Қолма -қолсыз есеп ашылуының нысандары және олардың сипаттамасы

ЖОСПАР

1. Кiрiспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

II. Негiзгi бөлiм.

1. Қолма .қолсыз есеп ашылуының нысандары және
олардың сипаттамасы
1.1. Банктегi есеп айырысу шотының ашылу тәртібі ... ... ... ... ... ... ... ... 6
1.2. Есеп ашылу шоттарында толтырылатын құжаттар ... ... ... ... ... ... ... 8
1.3. Есеп ашылу шоты бойынша шоттар корреспонденциясы ... ... ... ... 12

2 . Банктегі есеп айырысу операцияларының аудит есебi
2.1. Есеп ашылу шотында аудиторлық тексеру бағдарламасы ... ... ... ... 16
2.2. Есеп ашылу шотында аудит жүргiзу сатылары ... ... ... ... ... ... ... ... .18
2.3. Есеп ашылу шоты бойынша аудиторлық қорытынды ... ... ... ... ... . 25

III. Қорытынды бөлiм ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 27

Қолданылған әдебиеттер тiзiмi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 29

Қосымшалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...30
Кiрiспе


Экономиканың барлық салаларындағы кәсiпорындардың иелерi мен еңбек ұжымдары шикiзат пен материалдарды ұкыпты жұмсауға, өндiрiс қалдықтарын азайтуға, оның сапасын көтеруге т.б. мудделi.
Бұл орайда шаруаға қырсыздықпен қарауга кәсiпорынның материалдық құндылыктарын, ақша қаражаттарын және басқа ресурстарын заңсыз және тиiмсiз жұмсауға және тонауға қарсы күресте бухгалтерлiк есептiң атқарар ролi ерекше.
Соның iшiнде шаруашылықты басқаруда ақша қаражаттарының мәнi үлкен зор. Егер ақша қаражаттарын дұрыс пайдалана алмаса, есебiн дұрыс жүргiгізбесе , ары қарай жұмыстың жүруi екiталай.
Мiне ақша қаражаттарының маңыздылығы осында.
Бұл курстық жұмыста қолма қолсыз есеп ашылу нысандары бойынша бухгалтерлiк есептi жүргiзу қаралады.
Мекеменiң ақша қаражаттары қолма-қолсыз ақша түрiнде банк шоттарында, яғни чек кiтапшаларында және т.б. ақшалай құжатты түрде жүредi.Олардың көбеюi, дұрыс қолданылуы, сақталуын бақылау — бухгалтерияның маңызды мiндетi.
Ақша қаражаттарының бухгалтерлiк есебi қаржы ресурстарды тиiмдi пайдалану, ақша айналымын дұрыс ұйымдастыруда мәндi рол атқарады. Ақша қаражаттарын шебер бөле бiлу өздiгiнен мекемеге қосымша табыс әкеледi.
Сондықтан пайда алу үшiн бос жатқан ақша қаражаттарын орынды түрде салуды әрдайым ойлау қажет.
Ақшалай қаражаттардың бухгалтерлiк есебi есеп ашылу және несие операцияларында келесiдей негiзгi мiндеттердi орындайды:
- құжаттық дайындалу дұрыстығын және ақша қаражаттарымен
операциялардың, есеп және несие операцияларының заңдылығын
тексеру жене оларды есепте өз уакытында толық бейнелеу;
- барлық төлемдер түрiмен және түсімдердi, дебиторлық және
кредиторлық берешектермен есеп айырысу толықтығы мен
дұрыстығын қамтамасыз ету;
- ақша қаражаттары және ақша кұжаттары мен есеп айырысуларға
түгендеу нәтижесiн өз уақытында табу, дебиторларды қамтамасыз ету
және кредиторлық берешектердi өтеудi iздеу және несиелiк мекемелердiң
белгiленген уақытта өтеу;
- ақша қаражаттарының сакталуын қамтамасыз ету, мекеменің шұғыл
қажеттiлiгiне ақшаның қолда барымен үздiксiз қамтамасыз ету;
- бос жатқан ақша қаражаттарын табыс келетiн қаржылық
инвестициялардың көздерi ретiнде салу жолдарының мүмкiндiктерiн
iздеу.
Бухгалтерлияның бұл аумақтағы ағымдағы жұмыстары болып, шоттарды төлеудi , қарыз алушылар мен дебиторлардың қарыздарын алу, есеп ашылу және акша қаражаттарынан төлемдi жүзеге асыру жолымен шығындарға бақылау жасау, мекеменiң қолдағы ақшаларымен баскару болып табылады.
Бұл курытық жұмыстың мақсаты есеп ашылу шоты бойынша бухгалтерлiк есеп операцияларымен тәжiрибелiк бiлiмге дайындалу және бекiту.
Курстық жұмыс кiрiспеден, негiзгi бөлiмнен және қорытындыдан тұрады.
Курстық жұмыстың бiрiншi бөлiмiнде есеп ашылу шоты бойынша есептiң жүргiзiлу тәртiбi , толтырылатын кұжаттар тiзiмi мен шоттардың коррреспонденциясы анықталды.
Курстық жұмыстың екiншi бөлiмiнде қолма-қолсыз
операцияларының аудитiне анығырак тоқталдым.
Соңғы қорытынды бөлiмiнде курстық жұмыс бойынша тұжырым жасап, қорытындылаған.
Кiрiспе


Экономиканың барлық салаларындағы кәсiпорындардың иелерi мен еңбек ұжымдары шикiзат пен материалдарды ұкыпты жұмсауға, өндiрiс қалдықтарын азайтуға, оның сапасын көтеруге т.б. мудделi.
Бұл орайда шаруаға қырсыздықпен қарауга кәсiпорынның материалдық құндылыктарын, ақша қаражаттарын және басқа ресурстарын заңсыз және тиiмсiз жұмсауға және тонауға қарсы күресте бухгалтерлiк есептiң атқарар ролi ерекше.
Соның iшiнде шаруашылықты басқаруда ақша қаражаттарының мәнi үлкен зор. Егер ақша қаражаттарын дұрыс пайдалана алмаса, есебiн дұрыс жүргiгізбесе , ары қарай жұмыстың жүруi екiталай.
Мiне ақша қаражаттарының маңыздылығы осында.
Бұл курстық жұмыста қолма қолсыз есеп ашылу нысандары бойынша бухгалтерлiк есептi жүргiзу қаралады.
Мекеменiң ақша қаражаттары қолма-қолсыз ақша түрiнде банк шоттарында, яғни чек кiтапшаларында және т.б. ақшалай құжатты түрде жүредi.Олардың көбеюi, дұрыс қолданылуы, сақталуын бақылау — бухгалтерияның маңызды мiндетi.
