Экологиялық құқықтың ұғымы
Презентация қосу
Экологиялық құқықтың ұғымы
Экологиялық құқықтың
және пәні
ұғымы және пәні
Топ: БЖиЗОС-20-1
Орындаған: Илиясова Анар
Жоспар:

Экологиялық құқық жалп.

Экологиялық қатынастардың субъектілері

Экология құқықтарының қайнар көздері

Табиғат объектілеріне меншік құқығы және табиғи ресурстарды
пайдалану құқығы
• Экологиялық құқық (орыс. Экологическое
право) — экологиялық-заңдылық нормалардың
(тәртіп ережелері) жиынтығы. Ол қоршаған
Экологиял ортаны корғау, экологиялық
зияндардың зардаптарын алдын ала ескерту,
ық құқық адамды қоршаған табиғи ортаны сауықтыру
және сапасын арттыру жолында адам
мен табиғаттың өзара қоғамдық (экологиялық)
қатынасын ретгейді.
Экологиялық қатынастар субъектілеріне жатады:

2. Шетелдік мемлекеттер —
Қазақстанның табиғат
ресурстарын пайдалану
мәселелері бойынша
1. Қазақстан Республикасы,
экологиялық қатынастардың
себебі біздің мемлекетіміз
субъектілері болып табылады,
табиғат ресурстарының меншік
республикаға табиғи ортаға
иесі болып табылады.
келтірген залалы үшін жауап
береді (шекаралық су
объектілері бойынша бірлесіп
су пайдалануы және т.б.).

3. Заңды тұлғалар. 4. Жеке тұлғалар.
Экология құқығының жүйесі әдістемелік жағынан екіге бөлінеді:

Жалпы Ерекше

Экологиялық құқықтың жалпы бөлімінде
экологиялық құқықтың мәселелері, табиғи Ал ерекше бөлімде табиғи ресурстарды
ресурстардың жағдайын көрсететін қорғау және пайдаланудың мемлекеттік-
қоғамдық қатынастар және бүкіл табиғат құқықтық механизмі және табиғат
ресурстарына мемлекеттің меншік құқығы объектілерінің жеке жағдайлары қаралады.
туралы мәселелер қаралады.
Экология құқықтарының
қайнар көздері белгілері
бойынша.

Әлеуметтік —
Кешенді; Ресурстық;
экологиялық.
Әлеуметтік –экологиялық қайнар
Кешенді қайнар көздері Ресурстық қайнар көздері
көздері
• Экология құқықтарының кешенді • Экология құқықтарының ресурстық • Экология құқықтарының әлеуметтік –
қайнар көздеріне нормативтік актілер қайнар көздеріне нормативтік актілер, экологиялық қайнар көздеріне
жатады, егер құқықтық реттеудің егер құқықтық реттеудің объектісіне адамдардың өмір сүруіне қолайлы
объектісіне бүкіл табиғи ресурстар мен жеке табиғи ресурстар жататын болса, ортаны қамтамасыз етуге бағытталған
табиғи орта жатса, оған «Айналадағы мұнда Жер кодексі, Су кодексі, Орман факторлар жатады. Оған «Қазақстан
қоршаған ортаны қорғау туралы» , кодексі және т.б. жатады. Республикасында халық денсаулығын
«Экологиялық сараптама туралы» сақтау туралы», «Семей облысындағы
заңдарды жатқызуға болады. ядролық полигон туралы» заңдарды
жатқызуға болады.

1) Экология құқықтарының ең негізгі қайнар көзіне Қазақстан Республикасының Конституциясы
жатады.
2) Экология құқықтарының қайнар көзіне «Айналадағы табиғи ортаны қорғау туралы» Қазақстан
Республикасының заңы жатады. Бұл заң қазіргі және болашақ ұрпақтың мүдделерін көздеп, айналадағы
табиғи ортаны қорғаудың құқықтық, экономикалық және әлеуметтік негіздерін белгілеуге және адам
қызметінің осы табиғи ортаға зиянды ықпал жасауына жол бермеу шараларына бағытталған.
3) Экология құқықтарының қайнар көздеріне министрліктер мен ведомстволардың нормативтік –
құқықтық актілері жатады. Министрліктер мен ведомстволардың актілері салалық басқаруды жүзеге
асырады.
Табиғат объектілеріне меншік құқығы және табиғи ресурстарды пайдалану құқығы

Иелену құқығы Пайдалану құқығы Билік ету құқығы
• Иелену құқығы • Пайдалану құқығы • Билік ету құқығы
табиғат объектілеріне табиғат табиғат
нақты иеленуді объектілерінен объектілерініңзаңдық
жүзегеасырудың заң қоғамның қажеттерін мәртебесі мен заңдық
жүзінде қамтаасыз қанағаттандыру үшін тағдырын анықтаудың
етілгенмүмкіндігі пайдалы қасиеттерін заңдық тұрғыдағы
болып табылады. алудың қамтамасыз етілген
заңдылықтұрғысында мүмкіндігі болып
қамтамасыз етілген табылады.
мүмкіндігі болып
табылады.
Қорытынды

Сонымен, қоршаған ортаны корғау мен адамның өмір сүруі үшін
қолайлы жағдай туғызу — демократиялық мемлекеттің басты
мақсаты болып табылады. Әрбір
адамның салауатты қоршаған ортаға құқығы бар,
сонымен бірге әрбір адам табиғатты аялауы керек,
қоршаған ортаны ластамауы қажет
Назарларыңызға
рахмет

Ұқсас жұмыстар
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚ
ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ
Экологиялық құқық туралы
Экологиялық заңдарды бұзғаны үшін құқықтық жауапкершілік
Экологиялық құқық бұзушылықтың түрлері
Жердің құқықтық
ҚҰҚЫҚ НЕГІЗДЕРІ ТУРАЛЫ
МЕМЛЕКЕТ ҰҒЫМЫ
Азаматтық,қазақстандық елжандылық,этносаралық келісім туралы ақпарат
Құқықтың нысаны
Пәндер