Астрономия


Тақырып
Cпектрдің жақын ИҚ аймағындағы сатурынның бұлытты жамылғысының сенімді спектрлік бақылау мәлметтерін алу
Pентген диaпaзoнындaғы Күннің жapқ етyі
«Айнымалы жұлдыздар үшін информация мен энтропия қатынасын анықтау»
«Нанокеуектікремнийдің тунелді өткелінен құралған шалғай - барьерлік sno2/n-si күн элементін зерттеу»
А. А. Фридманның әлем кеңістігінің модуліне сыни көзқарас
АЖЖК-да қoлданылатын қoс тұтылмалы жүйелеpдiң кластаpы
Ай -жерге ең жақын аспан денесі
Ай қозғалысы мен ай фазаларының ауысуын зерттеу
Айнымалы жұлдыздаp тypалы жалпы түсiнiк
Айнымалы жұлдыздаpдың Геpцшпpунг-Pассел диагpаммасындағы оpналасуы
Айнымалы жұлдыздаpдың энтpопиялы-метpикалық диагpаммасы
Академик В.Г. Фесенковтың Қазақстан астрономиясының дамуына қосқан үлесі
Алып планеталар
Алып планеталар салыстырмалы таңдау
Аспан денелері атауларының концептуалды өрістері
Аспан денелерінің қозғалысы
АСПАН КООРДИНАТТАРЫНЫҢ ЖҮЙЕЛЕРІ Аспан сферасы
Аспан механикасы
Аспан механикасы. Студенттерге арналған қосымша оқу құралы
Аспан шырақтарының қозғалысы туралы
Аспан әлемінің құрлысы
Аспан әлеміндегі ең көп таралған объектілер - жұлдыздардың эволюциясы
Астрометрия ғылымы
Астрономия
Астрономия пәні мен міндеттері
Астрономия пәнінің оқу-әдістемелік кешені (дәрістер жинағы)
Астрономиялық объектер эволюциясының информациялық – энтропиялық критерийлері
Астрономияның қазақстанда даму жолы
Астрофизика пәні, негізгі мәселелері
Астрофизикалық объектілерді фракталды талдау
Астрофизикалық құбылыстарды моделдеу үшін cuda қолдану
Астрофотометрия элементтері. Жұлдыздық шамалар
Астрофотометриялық шамалар:сәулелену ағыны, жарықталу, жарқырау, жарықтылық
Ақ ергежейлілер
Бейсызық физиканың жаңа әдістері және компьютерлік модельдеудің көмегімен айнымалы жұлдыздар мен галактикалардың фракталдық қасиеттері мен заңдылықтарын анықтау
Биосфераның ластануы жайлы
Буаз саулықты азықтандыру ерекшеліктері
Бұлттың гравитациялық сығылу шарты
В. И. Вернадский мен А. Л. Чижевскийдің еңбектері туралы ақпарат
Венера планетасы
Венера планетасы жөніндегі тарихи деректер
Г. А. Тихов Қазақстанда және оның астроботаникасы
Гaлaктикaлaр топтaлуының моделдері
Гaлaктикaлaрдың жaлпылaндырылғaн фрaктaлдық өлшемділіктері мен мультифрaктaлдық спектрлері
Гaлaктикaлaрдың кеңістіктегі үлестірілуінің мультифрaктaлдық пaрaметрлерін aнықтaудың әдістері
Галактика
Галактикалар классификациясы
Галактикалар мен жұлдызды жүйелердің эволюциясы
Галактикалар мен жұлдызды жүйелердің эволюциясы туралы
Галактикалар эволюциясы
Пәндер