Ақша қаражаттарының бухгалтерлiк есебi қаржы ресурстарды тиiмдi пайдалану, ақша айналымын дұрыс ұйымдастыруда мәндi рол атқарады. Ақша қаражаттарын шебер бөле бiлу өздiгiнен мекемеге қосымша табыс әкеледi.
Сондықтан пайда алу үшiн бос жатқан ақша қаражаттарын орынды түрде салуды әрдайым ойлау қажет.
Ақшалай қаражаттардың бухгалтерлiк есебi есеп ашылу және несие операцияларында келесiдей негiзгi мiндеттердi орындайды:
- құжаттық дайындалу дұрыстығын және ақша қаражаттарымен
операциялардың, есеп және несие операцияларының заңдылығын
тексеру жене оларды есепте өз уакытында толық бейнелеу;
- барлық төлемдер түрiмен және түсімдердi, дебиторлық және
кредиторлық берешектермен есеп айырысу толықтығы мен
дұрыстығын қамтамасыз ету;
- ақша қаражаттары және ақша кұжаттары мен есеп айырысуларға
түгендеу нәтижесiн өз уақытында табу, дебиторларды қамтамасыз ету
және кредиторлық берешектердi өтеудi iздеу және несиелiк мекемелердiң
белгiленген уақытта өтеу;
- ақша қаражаттарының сакталуын қамтамасыз ету, мекеменің шұғыл
қажеттiлiгiне ақшаның қолда барымен үздiксiз қамтамасыз ету;
- бос жатқан ақша қаражаттарын табыс келетiн қаржылық
инвестициялардың көздерi ретiнде салу жолдарының мүмкiндiктерiн
iздеу.
Бухгалтерлияның бұл аумақтағы ағымдағы жұмыстары болып, шоттарды төлеудi , қарыз алушылар мен дебиторлардың қарыздарын алу, есеп ашылу және акша қаражаттарынан төлемдi жүзеге асыру жолымен шығындарға бақылау жасау, мекеменiң қолдағы ақшаларымен баскару болып табылады.
Бұл курытық жұмыстың мақсаты есеп ашылу шоты бойынша бухгалтерлiк есеп операцияларымен тәжiрибелiк бiлiмге дайындалу және бекiту.
Курстық жұмыс кiрiспеден, негiзгi бөлiмнен және қорытындыдан тұрады.
Курстық жұмыстың бiрiншi бөлiмiнде есеп ашылу шоты бойынша есептiң жүргiзiлу тәртiбi , толтырылатын кұжаттар тiзiмi мен шоттардың коррреспонденциясы анықталды.
Курстық жұмыстың екiншi бөлiмiнде қолма-қолсыз
операцияларының аудитiне анығырак тоқталдым.
Соңғы қорытынды бөлiмiнде курстық жұмыс бойынша тұжырым жасап, қорытындылаған.
        
        ЖОСПАР
1. Кiрiспе
............................................................................
............................3
II. Негiзгi бөлiм.
1. Қолма -қолсыз есеп ашылуының нысандары және
олардың сипаттамасы
1.1. Банктегi есеп айырысу шотының ашылу
тәртібі................................ 6
1.2. Есеп ашылу ... ... ... Есеп ... шоты ... ... ... 12
2 . Банктегі есеп айырысу операцияларының аудит есебi
2.1. Есеп ашылу шотында аудиторлық тексеру ... ... Есеп ... ... ... ... ... Есеп ашылу шоты бойынша аудиторлық қорытынды..................... ... ... ... әдебиеттер
тiзiмi............................................................... 29
Қосымшалар
............................................................................
...................30
Кiрiспе
Экономиканың барлық салаларындағы кәсiпорындардың иелерi мен
еңбек ұжымдары шикiзат пен материалдарды ұкыпты жұмсауға, өндiрiс
қалдықтарын азайтуға, оның ... ... т.б. ... ... ... ... қарауга кәсiпорынның материалдық
құндылыктарын, ақша қаражаттарын және басқа ... ... және ... және ... қарсы күресте бухгалтерлiк есептiң атқарар ролi
ерекше.
Соның iшiнде шаруашылықты басқаруда ақша қаражаттарының мәнi үлкен
зор. Егер ақша қаражаттарын дұрыс ... ... ... дұрыс
жүргiгізбесе , ары қарай жұмыстың жүруi екiталай.
Мiне ақша ... ... ... ... ... ... қолсыз есеп ашылу нысандары бойынша
бухгалтерлiк есептi жүргiзу қаралады.
Мекеменiң ақша қаражаттары қолма-қолсыз ақша түрiнде банк ... чек ... және т.б. ... ... ... ... дұрыс қолданылуы, сақталуын бақылау — бухгалтерияның маңызды
мiндетi.
Ақша қаражаттарының бухгалтерлiк есебi қаржы ресурстарды тиiмдi
пайдалану, ақша айналымын дұрыс ұйымдастыруда мәндi рол ... ... ... бөле бiлу өздiгiнен мекемеге қосымша табыс әкеледi.
Сондықтан пайда алу үшiн бос жатқан ақша қаражаттарын ... ... ... ... қажет.
Ақшалай қаражаттардың бухгалтерлiк есебi есеп ашылу және несие
операцияларында келесiдей негiзгi мiндеттердi орындайды:
- құжаттық ... ... және ақша ... есеп және ... ... заңдылығын
тексеру жене оларды есепте өз уакытында толық бейнелеу;
- барлық төлемдер түрiмен және түсімдердi, дебиторлық және
кредиторлық берешектермен есеп ... ... ... ... ... ақша ... және ақша кұжаттары мен есеп айырысуларға
түгендеу нәтижесiн өз уақытында табу, дебиторларды ... ... ... ... өтеудi iздеу және несиелiк
мекемелердiң
белгiленген уақытта өтеу;
- ақша қаражаттарының сакталуын қамтамасыз ету, ... ... ... ... барымен үздiксiз қамтамасыз ету;
- бос жатқан ақша қаражаттарын табыс келетiн қаржылық
инвестициялардың көздерi ретiнде салу ... ... бұл ... ... ... ... шоттарды
төлеудi , қарыз алушылар мен дебиторлардың қарыздарын алу, есеп ашылу және
акша қаражаттарынан төлемдi жүзеге асыру ... ... ... ... қолдағы ақшаларымен баскару болып табылады.
Бұл курытық жұмыстың мақсаты есеп ашылу шоты бойынша бухгалтерлiк
есеп операцияларымен тәжiрибелiк бiлiмге дайындалу және ... ... ... ... бөлiмнен және қорытындыдан тұрады.
