КӘСІПКЕРЛІК МӘМІЛЕЛЕР
Презентация қосу
КӘСІПКЕРЛІК
МӘМІЛЕЛЕР
Жоспары: ´1. Кәсіпкерлік мәмілелер және олардың
түрлері

´2. Кәсіпкерлік жүйесіндегі әріптестік

´3. Шарттардың жіктелуі, оны дайындауға
қойылатын негізгі талаптар, шарт
тауарларының құрылымы мен мазмұны.
Мәміле деп азаматтар мен заңды
тұлғалардың азаматтық құқықтары
мен міндеттерін белгілеуге, өзгертуге
немесе тоқтатуға бағытталған
әрекеттерін айтады. Яғни, мәміле
мақсаты азаматтық құқықтар мен
міндеттерді белгілеу, осындай
құқықтар мен міндеттерді өзгерту не
болмаса оларды тоқтату болып
табылады.
Мәмілеге мынадай
белгілер тән:

´Мәміле – адамдардың ерікті іс- ´Мәміле – заңмен мақұлданған
әрекеті, ерікті акт; заңды әрекет;

´Мәміле – азаматтық құқықтық қатынастарды жасауға, өзгертуге,
тоқтатуға бағытталған әрекет.
Мәміленің көптеген түрлері бар.
Олардың ішінде келесілерді бөліп
көрсетуге болады:

• Мәмілелер біржақты және екі немесе көпжақты болуы мүмкін
• Мәміледе мәміле жасаудың мақсаттары туралы шарттардың
болуына немесе болмауына байланысты себепті немесе
абстрактілі мәміле болып бөлінеді.
• Консенсуалды және нақты мәмілелер. Егер консенсуалдық
мәмілелерді жасау үшін тараптардың қол қоюы жеткілікті
болса, нақты мәмілелер үшін тараптардың келісімімен қатар
мәміле затын қарастыру қажет.
Кәсіпкерлік Мәмілемен немесе келісім
шартпен рәсімделген
жүйесіндегі кәсіпкерлердің арасындағы
әріптестік қатынастар әріптестік
байланыстарды сипаттайды. Ол
қандай-да бір бизнес-жобаны
немесе кәсіпкерлікқызметті іске
асыру кезінде туындайды және
оның нысанын бизнес- әріптестер
ұсынады
Кәсіпкерліктегі барлық әріптестік байланыстарды
мынандай үш негізгі қызмет сферасы ( кәсіпкерлік
әріптестік бағыттары) бойынша топтастыруға болады :

1 2 3
Өндіріс Сауда немесе Қаржылық
сферасындағы тауар айырбасы қатынастар
әріптестік; сферасындағы сферасындағы
әріптестік; әріптестік.
Өндіріс сферасындағы
әріптестік
´Өндіріс сферасындағы әріптестіктің негізгі түрлеріне бірлескен кәсіпкерлікті, өндірістік
кооперацияны, мердігерлік (қосалқы мердігерлік) өндірісті, келісім шарт ( контракт) бойынша
басқаруды, жобалық қаржыландыруды жатқызуға болады.
Сауда немесе тауар айырбасы
сферасындағы әріптестік.

Сауда сферасындағы әріптестікке тауар айырбас
операцияларын жатқызуға болады.
Қаржылық қатынастар
сферасындағы әріптестік.
Әріптестік нысандарына факторингті,
коммерциялық трансфертті, венчурлік
қаржыландыруды, сақтандыруды т.б.
жатқызуға олады.
Шарттардың Шарт дегеніміз екі немесе одан
жіктелуі, оны да көп адамның азаматтық
дайындауға
құқықтар мен міндеттерді
қойылатын негізгі
белгілеу, өзгерту немесе тоқтату
талаптар, шарт
тауарларының туралы келісімі. Шартты тек жеке
құрылымы мен тұлғалар ғана емес, азаматтар
мазмұны. мен заңды тұлғалар, сондай- ақ,
заңды тұлғалар өзара бір –
бірімен жасаса алады.
Рет Шарттың жіктелу белгілері Шарттың түрлері

1 Заңдық бағытты бойынша Негізгі (соңғы) шарт
Алдың –ала жасалатын шарт

2 Қатысушылардың арасында құқықтар мен Біржақты шарт
міндеттерді бөлуге байланысты Өзара шарт

3 Материалдық игіліктердің ауысу сипаттына Ақылы шарт
байланысты Ақысыз шарт
4 Шартжасасу негіздемесі бойынша Ерікті шарт
Міндетті шарт
5 Шарт жасасу тәсіліне байланысты Өзара келісілген шарт
Қосылу шарт

Ұқсас жұмыстар
Делдалдар арқылы жасалатын мәміле
Кәсіпкерлік қызметті несиелеу
Кәсіпкер құқығының азаматтық құқықтық тәртібі
Кәсіпкерлік субъектілері мен мемлекеттің заңдылық
Кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеу әдістері
Кәсіпкерлік қызмет түсінігі және құқықтық реттеу
Мәміле түрлері
Өкілдік және сенімхат
МӘМІЛЕЛЕР
Экономикалық шоғырланудағы мемлекеттік бақылау
Пәндер