Азық - түлік өнімдерінің, шикізаттардың сапасы мен қауіпсіздігінін жүзеге асырылу жолдары
Презентация қосу
ТАМАҚ ӨНІМДЕРІНІҢ САПАСЫ
МЕН ҚАУІПСІЗДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ
ЕТУ НЕГІЗДЕРІ
Орындаған: Маратова Жанель
Жоспар :
1.Кіріспе.
2.Негізгі бөлім.
2.1 Азық-түлік өнімдерінің, шикізаттардың сапасы мен қауіпсіздігінін жүзеге асырылу
жолдары.
3.Әдебиеттер тізімі.
4.Қорытынды.
■ Азық-түлік өнімдерінің қауіпсіздігі соңғы
жылдары аса көңіл бөлініп жүрген
мәселелердің бірі болып келеді. Тамақ
өнімдерінің ассортименті мен өндірісінің
түрлілігінің кеңеюі тұтынушыларға азық-
түлік өнімдерінің өндірісінің барлық
сатыларында және сатылымында жоғарғы
сапа мен қауіпсіздігінің кепілінің
қажеттілігіне әкеп соқтырды.
■ Ветеринарлык-санитарлык сараптау лабораторияларының негізгі
жұмысы - ет және ет өнімдерін, сүт және сүттенжасалатын
тағамдарды, басқа дабазарлар аркылы таралатын азык-түліктерді
тексеру, азык-түлік малдарарқылы тарайтын жұқпалы аурулардын
адамдарға жұқпауын қамтамасыз ету. Базарға түскен тағам
өнімдерінің кандай да түрлеріболмасын, халыкка сатар
алдындаолардын санитариялык жағдайын,залалсыздығын және
тауарлық сапасынаныктау үшін міндетті турдеветеринариялык-
санитариялык сараптаудан өткізеді. Сараптаудан откізу ушін
ветеринариялык- санитариялык сараптау зертханасы базарда
орналастырылады.
■ Бугінгі күні Қазакстанда сүт
тұтынудын орта керсеткіші Сүт тұтынудың орта көрсеткіші
Қазақстан;
жылына адам басына 260
шаққанда шамамен 260 Скандинави
я; 500
литрді кұрайды.Алайда, бул
керсеткіштін өзі аймактарда
әр турлі сипатқа ие. Мысалы,
Оңтустік Қазакстан
облысының тұрғындары сүтті
Франция ;
жылына 200 литрден аз ішеді. 490
Салыстырақарайтын болсак,
Франция мен Германияда сут
өнімдері бір адама шаққанда
жылына 490 литрден Германия ;
490
келеді.Скандинавия
елдерінде әрбір адамжылына
500 литрден жоғары
сүтөнімдерін пайдаланады.
Дәл осы елдер әлем бойынша
ұзак өмір сүрү жағынан алда
келеді. Қысқасы,
сарапшылардың сөзіне
Қазіргі таңда Қазақстанның кәсіпорындарында өнімдердің сапасы мен қаіупсіздігін
қадағалайтын бақылау жүйесі болмағандықтан, көп жағдайда толық қауіпсіздік
қамтамасыз етілмейді. Бұл мәселенің туындауына көптеген факторлар әсер етеді,
олардың ішінде маңыздыларына тоқталып кететін болсақ, олар:

жаңа өндіріс жүйелері, оның ішінде жаппай өндірудің өсуі және тамақ тізбектерінің
ұзаруы
қоршаған ортаны ластайтын және экология мен климатка әсер
ететін жаңа заттар
жаңа азық-түлік өнімдері, жаңа қайта өңдеу технологиялары, қоспалар мен
қаптамалар
тұрғындардың денсаулықтарының өзгеруі

