СУХОМЛИНСКИЙ ХАЛЫҚТЫҚ
Презентация қосу
ВАСИЛИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
СУХОМЛИНСКИЙ
ХАЛЫҚТЫҚ
ПЕДАГОГИКАСЫ
Василий Александрович Сухомлинский (1918-1970)
Көрнекi педагог В.А. Сухомлинский (1918-1970)
педагогика ғылымының дамуына зор ұлес қосты.
В.А. Сухомлинский өзiнің педагогикалық
жүйесiнде әрбiр оқушының жеке басының жан-
жақты дамуының, дара ерекшелiктерiнің,
қабiлетiнің, бейiмдiлiгiнің, қызығушылыгының
тағы басқа қабiлеттерiнің жетiлуiне бағытталған
оқы тәрбие процесiн ұйымдастырады. Сонымен
педагогика тарихында жинақталған мол
қазынасын құрудың негiзiнде қоғамды
демократияландыру, гуманитарландырудың
бағыттарымен туындайтын принциптерiмен
ұштастыру бұгiнгi кұнде педагогика ғылымының
күрделi мiндеттерi болып саналады.
Василий Александрович Сухомлинский (1918-1970)
Көрнекті педагог Василий Александрович
Сухомлинский (1918-1970) өзінің
педагогикалық жүйесінде әрбір оқушының
басының жан-жақты дамуының, дара
ерекшеліктерінің, бейімділігінің,
қызығушылығының, тағы басқа кабілеттерінің
жетілуіне бағытталған оқу-тәрбие процесін
ұйымдастырды. «Павлыш ортамектебі, «Балаға
жүрек жылуы», «Ұжымның құдіретті күші»,
«Мектептің жас директорымен сырласу»,
«Ұлыма хат», тағы басқа құнды еңбектері
арқылы В.А.Сухомлинский жас ұрпаққа тәрбие
мен білім берудің ұлы ісінің жалғастырушысы
болды.
В.А.Сухомлинскийдің шығармашылығы әрбір жыл өткен
сайын біздің елімізде, сол сияқты шетелде ғылыми және
педагогикалық жұртшылықтың тарапынан бірден-бір
ерекше көңіл бөлініп келеді. Бұл кездейсоқтық емес.
Оның талдаған педагогикалық жүйесі педагогика
ғылымын жаңашылдық идеялармен және қағидалармен
тек ғана байытып қойған жоқ, теорияға, сонымен қатар
білім беру және тәрбие тәжірбиесіне ерекше үлес қосты
және отандық педагогикалық ой-пікірдің дамуына
белгілі реваолюциялық кезең болды.
В. А. Сухомлинский »Жастарды адамгершілікке» тәрбиелеудің
проблемаларын» зерттеді. Сухомлинский еңбектері басты да күрделі
міндеттерді шешу — барлық жастарға орта білім беруге арналған.
Педагогиканың мұндай күрделі де маңызды міндеттері — комплексті түрде,
мектеп практикасы арқылы, мектептің қазіргі жағдайына байланысты
шешіліп, нәтижесі тез арада тарап кетті. Ол халықтық педагогиканың
үлгісіне сүйенеді. Ол халықты нағыз тірі құрал ретінде педагогикалық
даналықтың көзіне айналдыра отырып зерттеді. Ұжымда тәрбиелеу
принципін кеңірек және сенімді түрде іске асыру ұлы педагог
В.А.Сухомлинскийдің еңбектері мен тәжірибелерінде орын алған. Ол бұл
принциптің методологиялық мөнін түсініп, тәжірибеде балаға ұжымның
әсер ету күшін дәлелдеді. В.А.Сухомлинский ұжымның нақтылы әдісін
зерттеді және ол әдістерді қолданудық шарттарын анықтады, ұжымның
даму заңдылықтарын және құрылысының ерекшеліктерін ашты
Шетелдік жүйе тәрбиесінен өткен кеңестік жүйе өзгешелігі —
тұлға дамытудағы ұжымның атқаратын қызметі жетекші болып
белгіленуінде. Кеңес мектебі әлемде бірінші болып, жеке тұлғаға
бағдарланған тәрбиеден бас тартып, тәрбие іс-әрекетінің негізіне
ұжымды қалады. Сөйтіп, тәрбие тәжірибесі мен теориясының
дамуына деген көз-қараста үлкен қадам жасады. Ұжым тәрбиелік
талпыныс-тар орталығына айналды, оны қалыптастыру мектептің
негізгі міндеті ретінде қабылданды. Жаңа қойылған мақ-саттар
кіші және үлкен мәселелерді теориялық үйлестіру мен талдауды
қажет етті. Оларды шешуге А. С. Макаренко, Н. К. Крупская, В. А.
