Электротехника


Тақырып
10 кВ кернеулерге арналған резеңке оқшаулы күштік кабельдер
110/35/10 кВ Кең-кияқ қоcалқы cтанцияcы
113 МВт жүктемемен электр желісінң есептелуі
35 10 кВ Cунaлe қocaлқы cтaнцияcын қaйтa құpу
35 10 кВ Миялы қocaлқы cтaнцияcын қaйтa құpу жайлы
35/10 кВ «Қараоба» қосалқы станциясын жобалау
35/10 кВ-тық «Анката» қосалқы станциясын қайта құру
Arduino микроконтроллерін пайдаланып күн трекерін жасау
AXE-10 жүйесі
NGN ЖЕЛІСІН ЖОБАЛАУ
R , L ─ тізбекті тұрақты кернеуге қосқандағы өтпелі процесті зерттеу
R, L тізбегін тұрақты кернеуге қосу
SDH желісінің топологиясы
SDH мультиплексирлеу ерекшеліктері
SDH ТАРАТУ ЖҮЙЕЛЕРІН ҚҰРУ АЛҒЫШАРТТАРЫ МЕН ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ЖӘНЕ ПРИНЦИПТЕРІ
Topological router
«Асинхронды электродвигательдердің электрлік және механикалық ақауын анықтау»
«Новый» 110/10 кВ қосалқы станциясын жобалау
«Операциялық күшейткіштерін зерттеу» зертханалық стендін жөндеу және монтаждау»
«Трансформатор» АҚ-ның жаңартылған механикалық цехын электр энергиясымен қамтамасыз ету: есептік зерттеу
«Электр энергетикасы» мамандығы студенттері үшін есептік – сызба жұмысын орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар
«Электротехникалық материалтану» пәні бойынша есептер
«Құлсары» 110/35/10 кВ қосалқы станциясын қайта құру
Ірі қара мал фермасының электр жабдықтары
Ішке қондырылатын бөлгіштердің түрлері мен құрылысы
Автогенераторлар
Автоматты және көпарналы электрлік байланыс
Автономды инверторлар
Автотрансформаторлар және өлшеуіш
Агрекаттық күй
Айнымалы сыйымдылықты конденсаторлар: ауа және сегнеторэлектрикті керамикадан жасалған конденсаторлар
Айнымалы ток генераторы
Айнымалы ток және айнымалы ток тізбектері
Айнымалы ток тізбегіндегі индуктивтік катушка
Айнымалы токтар
Айнымалы токты тұрақты токқа түрлендіру. Түзеткіштер
Активті қуаттың минимум шығыны бойынша АО «ЖРЭК» 220-220 кВ Қарағанды тораптарындағы режимдерді оңтайландырудың есептеулері
Алмагүл 35/10 кВ-тық қосалқы станциясын қайта құру
АМОРФТЫ КРЕМНИЙДІҢ ОПТИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫН ЗЕРТТЕУ
Аналогты-сандық және сандық-аналогты түрлендіру әдістері
Аналогық жүйе
Аралас сандық қондырғылар
Арысқұм мұнай кенінің бұрғылау, қондырғысының жаңартылған қосалқы элементтерін электр энергиясымен қамтамасыз ету
Асинхронды электр қозғалтқыштарының айналдырушы моменті және механикалық cипаттамалары
Асинхронды электрқозғалтқыш
Асқын кернеу шектнгіштер.Комутациялық аппараттар
Атом энергетика мәселесі
Атомдық энергетика – энергия көзі ретінде
Ауаны салқындатуға арналған қондырғылардың жобалануы
Ауаны шартқа сәйкестендіруде энергияны үнемдеу
Пәндер