Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты
Презентация қосу
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік
жалпыға міндетті стандарты

Оырндаған:Ербол Алтынтан
Жаңару
Ақпараттық даму
Жан-жақты
Еңбекқор
дамыған

Жоғары
білімді

Шығармашыл Интеллектуалды
Бала құқықтары туралы заңдар
Мақтаулы шәкірттер Мектепке дейінгі алған
білім мен тәрбие
Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жылғы
1 наурыздағы № 348 Жарлығымен
Қазақстан Республикасында білім беруді және
ғылымды дамытудың 2022 – 2023 жылдарға арналған
мемлекеттік бағдарламасына сай
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
министрлігінің 2021 жылдың 23 тамызында №1080
қаулысымен бекітіліп ,
№ 292 13. 05. 2016 жылы жаңа «Мектепке дейінгі
тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті
білім беру стандарты қолданысқа енгізілді.
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
министрлігінің 2016 жылғы «12» тамыз

№ 499 бұйрығымен бекітілген жаңа

«Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік
оқу бағдарламасы» шықты.
Бағдарламаның міндеттері:
баланың өмірін қорғауды және денсаулығын нығайтуды
қамтамасыз ететін заттық – кеңістіктік дамытушы орта
құру, мектепке дейінгі білім берудің сабақтастығы мен
үздіксіздігі ұстанымдарын қамтамасыз ету, балалардың
дене, зияткерлік, коммуникативтік, адамгершілік,
эстетикалық дамуына бағытталған білім беру салаларын
кіріктіру, әр жас тобында бағдарлама материалының
мазмұнын игеруде балалардың дамуы мониторингін
ұйымдастыру, мектепке дейінгі ұйым мен отбасының
бірлескен ынтымақтастығы, мектеп жасына дейінгі
балаларды тәрбиелеуде ата – аналар қауымдастығының
қажеттілігін қанағаттандыру.
Жас кезеңдері
* бөбек жасы – 1 жастан 3 жасқа дейін:
* ерте жас – 1 жастан 2 жасқа дейін (ерте жастағы топ);
* кіші жас – 2 жастан 3 жасқа дейін (бірінші кіші топ);
* мектепке дейінгі жас – 3 жастан 6(7) жасқа дейін:
* мектепке дейінгі кіші жас – 3 жастан 4 жасқа дейін (екінші кіші топ)
* мектепке дейінгі орта жас – 4 жастан 5 жасқа дейін (ортаңғы топ)
* мектепке дейінгі естияр жас – 5 жастан 6(7) жасқа дейін
* (5 жастан 6 жасқа дейін - мектепке дейінгі ұйымдағы ересектер тобы,
* 6 жастан 7 жасқа дейін – жалпы білім беретін мектептегі, лицейдегі,
* гимназиядағы мектепалды даярлық сыныбы).
* 5-6 жасқа дейінгі ересектер тобы –
мектепалды даярлық тобы
Мәдени – гигиеналық дағдылар мазмұны
драма

коммуникативтік – тілдік,
ойын, артикуляциялық адамгершілік нормалары
дағдыларын
қалыптастыру: туралы түсінік беру

күтілетін нәтижелер
Коммуникативтік – тілдік, ойын,
артикуляциялық дағдыларын қалыптастыру:

түрлі мәтіндерді дыбыстағанда дұрыс тыныс
алу, түрлі эмоцияларды білдіру үшін
интонациямен дыбыстау, таныс сюжеттер
бойынша ертегілерді драмалау,ертегі желісін
ретімен орындау, театрландырылған
әрекеттің басқа да жұмыс түрлері (саусақты,
үстел, көлеңкелі және тағы да басқа),
жұбымен келісе отырып, сезім ырғағы мен
қозғалыс үйлесімін сақтау.
Адамгершілік нормалары туралы түсінік беру

*ересектермен және құрдастарымен
қарым – қатынас, адамдардың сезімі мен
қарым – қатынасын көрсету, әдеби
кейіпкерлердің әрекеттеріне өзінің
көзқарасын білдіру, оны адамгершілік
нормалары мен түсініктері тұрғысынан
бағалау, достық қарым – қатынас және
өзара көмек көрсету.
Күтілетін нәтижелер:

таныс шығармаларды атайды;
ұлдар мен қыздардың мінез – құлық ерекшелігін
біледі;
ертегі желісін ретімен орындайды;
өзінің қимылын серіктестігінің қимылымен
үлестіреді;
әдеби кейіпкерлердің әрекеттеріне өзінің
көзқарасын білдіреді;
адамгершілік нормалары мен түсініктері
тұрғысынан бағалайды;
Бала –болашақ мамандық иесі

Әнші Жазушы

Заңгер Бүлдіршіндер Ұстаз

Спортшы Дәрігер
Инновациялық
технологиялар
Ақпараттық – қатынас Дамыту
технологиясы технологиясы

Денсаулықты
сақтау Коммуникация
технологиясы технологиясы

Мәселелерді оқыту Креативтік
технологиясы технологиясы

Ойын технологиясы
Зейін қойып
тыңдағандарыңызға
рахмет!

Ұқсас жұмыстар
Тәрбиешінің мінсіз тәрбиеші туралы қалыптасқан ұстанымдарын зерттеу
Білім беру салаларының мазмұнын кіріктіру
Оқу бағдарламалары
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту
Монтессори педагогикасының негізгі принципі
МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ТӘРБИЕ МЕН ОҚЫТУ НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕР
Сабақ оқытудың негізгі формасы
Мектепке дейінгі тәрбиелеу бағдарламалары мен әдістемелік құралдары
Мектепке дейінгі ұйымдардағы жұмысшылардың қызметін сапалық бақылаудағы квалиметриялық көзқарас
Мектеп жасына дейінгі балалар шығармашылығы
Пәндер