саласында персоналмен жұмыс
істеу жөніндегі менеджер (hr-менеджмент),
қоғамдық денсаулық сақтау маманы (валеолог,
статистик, əдіскер), денсаулық сақтау ұйымының
құрылымдық бөлімінің жетекшісі, денсаулық
сақтау ұйымы басшысының орынбасары.
Асфендияров Санжар
Сейітжапарұлы
Асфендияров Санжар Сейітжапарұлы
(20.10.1889, Ташкент –25.02.1938, Алматы) – көрнекті
мемлекет және қоғам қайраткері, дарынды ғалым-тарихшы,
профессор, педагог. Қазақ АКСР-і Денсаулық сақтау халкомы,
Алматы медицина институтының ұйымдастырушысы және
тұңғыш ректоры (1931 – 33) қызметтерін атқарды.
Аспандияров осы институтта жалпы химия, биология,
физика пәндерімен біргеанатомия, биологиялық-химия,
гигиена бөлімдерін және хирург кафедралар ашты. Ол
жұқпалы аурулармен күреске, аурулар мен індеттердің алдын
алу шараларына, халыққа ақысыз дәрігерлік көмек көрсету
жұмыстарын жолға қоюға көп еңбек сіңірді. Халық арасында
жиі кездесетін туберкулез, шешек, оба, сүзек,
тері ауруларына қарсы медецина көмек ісін ұйымдастырды.
1990 жылы Алматы медецина институтына Асфендияров
есімі берілді.
Педагогикалық мамандықтар
а)Биология
б)Бастауыш білім беру
в)Педагогика-психология
г)Өзін-өзі тану
Биология мамандығы
Бұл мамандық бойынша қазіргі таңда екі бағытта
білім беріледі:
1.Ғылыми биология
2.Педагогикалық биология
Бірінш бағыт бойынша білім алған маман:ғылыми
зерттеу мекемелерінде,жоғары оқу
орындарында,бтәжірибелік станцияларда жұмыс
жасайды.
Екінші бағыт бойынша білім алған мамандарорта
кәсіптік оқу орындары мен мектептерде білім
береді.
Бастауыш білім беру

Қазіргі таңда астауыш оқыту педагогикасы мен
әдістемесімамандығы бойынша Халықаралық
стандарттарға сәйкес Еуропалық иық тірестіре алатын
деңгейде заманауи білім беріледі. Кез келген оқу орны
бәсекелесе алатын, жұмысқа қабілетті, сыни ойлау
машығы қалыптасқан, білім, білік дағдылары, оның
болашақ өміріне жол салатыны белгілі. Сондықтан да,
болашақ бастауыш мектеп мұғалімдерін оқушыны жан-
жақты дамытуға мүмкіндік беретін озық әдіс-тәсілдермен,
әдістемемен қаруландыру, бастауыш білім беру
жүйесіндегі жаңалықтармен, көкейкесті мәселелермен
таныстырып отыратын бастауыш мұғалімі дайындалады.
Эколог мамандығы

Экология мамандығы бойынша
• эколог-биолог;
• эколог- топырақтанушы;
• эколог-зерттеуші;
• жалпы және арнаулы орта білім беру
мекемелерінде (колледждерде) биология және
экология пәнінің оқытушысы;
• әкімшілік жанындағы және басқа да
экологиялық мекемелердіңарнайы маманы.
Экология ғылымының казіргі басты стратегиялық міндеті —
биосфераның құрамды бөлігі ретінде адамзат қоғамының
табиғатпен өзара карым-қатынасының үйлесімділігін сақтауға
негізделген ғылыми теорияларды дамыту.Тіршілік өрісінің маңызды
қыры климат және топография секілді фақторлармен катар
шеқтеулі аумақ немесе басқа ресурстар үшін бәсеке күресіне түсе
алатын басқа тұрлердің болуы. Сонымен бірге экологияның кезек
күттірмейтін іргелі міндеттері мыналар:
а) табиғат байлықтарының қорын азайтпай-ак экологиялық
кауіпсіздікті қамтамасыз ету;
ә) өнеркәсіптік және ауыл шаруашылығы өндірістерінің
экологиялық негіздерін жетілдіре түсу;
б) экологиялық мәселелерді шешуде әлеуметтік және экономикалық
механизмдердің тиімді жолдарын жасап шығару;
в) табиғатты пайдалануды басқарудың ұйымдастыру-құкықтық
мәселелерін дұрыс шешу;
г) әлеуметтік-экологиялық болжаулардың әдістерін дамыта түсу.
Дефектология мамандығы

