Тілтану, Филология


Тақырып
2 сыныпта қазақ тілі оқулығындағы синоним сөздердің мән – мағынасын оқушыларға түсіндіру
2003 жылы тіл мен әдебиет саласы бойынша бекітілген кейбір терминдердің қалыптасуы, бірізділігі, жүйелілігі
Aғылшын және қaзaқ тілдеріндегі келер шaқ
Aғылшын және қазақ тілдеріндегі фразеологиялық теңеулердің ұлттық мәдени сипаты
Cауат ашу әдістемесі пәнінен дәрістер
Cептік жалғаулы баяндауыштар
Cөз әдебін қалыптастыру жолдары
Eciмшe туралы жалпы түсінік
Oнoмастика және аударма
XI-XII ғасырлардағы түркі әдеби ескерткіштері тіліндегі зат есімдер
XIV-XV ғасырлардағы қыпшақ антропонимдері
XIX ғ. II жартысы, XX ғ. бас кезіндегі қазақ әдеби тілінің діни лексикалық сипаты
XIX ғасыр поэзиясындағы өнер, білім, ғылым тақырыбы
XIX ғасыр тіл біліміндегі лингвистикалық мектептер мен бағыттар
XIX ғасыр қазақ әдебиетіндегі жыраулық дәстүрдің көрінісі
XIX ғасыр қазақ әдебиетіндегі нәзиралық шығармалар
XIX ғасырдағы тіл білімі
XVI-XVIII ғасыр лингвистикасы
XVI-XVIII ғасыр лингвистикасы. в.ф.гумбольдтың лингвистикалық көзқарастары
XXI ғасыр лингвистикасы
XІХ ғасыр тіл біліміндегі лингвистикалық мектептер мен бағыттар туралы
«Абай жолы» романындағы тұрақты тіркестер
«Айналайын» ұғымының ассоциативтік өрісі
«Алпамыс батыр» жырының лексика-грамматикалық ерекшеліктері
«Ақ» – «Қара» концепті: оппозициясы мен қызметі
«Аққу» концептінің лингвомәдени ерекшелігі
«Бастауыш сыныпта оқушыларға мәтіндік қабылдаттыру үшін істелетін жұмыстар мен мәселелер»
«Дефектология және логопедия негіздері»
«Екінші шет тілінің тәжірибелік курсы» пәнінен практикалық сабақтың әдістемелік нұсқауы
«жазбаша аударма практикасы» пәнін оқытудан әдістемелік нұсқаулар
«Испания журналистикасы» атты ғылыми-зерттеу жұмысына тезис
«Кеңістік» концептісіндегі жер-су атауларының вербалдануы
«М.Сералин шығармашылығы»
«Махмұд Қашқари» тіліндегі етістіктер
«Неологизм» терминінің түсінігі және мазмұны
«Ойлау» фразеосемантикалық өрісіндегі тіларалық фразеологиялық баламалар типологиясы
«Ойын-сауық объектілері атауларының ерекшеліктері»
«Саятшылық» концептісі
«Сүйіспеншілік» тақырыбындағы фразеологизмдерді сөйлеу дағдысын дамытуда қолдану жолдары
«Сөз құрамы» тақырыбын оқытуда көмекші мектептің 5-7 қазақ сынып оқушыларының грамматикалық білім және орфографиялық дағдыларының жағдайын анықтау
«Тілге құрмет – елге құрмет»
«Тілдің аумақтық өзгешеліктері (диалектілер, шет тілдің нұсқалары)»
«Түркі мемлекеттерінің латын графикасына көшу тәжірибесі және әліпби реформасының қазақстандық жолы»
«Фразеологизмдердің антонимдік қолданысы»
«Шетел тілін деңгейлеп оқытудың мәселелері»
«Қазақ және ағылшын тілдеріндегі (адам, қоғам, табиғат) мақал-мәтелдердің этномәдени сипаты»
«Қазақ және ағылшын тілдеріндегі табу мен эвфемизмдердің ерекшеліктері»
«Қазақ тілі сабақтарында тіл дамыту жұмыстарын ұйымдастыру»
«Қазақ тілі сөз жасамындағы лексика-семантикалық тәсілдің көрінісі»
«ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ ЕТІСТІК НЕГІЗДІ ТУЫНДЫ СӨЗДЕРДІҢ СӨЗЖАСАМЫ»
Пәндер