Сухомлинский және т. б. атақты педагогтар күш жұмсады.
Білім беру мен оқыту органикалық талдаудың көзі, дамыған сезім мен
ақылдың бірлігі, халық пен адамның үзіліссіз білім алуының қалыптасқан
сұранысы. Сухомлинский өзінің көптеген еңбектерінде ең маңызды ой-
пікірі — педагогтың мынадай екі мәселені шешуіне арналады. Біріншіден,
оқушыларға білім қорын жинақтауға мүмкіндік беру. Екіншіден,
оқушыларды ұдайы, барлық өмір бойы өз білімін толықтырып отыруға
әсіресе, адамзат мәдениетінің қазынасын тиімді пайдалануға үйрету. Оның
айтуынша, білім беру творчестволық процесс — адамның, жеке тұлғаның
қалыптасуы өмірлік толастамайтын ағынды, тасқынды процесс. Оқыту,
білім беру, тәрбие бір-бірімен тығыз байланысты, бірін-бірі толықтырып,
кезекпе-кезек жалғасып отыратын тарихи процесс. Сухомлинский: »Адам
білім арқылы жұмыс істеуге үйренуі — адамгершіліктің ең жоғарғы
мұраты» — деп тұжырымдады.
Адамгершіліктің ең
жоғарғы өлшеулі болып
табылатын Я.Корчактың
ерлігін
В.А.Сухомлинский
соғыстан кейін білді.
“Януш Корчактың өлімі –
деп жазды “Балаға жүрек
жылуы ”кітабында, —
оның ерлігі ерекше
адамгершілік күш пен
тазалықтың мен үшін
жігерлендіретін шабыт
болып табылады”.
Балаларды мадақтау және жазалау идеясы тәрбие құралы ретінде
кездейсоқ пайда болған жоқ. Оның көп жүйелерде қызығушылық танытты.
В.А.Сухомлинский – гуманистік дәстүрлердің лайықты ізбасары болып
табылады. Павлыш мектебінде жазалаусыз тәрбие бүкіл педагогикалық
ұжымның педагогикалық қағидасы болып табылады. “Он жыл мен, — деп
жазды В.А.Сухомлинский,- өзімнің тәрбиеленушілерімді жазалаусыз
тәрбиеледім және олар белгілі адамдар болып шықты”.
Балаларды мадақтау және жазалау идеясы тәрбие құралы ретінде
кездейсоқ пайда болған жоқ. Оның көп жүйелерде қызығушылық танытты.
Баға В.А.Сухомлинскийше, жазалау емес, жалқаулығы үшін жазалау емес,
әруақытта да оптимистік түрде еңбегі үшін марапат деп түсінді.
В. А.Сухомлинский балалар ұжымын дамыту теориясына
айтарлықтай үлес қосты. Оның терең ойлары бірсыпыра ғылыми
еңбектерінде «Коллективтің құдіретті күші», т.б. баяндалды.
В.А.Сухомлинскийдің пікірі бойынша әрбір бала тәрбиесі
ұжымдағы негізгі тәрбие құралы болады. Балалар мен
тәрбиешілер арасындағы рухани қарым-қатынас ұжымдық
қатынастың даму процесі, В.А.Сухомлинскийдің қарым-қатынас
жайындағы идеясы жаңашыл мұғалімдердің идеяларымен
ұштасып жатыр.
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев «Болашақта еңбек етіп, өмір
сүретіндер-бүгінгі мектеп оқушылары, мұғалім оларды қалай
тәрбиелесе Қазақстан сол деңгейде болады. Сондықтан ұстазға
жүктелетін міндеттер ауыр» деген болатын. Қазіргі заман
мұғалімінен тек өз пәнінің терең білгірі болу емес, тарихи
танымдық, педагогикалық-психологиялық сауаттылық, саяси
экономикалық білімділік және ақпараттық сауаттылық талап
етілуде. Ол заман талабына сай білім беруде жаңалыққа жаны
құмар, шығар-машылықпен жұмыс істеп, оқу мен тәрбие ісіне
еніп, оқытудың жаңа технологиясын шебер меңгерген жан
болғанда ғана білігі мен білімі жоғары жетекші тұлға ретінде
ұлағатты саналады
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010
жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасында; «…
экономиканың барлық салалары үшін жоғары білікті және
бәсекеге қабілетті кадрларды даярлаудың сапасын арттыру.
