Добавить нижний колонтитул
Презентация қосу
Қ а з а қ с т а н Рес п у бл и ка с ы н ы ң ғ ы л ы м ж ә н е б і л і м м и н и с т рл і г і
С ем е й қ а л а с ы Ш ә к ә р і м а т ы н д а ғ ы К Е А Қ у н и ве р с и тет і

ТАҚЫРЫБЫ: КАРИЕС, ПУЛЬПИТ,
ЭТИОЛОГИЯСЫ АНЫҚТАУ, ЕМДЕУ.

Орындаға
Топ:ВС-021
Тексерген:Даулетбек Манарбекович
ЖОСПАР:
Кіріспе
Негізгі бөлім
Қортынды

Добавить нижний колонтитул 2
Кіріспе:
П УЛ Ь П И Т ( P U L P I T I S ) П УЛ Ь П И Т - Т І С Т І Ң Ж Ұ М С А Қ Т І Н І Н І Ң Н Е М Е С Е
Ц Е Л Л Ю Л О З А Н Ы Ң Қ А Б Ы Н У Ы Ж А Н УА РЛ А РД Ы Ң Б А РЛ Ы Қ
Т Ү РЛ Е Р І Н Д Е К Е З Д Е С Е Д І . О Л Ө Т К І Р Ж Ә Н Е С О З Ы Л М А Л Ы Б О Л У Ы
МҮМКІН. ЖЕДЕЛ КУРС КЕЗІНДЕ АСЕПТИКАЛЫҚ, ІРІҢДІ ЖӘНЕ
ГА Н Г Р Е Н О З Д Ы П УЛ Ь П И Т Т Е Р, А Л С О З Ы Л М А Л Ы -
Г РА Н УЛ Е М АТ О З Д Ы П УЛ Ь П И Т Т Е Р А Ж Ы РАТ Ы Л А Д Ы

К А Р И Е С - Қ У Ы С А Қ А У Ы Н Қ А Л Ы П ТА С Т Ы Р У Ү Ш І Н Т І С Т І Ң Қ АТ Т Ы
Т І Н Д Е Р І Н М И Н Е РА Л Д А Н Д Ы Р У Ж Ә Н Е Ж О Ю П Р О Ц Е С І . О Л
ЭМАЛЬДА САРҒЫШ-ҚОҢЫР ТҮСТІ ПИГМЕНТТІ ДАҚТЫҢ ПАЙДА
БОЛУЫМЕН, ЖАҒЫМСЫЗ ИІСПЕН, ТІСТІҢ ҚЫШҚЫЛ, ТӘТТІ,
С У Ы Қ Н Е М Е С Е Ы С Т Ы Қ ТА ҒА М ҒА Р Е А К Ц И Я С Ы М Е Н , А У Ы Р С Ы Н У
С Е З І М І М Е Н С И П АТ ТА Л А Д Ы . Т Е Р Е Ң К А Р И Е С Т І Ң Д А М У Ы М Е Н
К И С ТА Л А РД Ы Ң П А Й Д А Б О Л У Ы , П УЛ Ь П И Т Т І Ң , С О Д А Н К Е Й І Н
ПЕРИОДОНТИТТІҢ ҚОСЫЛУЫ МҮМКІН. ЖЕТІЛДІРІЛГЕН КАРИЕС
Т І С Т І Ң Ж О ҒА Л У Ы Н А Ә К Е Л У І М Ү М К І Н . К А Р И О З Д Ы Қ У Ы С ТА РД Ы Ң
Б О Л У Ы А Ғ З А Н Ы Ң Ж Е Д Е Л Ж Ә Н Е С О З Ы Л М А Л Ы А У Р УЛ А Р Ы Н Ы Ң
Добавить нижний колонтитул Д А М У Қ А У П І Н А Р Т Т Ы РА Д Ы . 3
Пульпит
Клиникалық белгілері.

