Геология, Геофизика, Геодезия


Тақырып
1:200 000 масштабты топографиялық картаны құрастыру
Chenopodiaceae Vent тұқымдасының Climacoptera B. туысы C.lanata өсімдігінің түрінің морфологиялық және анатомиялық ерекшеліктері
Cu, Pb, Ni, Cr ауыр металдарының күріш алқаптарындағы топырақтардағы сандық және сапалық құбылымдары (Қызылорда облысы, Шиелі ауданының мысалында)
Mapinfo бағдарламасы
MapInfo бағдарламасындағы ГАЖ технологиясын пайдаланып дифференцияцияланған ландшафтық карталарын жасау әдістері (Алатау аумағында)
«Археология теориясы» пәнінен оқу-әдістемелік кешен
«Бірлік» совхозының директоры болған Сәбит Тілеубердиев әңгімелер
«Геоақпараттық картографияның басқа ғылымдармен байланысы»
«ЖЕР ҚОЙНАУЫН ПАЙДАЛАНУШЫЛАРДЫҢ ҚЫЗМЕТІНЕ САЛЫҚ САЛУДЫ ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУ»
«Картография мен топография негіздері» пәніне арналған жинақ
«Пайдалы қазба кенорындарынашу және даярлау». Пәннің оқу-әдістемелік кешені
«Шу-Сарысу ойысының табиғатының жалпы ерекшеліктері»
«Қапшағай қаласына іргелес оңтүстік телімне құрылыс салу мәселесімен инженерлік геологиялық жұмыстар жобасы»
«№1 МГӨБ бойынша электроортадан тепкіш сораптық қондырғының қышқылмен өңдеу тиімділігі
Іле алатауының ландшафтарына физикалық географиялық сипаттама
Ішкі геосфералар
Іңкәй уран кенорны
Автомобиль жолдарының жабындарын қалпына келтіру және жөндеу машиналары мен жабдықтары
Академик Қ.И.Сәтбаевтың металлогендік болжамдық картасы-тәуелсіз еліміздін индустриялдық дамуының факторы
Актас ауданының геологиялық құрылысы мен геологиялық даму тарихы
Алакөл аумағының геоэкологиялық картасын құру
Алакөл ойысының геотектоникалық құрылысы
Алаңдарды скрепер және бульдозермен тегістеу
Алмаз алаңының геологиялық құрылысы, мұнайгаздылығының болашағы және жобалау әдістері
Алматы облысының білім беру жүйелері мен денсаулық сақтау ұйымдарын ГАЖ технологияларын пайдалана отырып картаға түсіру әдістері
Алматы облысының ұлттық құрамының динамикасын картографиялау
Алматы қаласындағы метро құрылысы
Алматы қаласының жаңа шекараларын бекіту мақсатында жүргізілетін топографо-геодезиялық жұмыстар
Алматы қаласының сейсмо-белсенділігін зерттеу
Алматы қаласының сейсмо-белсенділігін зерттеу жайлы
Алматы қаласының сейсмо-белсенділігін зерттеу әдістері, нәтижелері және оларды талқылау
Алматы, Талдықорған, үлкен Алматы көлі станцияларындағы бұршақтың пайда болуының метеорологиялық жағдайы
Алтай таулы аймағының географиялық орны мен физикалық– географиялық тұрғыдан зерттелуі
Алтайдың геологиялық құрылысы, жер бедері
Антропогендік ландшафт туралы түсінік
Арал теңізінің жағалық сызығының өзгеруін картографиялау
АРАЛ – КАСПИЙ ОЙПАТЫНЫҢ ГЕОЛОГИЯЛЫҚ – ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ПРОБЛЕМАЛАРЫ
Артық ылғалдану
Астpофизикадағы обьектілеpді бейсызық физика әдістеpімен талдау
Атмосферадағы оттегі эволюциясы және фотосинтез
Атмосфералық жауын–шашындар
Атырау облысының экологиялық жағдайын картографиялаудағы қазіргі технологияны пайдалану
Ауа температурасы
Аудандарды анықтау
Ауданның стратиграфиясы
Африка материгінің жер бедері мен геологиялық даму тарихы
Аэрофотогеодезия
Ақсай өзені – Ақсай бекеті бойынша су өтімі қисықтарын тұрғызу және жылдық ағындыны есептеу
Ақтау қаласы аумағының топырағын экологиялық-мелиоративтік бағалау және көгалдандыру мәселелері
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ ГЕОЭКОЛОГИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІН ШЕШУ ЖОЛДАРЫ
Пәндер