Көлік және қойма кешендері және жіктелуін сипаттау және талдау
Презентация қосу
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі
Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті

Тақырыбы: Көлік және қойма кешендері
және жіктелуін сипаттау және талдау

Орындағандар:
Бауыржанұлы Рамазан
Әлімбай Беназир,
Берикбаева Жанель,
Тексерген: Мұса Қ.А.

Алматы 2022
Көлік кешені

Көлік кешені еліміздің
экономикалық-әлеуметтік
инфрақұрылымының маңызды
буыны болып табылады және
халықтың тасымалдау мен
көрсетілетін қызметтерге
қажеттілігін, экономиканың барлық
салаларының тыныс-тіршілігін
және мемлекеттің ұлттық
қауіпсіздігін уақтылы және сапалы
қамтамасыз етуге арналған.
Көлік кешені

Көлік кешені келесі көлік түрлерін біріктіреді: автомобиль, теміржол, су,
әуе, құбыр, қалалық көлік және метрополитен.
Сонымен қатар, ол тағайындалған көлік инфрақұрылымын
қамтиды:
• көлік коммуникациялары (автомобиль жолдары, теміржол
және су қатынастары жолдары, құбыр жолдары, троллейбус
және трамвай желілері, метрополитен желілері, көлік және
аэронавигациялық жүйелер);
• көлік қызметін қамтамасыз ететін инженерлік құрылыстар.

Республиканың көлік кешені оның көп салалы экономикасының
тіршілігін қамтамасыз етуде және мемлекеттің әлеуметтік
саясатын іске асыруда аса маңызды мәнге ие.
Қазақстан Республикасының кеме қатынасы
ішкі су жолдары мемлекеттік меншікте
болады.Өзен көлігімен тасымалдауды жалпы
ұзындығы 4040 км Ертіс, Орал-Каспий және
Республиканың жерүсті көлік
Іле-Балқаш бассейндерінің кеме қатынасы
магистральдарының ұзындығы 107,4 мың км
учаскелерінде 560 бірлік түрлі көлік флоты
құрайды, оның ішінде 15,5 мың км –
бар жеке кеме иелері жүзеге асырады.
магистральдық темір жолдар, 87 мың км –
қатты жабыны бар жалпыға ортақ
пайдаланылатын автомобиль
магистральдары, 4,2 мың км – өзен
жолдары.
Қазіргі уақытта елді мекендерді
тұрақты автобус қатынасымен
қамту 80% құрайды, яғни 100-ден
астам халқы бар 5 300 елді
мекені. Жолаушыларды
тасымалдауды 3041 тұрақты
автобус маршрутында 609
тасымалдаушы жүзеге асырады.
Қазақстан Республикасында 34
автовокзал және 138 автостанция
жұмыс істейді.
Қойма кешені

Қойма кешені - бұл кірме жолдарды, тиеу-
түсіру аймақтарын, қосалқы құрылыстар
мен қоршауларды қамтитын тауарлар мен
жүктерді сақтауға арналған ғимараттар
жүйесі. Белгілі бір бизнес субъектісі үшін
жеке жобаланған қойма кешені қолда бар
кеңістікті барынша тиімді пайдалануға
мүмкіндік береді, еңбек процесін
оңтайландырады, өнімнің есебін
қамтамасыз етеді, үнемді қайта
ұйымдастырылуы немесе кеңейтілуі
мүмкін.
Қойма кешендерінің класстары

Класс А+
Жеңіл металл конструкцияларынан бірыңғай көлемдегі
бейінді бір қабатты жоғары санатты қойма кешендері.
Олар тікелей жетекші көлік магистральдарының жанында
орналасады.
Төбесі: кемінде 13 метр, яғни 6-7 деңгей
Еден: 1,2 м көтерілген, шаңға қарсы жабыны бар бетон.
Жүйелер: желдету, ауаны кондициялау, қауіпсіздік,
температуралық режимді реттеу, өрт сөндіру, Класс А
телекоммуникация, автономды жылыту, бақылау және Ол А+ класынан негізінен
есепке алу және т. б. төбелердің рұқсат етілген
биіктігінен (10 м-ге дейін),
сондай-ақ орналасуымен
ерекшеленеді. Жалпы, бұл
барлық бірдей мінсіз
жабдықталған профильді
ғимараттар.
Қойма кешені

