ЕББҚ Бар балаларды ППҚ
Презентация қосу
ЕББҚ Бар балаларды ППҚ
Мазмұнын анықтау

Орындаған:Дуйсембекова.Б
Қабылдаған:Амирешева.Б
Психологиялық-педагогикалық қолдау көрсету
қызметінің әрбірмаманының жеке-
дамытушылық жұмысының басты мақсаты -
баланыңқұрдастарымен бір сыныпта оқуға
және өз мүмкіндіктеріне сәйкес
оқубағдарламасын меңгеруге көмектесу үшін
барлық мүмкіндіктерді жасау.Мамандардың
міндеті дамытушы жұмысты өз әдістері мен
тәсілдері арқылы,соның ішінде қысқартылған
(бейімделген) білім беру
бағдарламасынмеңгерту үшін зиятының,
сөйлеу, әлеуметтік-коммуникативтік және
жекедамудың жеткілікті деңгейін (міндетті
емес нормативтік) қамтамасыз ету
Психологпен, логопедпен, әлеуметтік педагогпен жеке бағдарламалар жасаған
кезде, психологиялық-педагогикалық жұмыстың жалпы принциптерінен (жас
және жеке ерекшеліктерін есепке алу, іс-әрекеттік тәсіл және т. б.) басқа, келесі
принциптерді ұстану қажет:

1) сыныптағы оқу
қиындықтарын жеңуге
жеке-дамыту жұмысының
бағыттылығы. Логопед ең 2) тұлғалық бағдар және жеке тәсіл: баланы тек
алдымен оқу пәндері проблемалары мен бұзылымдарына қарай емес,
бойынша бағдарламаны сонымен қатар өзінің қажеттіліктері мен уәждері,
меңгеруге кедергі
келтіретін сөйлеу
сондай-ақ даму үшін жеке ресурстары бар белсенді
дамуының бұзылыстарын тұлға ретінде қабылдау. Мамандардың міндеті-баланың
түзейді. Психолог мектеп қажеттілігін ескеру және оқыту қиындықтарын жеңу
дағдыларын меңгеруге мен дамуы үшін қолайлы жағдай жасау. Бағдарламаны
кедергі келтіретін
психикалық 34 жасау кезінде баланың әлсіз жақтарын ғана емес,
функцияларының дамуы сонымен қатар күшті жақтарын да ескеру, оның
бойынша жұмыс істейді: мүдделері мен қызығушылықтарына сүйену
жазу, оқу немесе есеп
және т. б. Арнайы
00:01
педагогтың міндеттері әлеуметтік, коммуникативтік бағыттылығы баламен
мектеп бағдарламасының жұмыс істеудің негізгі тәсілі ретінде; күнделікті өмірде
қандай да бір бөлімдерін қалыптасқан дағдыларды пайдалану қажеттілігін
меңгерудегі
проблемаларды сезінгенде жағдайлар құру, жаттығулар, белсенділікті
толықтыру, оқушыны ұсыну: білім алу, ойында, қарым-қатынас жасауда және
күрделі оқу
3) әлеуметтік, коммуникативтік
бағыттылығы баламен жұмыс
істеудің негізгі тәсілі ретінде;
күнделікті өмірде қалыптасқан
дағдыларды пайдалану
қажеттілігін сезінгенде жағдайлар
құру, жаттығулар, белсенділікті
ұсыну: білім алу, ойында, қарым-
қатынас жасауда және әлеуметтік
4) баламен жұмыс істеу бағыттары мен
әрекеттесуде әдістерінің дербес таңдалуына
қарамастан, түрлі профельдегі мамандар
мен сынып мұғалімінің жұмыстағы
мақсаттарының, тәсілдерінің,
талаптарының сабақтастығы мен бірлігі.
Психологтың, логопедтің немесе арнайы
педагогтың кәсіби әдістерінің барлығы
баланы оқытудың нақты қиындықтарын
5) ата-аналарды дамыту жұмысына белсенді тарту.
Осы принциптерді іске асыру үшін мынадай
шарттарды сақтау қажет: - өмірдің түрлі салаларында
баланың әлеуетін, күшті жақтарын және
проблемаларын жақсы түсіну үшін ата-аналардың
пікірін есепке алу; - балаға көмек көрсету
бағдарламаларын әзірлеу үшін ата-аналармен
әріптестік қарым-қатынасты және ынтымақтастықты
дамыту; - дамыту жұмысының бағдарламасын әзірлеу
кезінде ата-аналардың сұранымын есепке алу; - ата-
аналарды үй жағдайында мамандардың ұсыныстарын
орындауға (үй тапсырмалары) ата-аналардың
мүмкіндіктері мен ресурстарына сүйене отырып және
отбасы туралы мәліметті біле отырып тарту.
Ерекше білім алу қазежттілктерін бағалау және мектептегі
психологиялық-педагогикалық қолдау көрсету бағыттарын анықтау
бойынша жұмыс кезеңдері 5 кезеңнен тұрады

