Частных детских Мини - центра сада
Презентация қосу
37 43
Частных детских Мини-центра
сада

ҚАЗАҚ ТІЛІ

Ш

9-СЫНЫП
Бөлімнің тақырыбы

37 43
6-бөлім: Биотехнология және гендік инженерия
Частных детских Мини-центра
сада
келешегі

Ш
Сабақтың тақырыбы

Биотехнология-тағам өндірісінде
3 тоқсан 8 сабақ
Оқу мақсат(тар)ы

37 43
Частных детских Мини-центра
сада

Қоғамдық-саяси, әлеуметтік-экономикалық, ғылыми тақырыптарға
байланысты әртүрлі жанрдағы кең көлемді мәтіндердегі (пікірталас,
дәріс) мақсатты аудитория мен көркемдегіш құралдардың рөлін
талдап,салалас және сабақтас құрмалас сөйлемдердің мағыналық
түрлерін ажырата біледі, түрлендіреді.
Бағалау критерийлері

37 43
1.Қоғамдық-саяси,әлеуметтік-экономикалық,ғылыми
Частных детских Мини-центра тақырыптарға
байланысты әртүрлі жанрдағы
сада
кең көлемді мәтіндердегі
(пікірталас, дәріс) мақсатты аудитория мен көркемдегіш
құралдардың рөлін талдайды
2.Салалас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін ажырата
біледі
3.Сабақтас құрмалас сөйлемдерді түрлендіріп қолданады. ( мезгіл
бағыныңқы сабақтас құрмалас сөйлем)
37 43
Частных детских Мини-центра
сада

Биотехнология дегеніміз-биологиялық организмдердің
қатысуымен жүретін процестерді адамның мақсатына сай
өзгерту арқылы өндірісте пайдалану.
«Биотехнология» терминін алғаш рет 1917 жылы венгр ғалымы
Карл Эреки енгізді.
Биотехнологияның басты мақсаты- өсімдіктердің жаңа
сұрыптарын, жануарлардың асыл тұқымын,
микроорганизмдердің штамдарын шығару.
Сүт өнеркәсібі

Сүт - өте бағалы өнім. Олай дейтініміз,
37 43
Мини-центра
адам ағзасына сүттің құрамдасЧастных
бөлігінің
детских
сада
95-98 % сіңеді. Сүт сондай –ақ амин
қышқылдарының, макро және
микроэлементтердің, дәрумендердің
таптырмайтын көзі болып табылады.
Сүт өсімдік өнімдерімен және мал
өнімдерімен қосылып, адам тағамының
биологиялық құндылығын арттырады.
Сүт өнеркәсібінің бастапқы сатылары
(пастерленген сүт, қаймақ, кілегей,
айран шығару) тұтынушыға таяу
орналасады.
Нан өнеркәсібі

37 43
Тамақ индустриясының бірқатар Частных детских Мини-центра

салалары шикізатқа да, тұтынушыға сада

да бағытталып жұмыс істейді. Ұн
тартатын өнеркәсіптер астық өңдеумен
айналысады. Нан пісіру көптеген елді
мекендерде бар.Кондитер, макарон
өнімдері өндірісінің де кеңістікте
таралу «бейнесі» осыған ұксайды..
Ұнды кондитер өнімдердің жаңа түрін
шығаруда көптеген қоспаларды қосып,
адам ағзасына пайдалы,табиғи өнім
болып табылады.
Ет өнеркәсібі

37 43 Қазақстан тамақ
Частных детских Мини-центра
сада өнеркәсібі 1000 жуық
тамақ өнімдерінің
түрлерін шығаратын
көптеген салаларға
бөлінеді. Ең дамыған
сала ет өнеркәсібі,
республикада бүкіл
тағам өнімдерінің 32%
еттен жасалады.
Тапсырма 1. «Пікірлер сызығы» әдісі

Мини-центра

Частных детских
Оқушыларға биотехнология туралысада
бейнежазба көрсетіледі.
https://youtu.be/Qv0WdWT_wh8

