Жеңілдетілген артикуляторлар
Презентация қосу
Окклюдаторлар мен
артикуляторлар.Түрлері.
Артықшылығы.
Орындаған: Меирбек Жанізет
Тобы: СТК-206F
Қабылдаған: Қыдырбаев Азамат
ЖОСПАРЫ

• КІРІСПЕ
• 1. Окклюдаторлар және артикуляторлармен.
• 2. Жасанды протездің жүйесінде орнықтыру үшін
қолданылатын жасанды тістердің түрлерімен
Окклюдаторлар
• Өзара шарнирмен байланысқан, екі сымды немесе
құйылмалы рамадан құралады. Төменгі рама 100-
110° бұрылған, ол төменгі жақтың бұрышын
қайталайды.
• Раманың артқы бөлігінде штифт орнықтыруға
арналған алаң болады, ол альвеола аралық
биіктікті ұстайды. Жоғарғы рама горизонтальды
орналасқан, онда вертикальды штифт болады, ол
төменгі раманың алаңына тіреледі.
Жеңілдетілген артикуляторлар
• Олардың конструкциясының құрылымдық негізі
ретінде, жиі кездесетін төменгі жақ сүйегі
қозғалысының орташа арифметикалық бұрышы
алынған.
• Жеңілдетілген артикуляторда
сагитталдық буын жолының бұрыштық
көрсеткіші 33°, бүйірлік буын жолы — 15-17°,
сагитталдық күрек тіс жолы— 40°
бүйірлік күрек тіс жолы — 120°.
Бонвиль артикуляторы
• (бірінші анатомиялық артикулятор) Өзара шарнирмен
байланысқан, екі горизонтальды рамадан тұрады.
Артикулятордың артқы бөлігінде альвеола аралық биіктікті
бекітетін штифт бар.
• Артикулятордың құрылымы Бонвиль теңқабырғалы
үшбұрышы негізінде жасалған. Жақ мүсіндерін
артикуляторға отырғызғанда, жақ сүйектері бас
сүйектерімен арақатынасы адамдардағыдай болады.
Сорокин артикуляторы
• Өзара шарнирмен байланысқан екі
горизонтальды рамадан тұрады. Төменгі
жақ сүйегінің барлық қозғалыстарын
қайталайды. Артикуляторда үлгіні орнату
үшін мынадай белгілер бар: Бонвиль
теңқабырғалы үшбұрышы құрайтын
орталық сызық көрсеткіші мен тік тіректің
шығыңқы жері.
Гизидің «Симплекс» артикуляторы

• Немесе орташа анатомиялық
артикулятор, мынадай бөліктерден
тұрады:
• Жағарғы және төменгі пластинадан,
• Алдыңғы вертикальды штифтан,
• Стрелканы ұстап тұратын (центрді
көрсететін) винтті муфтадан,
• горизонтальды стержннен,
• күрек тіс алаңқайынан,
• Жоғарғы муфта мен күрек тіс
алаңқайын артикулятор пластинасына
бекітетін екі стержні, пружинасы
болады.
• Төменгі және жоғарғы пластинасы төрт
бұрышты пирамида тәрізді. Төменгі
пластинаның алдыңғы бөлігінде күрек
тіс алаңқайы бар, пластинаның артқы
жағы екіге бөлініп өсінді болады.
• жоғарғы пластинадағы
вертикальды өсінді төменгі
пластинаның бетіндегі ойықпен
жылжыйды. Пластинаның алдыңғы
бөлігінде вертикальды штифт
бекітілген бұрандалы муфта бар.
В) Гизи «Симплекс» е) Ганау
• Жоғарғы пластинаның артқы бөлігінде көлденең бекітілген
стержень бар. Стерженнің екі ұшы мен орталық
стрелканың ұшы Бонвиль үш бұрышын құрайды.
• Вертикальды штифт төменгі және жоғарғы мүсіндердің ара
қашықтығын бекітуге арналған; штифтің астыңғы шеті
жағарғы пластинаның күрек тіс алаңқайымен жылжыйды.
• Орталықты көрсеткіш алдыңғы вертикальды
штифке бұрандасы бар гилза көмегімен
бекітілген. Орталықты көрсеткіштің ұшы мен
төменгі пластинаның өрлеу тарамы
горизонтальды жазықтықтың бағытын
көрсетеді.
• Күрек тіс алаңқайы күрек тіс бұрышы мен
жоғарғы тістің төменгі тісті жабу дәрежесін
көрсетеді; қисаю бұрышы мөлшері
артикулятордың горизонтальды жазықтығына
35-40° тең. Күрек тіс алаңқайындағы жақтың
бүйір қозғалысындағы бұрыш мөлшері 120°
тең. Буын жолының бұрыш мөлшері— 33°.
Осы өлшемдер адамның анатомиялық орташа
көрсеткіштеріне тең.
Анатомиялық орташа
артикулятор.

