АКТ даму тарихы
Презентация қосу
Ақпараттық-
коммуникациялық
технологиялардың
(АКТ) даму тарихы
АКТ даму тарихы

Слайд 2 с анализом проекта
Механикалық Микрокомпьютерлердің
есептеулер дәуірі(1940 пайда болуы (1970-1980
жылдарға дейін): жылдар):

Электрондық Интернет және цифрлық
компьютер ПРОЕК революция
дәуірі (1940-1950 Т (1990 - қазіргі уақытқа
жылдар): дейін):

Бағдарламалық қамтамасыз Жасанды интеллект және үлкен
етуді әзірлеу (1950-1960 деректер дәуірі
жылдар): (2010 - қазіргі уақытқа дейін):
АКТ даму тарихы

Слайд 10 с анализом проекта
Механикалық есептеулер
дәуірі
(1940 жылдарға дейін)
Бұл дәуірдің басталуы Чарльз
Бэббидждің аналитикалық
қозғалтқышы сияқты
есептеулерді автоматты түрде
орындауға арналған алғашқы
механикалық құрылғылардың
дамуымен байланысты.
Маңызды жаңалықтар
перфокарталардан ақпаратты
оқу және деректерді өңдеу үшін
механикалық машиналарды
пайдалану болды.
АКТ даму тарихы

Слайд 10 с анализом проекта
Электрондық компьютер
дәуірі
(1940-1950 жылдар)
Осы кезеңде ENIAC және UNIVAC
сияқты алғашқы электронды
есептеуіш машиналар жасалды.
Электронды есептеуіш
машиналардың дамуы
компьютерлік революцияны
тудырды.
АКТ даму тарихы

Слайд 10 с анализом проекта
Бағдарламалық қамтамасыз
етуді әзірлеу
(1950-1960 жылдар)

Бұл кезең бағдарламалық
қамтамасыз ету тілдері мен
операциялық жүйелердің
дамуымен сипатталады.
Fortran және Lisp сияқты
алғашқы бағдарламалау тілдері
пайда болды.
АКТ даму тарихы

Слайд 10 с анализом проекта
Микрокомпьютерлердің
пайда болуы (1970-1980
жылдар)

Apple II және IBM PC сияқты
микрокомпьютерлердің пайда
болуымен компьютерлер кең
аудиторияға қолжетімді болды.
Бұл білім беруде
компьютерлердің таралуына
ықпал етті.
АКТ даму тарихы

Слайд 10 с анализом проекта
Интернет және цифрлық
революция
(1990 - қазіргі уақытқа
дейін)

Интернет біздің қарым-
қатынасымызды және ақпаратқа
қол жеткізуді өзгерткен
жаһандық желіге айналды.
Осы кезеңде мобильді
құрылғылар, әлеуметтік
желілер, бұлттық технологиялар
және басқа да АКТ
инновациялары пайда болды.
АКТ даму тарихы

Слайд 10 с анализом проекта
Жасанды интеллект және
үлкен
деректер дәуірі
(2010 - қазіргі уақытқа
дейін)
Жасанды интеллект (AI),
машиналық оқыту және үлкен
деректерді талдау АКТ
дамуының маңызды
бағыттарына айналды.
АКТ құралдарының
классификациясы келесі
Слайд 3 с анализом проекта
категорияларды қамтиды

Hardware Software Networkin Internet
g Resources
Technolog and Web
ies: Services
Кеңес

Слайд 4 с анализом проекта
Рахмет

Ұқсас жұмыстар
Объективті ақпарат
МЫҢЖЫЛДЫҚ ДЕКЛАРАЦИЯНЫҢ ТҰРАҚТЫ ДАМУ
Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар рөлі. Акт саласындағы стандарттар
ПЕДАГОГ ҚЫЗМЕТКЕР
Интерактивтік тақта”
ҚР Конституциясы 1995 жылы 30 тамыз
АКТ құралдары
Конституцияның тарихы мен құрылымы
АКТ пәнін оқытудың мүмкіндіктері мен ерекшеліктері
Гистология, цитология және эмбриология пәндерінің даму тарихы. Қазақстан Республикасындағы гистология пәнінің даму тарихы
Пәндер