Асептикалық пульпит целлюлозаның қызаруы мен ісінуімен, тістің ауырсынуымен
бірге жүреді. Жедел іріңді пульпит пульпаның іріңді экссудатпен
инфильтрациясына байланысты қатты тіс ауруы құбылыстарымен жүреді. Бұл
жағдайда жануар тамақтан бас тартады немесе оны бір жағынан тістерімен баяу
шайнайды. Ауру тісті түрту өткір ауырсыну реакциясын тудырады. Гангренозды
пульпит целлюлоза некрозымен және сұр-қоңыр сасық иісті экссудаттың пайда
болуымен, өткір ауырсыну реакциясымен және шайнау әрекетінің бұзылуымен
сипатталады. Гангренозды пульпиттің асқынуы ретінде гранулематозды пульпит
дамиды, ол ауыртпалықсыз қан кететін полипозды түйіршіктердің көбеюімен бірге
жүреді. Пульпит көбінесе пародонт ауруы мен жақтың остеомиелитімен,
периодонтальды фистулалардың пайда болуымен бірге жүреді.

Добавить нижний колонтитул 44
Этиологиясы
Целлюлоза тіс денесінің ішінде және оның қабынуы, әдетте, тұтастықтың
бұзылуының салдары (сынықтар, жарықтар, бөліктердің сынуы).Патологияның
ықтимал себебі тіс тәжінің ерте тозуы болуы мүмкін, бұл өз кезегінде
целлюлозаның ашылуына әкеледі.Жақын орналасқан тіндер мен мүшелердегі
патологиялық процестер ауруға әкелуі мүмкін. Кариес, жақ сүйегінің
остеомиелиті, ауыз қуысының жұқпалы аурулары қабынуға қауіп төндіруі
мүмкін. Дентин арналарына еніп, микроорганизмдер целлюлозаның барлық
құрылымдық элементтерін жұқтырады және тамыр жүйесінде бұзылуларға
әкеледі. Бастапқыда процесс периферияға әсер етеді, содан кейін орталыққа
өтеді.

Добавить нижний колонтитул 55
Добавить нижний колонтитул 66
Диагноз
Диагностика тарихқа, ауыз қуысын
тексеруге, ауырсыну синдромын Егер целлюлоза дентинмен жабылған болса,
экссудаттың ағуы баяу және қабыну процесі өткір
анықтауға, рентгендік зерттеулерге болады. Целлюлоза ашық болған кезде ауырсыну аз
негізделген. болады. Жарақат алғаннан кейін бірден целлюлоза
қан кетеді, қызыл, содан кейін бозарып, лас сары
немесе лас қоңырға айналады. Егер тәждің тұтастығы
бұзылмаса, онда қабынған тістің жанында шырышты
ісіну, қызару, ауырсыну болады.

Гранулематозды пульпит созылмалы түрде жүреді. Тексеру кезінде
гранулематозды түзілімдердің көбеюі және зақымдалған тістің жанындағы
шырышты қабаттарда анықталады. Гранулемалардың дамуымен сасық иісті
экссудаттың түзілуі сирек емес.Іріңді пульпиттер жануардың жалпы
жағдайының тежелуіне, безгегіне әкелуі мүмкін.

Добавить нижний колонтитул 77
ЕМДЕУ.

1.Пульпи емдеу кезінде пульпотомияны қолдануға болады.
Бұл жағдайда коронарлық бөлік алынып тасталады, содан
кейін пломбаланады. Пульпэктмиямен целлюлозаны
толығымен алып тастау жүзеге асырылады, ал мумиялау
кезінде целлюлоза жансыз күйге келтіріледі. Бұл әдістер
сынықтар мен ерте диагностикаға, тәждің тұтастығы
бұзылған кариеске және целлюлозаның ашылуына
2. Тікелей пломбалау премедикациямен қолданылады. Прогрессивті іріңді пульпит кезінде тіс
атропинмен жүзеге асырылады, жергілікті жойылады. Бұл жағдайда парадонтта және тіндердің
анестезия, бүкіл қуысты және зақымдану қабынуымен жүретін процестер ескеріледі, оссификация
аймағын санитарлық тазарту жүргізіледі. Гауһар мүмкін, бұл экстракция процесін едәуір қиындатады.
дискілерді қолданған кезде төмен жылдамдықты
таңдап, эмаль қабатынан өткеннен кейін
қабынған целлюлоза қан кететінін ескеру керек,
бұл адреналин тампонадасымен жойылады.

Добавить нижний колонтитул 88
ТЕМПЕРАМЕНТ

4. Целлюлоза экскаватормен жойылады, жарылыс немесе сфералық бор көмегімен
шатырларды басқарады. Целлюлоза қуысы кальций гидроксиді негізіндегі пастамен
толтырылады және соңғы қалпына келтіру жүргізіледі.

