Жаңғыру жәнаңғыру және Әлеуметтік өзгерістердің Қоғамдық қозғалыстардың урбаңизацияе урбаңизация бастаулары
Презентация қосу
Spotif
y
Phone, email, or username

Password

Log in

Forget password? Sign up for Spotify
Spotif
y
eldos22304@gmail.com
Phone, email, or username

Password
********

Log in

Forget password? Sign up for Spotify
Millions of
songs Free on
Spotify
PLAY
Group
Members

Дильназ Арман Балжан Әсетхан Қарақат
Repoter Repoter Leader Assistant Researcher
2 1 Leader
FOLLOW FOLLOW FOLLOW FOLLOW FOLLOW

SHUFFLE PLAY
Group 1 Search

Тақырыптар
Халық, урбанизация және қоғамдық қозғалыстар

Арман Әсетхан Балжан
Жаңғыру жәнаңғыру және Әлеуметтік өзгерістердің Қоғамдық қозғалыстардың
урбаңизацияе урбаңизация бастаулары. Миграция бастаулары мен түрлері
SEE MORE
Group 2 Арман
Searchаға молодец, сабақ айтып отыр!

Арман
Жаңғыру жәнаңғыру және
урбаңизацияе урбаңизация

PLAY FOLLOWING

Жаңғыру (modernization;
Урбанизация modern
(латын тілінен – заманауи)
аударғанда қоғамдық-
urbanus әлеуметтік
- қалалық, эволюциясына,
urbs - қала) оның
- бұл қоғамның дамуындағы
құрылымдық және функционалдық
қалалардың, қалалық өмір салты мен жіктелуінің заманауирөлін
қала мәдениетінің қоғамның қалыптасуытарихи
жоғарылатудың бағытына қарай
процесі, бұл
өсуіне алып келетін
салыстырмалы түрдесаясаттағы, экономикадағы
аз орталықтар жәнебасым
мен әлеуметтік мәдениеттегі инновациялардың
аймақтардағы іс-әрекеттің тарихи ұзақ
кеңістіктегі
процесі ретінде белгіленеді.
шоғырлануымен байланысты. Сондай-ақ жаңғыруды
-экономикалық даму.мемлекетті қарқынды дамыту мақсатында
жүйені ауыстырмайтын, бірақ қолда бар әлеуетті жұмылдыратын іргелі өзгерістер процесі ретінде
анықтайды. Жаңғыру процесі сатылы, көпфакторлы, тарихи инвариантты және қайтымды болып
табылады; ол өңірлік және өркениетті ерекшелікке ие және әртүрлі қоғамдық ішкі жүйелерде және
дамудың әртүрлі кезеңдерінде әртүрлі жылдамдықпен және қарқындылықпен өтеді. Жаңғырудың
түпкі мақсаты мемлекетті өзін-өзі дамытуға және өз механизмдерін тұрақты жаңалап отыруға
қабілетті жүйеге айналдыру, уақыт талабына сәйкес келтіру болып табылады. Қазақстан жаңа
тәуелсіз мемлекет құра отырып, Бірінші жаңғыруды жүзеге асырды.
Group 3 Әсет ганстер
Search