Курстық жұмыстың бiрiншi бөлiмiнде есеп ... шоты ... ... тәртiбi , толтырылатын кұжаттар тiзiмi мен шоттардың
коррреспонденциясы анықталды.
Курстық жұмыстың екiншi бөлiмiнде қолма-қолсыз
операцияларының аудитiне анығырак тоқталдым.
Соңғы қорытынды бөлiмiнде курстық жұмыс бойынша ... ... ... ... есеп ашылудың нысандары және олардың
сипаттамасы
1. Банктегi есеп ашылу шотымен есеп айырысу.
Тиiстi заңдарға сәйкес өздерiне қызмет көрсететiн банк
мекемелерiндегi есеп ашылу шоттарында ақша ... ... ... - банк пен шот ... ... ... қабылдау бойынша
келiсiмдiк қатынастарды бейнелеу тәсiлi және шот иесiнiң бар өз ақшасын
кедергiсiз жұмсауға кепiлдiк беруге; акша сомаларын шот иесiнiң
кабылдануына (есептелiнуiне); ақша ... шот ... ... ... ... ... ... шығаруына байланысты банк операцияларын
жузеге асырады.
Банктiк салымдарының келiсiм шарты бойынша пайда болатын банк пен шот
иесi ... ... ... ... ... ... ... актiлерiмен реттеледi.
Банкiдегi есепшоттар теңгемен, сондай-ак шетелдiк валютамен де ашылған
және солар бойынша жүргiзiледi.
Банктiк есепшоттар банк пен шот иесi ... ... ... ... ... ... Қоғамның пайдасына келiп түсетiн
ақшаны қабылдауды, оның өзiне ... ... ... ... ақша сомаларын
аудару (беру) жөнiндегi ұйғарымды орындауға және баска да қызмет түрлерiн
көрсетудi өз мiндетiне алады. Келiсiм келесi жайттардан кұралады: ... ... мәнi; банк шот ... ... жеке ... ... ... идентификациялаудың баска да қосымша әдiстерi немесе Қазақстан
Республикасы заңымен тыйым салынбаған шот иесi ... ... ... ... адамдар); құжатта көрсетiлiп, салық қызметi
органдары. Берген салык ... - шот ... ... номерi, банктiң
кызмет
көрсету шоттары және оларды төлеу тәртiбi. Келiсiмде жақтар тарапынан
келiсiлген басқа да жағдайлар ... ... пен ... ... ...... тұлға мен
оның жекелеген құрылымдық бөлiмшесi (филиал мен өкiлдiгi) арасында келiсiм
жасау үшiн: қойылған қол үлгiлерi және мөр таңбасы (оттикiсi) бар ... ... ... келтiрiлiп отыр ); клиенттiң салық есебiне қойылғанын
растайтын, салық қызметi органдары берген, белгiленген үлгiдегi құжаты;
мемлекеттiк ... ... ... өткендiгiн растайтын, өкiлеттi
органдар берген, белгiленген үлгiдегi кұжаттың көшiрмесi немесе оған
теңестiрiлген кұжаттың көшiрмесi; Қазақстан Республикасы заң ... ... ... ... (кұжаттардың) көшiрмесi
(көшiрмелерi) тапсырылады.
Қазақстан Республикасындағы резидент еместер де, резидентке
қойылған тәртiп бойынша кұжаттарды әзiрлеу керек, өйткенi оларға да
қойылатын талаптар резиденттегi ... ... ... клиенттiң талап етуi бойынша шот иесiне есеп шоттарының
ашылуы, жүргiзiлуi, жабылуы және ... ... және ... да ... ... ... беруге мiндеттi.
Заңды тұлғалар банкте шоттың ашылған күнiнен бастап, 10 ... ... ... ... бойынша мiндеттi түрде жазбаша хабардар
ете отырып, бiрнеше банктерде есеп шоттарын ашуға кұкылы.
Банктегi ... ... ... шот ... ... шот
иесi аркылы акцептелген үшiншi жақтардың талаптары; егер ол келiсiм шартары
мен Қазақстан Республикасының заңдарына кайшы келмесе, есепшоттың
жүргiзетiн банктiң ... ... ... ... ... шоттардың
көшiрмесiн беру келiсiм-шартка сәйкес банктер аркылы жүзеге асырылады. Банк
шот иесiне олардың еееп шоттарының көшiрмелерiн беру (жеткiзу) қызметiн
электрондық тәсiлмен, егер бұл ... ... ... ... ... ... аткаруға құқылы. Банктердегi есеп шоттары бойынша
операцияларды тоқтату (кiрiстерден басқа) Қазақстан Республикасының заңына
сәйкес, шот иесiнiң ақша — қаражаттарынын жұмсалынбауына ... ... ... ... салу ... бар ... органдардың тиiстi шешiмдерiнiң
негiзiнде жүзеге асады. Банкiдегi есеп шоттары бойынша операциялардың
жаңартылуы осы шешiмдердi ( каулыларды) қабылдаған тиiстi органдардың
жазбаша хабарландырылуларының ... ... ... ... ... негiздер бойынша банктегi есеп шоттары
жөнiндегi операциялардың тоқтатылуы нәтижесiнде шот иесiне ... үшiн ... ... бермейдi.
1.2. Есеп айырысу шоттарында толтырылатын құжаттар.
Банктегi есеп айырысу шоты және ... да ... ... ... үшiн ... құжаттар қолданылады.
Чек — шот иесiнiң банке көрсетiлген соманы ... ... ... ... ... және ... да ... беру жөнiндегi
бұйрығы. Кәсіпорын алатын ақшаның мақсаты чектiң сыртқы жағында
көрсетiледi, оны бiр дана етiп сиямен жазады. Бұл ретте онда түзетулерге
жол берiлмейдi. ... ... чек ... ... түбiрi
толтырылады. Атаулы (алушының тегi көрсетiлген) және ұсыным (ұсынушыға
берiлетiн) ... ... ... ... ... неғұрлым артықшылығы
болады, өйткенi ол қиянат жасау әрекеттерiне жол бермейдi. Чектер берiлген
күннен есептемегенде 10 ... ... ... ... ... телем
чектiң жоғалуы немесе ұрлануы туралы хабарлауды алғанға дейiн жасалатын
болса, банк жоғалған немесе ұрланған чек бойынша ақша төлегенi үшiн ... ақша ... ... хабарлама. Шот иесiнiң банктегi оның
шотына қосып есептеу үшiн түсiм құжаттарын және нақты ақшамен ... да ... ... ... ... ... ... сиямен бiр
дана етiп жазылады; қабылданған ақшаға банк түбiртек бередi, ол кассаның
шығы ордерiне коса тiркеледi.
