Базалық станция Базалық станция
Презентация қосу
Дипломдық жоба тақырыбы бойынша ізденулер және техникалық
01.12161.059.Э1

шешімдер бойынша ұсыныстар
Қалалар Халық саны Облыс бағыттары Нақты көлем индексі
Өнеркәсіп 111,2%
Қостанай 216,516 мың адам Өңдеу өнеркәсібі 121,1%
Рудный 126,835 мың адам Электр энергиясы, газ, су және т.б 103,7%
Арқалық 40,961 мың адам Сумен жабдықтауда, қалдықтарды жинау, өңдеу 109,4%
Лисаков 41,687 мың адам Ауыл шаруашылығы 102,0%

Жітіқара 33,858 мың адам
Қостанай облысының ірі қалаларының халық саны
Қостанай облысының әлеуметтік-экономикалық дамуының нақты көлемдік
индекстері

№ 2020 жыл 2021 жыл
1 Табыс 527млрд Жоспарда 550 млрд –қа жеткізу
«GSM және LTE» стандарттарына Big Data, Smart City сегментіне
қарай өсу ауысу
«Мобайл Телеком-Сервис» ЖШС
3 «Кселл» АҚ-мен жұмыс
жұмыс бастады
Сәуір айына кең жолақты
Халықтың 89,34%-ы кең жолақты
4 қолжетімділікті 93,67%-ға
қолжетімділікке ие
арттыру
Ауданның 2020 жылғы әлеуметтік-экономикалық дамуы
Қаржылай «Қазақтелеком» компаниялар тобының қаржылық нәтижелері
Мерзімі Пайыздық мөлшері
көрсеткіштіктері
2019 жылдың
36% 245 млрд
1 жартыжылдығы
2019 жылдың 01.12161.059.Э1
49% 72 млрд
2 жартыжылдығы Қостанай облысы Жанкелді ауданы «Қазақтелеком» АҚ CDMA
стандартты желісін кеңейту
2020 жылдың Өлш Саны Бет Құжат Қолы Күні

100% 144 млрд Студент Надим Б Дипломдық жоба тақырыбы бойынша
Әдебиет Бет Беттер
1 жартыжылдығы Кеңесші ізденулер және техникалық шешімдер ДП 1 4
Жетекші бойынша ұсыныстар
Ағымдағы жылда 36% 245 млрд Норма бақылау Жетписбаева А.Т. С. Сейфуллин атындағы ҚАТУ
«Қазақтелеком» АҚ 2020 – 2021 жылдарының салыстырмалы кестесі Кисманова А.А.
Энергетикалық факультет
Каф. меңг Кафедра РЭТ
01.12161.059.Э1
CDMA стандарты және CDMA 450 МГц жүйесінің құрылымы

Сипаттамалары Мәні
MS,МГц тарату жиілігінің диапазоны 824,040-848,860
BTS,МГ тарату жиілігінің диапазоны 869,040-893,970
BTS тасымалдаушы жиілігінің
±5х10-8
салыстырмалы тұрақсыздығы
MS тасымалдаушы жиілігінің
±2,5х10-6
салыстырмалы тұрақсыздығы
Тасымалдаушы жиіліктің
QPSK (BTS), O-QPSK (MS)
модуляциясының түрі
Шығарылатын сигнал спектрінің ені,
МГц: 1.25
3 дБ-деңгейі бойынша 1.50 CDMA құрылымдық сызбасы
40 дБ- деңгейі бойынша
ПСП, МГц макталық жиілігі, 1.2288 Орындалатын функциялар
Дабылдың түрі Кодтық ұзындығы
1 пилот-арна, 1 сигнал беру арнасы, Базалық станция Базалық станция
Бір тасымалдаушыдағы BTS Уолша 64 CDMA арналарын Шуылға қарсы кодтау
7 жеке шақыру арнасы, 64
арналарының саны Коды кодтау немесе бөлу
55 байланыс арнасы Базалық станция Бірдей бекітілген
1 қатынау арнасы, 1 байланыс сигналдарын циклдік циклдік ығысуы бар
MSканалдар саны Қысқа код 32768 ығысу шамасы код – қырғыштың
арнасы бойынша бөлу анықтамалық сигналы
Деректерді беру жылдамдығы, бит / с: ретінде
синхрондау арнасында 1200 Жіңішке ұзын код- Әр түрлі циклдік
2 -1
42 скремблердің тірек ауысулары бар ұзын
жеке шақыру және қол жеткізу 9600, 4800 Ұзын код
(4,4*1012) тізбегі сияқты код – мекен-жай тізбегі
арнасында 9600, 4800, 2400, 1200 сияқты
байланыс арналарында IS-95 стандартындағы кодтар тізбегінің параметрлері

CDMA стандартының негізгі техникалық сипаттамалары 01.12161.059.Э1
Қостанай облысы Жанкелді ауданы «Қазақтелеком» АҚ CDMA
стандартты желісін кеңейту
Өлш Саны Бет Құжат Қолы Күні
Студент Надим Б Дипломдық жоба тақырыбы бойынша
Әдебиет Бет Беттер
Кеңесші ізденулер және техникалық шешімдер ДП 1 4
Жетекші бойынша ұсыныстар
Норма бақылау Жетписбаева А.Т. С. Сейфуллин атындағы ҚАТУ
Наименование рисунка/схемы Энергетикалық факультет
Каф. меңг Кисманова А.А. Кафедра РЭТ
Жанкелді ауданы Торғай ауылының телекоммуникациялық
01.12161.059.Э1

