HTML - кестесінің стилін өзгертетін атрибуттар тізімі
Презентация қосу
Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Педогогикалық Университеті

Презентация
Тақырыбы:HTML тілінде кесте құру

Орындаған: Абдужалиева. М.А
Тобы: 1510-10
Қабылдаған: Адылбекова Э.Т.

Шымкент 2022 жыл
Web-құжатының негiзгi бөлiктерiнiң бiрi - кесте. Ол
тiктөртбұрыш бағаналар мен көлденең орналасқан жолдардан
тұратын торлар жиыны түрiнде қарастырылады. Жол мен
бағанның қиылысы ұяшық деп аталады. Бiр ұяшықта мәтiн,
сурет немесе басқа бiр шағын кесте орналаса алады.

Кесте келесi бөлiктерден тұрады:
• кесте тақырыбы;
• бағаналар тақырыптары;
• ұяшықтар.

Кесте жолдар тiзбегi бойынша бiртiндеп толтырылады (солдан
оңға қарай жол соңына дейiн, сонан соң келесi жолға көшу).
Әрбiр ұяшыққа мәлiметтер енгiзiледi.Ұяшықтың ішінде
мәтінмен қатар, сурет, шағын кесте де болуы мүмкін.
HTML тілінің кестелермен жұмыс істейтін тэгтерін қарастырайық.
Оларға төмендегі тэгтер жатады:

1)HTML де кесте құру ,
- дескрипторларының көмегімен
орындалады. Кесте ішіндегі мәлімет арнаулы тегтер көмегімен белгіленеді
(тақырыбы, қатар және ұяшықтар саны).
, – кестенің тақырыбын білдіретін тегтер
кездесуі мүмкін; Тақырып тек қана мәтіннен тұрады. Тэгтің align
атрибутының top мәні (үндеместен қолданылады) тақырыптың кесте
басында, ал bottom мәні соңында болуын анықтайды.

2), (table data) - қатардағы ұяшық мәндерін анықтайтын
дескриптор;

3), (table head) - кестедегі баған мен қатар тақырыптарын
анықтайтын дескриптор;

4), (table row) - кестенің қатар санын анықтайтын дескриптор
(-бірнеше ұяшықты) , (-кестенің тақырыбын білдіреді).
HTML-кестесінің стилін өзгертетін атрибуттар тізімі:
Атрибуттар Үнсіздік Қолданылуы Мағынасы
бойынша
align left Кестенің барлық Ұяшық ішіндегі мәліметті көлденең туралау.
дескрипторларына Мүмкін мәндері: Left, right, center және char
қолданылады (арнаулы символ бойынша туралау)

bdcolor Кестенің барлық Кесте фонының түсін білдіреді
дескрипторларына
қолданылады
border 0 Пиксел бойынша кесте шекарасы
cellpadding 0
, Ұяшықтағы мән мен шекара арасындағы ара
қашықтық
Cellspace 0
, Пиксел бойынша ұяшықтар ара қашықтығы

colspan 1
, Бір бағанға біріктірілетін бағандар саны

rowspan 1
, Бір қатарға біріктірілетін қатарлар саны

rules none Кесте ұяшықтары арасындағы сызықтар. Мүмкін
мәндері: rows, cols және all
valign center , , (table row) - кестенің
қатар саны
(table data) - қатардағы
ұяшық мәндері
border = “n” атрибуты кесте
қоршауы мен жақтауларының енін
пикселмен береді
background=”red” атрибут
ы - барлық кестенің 1
қатарынын түсі
Нәтижесі

Ұқсас жұмыстар
, Ұяшық ішіндегі мәнді тік бағытта туралау.
Мүмкін мәндері: top, bottom және baseline

width Бет ені Кестенің барлық Анықталған ұяшықтар немесе кесте ені (бет еніне
бойынша дескрипторларына байланысты пикселмен немесе пайызбен беріледі)
қолданылады
Бұл тапсырма, мысал ретінде көрсетілген, 4 бағаннан 4 жолдан
тұратын кесте құрастыру. Жоғарыда көрсетілген тэгтардың
қөмегімен осы кесте жасалды.

кесте құру ,

,
ЖЕКЕ ЖОБА ФАЙЛДАР ЖӘНЕ ФАЙЛДЫҚ ЖҮЙЕЛЕР
Кестені толтыру
Зиялы педагогтар еңбектері
WEB - БЕТШЕЛЕР ЖӘНЕ САЙТТАР
Оқыту процесіндегі шет тілін ауқымды қолдану
Жобаларды құрудың бағдарламалық құралдары
Qnew - суреттің жаңа файлын жасау
Титрлеу түрлері
Мәліметтер қорының басқа да моделі
Графикалық редакторында сурет салу
Пәндер
since 2008 © stud.kz Stud.kz | 0.005