Тілтану, Филология


Тақырып
Ә.Қоңыратбаев - фольклортанушы
Әбілғазы баһадүр ханның «Түркі шежіресіндегі» араб және парсы сөздерінің қолданылу ерекшелігі
Әбіш Кекілбаевтің «Үркер» шығармасы, тарихи көркемдігі және эстетикалық сипаты
Әбу Насыр Әл-Фараби шығыстың – педагогы, психологы, философы
Әдіс ұғымы және оның зерттелуі
Әдістемелік әдебиеттерге шолу
Әдеби көркемдеу құралдары және әдеби көркем тіл
Әдеби мәтінде кездесетін мысқыл сөздердің қазақ, орыс тілдерінен ағылшын тіліне аударылуы
Әдеби тіл және жалпыхалықтық тіл жайлы
Әдеби тілдің халықтың қоғамдық рухани байлығы
Әдебиет сабағындағы көрнекілік
Әлем тілдерінің топтастырылуы
Әлемдік тілдер
Әлемдік тілдер жайлы
Әлемдік тілдер туралы ақпарат
Әлемдік тілдер.Тілдің диалектілік, әлеуметтік жіктері
Әлемдік тілдер.Тілдің диалектілік, әлеуметтік жіктері жайлы
Әлемнің тілдік бейнесі – ағылшын және қазақ антропонимдерінде
Әлемнің тілдік көрінісінің тіл мәдениетіндегі бейнесі
Әлеуметтік лингвистика
Әлеуметтік-тілдік зерттеу тілдің қоғамдағы рөлі мен орнын нақтылайды
Әлеуметтанудың қалыптасуы, оның зерттеу объектісі мен пәні
Әр сыныптағы шет тілін оқытуда оқуға қойылатын талаптар
Әр түрлі тілдерде грамматикалық жақ категориясы
Әңгімелеу мәтінінің тілдік-стилистикалық сипаттары
Әңгімелеу мәтінінің тілдік-стилистикалық сипаты
Өзге тілдін барын біл, өз тілінді қурметте
Өзге тілден енген сөздер. Қазіргі қазақ тілі лексикасының стильдік мәні
Өзге ұлт өкілдеріне қазақ тілін үйрету жолдары
“Білім беру мекемелері менеджментінің ғылыми қағидасы”. Баяндама. Оқу-танымдық үдерісінің және оқу-тәрбие үдерісінің менеджеріне қойылатын талаптар
“Китап Ад-дурра Ал-мудийа фил-луғат ат-туркийа уал-камал”
Пәндер