желісінің сипаттамасы

Максималды
Максималды беріліс
Кабель түрі сегмент
жылдамдығы
ұзындығы
Бұралған жұп 300 м 100 Гбит/с
Коаксиалды кабель 2 км 44 Гбит/с
Талшықты – оптикалық 10 км 10 Гбит/с
кабель
Радиоарна 70 км 400 Гбит/с

Байланыс арналарының сипаттамасы

Құрылған Арақашықтығы Жылдамдығы
Станциялар
жылы ,м Гбит/с
Шубалан 2011 82 300 250
Тауыш 2013 31 681 230
Милисай 2015 10 732 230
Карасу 2012 10 194 250
Станциялар
Жанкелді ауданының байланысын ұйымдастырудың
Станциялар
Құрылған Арақашықтығы Жылдамдығы құрылымдық сызбасы
жылы ,м Гбит/с
Шеген 2021 5 357 230
Сага 2021 5 482 230
Каргалы 2021 5 983 230 01.12161.059.Э1
Қостанай облысы Жанкелді ауданы «Қазақтелеком» АҚ CDMA

Орнатылған станциялар Өлш
Студент
Саны Бет Құжат
Надим Б
Қолы Күні
стандартты желісін кеңейту

Әдебиет Бет Беттер
Жанкелді ауданы Торғай ауылының
Кеңесші телекоммуникациялық желісінің ДП 1 4
Жетекші сипаттамасы
Норма бақылау Жетписбаева А.Т. С. Сейфуллин атындағы ҚАТУ
Наименование рисунка/схемы Энергетикалық факультет
Каф. меңг Кисманова А.А. Кафедра РЭТ
Жобаның техникалық – экономикалық негіздемесі
01.12161.059.Э1


Саны
п/п Бағасы,
Жабдықтар тізімі , Құны, USD Құны, тг
USD
дана
1 ZXC10-MSC/VLR 1 1 078 195 1 078 195 130 461
595
2 ZXC10-HLR/AUC 1 395 625 395 625 47 870 625
3 ZXC10-SMSC 1 121 675 121 675 14 722 675
4 ZXC10-BSC 1 738 859 738 859 89 401 939
5 ZXC10 BTS 1x45 S-L0-R3 3 260 865 782 595 94 693 995
6 Шығарылатын RF модуль 3 130 435 391 305 47 347 905
ZXCBTS (450MHz, 20W, S111)
7 Секторлық антенна (450 MHz, 18 2 465 44 370 5 368 770
16,5 dBi)
8 Құрал ZXPDSS (PDSN/ААА/HA) 1 321 665 321 665 38 921 465 Жобаның экономикалық көрсеткіштіктері
9 SDH құралы 1 23 746 23 746 2 873 266
10 Digital Trunk Cable (120Ω)/1m 250 0,5 125 15 125
11 ZXDU500 (ак. батареяларымен) 1 13 579 13 579 1 643 059 № Шығынюдар атауы Құны, теңге
12 ZXDU300 (ак. батареяларымен) 1 10 345 10 345 1 251 745 1 Жабдық құны, (Ц) 544 574 092
13 Электртұтыну, жерге енгізу кабелі 500 0,35 175 21 175 2 Жабдықты Қытайдан темір жолы бойынша тасымалдау, 420 000
(1m) (Кп)
14 Alarm System 1 1 205 1 205 145 805 3 Жабдықты темір жол тұйығына дейін жеткізу құны 30 000
15 O&M Server (Intel 7501,2хXeon- 1 3 369 3 369 407 649 (Кд)
2800 MHz) 4 ССТ ұйымының және әкімшілік бөлімнің құны, (Комс) 530 000
16 O&M Server Console 1 895 895 108 295 5 Жабдықты орнату, (Ку) 350 000
17 O&M PC Client (MSI Hermes, Р4 2 689 1 378 166 738 Барлығы : 545 904 092
1800 MHz ) Күрделі қаржы
18 Басқалары - - 196 455 23 771 055 шығыны
Барлығы: 4 125 561 499 192
881
Ұялы байланыс жабдығының атауы және құны
01.12161.059.Э1
Қостанай облысы Жанкелді ауданы «Қазақтелеком» АҚ CDMA
стандартты желісін кеңейту
Өлш Саны Бет Құжат Қолы Күні
Студент Надим Б Жобаның техникалық – экономикалық
Әдебиет Бет Беттер
Кеңесші негіздемесі ДП 1 4
Жетекші

Норма бақылау Жетписбаева А.Т. С. Сейфуллин атындағы ҚАТУ
Энергетикалық факультет
Каф. меңг Кисманова А.А. Кафедра РЭТ

Ұқсас жұмыстар
Ұялы байланыс
ЖТБ ұйымдастыру
Геодезия GPS технологиясын пайдалану
Ethernet Wi-Fi/1EEE 802.11b стандарты.Сымсыз желідегі логикалық топология. Стандартты тополгия және бөлінетің аумақ IEEE 802.x стандарттардың структурасы
Желілік адаптер
Арналардың бөлінуі және транзиттық тасымалдау аппаратуралары
Қалалық ветеринариялық қызметті ұйымдастыру
Компрессорлық машиналар және газүрлегіштер
СТС желісін ұйымдастыру құрылымдық сұлбасы
ЖТБ желілерін құру принциптері
Пәндер