6. Егер жанама пломбалау жүргізілсе,
5. Барлық процестер бүкіл тістің рентгендік
онда паста қоспасы дентиннің бетіне
бақылауымен жүргізілуі керек. Рентгенографияны
жұқа қабатпен жағылады. Бұл
қайталау процедурадан кейін 6 айдан кейін жүзеге
жағдайда премедикация, анестезия
асырылады.Егер уақыт өте келе тіс түсін өзгерте
және ауыз қуысын қалпына келтіру
бастаса, онда арнаны емдеу жүргізіледі.
жүргізіледі.

Добавить нижний колонтитул 99
Жүргізілген процедуралардан кейін антибиотикалық терапия 5-7 күн бойы
көрсетіледі. Осы кезеңде азықтандыру жұмсақ немесе сұйық жеммен
жүзеге асырылады.Пульпоэктмияны жүргізу тістің тәж аймағында және
тамырда жұмсақ тіндерді алып тастауды, ал каналды Мұқият терапияны
алып тастағаннан кейін қарастырады. Барлық процедуралар өте мұқият
орындалған рентгендік диагностиканың бақылауымен жүзеге
асырылады.Целлюлозаны мумиялау кезінде формокреозот немесе
аналогтар қолданылады. Сәтсіз процедуралармен кисталардың дамуымен
апикальды абсцесс даму ықтималдығы жоғары.Егер пломбаларды орындау
кезінде бөліну пайда болса, онда тісті алып тастау керек.

Добавить нижний колонтитул 10
АЛДЫН АЛУ.

Зардап шеккен, кариозды тістерді уақтылы емдеу және
жарақаттанудың алдын алу профилактикалық шаралардың
негізі болып табылады.

Ерте жастан бастап минералдар мен ақуыздар
бойынша жақсы, теңдестірілген тамақтану
жануардың тістерінің дұрыс қалыптасуының кепілі
болады және ересек жаста патологияның дамуына
жол бермейді.

Добавить нижний колонтитул 11
Тіс кариесі (немесе сүйек жегіш) - бұл тістердің қатты тіндерінің
прогрессивті локализацияланған зақымдануы, оларда қуыс ақауының
пайда болуына әкеледі, содан кейін тәждің бұзылуы мүмкін."Кариес"
термині дәл аудармада шірік дегенді білдіреді. Бұл термин сүйек
кемігінің ауруы деп аталды, оның негізі көбінесе қабыну процесі
болды. Процестердің Елеулі этиологиялық, морфологиялық және
клиникалық ұқсастығы және басқа негіздемесі болмаса, бұл термин
тістің қатты тіндерінің ауруы деп аталды, оның сыртқы көрінісі тістің
эмаль мен дентинінің бұзылуынан тұрады.

Добавить нижний колонтитул 12
Тіс кариесінің Ағымның сипаты бойынша:өткір;созылмалы.
жіктелуіЭтиологиялық
факторлар бойынша:ақуыз, Аралас формалар:мойын сына тәрізді ақау,
кальций, фосфор және гипоплазия, патологиялық тозу және тіс
микроэлементтердің флюорозының бір мезгілде дамуымен
жетіспеушілігінен туындаған
кариес;тісте де, оның шеткі
қуыстар.Этиологиясы. Бұл ауру
тіндерінде де дамитын полиэтиологиялық сипатта болады. Себептер
қабыну процестеріне келесідей болуы мүмкін: тіс шөгінділері,
байланысты кариес.Бастапқы генетикалық бейімділік, тіс жарақаттары,
анатомиялық локализация
бойынша:эмаль кариесі;тіс иммуносупрессивті препараттарды ұзақ уақыт
тәжінің дентин қолдану, қатты тағамның болмауы, артық
кариесі.Кариозды ошақтың көмірсулар, минералды заттардың
даму дәрежесі жетіспеушілігі (әсіресе фтор мен кальций),
бойынша:кариозды дақ;беткі
кариес;орташа қуыстар;терең гиповитаминоз және т. б.
кариес.