1 — горизонтальдық стержень;
2 - пружиналар;
3 – жағарғы және төменгі
пластиналар;
4 — жалғастыру муфталары;
5 — күрек тіс алаңқайы ;
6 — бұрандалы муфт, стрелканы
ұстап тұратын —центрді
көрсеткіш;
7 — вертикальды штифт.
Г) Ханта
1 — жоғарғы рама;
2 — окклюзиялық беткей;
3 —альвеолааралық биіктік штифті;
4 — күрек тіс алаңқайы ;
5 — төменгі рама;
6 — артикулятор «буыны»;
7 — теңбұрышты Бонвиль үшбұрышы;
8 — орталық сызық көрсеткіші.
Бағытталған жылжымалы артикулятор.
Протездеудің барлық түрлері мен тістемді
диагностикалауға арналған. Үлгі ғанышсыз
бұдырлы цоколь арқылы жүзеге асырылады.
• Литература
• 1.Бушан М.Г. Патологическая стираемость зубов и ее осложнения. Кишинев, 1979.
• 2. Копейкин В.Н. , Демнер Л.М. Зубопротезная техника. М., 1993. с. 197-209.
• 3. Щербаков.А.С.Гаврилов.Е.Н.Трезубов.В.Н.Жулев.Е.Н. Ортопедическая стоматология.М.Мед.
1998г. 395-411
• 4.Курляндский В.Ю «Ортопедическая стоматология», М. Медицина, 1977. с. 265-286.
• 5. Гаврилов Е.И., Щербаков А.С. «Ортопедическая стоматология», М., 1984. 304-309.
• 6. Хватова В.А., Курляндский В.Ю. К вопросу этиологии и патогенеза неврологических симптомов
при снижении "высоты прикуса".
• 7. Каламкаров Х.А. "Ортопедическое лечение патологической стираемости твердых тканей зуба". М.
1984.
• 8. Кульманбетов И.А. Влияние света гелий-неонового лазера на течение пародонтита и сахарного
диабета в эксперименте. Диссертация канд.мед.наук. Алматы 1983.
• 9. Гаврилов Е.Н. "Деформация зубных рядов" М. 1984 г.
• 10. Погодин И.М.,Пономарева В.А.Рувоводство для зубных техников. М.Мед.1994.
• 11. Копейкин В.Н «Ошибки в ортопедической стоматологии», М., Мед., 1986 .
• 12.Каламкаров Х.А., Матвеева А.И. Клинические аспекты методики избирательного
пришлифовывания зубов при заболевании пародонта. Стоматология 1983 N6 стр. 67.
• 13. .Рузуддинов С.Р., Телебаева Г. Т. Логико-дидактические структуры в изучении ортопедической
стоматологии Алматы, 1995 .
• 14. Копейкин В.Н. "Ортопедическая стоматология" М.Мед. 1998 г.
• 15. Криштаб С.И. «Ортопедическая стоматология» Киев. 1986. с. 198-202.
• 16. И.К. Луцкая Руководство по стоматологии. Ростов на Дону 2002. с.553.
• 17. Фантомный курс по ортопедической стоматологии. А.П.Коновалов., Н.В.Курякина., Н.Е.Митин
Назарларыңызға
рахмет

Ұқсас жұмыстар
Жасанды тістерді орналастыру
Бөлшектенген тамақтану диетасы
киім өндіріс цехын ашу
Қазақстан Республикасының азаматтығын алу
Дұрыс тамақтану
Заттардың биомембранадан өтуінің түрлері
Био - мембраналар
Шешімді табудың процесін басқару Автокөлікке қызмет көрсету Қолданылған шешімді басқару
Тауар сапасы
DARIS КОРПОРАТИВТІ ӘЛЕУМЕТТІК
Пәндер