Төлем тапсырмасы (тт) ( ү. № 0401002) — онда ... ... ... аударуға берiлген бұйрык; ол төлеушi тарапынан
ықылас бiлдiрген кезде ғана қолдалынады. Төлем тапсырмасы ) ( тт ) таурлы ... ... мен ... жұмыстар және қызметтер үшiн
( тауарды жiберу дерегiн ... ... ... ... жоқ ... ... ... оның тауарлы-келiк накладнойының нөмiрлерiне немесе
баска құжаттарының нөмiрлерiне, яғни жазылған күнiне сiлтемесi болуға тиiс)
есеп айырысулар кезiнде, заңда немесе шартта көзделген ... ... ... пайдаланылады. Бiр каладағы және қалааралық төлем тапсырмасы
(тт) ... ... ... егер банк пен шот ... ... ... болмаса, субъектiнiң шотында қаражаты болған жағдайда ғана
орындауға қабылданады. Жабдыктаушылар мен сатып алушылар арасында бiрдей
және тұрақты есеп айрысулар есеп айрысулар ... ... ... ... ... ... жоспарлы төлемдер тәртiбiнде жүзеге
асырылуы мүмкiн.
Байланыс кәсiпорындары да қаражат аударымдарын кәсiпорындар
сомасына шектеу қоймастан төлем тапсырмаларын ... ... ... ... ... жасалатын болса, төлем тапсырмасын
нақты ақшалай қабылдайды. Төлем тапсырмаларын ... ... ... ... күннен кешiктiрiлмей банкке берiледi. Егер төлеушiмен алушынын шоттары
банктiң бiр мекемесiнде болса және егер қалааралық есеп ... ... ... ... ‚үш ... ... бiрiншiсi төлемшiнiң
мемориалды ордер қызметiн аткарады; екiншiсiн бiр қаладағы есеп айырысулар
жағдайындағы есеп айырысулар шотытна шығарған кезде алушыға бередi, ал
қалааралық есеп ... ... ... ... үшiн ... (ФАА) ... хабарламаға тiркеледi (телеграф арқылы аударған
кезде, тапсырманың екiншi данасы хабарлама жасау және ... жеке ... ... өтеу үшiн, ақыны есепке алу үшiн төлеушiнiң банктегi
негiзi болып табылады); үшiншiсiн банктiң штамптық танбасымен
куәландырылған қабылдағаны туралы қолхатпен ... ... ... ... ... ... ... көрсеткен жағдайда бiр
қаладағы есеп айырысулар кезiнде төлем тапсымаларын төрт ... ... ... ... ретiнде пайдаланады; екiншiсi мен үшiншiсiн
төлегеннен кейiн қаражатты алушының банкiсiне жiбередi, мұнда екiншiсi
ордер қызметiн атқарып, ... ... ... ... қоса ... қолхатымен және банк штампымен төлеушiге жiберiледi.
Бiр мезгiлде ‚үш және одан да көп ... ... ... қажет
болған жағдайда жиынтық төлем тапсырмасы (у. № 0401003) қолданылады, оның
әрбiр қима ... ... ... оның ... ... ... ... Бiр қаладағы есеп айырылысулар кезiнде бiр жиынтық төлем
тапсырмасына банктiң бiр мекемесi қызмет көрсететiн алышулар шоттарына
аударылатын қаражаттар ... ... ... ... ... бiр данасын бөлiп кесiп, алушылар шоттарынан жасалған ... қоса ... ... чегi - чек ... ... ... шотына онда
көрсетiлген соманы аударуға банкке берiлген кепiлхат (жазбаша тапсырма).
Чектермен есеп айырысу, ... мен ... үшiн ... ... ... ... детте, сатып алушы-чек берушi чек ұстаушыға оны чек
ұстаушыға қызмет керсететiн банк мекемесiне өтемақыны төлеуге ұсыну ... ... (ттт) (у. № ... ... ... ... немесе төлеушнiң шотына төлем соммасын
өндiрiп алатын банке бұйрык. Төлем талап— тапсырмаларын төлеушi акцептеуге
тиiс. Бұл үшiн банкiде арнайы ... ... ... ... ... орналастыра отырып акцептелген талап-тапсырмаларын кабылдауға
құқылы. Талаптар топтама түрiнде банке берiледi: жабдықтаушы мен ... бiр ... ... ... бiр ... есеп ... данада; әртурлi банк мекемелерiнде есеп айырысулар кезiнде-төрт;
қалааралык есеп айырысулар ... -үш ... ... ... ... құндылықтар, орындалған жұмыстар,
көрсетiлген қызметтер үшiн есеп айырысулар кезiнде, сондай-ақ банк
ережелерiнде көзделген баска да жағдайларда қолданылады. Талаптардың
банкiлерi ... ... ... ... ... қаражаттарды
даусыз есептен шығару үшiн, сондай-ақ қаражаттарды шоттар тiзiмдемесi
ретiнде аккредетивтер бойынша және ерекше шоттар бойынша алу үшiн де
пайдалану мүмкiн.
Банктерде есеп ... ... ... және ... ... ... ... алу, кәсiпорын бухгалтериясының деректерi
бойынша тиiстi шоттарда бар деп есептелетiн сома қалдықтарын банк ... ... ... ... ... ... ... асырылады.
Түгендеу нәтижесi түгендеу бiтетiн сол айдың есебi мен есептiлiгiнде
бейнеленуi тиiс. Жылдық түгендеу бойынша - жылдық қаржылық есептiлiкте
бейнеленедi.
Тугендеу тiзiмдерi есептегiш және ... ... және ... жазу ... ... мүмкiн. Ешқандай
түзетушiлiк пен бояушылыққа жол берiлмейдi.
Түгендеу ведомостiлерінде толтырылмаған жолдар қалдырылмауы
керек. Соңғы беттерде толтырылмаған жолдар сызылады.
1.3. Есеп айырысу шоты ... ... ... ... шоты ... ... ... операциялары көрiнiс
табады:
1 0 4 0 «Есеп айырысу шотындағы нақты ақша» - шотының дебетi,
төмендегi ... ... 01 0 ... ... ... түрiндегi нақты ақша» - шоты.