Добавить нижний колонтитул 13
Оба немесе рахитпен ауыратын иттерде тіс жегісі жиі тіркеледі. Жас аспектісін қарастырған кезде кариес
жас жануарларға қарағанда кәрі жануарларда жиі кездеседі.Шетелдік авторлардың пікірінше, кариес-бұл
тәждерді,мойын мен тамырды қамтитын тістің қатты тінінің бактериялық деминерализациясынан
туындаған. Әсіресе, кариес Ml, P4 кесу беттеріне, азу мойынына және мойын аймағына әсер етеді.Кейбір
микроэлементтердің қоректенуіне, жемшөп пен су көздеріне байланысты сиырлардағы тіс кариесінің
таралуына тәуелділік анықталды. Жалпы, кариес полиэтиологиялық процесс ретінде қарастырылуы
керек.Алиментарлы фактордың тіс кариесінің таралуына әсері жемшөп рационының жалпы
тамақтануына, жемшөптің құрамдас элементтерінің (ақуыз, кальций, фосфор) әсеріне, олардың
рационмен оңтайлы қамтамасыз етілуіне, сондай-ақ сүрлемдегі органикалық қышқылдардың құрамына
байланысты қарастырылады.Ауыз судағы фтордың жетіспеушілігі жануарларда тіс жегісінің пайда болу
пайызын едәуір арттырады. Кобальт-сүйек пен тіс тіндеріне арналған пластикалық материал. Мырыш,
мыс, молибден және марганец тістің сүйек тінінде жүретін процестерге тікелей қатысы бар
микроэлементтерге жатады. Йод тістер үшін маңызды элемент болып табылады және дентинде
кездеседі.Шетелдік авторлар сонымен қатар кариестің бар екенін атап өтедіиттерге қант, шоколад және
т.б. берілген жағдайларды, сондай-ақ кейбір тұқымдардың (долихоцефалдар, Түлкі терьерлері)
бейімділігін қоспағанда, иттер адамдарға қарағанда сирек кездеседі.

Добавить нижний колонтитул 14
Тіс кариесінің
диагностикасы анамнезді
жинау және жануарды
объективті тексеру кезінде
алынған мәліметтерге
негізделген.Анамнезде ит
иесінің шағымдары
анықталады: ауру уақыты,
тәбеті, тамақты алу
ерекшелігі, тәулік бойы
жануардың мазасыздығы,
халитоздың болуы және т.
б.Жануарды объективті
тексеру Негізгі (тексеру,
зондтау, перкуссия) және
қосымша әдістерді
қолдануды қарастырады.

Добавить нижний колонтитул 15
Тексеру эмальдың түсі мен рельефін, кариозды қуыстардың болуын, тістердің
механикалық зақымдануын, ақауларды, бляшка мен тасты анықтауға мүмкіндік
береді.Зондтау эмальдың тегістігі туралы пайымдау жасауға, оның бетіндегі ақауларды
анықтауға, тістердің қатты тіндеріндегі кариозды қуыстың түбі мен қабырғаларының
тығыздығын, сондай-ақ олардың сезімталдық дәрежесін анықтауға мүмкіндік береді.

Перкуссия тек қуыстардың асқынуын болдырмау үшін қолданылады.Зерттеудің қосымша әдістеріне өмірлік
бояу, рентгенография және электродиагностика жатады.Өмірлік бояу әдетте метилен Көкінің 2%ерітіндісімен
немесе калий йодидінің 1% ерітіндісімен жасалады. Бұл бастапқы кариесті анықтау үшін де, кариес қуысының
түбінде зақымдалған дентинді көрсету үшін де жасалады

Добавить нижний колонтитул 16
Рентгенография кариозды қуыстардың орналасуын анықтауға мүмкіндік береді: олардың
тереңдігі, целлюлозаға жақындығы. Бұл қуыстар рентгенологиялық тұрғыдан тістің қатты
тіндеріндегі ағарту ошақтары болып табылады, көбінесе біркелкі емес толқынды контурлары бар.
Қуыс қабырғаларының қалыңдығы бірдей болмауы мүмкін. Барлық кариозды қуыстар, егер олар
зерттеу кезінде шеткі болса, жақсы анықталады. Сондай-ақ, кариестің апроксимальды беттердегі
орналасуына қарамастан, мойынтіректермен, сондай-ақ ит пломбаның немесе металл тәждің
астында дамыған қайталама кариеспен айқын көрінеді. Кариес кезінде Электродиагностика
негізінен целлюлозаның асқынуын болдырмау үшін жасалады. Тіс кариесі кезінде иттер мен
мысықтардың аузынан олардың иісі шығады. Тіс жегісі азды-көпті ұзақ аралықта қатты
ауырсынуды, шайнауды қиындатады немесе тәбеттің толық болмауын тудырады. Жоғарғы жақ
синусында, турбинада немесе төменгі жақта фистулалар пайда болуы мүмкін.Кариесті емдеу
оның тістің зақымдану дәрежесіне байланысты. Егер ауру тісте тәждің толық кариесі немесе
фистуламен терең кариес болса, онда тісті алып тастау керек.

