Цифрлы құзіреттілік
Презентация қосу
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ
ЖОҒАРЫ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ М.Х.ДУЛАТИ
АТЫНДАҒЫ ТАРАЗ ӨҢІРЛІК УНИВЕРСИТЕТІ

МАГИСТРЛІК ДИССЕРТАЦИЯ ТАҚЫРЫБЫ

Қашықтықтан білім беру жағдайында болашақ
педагогтердің цифрлы құзіреттіліктерін
қалыптастырудың педагогикалық шарттары

ҒЫЛЫМИ ЖЕТЕКШІСІ: ПЕДАГОГИКА ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ ДОКТОРЫ, ПРОФЕССОР
БУЗАУБАКОВА КЛАРА ДЖАЙДАРБЕКОВНА
МАГИСТРАНТ: ТҰРСЫНБЕК АЙЫМ ӘДІЛБЕКҚЫЗЫ
ЗЕРТТЕУДІҢ МАҚСАТЫ: Қашықтықтан білім беру жағдайында болашақ педагогтердің
цифрлы құзіреттіліктерін қалыптастырудың педагогикалық шарттарын айқындау, әдістемесін
жасап тиімділігін эксперимент арқылы дәлелдеу, ғылыми негізделген ұсыныстар беру.

1) «Қашықтықтан білім беру», «құзіреттілік», «цифрлы құзіреттілік», ұғымдарының мәнін
анықтау;

2) Қашықтықтан білім беру жағдайында болашақ педагогтердің цифрлы құзіреттіліктерін
қалыптастыру мәселесінің ғылыми еңбектерде қарастыру;

3) Қашықтықтан білім беру жағдайында болашақ педагогтердің цифрлы құзіреттіліктерін
қалыптастырудың педагогикалық шарттарын анықтау;

4) Цифрлы құзіреттілікті қалыптастырдың педагогикалық диагностикалау;

5) Қашықтықтан білім беру жағдайындағы болашақ педагогтердің цифрлы құзіреттіліктерін
анықтаудың жолдарын анықтау
• Әлемдік тәжірбие мен көптеген ғалымдардың
зерттеулері кезкелген тұлға үшін, әсіресе педагог үшін
Зерттеудің цифрлы сауаттылықты ашу мен құзіреттілікті
қалыптастыру маңызды екенін дәлелдеп отыр.
Елімізде де осы мәселе бойынша бірнеше жылдан бері
көкейкестілігі белсенді жұмыстар жасалынуда. Алайда, жоғары
көрсеткіштерге ие болу үшін еліміздің болашақ
педагогтарына осы құзіреттікті қалыптастыру
маңызды.

Зерттеу • Зерттеу нәтижелерін жоғары және орта
арнаулы педагогикалық оқу
жұмысының орындарында, біліктілікті арттыру
орталықтарындағы білім беру үдерісінде
практикалық пайдалануға болады.
маңыздылығы
Зерттеудің ғылыми жаңалығымен
теориялық маңыздылығы:
2) Болашақ
3) Болашақ педагогтердің
1)«Қашықтықтан білім педагогтерінің цифрлы
Цифрлы құзіреттілігін
беру», «құзіреттілік», құзіреттіліктерін
қалыптастырып, одан әрі
«цифрлы құзіреттілік», қалыптастырудың
дамытуға арналған
ұғымдарының мәні құрылымдық мазмұндық Teacher_creativ канал
анықталды моделі жасалынды.
жасалды.

4) Болашақ педагогтерге 5)Болашақ
онлайн білім алуға педагогтерінің цифрлық
қажетті платформалар көрсеткіштеріне талдау
мен сервистер туралы жасалынып, дамытуға
нұсқаулық жасалынды ұсыныстар жасалды
Қашықтықтан
білім беру

Құзіреттілік

Цифрлы
құзіреттілік
Цифрлық құзіреттілікті әлем бойынша көптеген
ғалымдар зерттеуде:
Г.У. Солдатова, Е.И.Рассказова, В.А.Болотов, В.В.Сериков,
В.Бутенко, К.Полунин, И.Котов, И.И.Ильясов,
К.Д.Бузаубакова, А.Н.Леонтьев, В.Д.Нечаев, Е.Е.Дурнева,
А.И.Подольский, А.О.Шариков, И.Н.Погожина,
М.В.Сергеева, А.А.Андреев В. И. Блинов, М. В. Дуплинов,
Е. Ю. Есенина, В.А.Егорова Д.Кристакис, Т.К.Энген,
Т.Х.Гивер, Л.М.Мифсуд, К.Томте, И.Э.Алакай

