Білім берудің негізгі мақсаты ретінде жан - жақты және үйлесімді дамыған тұлғаны қалыптасыру
Презентация қосу
Білім берудің негізгі мақсаты ретінде жан-жақты және үйлесімді дамыған
тұлғаны қалыптасыру

Дайындаған: Мырзагелді Ә
Топ:1509-81
Қабылдаған:Махмутова К
Жоспар:

Кіріспе

Тәрбиенің салалары

Материалдық жағдайлар
JavaScript
Ойшылдардың ойы

Педагогикалық идеалар
Жан-жақты және үйлесімді дамыған
тұлғаны қалыптасыру дегеніміз

Отанына
берілгендікті,
оның
бостандығы Адамгершілік
Ғылым, қасиеттерді
мен
мәдениет, барынша
тәуелсіздігін
техника құрметтеушілік, Еңбекте адал қарым-
қорғауға қатынсын, қоғам
саласындағы адамдарға деген
дайындығын, қамқорлық жасау
игілігі үшін
білімдер материялдық өндіріс
бейбітшілік және оларға саласында еңбек
жүйесін және
үшін, ілтипат пен етуге даяр болуы,
өндірісті қараушылық, еңбек ету
халықтардың
ұйымдастыруд жолдастықпен қажеттілігін
достығы мен түсінуге, еңбек
ың даму адалдық,
ынтымағы адамын құрмет
жағдайларын шыншылдық, етуге тәрбиелеу;
үшін, жауапкершілік
игере білуін
еңбекшілердің сезімдерге
тәрбиелеу;
бақыты үшін тәрбиелеу;
арнаулы
даярлықта
тәрбиелеу;

Жан-жақты және үйлесімді дамыған
тұлғаны қалыптасыру дегеніміз

Әсемдікті барынша
сезіне білуді, шын
көріктілікті Денсаулығы мықты Табиғатты қорғау,
жасандылықтан және дене оның байлығын көздің
ажырата білуді, құрылысы жақсы қарашығындай сақтау,
музыкаға, өнерге, адам өмірінің бастауы
дамыған, дене – жер, су, ауа, аң,
әдебиетке ынтасын шынықтыру мен / өсімдіктерді бағалау,
үнемі жетілдіруге спортпен / үнемі қастерлеу, сақтау
талпынысын, шұғылданатын рухында тәрбиелеу,
құштарлығын, адамды тәрбиелеу; т.с.с.
табиғатты сүюге
тәрбишілерді
тәрбиелеу;

ақыл-ой тәрбиесі

ақыл-ой тәрбиесі
Тәрбие мақсатына
сай бұл мәселелерді
ұйымдастыру немесе
жүзеге асыру тәрбиенің азаматтық
салалары: тәрбие

эстетикалық және
дене

экологиялық
04/11/2023 5
Жеке тұлғаны жан-жақты дамыту міндеттерін жүзеге асыру үшін
оған әлеуметтік те, сондай-ақ белгілі бір материялдық та
жағдайлар жасау қажет.

• Халыққа білім беру жүйесін үнемі жетілдіріп, дамытып отыру;
• Оқу-тәрбие беретін мекемелердің материялдықтехникалық базасын үнемі
жақсартып отыру;
• Күндізгі және сырттай оқу орындарының жүйесі арқылы, өздігінен білім алу
жолымен де жастардың білім алуы үшін кең мүмкіндіктер беру;
• Мәдени-ағарту мекемелерінің жүйесін құру: клубтар, мәдениет сарайлары,
кітапханалар, лекторийлар т.б. ұғымды ұйымдастыру;
• Жастардың денсалығына қамқорлық жасау, оларды жаппай дене тәрбиесімен
күнсайын айналысуын .насихаттау, мүмкіншілік жасау. Спорт секцияларын
ұймдастырып, спорт залдарын қажетті жабдықтар мен қамтамасыз ету;
• Халықтың әл-ауқатын, тұрмыс-жағдайын, материялдық ахуалын жақсарту;
• Тәрбие процессінде халықтық педогогиканы кеңінен пайдалану. Аға ұрпақтың
әлеуметтік тәжрибесін меңгерту;
• Жастардың бос уақытын, демалысын тиімді ұйымдастыру, өздері қалаған
шығармашылық жұмыстармен айналысуға барынша қолдау көрсетіп,
жағдайлар туғызу;
• Тәрбиешілердің білім дәрежелері мен шеберліктерін үнемі жетілдіріп отыру
қажет.