Добавить нижний колонтитул 17
Тіс кариесін емдеу жедел емес және жедел-қалпына келтіретін болып бөлінеді.Тек бастапқы
кариес хирургиялық емес емдеуге жатады. Бұл емдеу жұмсақ бляшканы алып тастаудан және
зардап шеккен эмальды реминерализациялаудан тұрады.Эмальдың зақымдалған бетінен
жұмсақ бляшканы кетіру үшін оны сутегі асқын тотығының 3% ерітіндісіне малынған мақта
тампонымен сүртеді, қажет болған жағдайда ұсақталған пемза тасымен немесе тіс ұнтағымен
өңдейді.Эмальды реминерализациялау фторидтерді ерітінділер, пасталар немесе лактар
түрінде қолдану арқылы жүзеге асырылады. Иттерде фторидтерді кальций тұздарының
ерітінділерімен немесе күміс азот қышқылының ерітіндісімен бірге қолдануға рұқсат етіледі.
Емдеу курсы үшін шамамен 10 аппликация тағайындалады. Бұл жағдайда электрофорезді
қолдану процедуралар санын азайтуға мүмкіндік береді.Кариесті жедел-қалпына келтіру
лечение кариозды қуыстың түбін және қабырғаларын құрайтын эмальды, дентинді аспаптық
өңдеуден және оны кейіннен пломбамен толтырудан тұрады.Иттердегі кариестің алдын-алу
диетадан әр түрлі тәттілерді толығымен алып тастауды, тіс шөгінділерін уақтылы алып
тастауды, жануарларды тамақтандыру рационына дөрекі бөлшектерді немесе Dr сияқты
арнайы тағамды қосуды білдіреді. Alder ' s, бисквитригель.Жас иттерде жылына екі рет, ал ескі
иттерде кем дегенде үш рет ауыз қуысын санитарлық тазарту қажет.Құрамында витаминдер,
фтор және кальций бар дәрілерді тағайындау пайдалы, мысалы, Витафтор, Поливит са немесе
Кальциди.

Добавить нижний колонтитул 18
ЗАГОЛОВОК

Қортынды:
Кариозды зақымдану-бұл тістің қатты тіндерінің инфекциялық
зақымдануы, ол эмальдың минералсыздандырылуымен
және ақаудың пайда болуымен бірге жүреді. Аурудың ағымы
пульпитпен, пародонтитпен және қатты тіндердің кариозды
емес зақымдануымен ортақ. Кариестің дифференциалды
диагностикасы одонтологиялық аурулар клиникасын білуді
және пациентті мұқият тексеруді қажет етеді.Емдеудің тиісті
әдісін аурудың формасы мен оның сатысын қамтитын нақты
диагноз қойылғаннан кейін ғана таңдауға болады.
Добавить нижний колонтитул 19
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

http://zoovet.info/vet-knigi/108-
zoogigiena/praktikum-po-zoogigiene/
6531-razdel-i-issledovanie-vozdushnoj-
sredy-zanyatie-1-opredelenie-temperatury-
vozdukha

НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА
РАХМЕТ!


Ұқсас жұмыстар
ЕНГІЗУ - ШЫҒАРУ АҒЫНДАРЫ
Микроорганизмдер систематикасы
Қазақстанда және дүние жүзінде атом энергетикасының даму болашағы
Сірке сығындысы
Қазақстанның биоресурстары жөнінде жалпы сипаттама
Жүк тасымалын жоспарлау
Балалардың терісі
Сертификаттаудың әлемдегі даму тарихы
Іштен жанатын қозғалтқыштары
Штандорт теориясы
Пәндер