Дескриптор
1.Бейнежазбаны көреді, тыңдайды.
2.Танысқан ақпараттарды талдайды, пікірлеседі.
Тапсырма 2.«Ой қозғау» әдісі Мәтінді түсініп оқып, сұрақтар құрастырыңыздар.
«Биотехнология» термині өндірістің саласын білдіргенімен, оның ғылыммен тікелей
байланысы бар: оны жаңа тірі организмдерді құрастыру
Мини-центра жолдарын зерттейтін ғылым
ретінде де және материя қозғалысының биологиялық формасын іске асыратын өндіріс
Частных детских
сада
саласы ретінде де түсінуге болады. Биотехнология ғылым ретінде генетикалық
инженериямен біртұтас бірігіп кеткен. Мұнда ген инженериясының алдына қойған
мақсаты алдын- ала жоспарланған үлгіге сәйкес жаңа немесе жақсарған қасиеті бар
тірі организмдерді құрастыру.
Ата-әжелеріміз ежелден микроорганизмдерді қымыз бен шұбат, айран ашытуға, құрт
пен ірімшік жасауға, нан пісіруге, тері илеуге, т.б.қажетті заттарды дайындауға
пайдаланған. Қазіргі биотехнологияның мынадай негізгі бағыттары бар: микробиоло-
гиялық өндіріс, жасушалық инженерия және генді инженерия. Биотехнологияда
биохимия,микробиология, молекулалық биология, генетика ғылымдарының жетістік-
терінің нәтижесінде өте бағалы биологиялық белсенді заттар гормондар, ферменттер,
витаминдер, антибиотиктер, органикалық қышқылдар-сірке, лимон, сүт және кейбір
дәрі-дәрмектер алынады.
«Ой қозғау» әдісі арқылы

Мини-центра

Частных детских
1.Биотехнология дегенді қалай түсінесің?
сада

2.Қазіргі биотехнологияның қандай негізгі бағыттары бар?
3.Гендік инженерияның алдына қойған мақсаты қандай?
4.Ата-әжелеріміз ежелден микроорганизмдерді қандай заттарды дайындауға қолданған?

Дескриптор
1.Мәтінді түсініп оқиды.
2.Мәтіннің мазмұнына сәйкес сұрақтар қоя алады.
37 43
Частных детских Мини-центра
сада
МММезгіл бағыныңқылы сабақтас құрмалас
37 43
Сабақтас құрмалас сөйлемнің бірінші сыңары
Частных детских бағыныңқы,
Мини-центра екінші сыңары басыңқы деп аталады.
сада
Мезгіл бағыныңқылы сабақтастың бағыныңқы сыңары басыңқы сыңарда айтылған іс-әрекеттің болу
уақытын көрсетеді де қашан? қашаннан бері? қай кезде? қашанға шейін? Т.б сұрақтарға жауап
береді.

Мезгіл бағыныңқылы сөйлемнің бағыныңқы сыңарының баяндауыштары төмендегідей жасалады:
•-Ғалы (-гелі), -қалы (келі)
•-Ып (-іп, -п)
•-Ғанда -(генде) -ған соң, (-ген соң)
•-Са (-се)
•-Ысымен(-ісімен)
•Мысалы: Ол жұмыстан келген соң, бүгінгі газеттерді қарап шықты.
•Абай араларынан кетісімен,анталап тұрған қалың жиын арасына ауыздан-ауызға көшкен сыбыр бұйрық
жайылады.
Тапсырма 3. «Сүзгі» әдісі

37 43
Частных детских Мини-центра
сада
Өзіңді тексер

37 43
Частных детских Мини-центра
сада
Тапсырма 4. «Шыны түтік» әдісі

37 43
Салалас және сабақтас құрмалас
Частныхсөйлемдерді
детских тауып шыны түтікке салыңыз.(Тест)
Мини-центра
1.Салалас құрмалас сөйлем түрін анықтаңыз. сада
А) Қарсылықты.
В) Мезгіл.
С) Мекен.
D) Мақсат.
Е) Себеп.
2.Сабақтас құрмалас сөйлем қандай сөйлемдерден тұратынын анықтаңыз.
А) Жай, күрделі.
В) Бағыныңқы, басыңқы.
С) Сұраулы, лепті.
D) Лепті, хабарлы.
Е) Бұйрықты, сұраулы.
3.Сабақтас құрмалас сөйлем түрін анықтаңыз.
Күз келсе де, жаңбыр әлі жаумады.
А) Қарсылықты.
В) Себеп.
С) Шартты.
D) Мақсат.
Е) Қимыл-сын.
Тапсырма 4. «Шыны түтік» әдісі

