Педагогикалық мамандыққа кіріспе
Презентация қосу
Педагогикалық
мамандыққа
кіріспе
ОРЫНЛАҒАН:ЕРБОЛ АЛТЫНТАН
130 бұйрық

Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім
беру ұйымдарының педагогтері жүргізу үшін міндетті
құжаттардың тізбесін және олардың нысандарын бекіту
туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020
жылғы 6 сәуірдегі № 130 бұйрығы. Қазақстан
Республикасының Әділет министрлігінде 2022
Жаңа адамды қалыптастырудың Педагогикалық мамандыққа
көпқырлылығы мен күрделілігі қазіргі тәрбие
теориясы мен практикасы үшін педагогикалық кіріспе ол – мамандық
біліктілік қажет. Педагогикалық біліктілік бір педагогикалық мамандық
жағынан педагогтың педагогикалық
мәдениетінің маңызды компоненті болса, студенттерінің оқитын
екінші жағынан кәсіптік даму мен алғашқы кәсіби-педагогикалық
жетілдірудің алғы шарты болып табылады.
Педагог білім мен дағдының, қабілеттің тұтас міндетті пән.
комплексіне (жиынтығына) ие болған
жағдайда ғана маман бола алады.
Педагогикалық процесс тұтастығымен және
жүйелілігімен сипатталып, барлық
педагогикалық құралдар өзара байланыста
болса ғана тәрбие мен оқыту шындыққа
айналады. Тәрбие, оқыту мен даму біртұтас
болып біріккенде ғана шығармашылық,
гармониялық жағынан дамыған тұлға
қалыптасады.
Пәнді оқытудың негізгі
міндеттері:
Студенттерді мұғалімнің кәсіби іс-әрекетінің мәні мен өзгешелігі
туралы бастапқы білімдермен қаруландыру;
Мұғалім бейнесінің негізгі сипаттары жайлы көзқарастарын
қалыптастыру;
Үздіксіз білім алуға, терең теориялық білім мен кәсіби педагогикаклық
құзіреттерді меңгеруге деген ұстанымдарын қалыптастыр;
“Педагог”, “ұстаз”, “оқытушы”, туралы түсініктерін қалыптастыру;
Студенттердің болашақ білікті маман ретінде моральдық-адамгершілік
сапаларын қалыптастыру;
Мамандықтар типтері туралы мағлұмат бере отырып педагогикалық
мамандықтардың ерекшеліктерін таныстыру;
Алған білімдерін тәжірибеде қолдана білуге бейімдеу.
Қорытынды

Педагог – шығармашылықпен өзін- өзі дамытушы тұлға. Педагог – зиялы

тұлға және мәдениет адамы. Педагог – рухани бай тұлға. Педагог –

адамгершілігі мол, мейірімді тұлға. Педагог – бәсекелестікті тұлға.

Ендеше, бүгінгі білім мен білік бәсекелес заманда ұландарымыздың

биіктен көрінуіне күнделікті ісіміздегі жаңашылдығымыз бен жанжақты берген
тәрбиеміз арқылы қол жеткіземіз. ХХІ ғасыр білімділер ғасыры. Сондықтан, бізге ой
өрісі жоғары, зерделі, жанжақты дамыған, парасатты ұрпақ керек екенін бір сәтте
естен

шығармағанымыз жөн.

Ұқсас жұмыстар
МҰҒАЛІМ ОҚЫТУ
ПРОЦЕСІНІҢ ЕРЕКШЕЛІГІ
Педагогикалық қабілеттілік
Кәсіптік іріктеу
ОҚУШЫЛАРДЫҢ МАМАНДЫҚ ТАҢДАУЫН ЗЕРТТЕГЕН ҒАЛЫМДАР
ПСИХОЛОГИЯ ПӘНІНІҢ МІНДЕТТЕРІ ЖӘНЕ ӘДІСТЕРІ
МҰҒАЛІМ ҚЫЗМЕТІНІҢ ЗАҢДЫ
Университеттегі кураторлар жұмысы
Мұғалімнің сөйлеу техникасы
Нашар оқушы
Пәндер