Жыныс жасушалары
Презентация қосу
Адам эмбриологиясы. Ұрықтың
даму кезеңдері.Ұрықтан тыс
мүшелер.

“Гистология” пәні бойынша боөж
тапсырмасы.
Орындаған:
Тексерген:
Мамандығы: стоматология
Курс: 2-курс
Тобы:
ЖОСПАР
Адам эмбриологиясы. Эмбриогенез
кезеңдері.
Прогенез. Жыныс жасушалары.
Ұрықтану. Бөлшектену.
Гаструляция. Нейруляция.
Ұрықтан тыс мүшелер.
Қолданылған әдебиеттер.
Эмбриология
Ұрықтың дамуының негізгі заңдылықтары
туралы ғылым. Адам онтогенезінің бөлігі
және бірнеше кезеңді қамтиды:
1. Ұрықтану және зиготаның пайда болуы.
2. Бөлшектену және бластуланың пайда
болуы.
3. Гаструляция –ұрық жапырақшаларының
және біліктік мүшелердің кешенінің
пайда болуы.
4. Гистогенез және ұрықтық және ұрықтан
тыс мүшелердің мүшелердің
органогенезі.
5. Системогенез.
Прогенез – жыныс жасушаларының
дамып, жетілу кезеңі.
Сперматозоидтар басы Сперматозоид құйрығы
және құйрығы бар. Басында байланыстырушы, аралық,
орналасқан плазмолемма негізгі және терминалды
рецепторы арқылы аналық бөлімдерден тұрады.
жыныс жасушасымен Байланыстырушы бөлімде
әрекеттеседі. Оның центриольдер бар. Аралық
басында гаплоидты бөлімде 2 орталық,9 жұп
хромосома жиынтығы бар микротүтікшелер бар.
ядро болады. Ядро алдыңғы Микротүтікшелерден жұп
жағында акросома өсінділер дамып, олар АТФ-
азалық белсенділікке ие
орналасады. Аналық жыныс
динеин нәруызынан тұрады.
жасуша қабығын ерітеді.
Негізгі бөлігі кірпікшеге
Ферменттер бар. 23 ұқсас. Терминалды бөлігінде
хромосома болады, аксонема болады.
олардың біреуі жыныс, Микротүтікшелермен
қалғандары аутосомалар. аяқталады.
Аналық жыныс жасушаларының безден
шығуы – овуляция.
Сарыуыз біркелкі орналасқан
Өз бетімен қозғала – изолецитальды. Әрбір
алмайды. Шар пішінді, сарыуыз түйіршігі
цитоплазмаға толы. мембранамен қоршалған,
Фолликулярлық фосфовитиннен тұратын
ортаңғы бөлімнен және
жасушалардың тәжімен
липовитиленнен тұратын
қоршалған.
шеткері бөлімнен тұрады.
Сары-уыз – ұрықтың
Мөлдір аймақ –
қоректенуіне қолданылатын,
гликопротеиндерден және
нәруызды-липидтік
гликозаминогликандаран
қосындылар. Олар: сары тұрады. Гликопротеиндер үш
уызы жоқ- алецитальды, фракциядан тұрады. Екінші
сарыуызы аз – фракция полиспермияға
олиголецитальды, сарыуызы бөгет жасайды. Үшіншісі –
орташа – мезолицетальды, полиспермия рецепторы.
сарыуызы көп – Біріншісі арқылы екеуі
полилецитальды болады. байланысады.
Ұрықтану – аталық және аналық жыныс
жасушаларының қосылып, зигота түзуі.
Гаметалардың алыстан әрекеттесуі және
жақындауы.
Жақыннан әрекеттесуі және аналық жыныс
жасушасының белсенділігінің артуы.
Сперматозоидтың аналық жыныс жасушасына кіруі
және олардың бірігуі – сингамия.
Бөлшектену – зиготаның жасушаларға дәйекті
түрде митоздық бөлінуі. Пайда болған жасушалар –
бластомерлер. Күңгірт және ашық түрлері дамиды.
Ашық
– сыртында, тез бөлшектенеді, трофобласт дамиды.
Күңгірт – ішінде, ірі, ұрық денесі және ұрықтан тыс
мүшелер дамиды.
Гаструляция – жасушалардың
дифференциялануы, ұрық
жапырақшаларының пайда болуы.
Деламинация – ұрық
Бас
түйіні материалынан
түйіні хорда омыр
екі жапырақша
тқа бағанасы.
дамиды. Эпибласт
Эктодерма,
және гипобласт.
Эпибласт – көп қабатты мезодерма және
призмалық, гипобласт – энтодерма
ұсақ текшелі. қалыптасады.
Екінші саты –
жасушалардың орын
ауыстыруы. Амниондық
көпіршік түбінде
болады.
Ұрықтан тыс мүшелер
Амнион – ұрықтың Сарыуыз қапшығы –
дамуы үшін сулы қоректік заттарды
ортаны қамтамасыз жинақтайтынмүше.
ететін, уақытша Алғашқы қан
мүше. Жетінші тамырлары дамитын
аптада оның дәнекер мүше. Кейін кіндік
тіні хорионның бау құрамында түтік
дәнекер тінімен түрінде қалады.
байланысады. Амнион Аллантоис –
эпителиі кейін кіндік амниондық
бауға айналатын аяқшаның ішіне кіріп
амниондық аяқшаға өсетін, кішкентай
өтеді. Амнион саусақ тәрізді өсінді.
қабықшасы – қағанақ Ұрықтың қоректенуі
суын өндіреді.
Ұрықтан тыс мүшелер
Кіндік бау – ұрықты Плацента –
плацентамен нәрестенә ана
байланыстыратын организмімен
созынды. Вортонов байланысырады. Ана
ұйымасы – кіндік бау және нәресте
серпімділігін, қанының араласуына
бөгет жасайды.
тамырларды
Нәрестелік бөлімі
сығылудан сақтайды.
хорионнан және
Хорион – жатырдың амниондық
шырышты қабықшасын қабықшадан, ал
ерітетін, аналық бөлімі
имплантацияның өтуін жатырдың өзшеріске
қамтамасыз ететін ұшыраған шырышты
протеолиттік қабықшасынан
ферменттер бөледі. тұрады.
ҚОЛДАНЫЛҒАН
ӘДЕБИЕТТЕР
Ю.И. Афанасьев, Н.А. Юрина “ Гистология.
Эмбриология. Цитология” оқулығы,
2021ж. ISBN 978-5-9704-3020-0, 751-
787беттер.

Ұқсас жұмыстар
ГАМЕТОГЕНЕЗ САТЫЛАРЫ
Аналық жыныс бездері туралы
Жыныс жүйесінің эмбрионалдық даму көздері мен даму жолдары
Гаметогенез жә не ұрықтану процесі
Аталық жыныс безі
Аталық және аналық жыныс жасушалары
Қосарлы ұрықтану
Еркек жыныс жасушаларының құрылысы мен дамуы
Гаметогенез және ұрықтану. Геннің құрылымы және қызметі туралы
Жыныс жасушаларының құрлысы және дамуы
Пәндер