Кассадан келiп түскен түсiм және депонеттелген еңбек ақы сомасы;
1 2 1 0 «Алынуға тиiстi ... шоты - ... өнiм, ... ... ... 3 1 0 «Тауарлы-материалдық босалқылармен жабдықтау үшiн
алынған аванстар» шоттары - ... ... мен ... ... ... 0 4 0 ... ... шотындағы нақты ақша» шотының кредитi,
мына шоттардың дебетi:
3 3 1 0 «Жабдықтаушылармен және ... есеп ... ... ... ... орындалған жұмыстар, көрсетiлген қызметтер
үшiн жабдықтаушылар мен мердiгерлердiң акцептелген шоттарының төлемақысы;
1 0 1 0 «Кассадағы ... ... ... ... ... шоты
еңбек ақыға, iссiпарларға және басқа да шығыстарға жұмсауға арналған
кассаға алынған сомаға;
2 3 1 0 «Еншiлес серiктестiктерге салынған инвестициялар» ... ... ... ... 23 10 «Бiрлесiп-
бақыланатын занды тұлғаларға салынған инвестициялар»- шоттары
кәсiпорындардың жарғылық капиталына салынған инвестициялардың сомас на;
1 1 5 0 – ... 1130 ... 1110 ... да
таржылық инвестициялар» - шоттарьн сатылып алынған акциялар облигациялар,
банктердегi депозит шоттарына салынған салымдар;
1 3 1 0 – «Тауарлы-материалдық ... үшiн ... 1610 ... ... мен қызметтер үшiн берiлген аванстар»
шоттары жабдықтаушылар мен мердiгерлерге төленген ... ... 2 1 0- ... ... 3020 ... тыс мекемелерден
берiлген несиелер» шоттары есеп айырысу шотынан етелген банк ... ... ... сомасына;
3 3 2 0 – «Еншiлес серiктестiктерге қарыздар», 14100 «Тәуелдi
серiктестiктерге қарыздар», 3330 «Бiрлесiп - бакыланатын заңды тұлғаларға
карыздар» - шоттар еншiлес және ... ... есеп ... ... ... 1 1 0 – «Төленуге тиiстi ағымдағы табыс салығы», 3130 “Қосылған
құн салығы», 3140 «Бюджетпен ... да есеп ... ... ... ... ... ... 1 1 0 – «Табыс салығы бойынша шығыстар» - Шоты заңды тұлғалардан
бюджетке алынатын табыс ... ... Банк қате ... ... ... анықтағанға дейiн 1040 – «Есеп айырысу шотындағы нақты ақша» шоты
кредитінен
23 100-«Басқа да дебиторлық қарыздар шотының дебетiне есептен
Шығарылады», ал есепке ... ... 1040- ... ... ... 2 1 0 – «Басқа да кредиторлық қарыздар» шотының кредитi бойынша
Көрiнiс табады.
Егер аккредитив ... ... ... ... ұзақ ... ... есебiнен ұсынылған болса 4010 «Банк несиелерi», ал
егер аккредитив есеп айырысу шотынан сынылған болса 1040 “Есеп айырысу
шотындағы нақты ақша” ... ... ... ... ... 1070 ... акша ... шоты дебеттеледi.
Жабдыктаушылар шотын төлеу 1070 шоттың кредитi бойынша
3 3 10 ... және ... есеп ... ... бойынша көрсетiледi; пайдаланылмаған
аккредитивтi тұтастай немесе бөлшектей керi қайтару 1040, 1050,
1050, 4010 ... ... және 1070 ... ... ... ... аударылған қаражат сомасына 1070 «Чек
кiтапшаларындағы ақша қаражаттары» шоты дебеттелiп және келесi шоттар
кредиттеледi:
1 0 4 0 ... ... ... ... ... - есеп айрысу шотынан
төленген сомаға;
4 0 1 0 ... ... - ... ... ... есебiнен төленген
сомаға.
Кiтапшалардағы чектерге төлем жасалуы үшiн чектер ... ... чек ... ... Чек ... есеп ... және ... тұлғаларға беру 1410 “Басқа да дебиторлық
қарыздар” шотына ашылған, «Өздерiн берiлген чек кiтапшалары бойынша есеп
беретiн тұлғалар»талдамалық шотының ... 3210 ... да ... ... «Чек кiтапшалары бойынша есеп берушi тұлғалармен есеп
айырысу» талдамалық шотының ... ... ... Төленген чектердiң
сомасына 3210 шоттың дебетiне және 1070 шоттың кредитiне жазу жазылады.
Жабдыктаушының немесе баска тұлғаның берген есебiне сәйкес төленуге
ұсынылған чектiң сомасына 3210 ... ... ... мына төмендегi
шоттардың дебетi бойынша жазба жазылады:
1310, 1312, 1313, 1314, 1315 - чектермен төленген көлiк даярлау
шьғындарының сомасына;
60200 - чектермен ... ... ... ... ... ... - ... сатып алушылардың есебiне жатқызылып - чектермен
төленген су жолы фрахтасы мен темiржол тарифiнiң сомасына.
1410 және 3210 шоттар бойынша қалдықтар бiрдей ... ... ... ... ... мен 1070 шоттың қалдықтары арасындағы айырмашылық
пайдаланылған, бiрак банк төлеп бермеген чектердiң сомасын көрсетедi.
1 070 ... ... ... ... ... ... ... талап ететiн қаражаттар есепке алынады:
Арнайы шоттарға қаражат келiп түскен кезде 1070 шот дебеттеледi және
мына төмендегi ... ... - есеп ... шотынан қаражат аударылған кезде;
Арнайы шоттардағы қаражатты жұмсау 1070 шоттың кредитi және келесi
шоттардың дебетi бойынша көрсетiледi:
1010 - кассаға түскен ... және ... да ... ... ... - ... ... бойынша шыққан шығындарды өтеу үшiн есеп
айырысу шотына аударылған ... 3310, 3350 және т.б. - ... ... ... ... ... сомаларға.
2 Болiм . Банктегi есеп айырысу операцияларының ... ... Есеп ... ... ... ... бағдарламасы.
Банк операцияларының аудиттi жүргiзу бағдарламасы мынандай
басты мәселелердi қамтиды:
• есеп айырысу, валюталық. ағымдағы және басқа да шот- қандай ... ... ... есеп ... ... ағымдағы және басқа да шоттарды ашуға
байланысты банк мекемелерiне табыс етiлген құжаттарының ... ... ... ... қолдар мен мер таңбалары үлгiлерiмен карточкалары,
шаруашылық салық есебiне тiркеу дерегiн растайтын салық қызметi
органдарының анықтамасы; мемлекеттiк тiркеу туралы куәлiк көшiрмесi;
... ... ... саны бiрден асқан жағдайда құрылтай шартының
көшiрмесi;
• көшiрмелерi тiгiлген папканың сакталғандығын анықтауды;
• ашылған шоттардағы ақша ... ... ... ... және ... тексерудi;
• шоттарға келiп түскен ақша қаражаттарының уақтылы және ... ... ... хабарланғандығын тексерудi;
• ашылған шоттар жүзеге асырылған есеп айырысу операцияларының
кезекті реттерiнiң сакталғандығын анықтауды;
• шот иесiнiң өкiмiнсiз (келiсiмiнсiз) аударылып есептеп ... ... ... ... тыс ... мiндеттi төлемдердiң уақтылы аударылғандығын
тексерудi;
• банктердегi шоттардан кассаға кiрiске алынған қаражаттардың
мақсатына ... ... ... есеп айырысу ережелерiн бұзғаны үшiн ықпал ету
шараларының ... ... ... ... ... ... несиелер бойынша есеп
айырысу мерзiмнiң өтуiнiң себебiн (оның iшiнде банк ... ... ... ... ... банк ... мен шаруашылыктың арасында тұрақты қатынастың
орнатылғандығын, құжаттарында көрсетiлген ақша қаражаттарының
қозғалыстарының жазуларының нактылығын ... ... Есеп ... шотында аудит жүргiзу сатылары
Ақша қаражаттары — бұл кассадағы және банк шоттарындағы ақшалардың
қолда бары.
