Мемлекет белгілері
Презентация қосу
§9.Мемлекет
Мемлекет-қоғамның саяси-экономикалық,мәдени-әлеуметтік жүйесін
бірізділікке түсіретін, қоғамды басқаратын және сақтайтын негізгі
институт болып табылады.

Мемлекет белгілері

Мемлекеттің түрлері
Орталық және жергілікті билік
Органдар жүйесі болады

Мемлекеттің тұрғындары
әкімшілік-аумақтық бірлестіктерге
бөлінеді (облыс, аудан,ауыл тб.)

Мемлекеттің шекарасы анық
белгіленген аумағы болады.
Аумағы жағынан

Ең маңызды белгісі-
тәуелсіздігі, егемендігі.

Мемлекеттік қызметте іс-
тейтін шенеуніктерді
ұстау үшін салық жинайды.

Саны жағынан Мемлекет заңдар арқылы
қоғамда тәртіп орнатады.
Мемлекеттің тұрпаттары
Құлиеленуші

Феодалдық

Аграрлық
Қоғамдық өмір аялары

Қоғам өмірінің экономикалық
аясы

индустриялық Қоғам өмірінің әлеуметтік
аясы

Қоғам өмірінің саяси аясы

постиндустриялы
Қоғам өмірінің мәдени-рухани
аясы
12.Экономика ұғымы
Өзін көрсету
Қажеттілік-организмнің қалыпты өмірлік қажеттілігі
А.Маслоу
қызметін қамтамасыз ету үшін керекті қажеттіліктер
Тұлға ретінде иерархиясы
талаптарының қанағаттандырылуымен шартталған
танылу қажеттілігі
және сол қажеттілікті өтеуге бағытталған күй.
Әлеуметтік қажеттіліктер
(билік,махаббат)

Өзін қорғау қажеттілігі (қауіпсіздік,
Ағымдық Ұзақ мерзімдік қорғану)
қажеттілік қажеттілік
Физиологиялық қажеттіліктер (аштық,
шөл,демалыс)

Өндіріс –өзінің өміріне қажетті
Экономика (грек. Дәстүрлі материалдық жағдайларды жасау
оikonomia-шаруашылықты экономика мақсатымен адамның табиғатты
жүргізу) ұғымы алғашында белсенді жаңғырту үдерісі.
“үй шаруашылығын
жүргізу туралы заң”
дегенді білдірген. Әміршіл-
Экономика ұғымы әкімшіл
материалдық игіліктер экономика
өндіру, айырбастау, бөлу кәсіпкер-
және тұтыну үдерісі жер капитал еңбек
лік
кезінде адамдар арасында
пайда болатын өндірістік Нарықтық
қатынастарды сипаттайды. экономика
§13. НАРЫҚ ЖӘНЕ НАРЫҚТЫҚ ҚАТЫНАСТАР.
Нарық- тауар өндірісі мен айналымы заңдары бойынша
ұйымдастырылатын, айырбасты сипаттайтын тауар
Айырбас үшін арнайы өндірілетін қатынастарының жиынтығын білдіреді. Басқаша айтқанда,
өнім тауар деп аталады. нарық дегеніміз-нақты тауарды сатушылар мен оны сатып
алушылардың басын қосатын кез келген институт немесе
механизм.

Сұраныс деп сатып Тауар өндірушінің
алушылардың белгілі жерде, белгілі
Ақша дегеніміз-жалпыға бірдей уақыттың сол уақытта тұтынушыға
балама ретінде қолданылатын мезетінде сол бағаға сата алатын
ерекше тауар . белгілі бір көлемде тауарларының көлемі
тауар сатып алу ұсыныс деп аталады.
қабілетін айтамыз.

Қорлану
Айналыс Құн
қоры
құралы өлшемі
қызметін Монополия-
ретінде ретінде
атқарады Бәсеке дегеніміз- кәсіпорынның немесе
нарыққа кәсіпорындар
Тауардың құны оны Тауардың бағасы қатысушылардың тобының нарықта
өндірушінің өндіріс
оның құнымен арасындағы өндіріс билік жүргізуге,
факторлары үшін
арадағы байланысын жағдайларын бағаға бақылау жасай
(еңбек,жер,капитал,кәсіпк
ерлік) шығарған жояды, сатып жақсарту және өнімді алатын және оны
шығындарының
алушының субьек-
өткізу үшін талас. айқындайтын
жиынтығымен айқында- тивті бағасымен
айқындалады жағдайға ие болу.
лады

Ұқсас жұмыстар
Унитарлы мемлекеттер
Мемлекет функцияларын жүзеге асырудың негізгі сипаты
Мемлекет және пайда болу теориялары
Мемлекеттің белгілері
Ассоциацияланған мемлекет
Мемлекет”
МЕМЛЕКЕТ ОРГАНДАРЫ, ОЛАРДЫҢ БЕЛГІЛЕРІ, ҚЫЗМЕТІ
Мемлекеттің мақсаты
Құқық нормаларының негіздері мен белгілері
Мемлекеттер типологиясы
Пәндер