37 43
Сабақтас құрмалас сөйлемдерді тауып Мини-центра
Частных детских шыны түтікке салыңыз. (Тест)
сада
4.А) Мезгіл бағыныңқы.
В) Мақсат бағыныңқы.
С) Қимыл-сын бағыныңқы.
D) Себеп бағыныңқы.
Е) Шартты бағыныңқы.

5.Құрмалас сөйлем түрін анықтаңыз.
Мұғалім айтқан кезде ғана, ол жаза бастады.
А) Мезгіл.
В) Қимыл-сын.
С) Мақсат.
D) Қарсылықты.
Е) Шартты.
Өзіңді тексер

37 43
Частных детских Мини-центра
сада
1.А
2.В
3.А
4.А
5.А

Дескриптор
1.Сабақтас құрмалас сөйлемнің жасалу жолдарын біледі.
2.Сабақтас құрмалас сөйлемді мысалдардан ажырата алады.
Тапсырма 5 «Микроскоп» әдісі. Берілген сөйлемдерден мезгіл бағыныңқы сабақтасты табыңыз.

37 1
Частных детских
1.Сөйлесіп болған
сада соң, телефон құлағын іліп қойды.
Мини-центра
2. Жетпіс жыл өмір сүрсем де, аз секілді білгенім.
3.Тұрмыс жақсы болу үшін, еңбек өнімді болу керек.
4.Іші бауыры елжіреп, сорлы шеше балапанын қорғайды.
5.Жамбыл-Жамбыл болғалы, есіткен талай батырды.
6.Абай үйге кіргенде, Әбіш конверттегі бар қағазды оқып шыққан
екен.
7.Көктем болғанымен, күн әлі жылына қойған жоқ еді.
8.Базаралы әңгімесін бітіргенде, ол бір қызық ойын қысқа түйді.
9. Ұстазы бейілді болса, шәкірті зейінді келеді.
10.Жалт қарасам, Шұға үйіне кетіп бара жатыр екен.
Өзіңді тексер

Частных детских
сада
1.Сөйлесіп болған соң, телефон құлағын іліп қойды.
Мини-центра

.
5.Жамбыл-Жамбыл болғалы, есіткен талай батырды.

6.Абай үйге кіргенде, Әбіш конверттегі бар қағазды оқып
шыққан екен.
.
8.Базаралы әңгімесін бітіргенде, ол бір қызық ойын қысқа түйді.

10.Жалт қарасам, Шұға үйіне кетіп бара жатыр екен.
Қосымша тапсырма

Частных детских
сада
Мини-центра

6-тапсырма 61 бет
1.Мәтінді түсініп оқыңыздар.
2.Мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қоюға
дайындалыңыздар
3.Мәтінді бөліктерге бөліңіздер.Әр бөліктегі негізгі
ақпаратты үш сөйлеммен жазыңыздар.
4.Қазақ биолог-ғалымдары ойлап тапқан биологиялық
препараттарды атап, олардың маңызын түсіндіріңіздер.

Ұқсас жұмыстар
Частных детских сада
Балалардығы қабыну процесінің ерекшеліктері
Тәрбие сағатының үлгісі
Әртүрлі жастағы дені сау балалардың зәр шығару жүйесін функциональды және құрал-саймандармен зерттеу әдістері
Тыныс жетіспеушілігінің формалары
Картоп дақылы тұқымын өндіру, отырғызуға даярлау шаралары
Мүше Адреналиннің нәтижесі
Дербес компьютерлер туралы жалпы мәлімет
Операциялық жүйелер,түрлері,қызметі туралы ақпарат
Тиегіштер түрлері
Пәндер