Ақша қаражаттарының ... ... ... ... ... ... бас кiтап мәлiметтерiмен сәйкестендiру керек келесi
шоттар бойынша:
- Жолдағы ақша аударымдары
- Банктiң арнайы есеп шоттарындағы ақша қаражаттары;
- Кассадағы қолда бар ақша;
- Есеп ... ... және ... ... ... бар ақша ... ... аналитикалық есеп мәлiметтерiмен салыстыруда ,
аудитор операцияларды өзара ... жолы ... ... ... ... аналитикалқ есебi дебет бойынша № 451/1О1О «Кассадағы ұлттық валютадағы
қолда бар ақша» бейнеленген , журнал-ордер № 2 ... шоты ... «Ел ... есеп ... ... ... бар ... мен соммалары
сәйкес келуi қажет. Сомалар арасында айырмашылық болса, онда кiрiс касса
ордерi, банк ... ... ... чек жыртпасымен сәйкестендiредi, ал
қажет кезiнде банк мекемесiмен тiкелей тексередi.
Қолда бар операцияларын тексеру мiндеттi бiрiңғай тексерудi
қажет етедi. Сондықтан касса құжаттары ... ... ... ... ... ... ... — асыра пайдалану, ұрлау, касса операциялары
аумағында қателiктер, келесiдей бейнеде топтастырылуы мүмкiн:
1. Ақша қаражаттарын тiкелей ұрлау.
- Ешқандай жасырынсыз;
- Жасырынды ... және ... ... ... және ... ақша ... ... банктен;
- кiрiс ордерi бойынша әр түрлi жеке және заңды тұлғалардан
- сенiмхат бойынша әр түрлi заңды тұлғалардын
3. Артық ақшаны ... ... Бiр ... ... ... ... құжаттарында және есептерiнде қорытындыны дұрыс санамау;
- Акшаларды негiзсiз немесе ешқандай колданылған құжатсыз есептен
шығару;
4. Мекемелерге және әр түрлi тұлғаларға заңды есептелген ... ... ... ақыны және қаражаттарды , басқа негiзде
есептелген нелену;
- Басқа мекемелерге тиесiлi сомаларды иелену
5. Шектi көлемнен асатын қолда бар ақша қаражаттары ... ... ... ... ... ... әрекет ететiн басқадай кәсiпкерлер мен
заңды тұлғалармен;
- Тексерiлетiн кәсiпорынмен кассаға түсетi.
6. Дайын өнiм, ... ... және ... үшiн ... есеп ... ... ... қолданусыз;
- Салық органдарында бақылау-кассасы машинасын тiркемеген.
7. Синтетикалық есепте касса операцияларының қате бейнеленуi.
Бухгалтерлiк есеп ... ... ... ... ... ... ... сәйкес жасалатын ақша қаржысының
есебi кiредi. Бұл есепке кәсiпорын ақша қаржысының кiрiс — шығыс
операциялары үш ... ... ... ... инвестициялық қаржы
кәсiпкерлiгi.
Бухгалтерлiк есеп стандарты бойынша ақша қаржысының есебiне анықтама
мақсатымен қамтитын әрекеттерiне түсiнктеме берiлген. Осы ... ақша ... ... ... ... ол ... ... тұлганың
қаржылық жағдайын аныңтау, ақша қаржысының кiрiс — шығыс әрекеттерiне толық
мәлiмет беру, оны өз ... ... ... және қаржы
кәсiпкерлiк тобына белiп көрсету.
Стандарт бойынша берiлген анықтамалар:
1. Ақша ... ... ... ... ... ақша;
2. Ақша қаржысының қозғалысы — ақша қаржысының кiрiс — шығыс
әрекеттерi;
З. Операциялық кәсiпкершiлiк — ... ... ақша ... ... ... табу;
4. Инвестициялық кәсiпкерлiк — ұзақ мерзiмдiк активтiк сатып алу, ... ... ...... ... ... ... қорына және несие қаржысына әсерiн тигiзетiн әрекеттер.
Заңды тұлга өзiнiң ақша, қаржы әрекеттерiнiң мазмұн, ... ... ... ... Тiкелей әдiс — онда ақша қаржысының iс -әрекетi кiрiс-шығыс құжаты
негiзiнде корсетiледi.
2. Қосалқы немесе жанама әдiс — ақша қаржысының құбылысы
инвестициялық ... ... ... және ... ... табыстылықты реттейдi.
Шаруашылық субъектiлерi қазiргi бухгалтерлiк стандарт бойынша осы
жоғарыда көрсетiлген үш түрлi қаржылық есебiн тапсырады. ... ... ... өте ... Аудиттiң негiзгi мақсаты кәсiпорындарға аудитор
бiр жылдық жұмыс қорытынылығын анықтап, өзiнiң аудиторлық қорытындысын беру
‚үшiн осы қаржылық ... ... ... мiндеттi. Балансты тексеру
үшiн аудитор оның әр бабын жеке-жеке анықтауы қажет. Ол үшiн «Бас ... ... есеп ... ... ... оның жеке-
жеке жүргiзiлетiн аналитикалық есеп тiзбегiмен салыстырып, одан ... ... ... ... ... ... анықтау жасау арқылы
тұгелдеу барысының құжаттарына талдау жасағаннан кейiн ғана тексеру толық
жургiзiлдi деуге болады.