Дефектология мамандығы қазіргі таңда сұранысқа ие болып
отырған мамандықтардың бірі.Дефектология –
педагогиканың көру, есту, сөйлеу мүшелерінде, ақыл-ойының
дамуында табиғи кемістігі бар балаларды оқыту мен
тәрбиелеу мәселелерін зерттейтін ғылымның арнаулы саласы.
Бұл мамандық иесі:арнайы мектептерде,мектеп-
интернаттарда, мектепке дейінгі мекемелердегі сөйлеу
қабілетінде қандай да бір кемістігі бар балалармен жұмыс
жасайды.
Ауылшаруашылық мамандықтары
а)агрономия
Агрономия
Өсімдік қорғау және карантин
б)мал шаруашылығы
Ветеринарлық санитария
Ветеринарлық медицина
Мал өнімдерін қайта өңдеу
в)орман шаруашылығы
Орман шаруашылығы
Агрономия
Ветеринарлық медицина
• Ветеринарлық медицинада келесі қызмет орындарына
орналаса алады:
• - Ветеринарлық дәрігер
• - Базарлардағы мемлекеттік ветеринарлық инспекторы;
• - Өнімдерді өңдеу мекемелеріндегі мемлекеттік
ветеринарлық инспекторы;
• - Шекарадағы, көліктегі ветеринарлық инспекторы;
• - Індетке қарсы отрядтарда ветеринарлық инспекторы;
• - Базарлардағы, зертханалардағы ветеринарлық дәрігері;
• - Биопрепараттар мен дәрілер шығаратын биокомбинаттар
мен биофабрикалар
Ветеринарлық санитария
Мамандық студенттері оқу үрдісі кезінде барлық қажетті оқу
құралдарымен қамтамасыз етілген. Сонымен қатар тәжірибелік
сабақтарда мамандық бойынша әдістемелер мен тексеру тәсілдерін
үйренеді. Теориялық білімдерін өндірістік тәлім кезінде тәжірибемен
ұштастырады.
• Ветеринариялық санитария келесі қызмет орындарына орналаса
алады:
• - Базарлардағы мемлекеттік ветеринарлық инспекторы;
• - Өнімдерді өңдеу мекемелеріндегі мемлекеттік ветеринарлық
инспекторы;
• - Шекарадағы, көліктегі ветеринарлық инспекторы;
• - Індетке қарсы отрядтарда ветеринарлық санитарлық инспекторы;
• - Базарлардағы, зертханалардағы ветеринарлық санитарлық дәрігері;
• - Биопрепараттар мен дәрілер шығаратын биокомбинаттар мен
биофабрикалар.
Ветеринарлық медицина
Психолог мамандығы
Психолог — психологиялық кәсіби бiлiмі бар
және психология төңірегінде зерттеулер
жүргізетін немесе қызмет ететін маман.
Психологиялық кәсіби білім алудың келесі
формалары бар:
маман - күндізгі (5 жыл), сырттай немесе кешкi
бөлiмшеде (6 жыл, бірінші жоғары білімі бар
шартта адамдарға 3,5 жыл)
бакалавр - күндізгі (4 жыл), кешкi немесе
сырттай бөлiмшеде (5 жыл) ;

Ұқсас жұмыстар
Биотехнология – XXI ғасыр ғылымы туралы
Өсімдіктердің биологиясы және биотехнологиясы институты
Техникалық биохимия
Ағынды суларды тазарту
Мамандық таңдау - ең жауапты іс
Экологиялық биотехнологияның міндеттері
Ғылыми техникалық прогресстегі биотехнологияның алатын орны
Микроорганизмдер биотехнологиясы
Параметрлерді сырттай реттейтін үздіксіз культивирлеу БоксУилсон әдісі
Маркетинг саласындағы мамандар
Пәндер