СӨЖ ЭМОЦИЯ ЖӘНЕ ОНЫҢ ТҮРЛЕРІ
Презентация қосу
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті

Факультеті: Филология және әлем тілдері

Кафедрасы: Екі шет тілі

СӨЖ
ЭМОЦИЯ ЖӘНЕ ОНЫҢ ТҮРЛЕРІ

Орындаған: Серікқызы Ж.

Тексерген
ЭМОЦИЯ

Эмоция (фр. emotion, лат. enoveo — толғану) — адам мен
жануарлардың
сыртқы жəне ішкі тітіркендіргіштер əсеріне реакциясы; қоршаған
ортамен
қарым-қатынас негізінде пайда болатын көңіл-күй.
Эмоция организмнің əр түрлі қажетсінулерге қанағаттануына
(ұнамды
эмоция) немесе қанағаттанбауына (ұнамсыз эмоция) байланысты.
Адамның
жоғары əлеуметтік қажетсінулері негізінде пайда болатын
тұрақты змоция.
Эмоция жоғары түрі адамның іс-əрекетінің өнімді болуына
мүмкіндік
ЭМОЦИЯ

ІС-ӘРЕКЕТКЕ ЫҚПАЛ ЖАСАУ ТҰРҒЫСЫНАН

АСТЕНИКАЛЫ
СТЕНИКАЛЫҚ
Қ

Жауапкершіл Уайым
ік Енжарлық
Жолдастық Көңілсіздік
Достық
Айбаттылық
ЭМОЦИЯ ТУДЫРАТЫН СТРЕСТІҢ ПАЙДА БОЛУ АҒЫМЫНДА
БИОЛОГИЯЛЫҚ ТАНЫМДЫҚТЫҢ 3 БУЫНЫ БОЛАТЫНЫ
БЕЛГІЛІ БОЛДЫ:

Күйзеліс тудыратын бағалар; күйзелістің анық қаталдығы,
онша
үлкен мөлшерде болмағанымен проблема оны өз еліне,
біліміне жəне
түсінігіне қарай бағалануында;

Оқиғаның өзіне немесе оның бағасына деген
физиологиялықбиохимиялық жəне биологиялық жауабы.
Адренологиялықбиохимиялық əсер етеді;

Алдағы уақытта күйзелісті болдырмайтын, оның неше түрлі
себептерін жоюға арналған іс-əрекет (мінез-құлық)
ЭМОЦИНЯНЫҢ НЕГІЗГІ КӨРІНІСІНЕ КЕЛЕСІЛЕРДІ
ЖАТҚЫЗУҒА БОЛАДЫ:

жест (сөйлеу кезінде қолды қозғалту),
мимика (бет бұлшық еттерінің қозғалуы),
пантомимика (барлық дененің қозғалуы),
тілдің эмоционалды компоненттері (дауыс
қаттылығы, тембр, сөйлеу кезіндегі
интонация ),
вегетативті өзгерулер (бетінің қызаруы,
түссіздену,
терлеу).
Жағымды, Жоғарғы,
жағымсыз төменгі
,

Аффект, Эмоцияның фрустраци
стресс түрлері я

Астеникалы
Қарапайы
қ,
м,
м, күрделі
күрделі
стеникалық
Физиологиялық
Физиологиялық аффект
аффект
Адамның
Адамның
жасаған
жасаған
әрекеті
әрекеті күшті
күшті бола
бола тұра
тұра
сана
сана бақылауынан
бақылауынан
шықпайды.
шықпайды.
Аффект- қысқа
уақыт аралығында
бұрқ етіп көрінетін
Патологиялық
Патологиялық аффект
аффект --
күшті эмоция. Ми
Ми қабығы
қабығы мен
мен қабық
қабық асты
асты
орталықтарының
орталықтарының
байланысы
байланысы
бұзылғандықтан,
бұзылғандықтан, екінші
екінші сигнал
сигнал
жүйесінің
жүйесінің
реттеушілік
реттеушілік
рөлі
рөлі
кемігендіктен
кемігендіктен болады.
болады.
Ия, әрине көп өзгерістер
болады.
Эмоционалды
Кейде тіпті күштілігі сондай бір
уайымның психолог
әсерінен оны «вегетативті дауыл» деп
адамның атаған.
ағзасында және Ол ішкі ағзалардың барлық
мінезінде қызметі мен
ағзаның өмірлік көрсеткіштерінің
өзгерістер бола
бірден
ма? немесе жылдам өзгеруінен
көрінеді.
ЭМОЦИОНАЛДЫ УАЙЫМНЫҢ ӘСЕРІНЕН
АДАМНЫҢ АҒЗАСЫНДАҒЫ
ӨЗГЕРІСТЕР

жүрек
жүрек
соғысының
соғысының жиілігі;
жиілігі;
Қан
Қан айналым
айналым менмен қан
қан реакциясы
реакциясы (тарылу
(тарылу
қысмы(бозару,
қысмы(бозару, қызару)
қызару) немесе
немесе кеңею
кеңею
Тыныс
Тыныс алу
алу (( тұншығу,
тұншығу, демігу);
демігу); Қан
Қан құрамы
құрамы (қанттың
(қанттың көп
көп
Бұлшық
Бұлшық ет ет өзгерісі
өзгерісі мөлшерде
мөлшерде болуы,
болуы, адреналин,
адреналин,
(моториканың
(моториканың холестерин
холестерин және
және т.б.);
т.б.);
бұзылуы);
бұзылуы); қарашық
қарашық
пиломоторлы
пиломоторлы реакция
реакция ішкі
ішкі
(«гусиная
(«гусиная секреция
секреция (сілекей
(сілекей безі,
безі, тері
тері
кожа»);
кожа»); безі
безі т.б.)
т.б.)
Ас
Ас қорыту
қорыту және
және зәр
зәр шығару
шығару Мидың
Мидың электрлік
электрлік қызметі
қызметі
(асқазан
(асқазан (бетаритмдер)
(бетаритмдер)
мен
мен ішектердің
ішектердің қозғалысы
қозғалысы
күшейуі);
күшейуі);
ОСЫ ӘСЕРЛЕРМЕН БІР УАҚЫТТА СЫРТҚЫ ӨЗГЕРІСТЕРДЕ
БАЙҚАЛАДЫ (КҮЛКІ, ТІС ҚАЙРАУ – АЙҚЫН МИМКАЛЫҚ
КӨРНІСТЕР).

Пантомимикалық өзгерістер – аяғымен
тепкілену, жұдырық түю, шайқалақтау,
басын шайқау.
Айқын ерекше дыбыстар– интонация,
күрсіну, күлу т.б.
Әрекет – қашу, шабуылдау, сақ қимыл
жасау.

Ұқсас жұмыстар
Филология және әлем тілдері
ЖАЛПЫ ПСИХОЛОГИЯ ПӘНІ ЖАЙЛЫ
Эмоционалды интеллект
Эмоциялық әрекет
ЭМОЦИЯЛАР СЕЗІМДЕР
Эмоция
Эмоция және мотивация
ЭМОЦИЯ ЖӘНЕ СЕЗІМ
Ұйқының физиологиялық негіздері
Эмоция мәнерлі
Пәндер