Ақшалай қаражаттар аудитiнiң ... ... ... ... ... ... және ... мекемелердегi тiркелген қолма-қол
ақшалар нақты, дәл және толық көлемде болады және ... ... ... ... күнi ... заңды құқығы бар;
- кассадағы барлық қолма-қол ақша өтiмдi, мысалы, қаржы
мекемелерiндегi, соның iшiнде басқа елдердегi колдағы және ... ... ... ... ... ақша дұрыс сәйкестендiрiлген және оның келешек
колдануының мүмкiн болатын шектелген ... ... ... ... банк ... ... ақшалардың түсiмi, шығыстар мен аударымдар
белгiленген уақытта есепке алынды;
- ақша қаражаттарымен орындалатын операциялар барысында қолданыстағы
заңның сақталуы;
Банк аударымдарының ... ... ... ... ... ... ... ысырап ету мен ұрлау соғұрлым ьқтималды болады, егер
оларды ұрламас бұрын активтердiң көп бөлiгiн алдынала ақша қаражаттарына
айналдырып қойса.
Ақша қаражаттары аудитi ... ... ... ... және ... көрiнiсiн айыру, сонымен қатар бас кiтаптағы ақша қаражаттары
мен касса операциялары козғалысы ... ... ... туралы бiлу
маңызды.Клиенттiң бас кiтабында берiлген баланста көрсетiлген банк шоттары
бойынша қалдықты жай ... ... ... (ол ... ... ... да ... Бiрақ ақшалай қаражаттарды тексерудiң маңызды бөлiмi
болып кассалық және банк операцияларының дұрыс құжатталуы және бухгалтерлiк
жазбаларда көрсетiлуi ... ... ... қорытындысында дұрыс төлемге
келетiн немесе ақша қаражаттарын толық ала алу мүмкiндiгiне өкелетiн
қателер келтiрiлген.Бiрак бұл кателердiң бiреуiн де ... ... ... ... ... ... есеп дұрыс ұсынылған;
- клиентке шот аз сомада компания саясаты талап еткендей
берілмеген;
- ... ... ... ақша ... ... ... және келмеу жолымен ақшалай
қаражаттардың ысырап болуы;
- жеткiзiп берушi шотынан екi еселенген төлем;
- ... ... ... ... ... ... ... белгiленген мөлшердi шектен асыратын сомаға сәйкес келетiн тарапка
комиссиондық төлемi.
Банк операцияларын тестiлеу кезiнде кететiн қателер ... егер ... ... ... ... де, ... банкпен
тiзiлiмге және үзiндi көшiрмеге сәйкес жүргiзiлмеуiн чек ... ... ... әзiрше клиенттiң есеп жазбаларында жазылмаған, бiрак iс жүзiнде
банк жазбаларымен ... жай ... ... ... ... ақша қаражаттарын баланс күнiнен кейiн алған, бiрак жүйелiк
бухгалтерлiк жазбалармен есептi жыл кезiнде түскен болып көрсетiлген.
Қолма-қол акшамен есеп ... көп ... ... 2 ... ... ... Бiр қызметкер қолма-қол ақшалармен жұмыс
жасаса, екiншiсi оның есебiн жүргiзедi және мiндеттемелердi болумен
қамтамасыз ... ... ... ... ақша ... ... егер ... ақшаны қабылдап және касса кiтабында жазбаларды жүргiзсе, сонымен
қатар сауда тiзiмдерiн жүргiзсе, онда ол адамда ақшаларды ұрлауға немесе
қолма-қол ақша ... жоқ деп ... ... ... ... ... негiзгi ақпараттар көзi болып мыналар
табылады:
- ақша қаражаттары есебi бойынша алғашкы құжаттар;
- ... ... ... түгендемелерi актiсi;
- бас кiтап;
- есептемелiк бухгалтерлiк баланстар.
Жұмыс бағдарламасын дайындау барысында аудиторлык
процедураларды жүргiзу кезiнде мыналарды қарастыру керек:
1. шоттардағы және ... ... күнi ... ... ... алынғанын растау.
2. салыстыруға берiлген баланстағы және шоттардағы сомаларды алу ... ... ... банк ... ... ... және ... салыстыру;
- барлық есеп айырысулар мен есептеулердi тексеру;
- барлық ақша қаражаттарымен жүргiзiлген ... банк ... ... кiтабындағы жазбалармен сәйкес келуiн бакылау;
- барлық ауытқымалы және анық емес кездерге зерттеу жүргiзу —
кiдiрiстер мен ақшалардың банктегi есепке алынуы;
- ... ... ... ... ... (шығыстары
анықталған кезде);
- аяқ асты кассаға ревизия жүргiзу, клиенттiң лауазымды тұлғасынан
тексеру нәтижесiнiң расталуын алу (ақшалай ... ... ... есеп ... шоты ... ... ... екенiне көз жеткiзу
(кредиторлық берешек дебиторлық берешекпен жабылмайтынына).
Ерекше және бұрыс операцияларды анықтау үшiн банк операцияларын жыл
басында жене жыл аяғында қайта талдау.Баланс ... ... ... ... және жалған операцияларды Табу үшiн жүргiзiлетiн барлық операциялардың
анықтығына сұраныс жасау.
2.3. Есеп айырысу шоты бойынша ... ... жыл ... банк ... ... ... ... Бұл
клиенттiң жыл бойына өзгерiссiз немесе шоттарды жыл соңына салыстырып
тексеру iскерлiк байланыстарына тәуелсiз барлық банктермен тiкелей
корреспонденциясы арқылы жүзеге ... ... ... ... ... сақтау мен төлем
операцияларынан баска қызметтi ұсынуға келiсуi мүмкiндiгiн дәлелдейдi.
Мысалы, кредиттiң берiлуi, ауызша және жазбаша кепiлдiктер, шетел валютасын
сатып алу ... ерте ... ... сатып алуға келiсiм немесе
шартты қарызды құрайтын аккредитивтi және несиелiк желiлердiң жойылуы
туралы.Бұндай келiсiм ... банк шарт ... ... клинеттен депозитке
тіркiленген қалдық ретiнде белгiлi соманы тастауын талап етуi мүмкiн. Бұл
байланыста ... ... ... және ... ... ... Осылайша, аудитор клиенттен, соның iшiнде
аккредитивтердi, шетел валюталарын сатып алу тапсырмасын банк адресiне
әртурлi қарыздары және ... ... ... ... жеткiзу өтiнiшi
жайлы жолдауын өтiнуi мүмкiн. Банк операцияларының негiзгi процедураларымен
iшкi бақылау аудиттелетiн субъектiмен ... ... ... ... және ... қолма-қол ақшалар мен операцияларға байланысты
мiндеттемелер бөлiмiне сәйкес келуi болып табылады. Бұл кезде ... ... ... ... және ... болу жұмыстарын
атқаратын жұмысшылар негiзгi факторлар болып табылады. ... ... ... ... ... ... ... соғұрлым аудитормен
бағаланатын iшкi бақылау тәуекелдiгi аз болады және аудитормен жүргiзiлетiн
процедуралар соғұрлым анық болады. Клиентпен шоттарды ... ... ... ... ... банк шоттарының салыстырмалы тексеру көшiрмесiн алу және ... ... ... ... банк ... қалдығын кассадағы бар ақшалар есебi
бойынша ақша қаражаттарының синтетикалық шот қалдығы бойынша тексеру;
- банк шоттарының ... ... ... ... ... ... ... сұраныс және құжаттарды зерделеу аркылы айғақтығын
алуын қарап шығу;
- клиентпен орындалған шоттарды салыстырып тексерудi кайта ... ақша ... - ... ... бар ақша қаражаттары.
