Қатты заттардың ерігіштігіне температураның әсері
Презентация қосу
“Химия” және “Жаратылыстану” пәндері бойынша
педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру курсы

ОҚО Түркістан қаласы №21 жалпы орта мектеп
Оразбекова Шолпан Темирханова

Сабақтың тақырыбы:
№4 практикалық жұмыс «Қатты
заттардың ерігіштігіне
температураның әсері»
8.3.4.4 Буландыру техникасын
қолдана отырып, заттың 100г
судағы ерігіштігін есептеу,
алынған нәтежелерді
Оқу анықтамалық мәндермен
салыстыру
мақсаттары 7.3.4.2 әмбебап
индикатор көмегімен
сілтілермен
қышқылдарды анықтау

Сабақ
мақсаттары

Барлық оқушылар: Кейбір оқушылар:
Қатты заттардың
Оқушылардың
ерігіштігіне температураның басым бөлігі:
Тәжірибе нәтежесін
әсерін анықтайды Заттардың судағы
анықтамалық
ерігіштігін есептей
мәндермен салыстыра
алады.
алады .
Белсенді оқу
әдістері

«Қарлы кесек»
«Ашық микрафон»
әдісі бойынша
әдісімен топ
оқушылар бір-
басшысы өз
біріне сұрақтар
ережелерін
қояды
түсіндіруге
шығады

Зертханалық
тәжірибе.
«Зертхана
бекеті»
Саралау тәсілдері
Тапсырма Кестелер мен тапсырмаларды орындау
кезінде

Дереккөздер «Бейнежазба»

Диалог және
қолдау көрсету Зертханалық жұмысты зерделеуде

Қарқын Тапсырмаларды түсіндіруде, көмекке
келуде.

Мақтау мадақтау, дескрипторлар қолдану,
Бағалау түрлі түспен кемені бояу
Критериалды бағалау
Оқу Бағалау Тапсырма Дескрипторлар
мақсаттары критерийі
8.3.4.4-буландыру Қаттыы заттардың Тапсырма 1. Көрсету тәжірибесін Реакция теңдеуін
техникасын қолдана мұқият қарай отырып,
ерігіштігіне әр оқушы қоспаның түрін ажыратып, жазады
отырып, заттың 100г температураның Түзілген өнімді
анықтамасын дәптерге түсіріңдер.
судағы ерігіштігін
есептеу, алынңан әсерін анықтайды анықтайды
нәтежелерді Байқалған
Заттардың судағы
анықтамалық құбылысты
ерігіштігін түсіндіреді
мәндермен түсіндіреді
салыстыру Тәжірибе нәтежесін
айтады
Есептерді шығарады
7.3.4.2 –әмбебап Тапсырма 2. Химиялық тәжірибелер
жасау.
индикатор көмегимен №2 зертханалық тәжірибе
сілтілер мен «Ластанған ас тұзын тазарту»
қышқылдарды (Ұжымдық жұмыс)
анықтау Мақсаты: Ластанған ас тұзын
тазарту арқылы қоспаны бөлу
әдістерімен танысу, жұмыстың
нәтижесін кестеге толтыру.
Тапсырма 3. Stop-кадр тәсілі. АКТ
мүмкіндіктерін пайдалану арқылы
қоспаны бөлу әдістеріне зертханалық
тәжірибені дыбыссыз күйде көріп, әр
бөлу әдісіне келгенде тоқтатып
қоямын. Оқушылар қандай әдіске
жатқызатынын өздері анықтайды.
Тапсырма 4. «Өзіңізді тексеріңіз»

Ұқсас жұмыстар
ХИМИЯЛЫҚ ТЕПЕ- ТЕҢДІККЕ ТЕМПЕРАТУРАНЫҢ, ҚЫСЫМНЫҢ ЖӘНЕ КОНЦЕНТРАЦИЯНЫҢ ӘСЕРІ
Салицил қышқылын қолдану
Химиялық реакция жылдамдығына температураның әсері
Шаңның жіктелуі
Ерітінділер дайындау технологиясы
ЭТИОЛОГИЯЛЫҚ ФАКТОРЛАР
Өндірістік улардың қабаттасып әсері етуі
Табиғи жағдайда суды өзін - өзі тазарту әдістерінің сипаттамасы
Лимон қышқылын алудың тереңдік әдiсі
Бидайдың адам ағзасына әсері
Пәндер