аз өңделетін азық-түліктерге сұраныстың өсуі мен тамақтану рационының өзгеруі

азық-түліктерді сатып алу тәсілдернің өзгеруі, сыртта тамақтанудың күрт өсуі

қауіпті факторларды анықтауға болатын жаңа саралау тәсілдері
Азық-түлік өнімдерінің, шикізаттардың сапасы мен қауіпсіздігі келесі жолдармен жүзеге
асырылады:
■ азық-түлік өнімдерінің, шикізаттардың, бұйымдардың сапасы мен қауіпсіздігін қамтамасыз
етуге мемлекеттік реттеу шараларын қолдану;
■ тамақ өнімдерінің, материалдар мен бұйымдардың айналымы жөніндегі қызметті жүзеге
асыратын жеке және заңды тұлғалардың тамақ өнімдеріне, материалдар мен бұйымдарға
және олардың айналымының шарттарына нормативтiк құжаттардың талаптарын орындау
бойынша ұйымдық, агрохимиялық, ветеринариялық, технологиялық, инженерлiк- техникалық
санитарлық-эпидемияға қарсы (алдын алу) және фитосанитарлық iс-шараларды өткізуі;
■ азық-түлік өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігінің, дайындау, сақтау, тасымалдау және сату
жағдайларының өндірістік тексерістерін азық- түлік өнімдерінің сапасын басқару жүйесін (ары
қарай - сапа жүйесі) ендіру арқылы жүргізу;
■ Қазақстан Республикасының 21 шілде 2007 жылы № 301 - ІІІ "Азық-түлік өнімдерінің
қауіпсіздігі туралы" заңын (21.04.2016 жылы толықтырулар мен өзгертулер енгізілген) бұзуды
доғару мақсатында іс-шара қолдану, сонымен қатар нормативтік құжаттарды талап ету,
көрсетілген құқық бұзушыларды азаматтық- құқықтық, әкімшілік және қылмыстық
жауапкершілікке тарту шараларын жүргізу.
Қорыта келе, азық-түлік өнімдерінің қауіпсізігін қамтамасыз етуде
мемлекеттік органдар тарапынан, кәсіпорындарда өндірістік бақылау
тарапынан тексеріс пен бақылау өте маңызды және негізгі жетістік
кепілі болып азық-түлік өнімдерін өндіруде, өңдеуде, сақтауда және
сатуда жауапкершілік пен адамгершілік принциптерін сақтау саналады.
Өмір сүру деңгейінің жоғарылауы тұтынушының өзінің тамақ
өнімдеріне деген қарым-қатынасын өзгеруіне әкелді. Тұтынушылар өз
тамақтануларына талапты болып, тек жақсы тамақтанып қана қоймай,
әрі өз денсаулығына қатер тигізуден алшақ болуға тырысады және
соған сәйкес қауіпсізідігі қамтамасыз етілген өнімдерді тұтынуға
тырысады. Сапа дәлелі контракттарға отыруда негізгі комерциялық
аргумент болады, ал сапа - өнімнің бәсекеге қабілеттілігін айқындайтын
фактор болып табылады.
Әдебиеттер тізімі :

■ Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года № 301-III "О
безопасности пищевой продукции" (с изменениями и дополнениями по
состоянию на 21.04.2016 г.) - Режим доступа: http://adilet.zan.kz/rus/
docs/Z070000301_
■ Шарманов Т.Ш. Питание - важнейший фактор здоровья человека. -
Алматы: Асем - Систем, 2010г. - 400с.
■ Закон Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года № 603-II "О
техническом регулировании" (с изменениями и дополнениями по
состоянию на 07.04.2016 г.) - Режим доступа: http://adilet.zan.kz
■ Указ Президента Республики Казахстан от 20 ноября 2000 года № 1783 "О
качестве и безопасности продовольственного сырья и пищевых
продуктов" - Режим доступа: http://adilet.zan.kz

Ұқсас жұмыстар
ТАМАҚ ӨНІМДЕРІНІҢ ҚАУІПСІЗДІГІ
Азық - түлік қауіпсіздігі жүйесінің компоненттері
АЗЫҚ-ТҮЛІК ӨНІМДЕРІНІҢ САПАСЫН СЫНАУ ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ
АЗЫҚ - ТҮЛІК ҚАУІПСІЗДІГІ СРС
Тағам өнімдерінің қауіпсіздігінің менеджменттік жүйесі
АЗЫҚ - ТҮЛІК ШИКІЗАТЫ ЖƏНЕ ТАҒАМ ӨНІМДЕРІНІҢ ҚАУІПСІЗДІГІ
Шикізат көзіне жақын орналасқан салалар
Нормалық кему
Тамақ өндірістерінің жалпы технологиясы
ТАҒАМ ӨНІМДЕРІНІҢ ҚАУІПСІЗДІГІ
Пәндер