Ақша қаражаттарымен есеп айырысу қолма-қол және қолма-қолсыз жүзеге
асырылады.
Кәсiпорын өзiнiң қызметi барысындар түрлi заңды және жеке
тұлғалармен ақша есеп ... ... ... ... ... Есеп айырысулардың көп бөлiгi қолма-қолсыз ақшамен есеп айырысу
тәртiбiмен, банк мекемесi арқылы ... ... есеп ... тек ... берешек , алған ақшалары
бойынша есеп айырысу және ... ... ақы ... және ... ... ... ... кезде жүзеге асады.
Ақша қаражаттары бұл ағымдағы , яғни мобильдi активтерге жатады.
Ақша қаражаттары бұл кәсiпорынның өтiмдiлiгiн бағалауға ... ... , ... ... ... жұмысының жоғарғы
нәтижелiлiгi , көбiнесе оның ақша қаражаттарымен қамтамасыз етiлуiне
қатысты. Ақша қаражаттарының материалды-шаруашылық қорларға жетiспеушiлiгi,
кәсiпорынның ... ... ... ... ... ... ... жұмсалған, қажеттiлiк әрекетiнен асатын
қаражаттардың кетуi, олардi тиiмдi ... ден ... ... ... ... ... алмайды, бақылап
отырмайды. Осындай бер жақтан ойлаушылық төлем қабiлетсiздiкке
әкеледi.Сонымен, кәсiпорын жұмысын дұрыс ұйымдастыруда шикiзат және дайын
өнiм ... ... да, ... соң оны ... ... ... ақшаны
шығару және түсiру үшiн, осы процестi iске асыруымыз керек.
Курстық жұмысының алдына қойған ... ... деп ... ақша ... ... —бұл құрылатын айналым
қаражаттының мәнiн бақылау және бiлiмдi , ақша қаражаттармен есеп ... ... ... ... пайда табу болғандықтан, ақшаны
тек табу ғана емес, оны тиiмдi жұмсай , яғни оның есебiн дұрыс ұйымдастыра
бiлу керек деп ... ғана ... ... ... ... көре алады.
Қолданылған әдебиеттер тiзiмi
1. Нормативтi құқыктық актiлер
1. «Бухгалтерлiк есеп және қаржылық есептiлiк ... ҚР ... ... мен ... 28 ... 2007 жыл К 234
-3
2. «ҚР-дағы еңбек туралы» ҚР заны 10.12.99 ж. .№ ... ... ... нормативтiк актi. Алматы, 2004 жыл.
4. КР Кодексi «Салық және бюджетке төленетiн мiндеттi төлемдер
туралы» 2007 жыл
5. Бухгалтерлiк есептiң стандарттары ... ... ... Алматы, 2004ж.
6. Бухгалтерлiк есеп типтiк шоттар жоспары. ҚР Қаржы Министрлiгiнiң
2002 жылғы 18.09. № 438 бұйрығымен бекiтiлген.
7. Қаржылық есептiлiктiң ... ... ... ... 2004 ... ХҚЕС ... шот ... 2005 жыл.
11. Нсгiзгi оқулықтар мен ғылыми еңбектер.
1. Андросов В.Д. «бухгалтерский учет». М:, ФинСтат. 1996ж.
2. Астахов В.П. «Бухгалтерский финансовый учет». 2002ж.
3. ... Ә.Ә. ... ... ... мен принциптерi».
Алматы, 2001ж.
4. Бабаев Ю.А. «Теория бухгалтерского учета». М:.
5. Безруких П.С. «Бухгалтерский учет». М:, ... ... Д., Амат О. ... ... учет Пер. с ... ... Терехова, Шнейдман и др. «Финансовый учет». М:,
ФинСтат.2002
ҚОЫМШАЛАР
Жалақыға кеткен
Амортизация
шығыс
коммерциялық
және әкімшілік
шығыстары
активтерді ... ... ... сату
Күмәнді қағаз-
дар бойынша
жоғалту
Ақша қаражатын
инкассалау
(инкассирование)
Нақты
ақшаға ... ... ТМҚ ... үшін ... ... ... төлеу
Девидендті төлеу және ... ... ... ... ... ... аясындағы ақша қаражатының қозғалысы (ағыны).
5
1. Өнімді жөнелту
10
2 – ... ... ... есеп ... (сатып алушы төлем
талаптарын не акцептейді, не болмаса төлеуден бас ... егер олар ... ... ... ... бермесе, онда ол акцептелгені болып
саналады).
2,3,4 – ... ... ... мен оның ...... – акцептелген төлем талаптарының қозғалысы.
9 – акцептелгеннен кейінгі ақшаның қозғалысы (қаражат есептен шығарылып
жабдықтаушының банкісіне ... – ақша ... ... ... ...... ... өнім
қоры (запасы)
Есептелген жалақы
және басқа да
шығыстар
Қарызы
Дебиторлық қарыз
Меншік (акционерлік)
Капиталы
Шикізат және
материалдар
Негізгі құралдың
қалдық құны
Коммерциялық
несиенің нәтижесінде
қалыптасқан
Сатуш- ының банкісі
2
4
Сатып алушы-ның банкісі
6
8
3
12
7
9
жабдықтаушы
Сатып алушы
(тұтынушы)
Келісім ... ... мен ... ... )

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 24 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Вексель айналысы және оның Қазақстандағы даму болашағы34 бет
Қазақстан Республикасының коммерциялық банктеріндегі қолма-қолсыз есеп айырысуды ұйымдастыру88 бет
«Қазақстан халық банкі» акционерлік қоғамы қолма-қолсыз есеп айырысуының ұйымдастырылуына талдау37 бет
Ақша айналымы туралы түсінік11 бет
Ақша айналымының құрылымы23 бет
Ақша айналысы және оның заңы3 бет
Ақша айналысы және Қазақстан Республикасындағы ақша айналысының тәртібін талдау35 бет
Ақша айналысы, заңы, ақша массасы және ақша жүйесі31 бет
Ақша айналысын басқару және реттеу32 бет
Ақша айналысын реттеудегі Ұлттық банктің рөлі33 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь