БПҮ заңдылықтары
Презентация қосу
Абдиркенова А.К.-
Педагогика және психология кафедрасының
қауымдастырылған профессор м.а., PhD
докторы
Жоспар:

1. БПҮ заңдылықтары
2. БПҮ принциптері
3. Жеке адам - тұтас педагогикалық
үрдістің объектісі мен субъектісі
Педагогикалық
үрдістің үш құрылымы
болады:
Педагогикалық үрдістің педагогикалық құрылымы

Мақсат- ұстаз бен шәкірт
арасындағы педагогикалық
қатынастардың нәтижесі.
Міндеттер - мақсатқа жету
жолдарын анықтайды. Мазмұн-
мақсатқа жету жолында
оқушыларға берілетін тұлғалар
тәжірибесінің бөлігі.

Әдістер мұғалім мен оқушының мазмұнды
жетілдіру-қабылдауға арналған іс-әрекеттер.
Құралдар - мазмұн мен жұмыс жасайтын
материалдық тәсілдер мен әдістер
Педагогикалық үрдістің мәні және
құрылымдық компоненттері
Педагогикалық өзара әрекеттесу және
оның түрлері

Педагогикалық Тәрбиеленушінің
әсер ету Педагогикалық реакциясы
өзара әрекеттесу

Педагогикалық әсер ету Тәрбиеленуші реакциясы:
тура және жанама бола белсенді қабылдау,

алады. ақпаратты талдау,
елемеу немесе
қарсылық көрсету.
тұрақты

Объективтік және
субъективтік
Педагогикалық
үрдістің заңдылықтары
ұстаным

идея

талап
дегеніміз “ұстаздар-оқушылар”
жүйесінің арасындағы заңдылық
және тұрақты байланыс

Заңдылықтар педагогикалық үрдістің
ішкі және сыртқы байланыстарын
көрсетеді, олар өз арасында жеткілікті
дәрежедегі күрделі байланыстарын
құрайды
БПҮ принциптері дегеніміз:

оқыту –тәрбие үрдісіндегі
басшылыққа алатын
негізгі ережелер, талаптар
Тұтас педагогикалық үрдістің принциптері

Педагогикалық үрдістегі іс-әрекеттерді оқушылар
тұлғасын дамытудың көкейкесті қажеттілігін ескере
отырып ұйымдастырылуы
Педагогикалық талап қоюшылықты, окушының
көзқарасын, оның адамдарға, құбылыстарға, үрдістерге
қарым-қатынас жүйесінде ұйымдастыру
Оқушы мен ұжымның дамуында жеке даралықты
психологиялық, физиологиялык, жас ерекшелік пен
ұлттық ерекшеліктерді ескеру
Педагогикалық басшылықты окушылардың өзіндік
белсенділігімен, кайраткерлігімен ұштасты
5. Оқушылардың іс-әрекет 6.Ұстаздардың, оқушылар
жасауда тиімді нәтижелерге ұжымының және отбасының
жетуге көмектесу. оқушыларға қоятын
талаптардың үйлесімділігі

7. Әрбір бала үшін тиімді
психологиялық ахуалын, 8. Оқушы тұлғасы мен
әлеуметтік қауіпсіздігін ұжымның дамуындағы жаңа
қамтамасыз ету. құрылымдық үздіксіз
бақылау.
Жеке адамның психологиялық құрылымы

Психикалық ерекшеліктер:
-мінез
-темперамент
-қабілеттілік
Психикалық Психикалық
үрдістер күй
-танымдық -Көтеріңкі
-эмоционалдық -Іс-әрекет
-жігерлілік -жабырқау
Жеке адамның құрылымдық бағыты

Сенім
Идеал
Бейімділік
Рухани
Қызығушылық
Қажетсіну
Ынта
Мақсат - мұрат
Материалдық
Ниет
Тілек
Педагогикалық үрдістің субъектісі- арнайы
педагогтік білімі бар, қоғам алдында өсіп келе
жатқан ұрпақты дайындауда жауапкершілікті
мойындайтын тұлға-педагог

Педагогикалық үрдістің
объектісі- педагогикалық
мақсатқа, міндетке орай дамып
отыратын жеке адам
Педагог пен оқушының өзара қарым-қатынас жасау
нәтижесінде педагогикалық жағдаяттар туындайды.
Педагогикалық жағдаяттың мазмұны мен саласы
“педагог-оқушы” деген ықпал жүйесінде жүзеге
асады. Педагогикалық жағдаят арқылы өсіп келе
жатқан жеке адамның көзқарасын, қоғамдық құнды
материалдық және рухани байлықты қажет етуді,
құнды бағыт, түртпе, ынта, мінез-құлық дағдылары,
сапалы қасиеттері қалыптастырады
Педагогикалық үрдіс - педагог пен
оқушының бірдей белсенділік танытқанда
ғана нәтижелі бола алады.
Оқушы мен педагогтың қарым-қатынас
құралы ретінде педагогикалық үрдістің
құралдары, әдістері-тәсілдері, формалары
мен технологиялары
1. БПҮ жетілу жолдары
2. Педагогикалық үрдістің заңдылықтары
дегеніміз?
3. Педагогикалық үрдістің принциптері
дегеніміз?
4. БПҮ объектісі мен субъектісі кім?
5. БПҮ “заңдылық – принцип – ереже”
дегендердің байланысы неде?

Ұқсас жұмыстар
Оқыту заңдары, заңдылықтары
Реакция жылдамдығы
МҰҒАЛІМ ОҚЫТУ
Педагогика факультеті
Топырақтардың жер бетінде таралу заңдылықтары жəне оның қоршаған ортаның экологиялық факторлармен əсері
Малдың өсіп жетілуі
Биологиялық регресс
Тәрбие заңдылығы
Тұтас педагогикалық үдерістің (ТПҮ) мәні, құрылымы, оның заңдары мен заңдылықтары
Педагогикалық менеджмент ұғымы
Пәндер