Бірлесіп оқушының
ерекше білім беру
қажеттілігін және
Оқушыны оқыту мен психологиялық-
оқытудағы педагогикалық қолдау
қиындықтардың сипаты мазмұнын анықтау
туралы ақпарат оқыту қиындықтарын
талқылау
Мониторинг
Оқушыны Анықталған білім
пен
беру
тереңдетіп қажеттіліктерін
қолдауды
қанағаттандыруд
және бағытты ы қамтитын іске асыру
зерттеу психолог.-педагог.
Қолдау
көрсетудің жеке
бағдарламасы
1

ПМПК жолдамасы бойынша психикалық
және дене дамуыбұзылған бала сыныпта
оқыған жағдайда мұғалім мен мамандар
сыныптағы сабақтарда мұндай оқушының
оқуымен мінез-құлқындағы қиындықтарын
зерделей отырып бірден бақылауға
кіріседі.Әр маман бір апта ішінде баланы
қадағалайды.Бақылау бір апта ішінде
жүзеге асырылады.Күнделікті бақылау
нәтижелеры тіркеледі
2

Әрбір маман қажеттіәдістерді
әдістемелерді тесттер ментәсілдерді
пайдалана отырып психологиялық
логопедтік арнайы педагогикалық
тексеружүргізеді.Оның нәтижелерін
тексеру хаттамаларына
енгізеді.Психологиялық тексеру
хаттамасы арнайы педагог-оқу
қызметі компонеттерінің жағдайын
бақылау хаттамасын толтырады
3 Қолдау көрсету қызметінің бірлескен отырысында
мұғалім және әрбір маман балаға өзінің ұстанымы
бойынша мінездеме береді: оқытудың
қиындықтарын сипаттайды, олардың пайда болу
себептері мен механизмдері туралы өз пікірін
білдіреді, баланың мүмкіндіктері мен күшті
жақтарын ашады (ата-аналар жеке отырысқа
шақырылады).бұл кезеңде оқыту
қиындықтарының сипаты мен себептері тура- лы
болжам оқу қиындықтарының түрін (себептерін)
анықтау түріндегі соңғы қорытындысы болады
(Қосымша-В). Қосымшада оқытудың негізгі
қиындықтарының қысқаша сипаттамасы беріледі:-
жұмысқа қабілеттілігінің төмендігі;- іс-әрекетін
еркін реттеу, жоспарлау және бақылау
жеткіліксіздігі;- есту-сөйлеу ақпаратының
өңделуі;- көру және көру-кеңістіктік ақпараттың
өңделуі.
4

Қысқартылған немесе жеке оқу бағдарламалары,
арнайы оқыту әдістері, психологпен, логопедпен,
арнайы педагогпен жеке-дамыту бағдарламалары,
мұғалімге, ата-аналарға берілетін ұсыныстар
(қосымша-,а 4-форма).В-қосымшасында үлгі ретінде ебҚ
бар 1 сынып оқушысына психологиялық-педагогикалық
қолдау көрсетудің жеке бағдарламасы тол- тырылып
ұсынылған. г-қосымшасында математика пәнінен
қысқартылған және жеке оқу бағдарламаларының үлгісі
мен арнайы педагогпен жеке сабақтар
бағдарламасының үлгісі көрсетілген.
5

қажеттілігін бағалау және қанағаттандыру
алгоритмі 12 қадаммен жүзеге асырылады,
олардың сипаттамасы 4-кестеде
келтірілген. Оқушы туралы алынған
ақпаратты тіркеу формалары және
психологиялық-педагогикалық қолдау
көрсетудің жеке бағдарламасының
формасы а-қосымшада берілген.

Ұқсас жұмыстар
Психодиагностиканың этикалық және кәсіби сұрақтары
ПСИХОЛОГИЯНЫҢ МІНДЕТТЕРІ МЕН ӘДІСТЕРІ
Тіршілік қауіпсіздігінің негіздері
Педагогикалық менеджменттің басқару функциялары
Мүмкіндігі шектеулі балалар
Әмбебап мұғалім
Қазақстан Республикасындағы кемтар балаларды әлеуметтік және медициналық түзету арқылы қолдау
Дефектология - ғылым ретінде
Инклюзивті білім берудің халықаралық тәжірибесі, ғылым ретінде дамуының негізгі кезеңдері
Инклюзивті оқытудың негізгі қағидалары
Пәндер