Құрылыс


Тақырып
Ауыр бетонның реологиялық және физика-механикалық қасиеттеріне пластификациялаушы қоспалардың әсерін зерттеу
Ағаш көпірдің монтаждау схемасы
Ағаш мұнаралар
Ағаш қосылыстардың негізгі түрлері, бөлу принципі, желім түрлері, желімдеу технологиясы
Ағаш құрылыс материалдары
Бір шөмішті экскаваторларды жол құрылысында пайдалану
Бір қабатты тұрғын үй
Бір қабатты ғимарат
Бір қабатты өндірістік ғимарат
Байланыстырушы материалдар, оның классификациясы
Байланыстырғыш заттар және оның жіктелуі, қолданылуы мен қасиеттері, ерекшеліктері
Баспалдақтар
Баспахананың жалпы сипаттамасы
Бейорганикалық және органикалық байланыстырғыштар
Бес бөлмелі тұрғын үй
Бетон
Бетон және темірбетон бұйымдары мен құрылымдары
Бетон және темірбетон өндіру
Бетон материалы
Бетон полимерлі қадалар
БЕТОН ҚАЛДЫҚТАРЫН КЕШЕНДІ ЖОЛМЕН ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ АЗҚИЫРШЫҚТАСТЫ БЕТОННЫҢ ТИІМДІЛІГІН ЖОҒАРЫЛАТУ
Бетон қоспасын дайындауға арналған машиналар
Бетон үлгілерін алу және қалыптау
Бетондар және олардың құрамы, ерекшеліктері, қасиеттері, құрылыста қолданылуы
Бетонполимер өндіру технологиясы
БЕТОНҒА АРНАЛҒАН ТОЛЫҚТЫРҒЫШТАРДЫ ДАЙЫНДАҒАНДА РЕСУРС ЖӘНЕ ЭНЕРГОҮНЕМДЕУ ШАРАЛАРЫ
Беттік қабатын өңдеу технологиясы
Битум және оны өндіру жолдары, құрылыстағы орны
Битум және полимерлер
Болат құю
Болатты тік резервуарларды дәнекерлеу жұмыстары
Бұрғылау жұмыстарын жүргізудің әдістері
Бұрғылау машиналарының негізгі түрлерінің техникалық және эксплуатациялық көрсеткіштері
Бөлу жұмыстарының жоба құжаттары
Газгольдерді орнатуда дайындық жұмыстары оларға қойылатын талаптар,газ сақтайтын газгольдерлер
Газды бетон
Геометриялық Нивелирлеу
Геотехника
Герметикалық материалдар, қасиеттері мен құрылыстағы орны
Гидроизоляциялық материалдар,қасиеттері мен құрылыстағы орны
Гидрофобты қоспалар ендіру арқылы бетонның ұзақ тұрақтылығын арттыру
Гипс байланыстырғыш материалы
Гипс негізіндегі құрғақ құрылыс қоспалары
Глиноземді цемент өндіру
Демалыс сауық орнын салу
Дәнекерлеу
Еден
Едендік төсемелердің жaнғыштыққa, тұтaнғыштыққa жәнe мaтepиaлдың үcтiңгi бeтi бoйыншa oттың тapaлy көpceткiштepiнe cынaқтap жүpгiзy
Едендер және түрлері
Едендердің контруктивті шешімдері
Пәндер