Медициналық сақтандыру
Презентация қосу
Қазақстан
Республикасындағы
медициналық сақтандыру
жүйесі Орындаған: Бағдат Нарқыз
Жаумитбаева Ғазиза
Стоматология факультеті
ЖОСПАР
Медициналық сақтандыру
Міндетті медициналық сақтандыру
Ерікті медициналық сақтандыру
Қорытынды
МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ– халықтың
денсаулығын қорғау жүйесі. Қордағы
қаражат есебінен азаматтардың тегін
медициналық көмек алуына кепілдік беруді
көздейді. Барлық деңгейдегі мемлекеттік
бюджеттен қаржыландырылатын тегін
денсаулық сақтаудан медициналық
сақтандырудың айырмашылығы осында.
Қазақстан Республикасының Азаматтық
кодексі бойынша мыналар сақтандырудың
нысандары болып табылады:

Сақтық өтемді
Міндеттілік Сақтандыру
жүзеге асыру
дәрежесі бойынша объектісі бойынша
негіздері б-ша
• Ерікті • Жеке • Жинақтаушы
• міндетті • мүліктік • Жинақтаушы
емес
Медициналық
сақтандыру
түрлері

Міндетті
сақтандыру Ерікті
сақтандыру

сақтандыру
тарифтері
мемлекеттік
сақтандырушы
әлеуметтік
ұйым мен
сақтандырудың бір
медициналық
бөлігі болып
мекеме арасындағы
табылады
келісім бойынша
белгіленеді.
Міндетті медициналық
сақтандыру кезінде
заңнамамен барлық
азаматтар үшін бюджетке
төленетін аударымдардың
бірдей мөлшерлемесі
белгіленеді, соның
есебінен денсаулық
сақтауға жұмсалатын
ақшалай қор қалыптасады.
Мұндай жүйе халықтың
барлық жіктері үшін
медициналық және дәрі-
дәрмектік көмектің тең
көлемі мен сапасын
қамтамасыз етеді. Бірақ,
бұл нысан, оның барлық
артықшылықтарына
қарамастан, Қазақстанда
іске асырылмайды.
Ерікті медициналық
сақтандыру міндетті
медициналық
сақтандыру жүйесіне
толықтыру болып
табылады. Ол сақтық
төлемақыларды, яғни
медициналық қызмет
көрсетуге жұмсалатын
өтемді, жүзеге
асыруды
қарастыратын жеке
басты сақтандыру
түрлерінің жиынтығы
болып келеді.
Дамыған елдердің тәжірибесі көрсетіп
отырғандай,ең дұрысы міндетті және ерікті
медициналық сақтандырудың үйлесімі болып
табылады. Мысалы, АҚШ-та «Медикор» жүйесі
- егде адамдар үшін, «Медикэйд» жүйесі -
кедейлер, жұмыссыздар мен мүгедектер үшін;
ГФР-де - сыркатты сақтандыру. Медициналық
сақтандырудың шетелдік жүйелері,
әдеттегідей, өзін-өзі сақтандыру қағидатында
(жұмыс берушілердің, жұмыскерлердің және
мемлекеттің негізінен төменгі әкімшілік
буынның қатысуы) жұмыс істейді және
нысандары мен әдістерінің сан алуандығымен
ерекшеленеді. АҚШ-та ерікті медициналық
сақтандыру мен ақылы медициналық көмек
ерекше дамыған. АҚШ-тық ден-саулық сақтау
моделі басқа ешбір елде таза түрінде
пайдаланылады деп айту қиынға соғады
Медициналық сақтандыру сақтандыру жүйесінің
маңызды құрамды буыны болып табылады және
қоғамдық өндіріс тің аса маңызды факторы –
медициналық денсаулықтың ұдайы толықтырылуының
әлеуметтік-экономикалық үдерістерінде оның рөлі
салмақты. Медициналық сақтандырудың жұмыс істеуі
медициналық қызмет көрсету саласынды нарықтық
қатынас тудырады. Бұл өз кезегінде, медициналық
қызмет көрсететін - медициналық мекемелердің,
олардың қызметкерлерінің, жеке машықтанушы
дәрігерлердің еңбегінің саны мен сапасына нақты баға
беруге мүмкіндік тудырады. Басқа жағынан, науқастар
емдеу-профилактикалық мекеме мен нақтылы
дәрігерді таңдау құқығы пайда болады. Бұл міндетті
медициналық сақтандыру қоры тарапынан
емделушілердің мүддесін қорғаумен қосарланады: ол
медициналық қызметтер көрсетудің сапасы мен
көлеміне сараптық баға бере алады, емдеу
нәтижелеріне кінәрат-талап таға алады, ал қажеттік
кезінде емдеуші мекемеге немесе жеке машықтанушы
дәрігерге экономикалық санкциялар қолдана алады.
Жалпы алғанда, медициналық сақтандырудың дамуы
қазіргі кездегі денсаулық сақтау жүйесіндегі
кемшіліктерді азайтып, жүйесіз жүрген істерді біршама
жүйелеуге жол ашады

Ұқсас жұмыстар
АҚШ денсаулық сақтау жүйесі
Жеке сақтандыру
Жеке сақтандыру туралы
МЕМЛЕКЕТТІК БЮДЖЕТТЕН ТЫС ҚОРЛАР
Республикасының денсаулық сақтау жүйесі
Медициналық қызметтің кұрылымы
Кәсіби бағытта дамуында мейірбикенің өзін ұстау ережелері
Ақпараттық ғасыр үшін критикалық ойлау технологиясын дамыту
Лондон-Алматы сақтандыру компаниясы
Медициналық қызмет көрсету нарығы
Пәндер