Әсетхан
Әлеуметтік өзгерістердің
бастаулары. Миграция

PLAY FOLLOWING

Әлеуметтік өзгеріс
Миграция (лат. - Әлеуметтік
migratio өзгеріс
— көші-қон, барысында
қоныс аудару) әлеуметтік
— адамдардың жүйе, олардың ішкі құрамдас
(мигранттардың) қандай да бір
бөліктері
аумақтардыңменшекарасынан
құрылымдары, байланыстары
өтіп, ұзақ уақытқа мен карым-қатынастары
немесе біржолата қонысбір күйден
тебу екінші күйге
процесі.
ауьісу, не кейбіреуі жаңадан пайда болу, немесе жоғалып кетуахуалын бастан өткереді. Әлеуметтік
өзгеріс, негізінен, екі
Халық көші-қонын деңгейде: микродеңгейде
бірегейлендірудің және макродеңгейде
негізгі белгілерінің бірі - қандайөрбиді.
да бірӘлеуметтік өзгеріс
аумақтың әкімшілік
"әлеуметттік
шекарасын кесіпдаму"
өтуұғымымен
(мемлекет,шатастыруға болмайды.
аудан, аймақ, қала жәнеӨйткені,
т.б.). Осықоғам өміріндегі
негізде өзгерістер мен
ең алдымен,
әлеуметтік
халықаралық қозғалыстардың
(мемлекетаралық) барлығы
жәнебірдей оның сапалықдаму
ішкі миграцияны анықтайды.Деңгейін бейнелейел
Ӏшкі көші-қон алмайды;
халқыныңкейде
олар
жалпыәлеуметтік даму процесің
санын өзгертпейді, тежеп, оның
халықаралық құрылымдарын
көші-қон тоқырата
әлем елдеріндегі түсуісанының
халық мүмкін. өзгеруіне
Сондықтан да
әлеуметтану ғылымында
әкеледі, көбіне азаматтықтыӘлеуметтік өзгеріс
өзгерту орын және "Әлеуметтік қозғалыс" ұғымдары "әлеуметтік
алады.
даму" ұғымымен салыстырғанда кең мағынада қарастырылады.
Group 4 Search

Балжан
Қоғамдық қозғалыстардың
бастаулары мен түрлері

PLAY FOLLOWING

ТУРЛЕРЫ:
Қоғамдық қозғалыстар ұжымдық әрекеттің институционалдық емес түрі болып табылады және сәйкесінше
Қазіргі қоғамда
әлеуметтік әртүрлі әлеуметтік
институттармен қозғалыстар
шатастырмау керек. мүмкін. ажыратылады:
Әлеуметтік институттаржастық,
тұрақтыфеминистік,
және тұрақтысаяси,
формациялар,
революциялық, діни және шексіз
ал қоғамдық қозғалыстар т.б. уақыт цикліне ие, олар тұрақсыз және белгілі бір жағдайларда оңай
ыдырайды. Әлеуметтік институттар қоғамдық қатынастар жүйесін, қоғамдық тәртіпті сақтауға шақырылады,
Экспрессивті қозғалыстар тұрақты институционалдық мәртебеге ие емес, қоғам мүшелерінің көпшілігі оларға
ал қоғамдық қозғалыстар
Мұндай қозғалыстарға
немқұрайлы қатысушылар
қарайды, ал кейбіреулеріқоғамның жетілмеген қарайды.
тіпті дұшпандықпен өмірінен толығымен дерлік ажырау үшін арнайы
рәсімдер, билер, ойындар арқылы мистикалық шындықты жасайды
Қоғамдық қозғалыстардың пайда болу себептері
Утопиялық
Неліктен бірқозғалыстар
қоғамда қоғамдық қозғалыстар пайда болып, революциялық белсенділік өршіді, толқулар пайда
Антикалық дәуірдеқоғам
болады, ал екінші Платон өзініңмен
байлар «Мемлекет» диалогында
кедейлер, билеуші менболашақ
билеуші кемел қоғамды
болғанымен, сипаттауға
елеулі тырысты.
сілкіністер мен
Алайда философтың
қақтығыстарсыз өмірмұндай
сүреді?қоғам құрубұл
Шамасы, әрекеті сәтсіз
сұраққа аяқталды
біржақты жауап жоқ, өйткені көптеген факторлар бар,
оның ішінде өркениеттік факторлар бар.
Реформа қозғалысы және Революциялық қозғалыс
Назарларыңызға
рахмет!

Ұқсас жұмыстар
ХАЛЫҚ САНЫ, УРБАНИЗАЦИЯ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ ҚОЗҒАЛЫС
Жаңғыру және урбанизация
Денсаулық және медицина
Урбанизация және көші - қон мәселелері
Қазіргі кезеңдегі саяси қозғалыстар
Реформация қорытындысы
ЕЛБАСЫ МАҚАЛАСЫ БОЛАШАҚҚА БАҒДАР
Әлеуметтік өзгеріс түрлері мен себептері
Әлеуметтік қозғалыстар теориялары
Ұлттық сана - сезімнің көкжиегін кеңейту
Пәндер