• Қашықтықтан оқытуды зерттеген
ғалымдар : Ж.Пірәлиева, Г.С.Джузбаева ,
Ж.Ш.Бактыбаев, Ж.М. Тусубаева, Д.М.
Джусубалиева, С.Г.Бондарева, Н.А.
Завалко, А.Долгоруков, О.Околелов,
Ж.Қараев, Е.Балафанов, Е.Есбосынов
• Педагог мамандығы бойынша білім алып жатқан студенттерімізден
сауаланамалар алған болатынбыз.
Сауалнамаға бақылау топ ретінде М.Х.Дулати атындағы Тараз
өңірлік университетінің физика пәнінің мұғалімдерін дайындау
мамандығы бойынша білім алып жатқан 21 студенті, эксперименттік
топ ретінде 10 педагог, 15 әлеуметтік желі қолданушылары қатысып,
қойылған 10 сауалға толықтай жауап берді. Ескерте кететін жайт
әлеуметтік желі арқылы алынған сауалнамаға әртүрлі жастағы және
әртүрлі мамандық иелері қатысты
Нұсқа Экспериментке дейін Эксперименттен кейін

1 сұрақ

2 сұрақ

3 сұрақ

4 сұрақ

5 сұрақ 33,4% 76,2%

6 сұрақ

7 сұрақ 76% 81%

8 сұрақ 85,6% 95,2%

9 сұрақ 47,6% 76,2%

10 сұрақ
БОЛАШАҚ ПЕДАГОГТЕРДІҢ ЦИФРЛЫҚ ҚҰЗІРЕТТІЛІГІНІҢ
КӨРСЕТКІШІН АНЫҚТАУҒА АРНАЛҒАН САУАЛНАМА

Өзіңіздің цифрлы
құзіреттілігіңіздің деңгейін
пайыздық шкаламен белгілеңіз?
1-50%
14.3%

50-75%
52.3%

75-100%
Онлайн конференция мен онлайн
33.4% сабақтар мен іс-шараға ең тиімді
0 2 4 6 8 10 12 платформаны белгілеңіз
Zoom
85,6%

Quizizz
4,8%

Google forms
9,6%
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
ЦИФРЛЫ ҚҰЗІРЕТТІЛІКТІ
ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖОЛДАРЫН ҰСЫНУ
М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университетінің
физика мамандығында білім алушыларға цифрлы
құзіреттілікті қалыптастыру мақсатында онлайн түрде
вебинар өткізген болатынбыз. Вебинарда болашақ
педагогтерге қажетті цифрлық бағдарламалар мен
сервистер туралы айтылды. Вебинарға 21 студент
қатысты нұсқаулық жасалынды
Жүргізілген зерттеу нәтижелері бойынша
төмендегідей ұсыныстар жасалады
• - Елімізде болашақ педагогтердің ЖОО сапалы білім алып қана қоймай цифрлық
тұрғыдан дамыту және оған қажеттіліктермен толықтай қамтамасыз ету;
• -шетелдік жоғары оқу орындарымен көбірек байланыс орнатып, тәжірбие алмасу;
• -Оқу кезеңінде, педагогикалық практика кезеңінде, біліктілікті арттыру курстарында
цифрлық технологияларды, онлайн платформалар мен сервистерді көбірек қолдану.
• Цифрлық технологияларды тек күнделікті коммуникация құралдары ретінде ғана емес,
кәсіби қызметте қолдана алуға үйрету;
• -Болашақ педагогтермен қатар, оларды дайындайтын университет оқытушыларының
цифрлық мүмкіншіліктерін арттыру, онлайн семинарлар мен тренингтерге жиірек
қатыстыру, еліміздің түкпір-түкпіріндегі педагогтарға қолайлы цифрлық орта құруға
жағдай жасау, цифрлық құзіреттілікті қалыптастыру бойынша бағдарламалар
құрастыру;
• -Болашақ педагогтердің креативтілігін қалыптастырып, еркін ойлауға, жаңалықтар
ашуға мүмкіншіліктер жасап, санасы қажалмаған, ерекше ойлана алатын және болашақ
білім алушыларға дұрыс бағдар бере алатын педагогтерді дайындау.
Назарларыңызға рахмет

Ұқсас жұмыстар
Бөлімшелік байланысты ұйымдастыру үшін ЦСП қолданылуы
ЦИФРЛЫ ТАРАТУ ЖҮЙЕЛЕРІН ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ
Педагогикалық құзіреттілік
Қазақстанныңүшіншіжаңаруындағы цифрлық технология
Цифрлық экономика
МОӘ курсы болашақ математика мұғалімінің әдістемелік құзырлылығын қалыптастырудың негізгі құралы
Коммуникативтік құзіреттілік
Республикасы тұрғындарының өмір сапасын жақсарту, сонымен қатар ұлттық экономиканы цифрландыру
CLIL әдісі арнайы пәндерді ағылшын тілінде оқыту процесінде пән мен тілді кіріктіре оқыту
Құзіреттілік
Пәндер