Физика


Тақырып
110/220 кв – тағы түйіспелі тартылым қосалқы стансасын жобалау
7 сыныпқа физика пәнінен зертханалық жұмыстарға арналған әдістемелік ңұсқау
ENRC компаниясы үшін РРЖ негізінде резервтік арна құру
ISM диапазоны,сымсыз тарату желілері
RLC тізбектегі өтпелі процесстер
Ti түpлeндipiлгeн Ge-Sb-Te жұқa қaбықшaлapын aлy технологиясы және электрлік қасиеттері
XIX ғасырдың соңында және XX ғасыр басында физика
XVII ғасырдағы ғылыми революцияның механикалық дүние көрінісінің дамуы. И.Ньютон
«Атом және ядролық физика курсынан негізгі түсініктемелер»
«Зерттеудің физикалық әдістері» пәнінен материалдар
«Оптиканың қызықты құпия сырларын оқушылардың өздігінен оқуын ұйымдастырудың жолдары»
«ОРГАНИКАЛЫҚ ЖЫЛУТАСМАЛДАҒЫШТАРМЕН ЖЫЛЫТЫЛАТЫН АЭС БУГЕНЕРАТОРЛАРЫНЫҢ КОНСТРУКЦИЯЛЫҚ СҰЛБАСЫ» ЗЕРТХАНАЛЫҚ- ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҒЫН ӨТКІЗУГЕ АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ
«Құбыр ішінде құбыр» типті жылуалмастырғыш есебі
Ірі құйындар әдісімен пішіндеу
Ішкі кернеулер
Ішкі тіректі,шоғырланған массалы айналу қабықшаның және серпімді пластинаның меншікті тербелістері
Ішкі энергия
Ішкі энергия жайлы
Ішкі энергия жайлы мәлімет
Ішкі энергия туралы
Ішкі энергия туралы түсінік
Іштен жанатын піспекті қозғалтқыштардың циклдары
А. С. Поповтың радионы ойлап табуы. радиобайланыс принцптері
Абсорбция қондырғысының технологиялық сипаттамасы
Автотербеліс
Адсорбция
Адсорбция және абсорбция процесі
Адсорбция құрылысы
Азғындалған жартылай өткізгіш
Айналма немесе циклдылык процесстері
Айнымалы жұлдыздардың классификация күйлері
Айнымалы магнит өрiсi
Айнымалы ток және электр тізбегіндегі резонанс
Айнымалы токтың таралуы, түрленуі
Айнымалы электр тогы
Акустикалық факторлар бойынша еңбек шартын анықтау
Алкандар физикалық қасиеттері
Альтернативті энергия көздеріне көшу
Альфа – ыдырау
Алюминийдің физикалық - химиялық қасиеті, қолданылуы
Аналогты компаратор
Антиферро- және ферромагнетиктер. Ығысу тогы
Арнайы салыстырмалылық теориясының элементтері
Ароматты қатары бар нитроқосылысты жарылғыш заттың (ЖЗ) көмір кенішіндегі метанға қауіпті аудандарының өртке қауіптілігін төмендету
Асинхронды қозғатқыштар
Астрофизикада бақыланатын сызықтар
Асыл тастардың қасиеттері
Асқын өткізгіштік. Бравэ торлары. Бриллюэн зоналары. Кристалдың трансляциялық симметриясы. Элементар ұяшық. Негізгі векторлар
Атмосфералық ауа
Атмосфералық қысымның таралыуы
Пәндер