04/11/2023 6
Олай болса, жан-жақты үйлесімді дамыған адам деп

Өзінің бойындағы рухани байлықты, моральдық
тазалықты және дене жағынан жетілгендікті үйлестіре,
ұштастыра білген, сана-сезімі жоғары, өмірдің түрлі
салаларында белсенді қызмет етуге қабілетті, ізгіленген
және қарекетшіл тұлғаны айтуға болады.

04/11/2023 7
Ойшылдардың үйлесімді дамыған тұлғаны қалыптасырудағы ойлары

Сократтың түсінігінше, тәрбиенің мақсаты- өз-өзіңді тану, аса
құлықтылықты жетілдіру.
Сократтың шәкірті Платон тәрбиені үкіметтің өзі ұйымдастыру керек деп
есептейді; оның пайымдауынша, тәрбиенің мақсаты- ерік, ақыл-ой және
сезімді тәрбиелеу.
Платонның шәкірті Аристотель, тәрбиенің мақсаты жан рақымы- ақыл
мен ерік-жігерді дамыту деп айқындады.
Я.А.Коменский тәрбиенің қүшіне сенді, оның ойынша, тәрбие үш
мақсатқа жетуге бағытталу қажет: өзіңді және қоршаған ортаны
тану( ақыл-ой тәрбиесі) және құдайға сиыну(діни тәрбие).
Дж.Локтың ойынша, тәрбиенің негізгі мақсаты- джентельменді
қалыптастыру.
И.Г. Песталоцци тәрбие мақсатын адамның табиғи күш-қуаты мен
қабілеттілігін дамытуға негіздейді.

04/11/2023 8
Жан-жақты және үйлесімді дамыған тұлғаны қалыптастыру-
тәрбиенің басты мақсаты. Бірақ, кез келген қоғамда тәрбие
мақсатының екі түрлі мағынасы болатынын айтып өту
керек, яғни тұлғаның екі педагогикалық идеалы болады.

Бірінші идеал өте жоғары деңгейде Екінші идеал неғұрлым,
қарастырылады, ол идеал-мақсат, шындыққа жақынырақ,
ол тәрбиенің ең жоғарғы мәнісін – күнделікті өмірде орын алуы
өмірге келген әр адамға өзін-өзі мүмкін. Тәрбиеленушілер үшін
іске асыруға, өздігінен дамуға олар жарқын тұлғалар, сол
мүмкіншіліктер жасауды қамтамас заманның белгілі ардагерлері,
етуге бағытталған амалға ұқсайды. жағымды кейіпкерлер,
Ол тәрбиеленушілерді неғұрлым солардың орнында болуды
жақынырақ жетелейтін жарқын армандайтын, үлгі алғысы
үлгі, негізгі бағыт- бағдар.
келетін атақты адамдар.

04/11/2023 9
Қорытынды

мақсаты
Тұлғаны оқыту, тәрбиелеу және ізгілікті, білікті,
дамытудың өзара байланысы тәрбие мәдениетті, өзіндік өмірлік ұстанымы
үдерісінің мақсаттылығы нақты өмір бар, қарым-қатынас мәдениеті
талабына сай белгіленсе ғана өз жетілген, өз өмірін құруға, кез келген
нәтижесін береді. Оны тәрбиешілер жағдайда дұрыс шешім қабылдауға
өз қалауымен анықтай алмайды. бейім жас ұрпақты тәрбиелеу болып
Себебі тәрбие мақсаты қоғамның табылады. жүйесін түсінеді. Соңғы
саяси-экономикалық, мәдени даму уақытта бұл сөзбен оқытуға деген
деңгейімен тығыз байланысты. түрлі көзқарастар, әдістер және
Қазақстан Республикасы ұйымдастыру формалары туралы
бүкіләлемдік білім кеңістігіне енуді түсінік көрсетіп жүр (ынтымақтастық
мақсат етуіне орай, қазіргі заман педагогикасы, қауіп-қатер
оқушыларын тәрбиелеу педагогикасы, даму педагогикасы,
мұражайлық педагогика және т.б.).

04/11/2023 10

Ұқсас жұмыстар
Тәрбие
Білімнің бәсекеге қабілеттілігі
Қалыптастыру негізі
Спартадағы тәрбие жүйесі
Тәрбие түрлеріне сипаттама
Педагогтың кәсіби өзін-өзі тануы мен өзіндің дамуы
Педагогика пәні. Педагогиканың теориялық және әдіснамалық негіздері
Қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды сабақта қолдану әдіснамасы
Тәрбиелік ортада оқушыларды әлеуметтендіру процесін басқару
Жаңа тұрпатты мұғалімді даярлаудың психологиялық және педагогикалық негіздері
Пәндер