«және»…кәсіби міндеттерін дербес әрі танымдық тұрғыдан
шешуге, кәсіби қызметтің тұлғалық және қоғамдық маңызын
түсінуге, оның нәтижелері үшін жауап беруге қабілетті кәсіби
құзыретті жеке тұлғаны, бәсекеге қабілеті маманды
қалыптастыруды қамтамасыз ететін білім беруді басқарудың
тиімді жүйесі құрылатын болады…» деп атап көрсеткен.
Бүгінгі күні әлемдік ақпараттық білім кеңістігінің тиімді жолы — білім беру саласын
толықтай ақпараттандыру. Қазақстан Республикасының «Білім беру» Заңында білім беру
жүйесін ақпа-раттандыру осы саладағы мемлекеттік саясат негізінде анықталып, осы
жүйедегі басты міндеттердің біріне айналып отыр. «Қазақстан-2030» стратегиялық бағдар-
ламасы білім берудің ұлттық моделінің қалыптасуымен және Қазақ-станның білім беру
жүйесін әлемдік білім беру кеңістігіне кіріктірумен сипатталады.
Ел президентінің Қазақстан халқына Жолдауында өткен ғасырдың отызыншы жылдарында
сауатсыздықпен күрес жүр-гізілгендей, компьютерлік сауаттану жөнін-дегі ауқымды іске
азаматтарды тарту қа-жеттігі айтылған және мемлекеттік қызметке жаңа қызметкерлерді
қабылдау кезінде компьютерді, интернетті және электрондық поштаны қолдана білу
дағдысы міндетті талап болуға тиіс екендігі атап көрсетілген. Осыған байланысты XXI
ғасырда ақпараттанған қоғам қажеттілігін қанағаттандыру үшін білім беру саласында
төмендегідей міндеттерді шешу көзделіп отыр: компьютерлік техниканы, интернет,
компьютерлік желі, электрондық және телекоммуникациялық құралдарды, элек-трондық
оқулықтарды оқу үрдісіне тиімді пайдалану арқылы білім сапасын көтеру.
Білім беруде танымдық қызығушылықты дамыту арқылы
ақпараттандыру процесі мұғалімнің дайындық деңгейі мен
мамандық сапасына үлкен талап қояды. Ол мұғалімнің өзін-өзі
дамуына, өзіндік білім алуына және танымдық пен жұмыс
жасауға мүмкіндік туғызады. Студенттің шектеусіз қабілетін
дамыта алатындай білім берудің әлемдік кеңістігін құруға
қабілетті бола білуі шарт.
Бүгінгі таңда білім беру жүйесінің барлық саласында жаңа
ақпараттық технологияны жоспарлы түрде енгізіп, жүйелік
интегралды өткізу немесе қаа-тамасыз ету қажеттілігі туындап
отыр.
Қазіргі замандағы ақпараттық технология әрбір студенттің білім
алу үрдісінде танымдық және танымдық қабілетін дамытуға
айқын мүмкіндіктер береді. Дәл осы ақпараттық технология мен
әрбір студенттің өзіндік білім алу траекториясын таңдауына жол
беретін анық білім беру жүйесін құруды, оқу бағдарламаларының
бағдарламалануы және өзгермелі бейімделінуі есебінен оқу
үрдісінің біртұтастығын сақтай отырып оны дараландыруға
мүмкіндік беретін кмпьютердің маңызды дидактикалық қасиеті
негізінде оқушылардың оқу үрдісінде танымдық қызметін тиімді
ұйымдастыру арқылы жаңа білім алу технологиясын түбегейлі
өзгертуді тығыз байланыстырады.
СОҢЫ

Ұқсас жұмыстар
Мұғалімнің жеке тұлғасы оның кәсіби қызметінің негізгі өзегі
Мұғалімнің жеке тұлғасы оның кәсіби қызметінің негізгі өзегі. Педагогикалық еңбектердің көрнекті шеберлері туралы
Бала тәрбиесінде қолданылатын халықтық ұстанымдар
АДАМГЕРШІЛІК ТӘРБИЕСІНІҢ МІНДЕТТЕРІ
Ойында бала адамзат
Қазіргі заман талабына сай ойын түрлерін сабақ барысында қолдана білуді үйрету
Эмпатия өзгенің жағдайын сезініп, түсіне білу
Оқушылар бойында патриоттық тәрбиені қалыптастырудың жолдары
Мұғалімнің жеке тұлғасы оның кәсіби қызметінің негізгі өзегі. Педагогикалық еңбектердің көрнекті шеберлері
Адамгершілік тәрбие туралы түсінік
Пәндер