Полиграфия


Тақырып
«Аруна» баспасы жайлы
Іскерлік мәжілістер мен келіссөздер өткізу
Білім беру әлеуметтану жағдайы
Баскаков классификациясы. Радлов және түркология
Баспа және баспахана. Полиграфиялық материалдар
Баспа тарихы
Баспа өнімдерін шығарудағы макеттің негізгі принциптері
Бастауыш мектеп оқушыларының шығармашылық қабілетін қалыптастыру
Бастауыш мектептердегі грамматика курсы
Блум таксономиясы
Дидактика. Дәріс курсы
Жарнамадағы түс: психолингвистикалық зерттеу
Жеке тұлғаның психологиялық құрылымы
Жүктердің таңбалануы. ыдыс пен ораманы қолданудың тиімділігі туралы
Кітап басу
Кітап басу аясындағы мемлекеттік саясат
Кітап шығару, сату процестері
Кітапшалау-түптеу цехында орындалатын технологиялық процестер
Кітапқа қойылатын техникалық талаптар
Мектептегі тәрбие процесі – динамикалық жүйе ретінде
Мемлекеттік тапсырыспен және тапсырыстан тыс шыққан кітаптар
Мерзімді басылым - журнал өнімін шығаратын баспахана
Мерзімді басылымдар жазба деректердің басқа түрлерінен тек өзіне ғана тән сипаттарымен ерекшеленуі
Мөрлердің пайда болуы және олардың түрлері
Оқушылардың ақыл-ой тәрбиесі мен дамуы
Оңтүстік Қазақстан баспасөзі
Палеография
Палеография және оның проблеммалары
Палеография ғылыми саласы
Полиграфиядағы дизайн элективтік курсын оқытудың әдістемелік негіздері
Полиграфиялық кәсіпорынды жобалау технологиясы
РЕДАКЦИЯЛЫҚ БАСПА ЖҰМЫСЫН ЖҮРГІЗУДІҢ ЗАМАНАУИ ТӘСІЛДЕРІ
Түйіндесу
Тұлғаның экологиялық мәдениетін қалыптастырудың жолдары мен құралдарын анықтау
Тәрбие жұмысындағы мұғалімнің жеке – дара тәрбиесі
Францияның кітап басу ісі
Қазіргі қазақ және орыс газет мәтіндердегі цитация
Қазақ кітап басу ісіндегі алғашқы кітап шығарушылар тәжірибесі
Қазақстан баспасөзі
Қазақстандық баспалар дамуындағы менеджмент пен маркетинг рөлі
Қатырма және оның түрлері
ҚҰНДЫ ҚАҒАЗДАР ЖӘНЕ ҚОР БИРЖАЛАРЫ
ҚҰНДЫ ҚАҒАЗДАР НАРЫҒЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТ ТАРАПЫНАН РЕТТЕУ
Құнды қағаздар нарығының түсінігі
Ұлттық баспа
Пәндер