Класс В+
Профильді немесе толығымен
түрлендірілген бір қабатты бөлме, ол А
класындағы қойма кешендерімен бірдей
сипаттамаларға ие, бірақ көрсеткіштері
төмендеген және сәйкесінше құрылыс құны
төмен.Төбесі: көп деңгейлі сақтау түріне
арналған (кемінде 8 метр)Еден: 1 м
көтерілген, шаңға қарсы бетонЖүйелер:
желдету, қауіпсіздік, өрт сөндіру,
телекоммуникация, автономды бақылау
және есеп және т. б.
Класс В Класс С
Класс В Тауарлар мен жүктерді сақтау үшін
Қажетті және жеткілікті түрлендірілген оқшауланған ангарлар немесе
Қажетті және
жүйелермен жеткілікті қайта
жабдықталған
жүйелермен жабдықталған қайта бұрынғы өндірістік ғимараттар. Олар қойма
жаңартылған немесе жаңадан кешенінен гөрі қойма болып саналады. Бүгінгі
жаңартылған
салынған көпнемесе жаңадан
қабатты ғимарат,
салынған таңда Қазақстанда ең көп таралған сақтау түрлері
жүктердіңкөп қабатты қамтамасыз
сақталуын ғимарат,
жүктердің сақталуын
ететін баға мен сапақамтамасыз
бойынша жалдау мен қызмет көрсетудің төмен бағасымен
ететінтеңдестірілген
баға мен сапа шешім.
бойынша сипатталады.Төбесі: әрқайсысы үшін кемінде 4
теңдестірілген
Төбесі: шешім.
әр қабат 4-тен 8 м-ге қабат
Төбесі:
дейін, жүкәр лифттерімен
қабат 4-тен 8қосылған
м-ге Нөлдік деңгейдегі қақпаның болуы
дейін, жүк1лифттерімен
Еден: м көтерілген,қосылған
бетон Кешен аумағындағы персоналға арналған
Еден:
немесе1 масфальт,
көтерілген, бетон
жүк көлігіне қосалқы үй-жайлар
немесеарналған
асфальт,пандус
жүк көлігіне
бар
арналған пандус бар
Қорытынды
Көлік-қойма кешені (жүк ауданы)
жүктерді қабылдауға, тиеуге, түсіруге,
беруге, сұрыптауға және уақытша
Көлік-қойма кешендері -жалпы
сақтауға, сондай-ақ оларды көліктің бір
пайдалану орындарында орындалатын
түрінен екіншісіне тікелей беруге
жүк операцияларының едәуір көлемі
арналған құрылыстар мен құрылғылар
бар станцияларда орналастырылады.
кешені және жол дамуы орналасқан
станциялық аумақтың бір бөлігін
білдіреді.

Көлік-қойма кешенінде әртүрлі қосалқы
және қызметтік үй-жайлар (кеңселер,
тиеу-түсіру машиналарына қызмет
көрсету және жөндеу пункттері,
санитарлық-тұрмыстық үй-жайлар және
т.б.) орналастырылады.
Пайдаланылған әдебиеттер:

⌬ 1.https://zdamsam.ru/a60643.html?ysclid=l9z6i8ovew55430877
⌬ 2.https://studfile.net/preview/7226040/page:13/
⌬ 3.https://bstudy.net/910564/tehnika/transportno_skladskie_kompleksy?
ysclid=l9z6irth7u808672000
⌬ 4.http://caredenis.ru/resources/techsr/html/les14.html
⌬ 5.https://cyberpedia.su/13x1172b.html?ysclid=l9z6jca9wy387391297
Назарларыңызға рақмет!

Ұқсас жұмыстар
КӨЛІК КЕШЕНІ
Жалпы тауар қоймаларына қойылатын талаптар
Орталық Қазақстан экономикалық ауданы
Сандық карта
Елдімекенді гигиеналық тазалау негіздері, елдімекенді жоспарлау
Тәуекелдерді талдау
Ғарыш инфрақұрылымы
High Tech Logistic компаниясының іріктеліп алынған тәуекелдер тізімі
Темір жол көлігінің логистикалық - инфрақұрылымының даму жолдары
Кәсіпорынның жөндеу шаруашылығы
Пәндер