Менеджмент әдістері
Презентация қосу
Менеджмент
әдістері
Жоспар:

I. Менеджмент әдісінің түсінігі мен классификациясы
II. Ұйымдық - әкімшілік басқару әдісі
III. Экономикалық басқару әдісі
IV. Әлеуметтік-психологиялық басқару әдісі
V. Өзін-өзі басқару әдісі
«Әдіс» - грек сөзі, аудармасы
« қандайда бір мақсатқа жету
».
Басқару әдісі – бұл біріккен байланыстағы белгілі бір
обьектіні басқаруда мақсатқа жету. Нақты басқару әдісі
анықталған бейнеде тіркеледі, яғни мазмұны, бағыты,
ұйым формасы. Бұлардың байланысына қарай келесі
әдістерді бөлуге болады:
1. Ұйым - әкімшілік, маңызды тікелей деректі нұсқау.
2. Экономикалық сертті – экономикалық стимуль.
3. Әлеуметтік – психологиялық әдіс, жоғары мақсатта
делдалдардың әлеуметтік белсенділігін қолдану.
Ұйымдық - әкімшілік басқару әдісі
Ұйымдық - әкімшілік әдіс - бұл еріксіз өндіру әдісі, ол өзінің күшін,
еңбек адам қажетттілігінің бірінші өміріне айналғанға дейін сақтап
тұрады. Толық түрде ұйымдық - әкімшілік жүйесі екі элемент болып
көрінеді:

- басқару құрлысына әсері (басқару жүйесін номірлеп, дамуда
регламенттеу)
- басқару процесіне әсері (дайындық, қабылдау, ұйымның басқару
шешімін орындалғанын бақылау).
Ұйым шегінде ұйымдық әкімшілік әдіс үш түрде
көрсетіледі:

міндетті түрде жазылу ( бұйрық, тиым салу және т.б. )

келісілген әдістер (кеңес беру, мәмілені шешу )

Мінездеме, дәреже ( одақ, ұсыныс, қарым – қатынас т.б.)
Экономикалық басқару әдісі
Басқарудың экономикалық әдістері - бұл адамдардың экономикалық
қатынастары мен олардың экономикалық мүдделерін пайдаланатын
адамдарға ықпап етудің тәсілдері мен әдістері.
Экономикалық әдістердің тұтас жүйесі нарықтық экономика жағдайында
мынадай міндеттерді орындайды: реттеуші, теңгерімдік және
бөлуші.
Басқарудың көптеген экономикалық әдістерінің арасынан өндірістің
тиімділігін бастапқы буын деңгейіне дейін арттыра алатын әдістерді
бөліп көрсетуге болады.
Оған мыналарды жатқызуға болады :

- -
- экономикалық фирмалардың
- баға және
экономикалық тетікті қаржылық
баға белгілеу;
ынталандыру; шаруашылық саясаты және
есепке көшіру; т.б.
Әлеуметтік-психологиялық басқару
әдісі
Басқарудың әлеуметтік-психологиялық
әдістері ұжымды қалыптастыру әрі
дамыту процесіне, олардың өз
араларындағы әлеуметтік процестерге
ықпал етудің нақты амалдары мен
тәсілдерін білдіреді.
Бұл әдістердің мақсаты - адамдардың өсе
түскен, яғни өскелең әлеуметтік
қажеттіліктерін қанағаттандыру, олардың
жан-жақты үйлесімді дамуын қамтамасыз
ету және осылардың негізінде жеке
тұлғаның еңбекке деген құлшынысын,
ұжымдардың тиімді еңбек етуін арттыру
Басқарудың әлеуметтік әдістері

Әлеуметтік әдістер әр қилы әдістердің кең спектірін қамти алады:

-
әлеуметтік-
саяси;
-
еттік
әлеумтеу;
рет - әлеуметтік
нормалау;

-
әлеуметтік
бастама;

- моральдық
ынталандыру.
Басқарудың психологиялық тәсілдері
Басқарудың психологиялық тәсілдері
адамдар арасындағы қарым-
қатынастарды ұжымда үйлесімді
ахуал жасау арқылы реттеуге
бағытталған.
Басқарудың психологиялық әдістеріне
мыналар кіреді.

Психологиялық
себепкерлік
(мотивация)
Еңбекті
ізгілендіру
(гуманизаңиялау,
ниетті ояту)
Кәсіби іріктеу мен
оқыту

Шағын топтар
мен
ұжымдарды
іріктеп
жинақтау
Өзін-өзі басқару әдісі
Өзін-өзі басқару – бұл ұжымның шешімді өз алдына таңдауы және
қабылдауы ғана емес, сонымен бірге қабылданған шешімді ұжым
мүшелерінің міндетті түрде орындауы. Мұнан басқа ұжымның әрбір
мүшесі шешімнің орындалуына жеке жауапкершілікте болады.
Өзін-өзі басқару әрбір жұмысшы және еңбек ұжымы өздерін меншік
субъектісі ретінде жүзеге асыра алатын экономикалық жағдайда ғана
мүмкін. Өзін-өзі басқару жағдайында еңбек меншік қатынастары
арқылы басқарумен бірігеді.
Назарларыңызға рахмет!

Ұқсас жұмыстар
Педагогикалық менеджмент ұғымы
Менеджмент әдістері мен қызметтері
МЕНЕДЖМЕНТ ТҮСІНІГІ. МЕНЕДЖМЕНТ ЭВОЛЮЦИЯСЫ
Менеджмент психологиясына кіріспе
Менеджменттің анықтамалары
Мекеме және басқару туралы қазіргі ойлар
Менеджер мен менеджменттің қазіргі заманғы ұйымдар үшін маңыздылығы
Менеджменттің мәні, әдістері мен функциялары
Экономикалық әдістер
Білім беру жүйесіндегі менеджменті
Пәндер