Тығыздаушы элементтеріЖұмыс түрі:  Реферат
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 11 бет
Таңдаулыға:   
МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ

1СКВАЖИНАНЫҢ ТЫҒЫЗДАУЫШТАРЫ – ПАКЕРЛЕР
1.1 Пакердің конструкциясы
1.2 Тығыздаушы элементтері

2 ҚАБЫРШЫҚ ҚҰРАСТЫРУ
2.1 Пакерді есептеу әдістері

ҚОРЫТЫНДЫ

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

КІРІСПЕ

Пакерлер оқпан бойындағы аумақтарды тік айыру (разобщение частей
ствола) және тізбектің бұзылған аймақтарын герметизациялау деп аталады.
Ұңғыманы тығыздауыштар – пакерлер – пайдалану кезінде шегенделген
бөлігінде, ал бұрғылау жұмыстар кезінде шегенделмеген бөлігінде
орналастырылады.
Пакердің және оның элементтерінің функционалды қызметі: ұңғыма оқпаның
бөлу және герметизациялауы; қысымның өзгеруі себебінен пайда болатын осьтік
жүктемелерді қабылдау. Пакерді конструкциялау үшін пакердің негізгі
конструкцияларының көрсеткіштері таңдалып алынады, пайдалану жағдайлары
және технологиялық процестерге байланысты таңдалып алынады.
Пакерді есептеу кезінде герметизациялауға қажетті контактты қысым,
осьтік күш, тығыздаушы элемнттің максималды биіктігі, пакердің штогының
жүру биіктігі, тығыздаушы элемнттің қабыршық көрсеткіштері.

1 СКВАЖИНАНЫҢ ТЫҒЫЗДАУЫШТАРЫ – ПАКЕРЛЕР
1.1 Пакердің конструкциясы
Пакерлер оқпан бойындағы аумақтарды тік айыру (разобщение частей
ствола) және тізбектің бұзылған аймақтары герметизациялау. Олар тексерусіз
және жөндеу жұмыстарысыз ұңғыма ішінде бірнеше сағат (мысалы, сұйықпен жару
кезінде), бірнеше ай (мысалы, жылуұстағыштарды енгізген кезде), немесе
бірнеше жыл (мысалы, әртүрлі өндіру технологиялары үшін) жұмыс істеуге
арналған. Ұңғыманы тығыздауыштар – пакерлер – пайдалану кезінде шегенделген
бөлігінде, ал бұрғылау жұмыстар кезінде шегенделмеген бөлігінде
орналастырылады.
Пакерлердің қабылданатын қысымдары 7МПа ден 70МПА-ға дейін аралықта
болады. Температурасы 40-1000С аралығында орталарда, ал қабатқа жылулық
әсер ету кезінде 300...4000С –ға дейін жетеді. Қалыпты жағдайда пакердің
жұмыс істейтін ортасы коррозияға және мұнай мен газдың бар болуы себебінен,
пакердің элементтерін мұқият таңдау қажет. Сонымен қатар пакердің жұмысын
қиындататыны – тұз, гидрат, смолалардың шөгуі және өнімдердегі механикалық
қоспалардың бар болуы.
Пакердің және оның элементтерінің функционалды қызметі: ұңғыма
оқпаның бөлу және герметизациялауы; қысымның өзгеруі себебінен пайда
болатын осьтік жүктемелерді қабылдау. Бұл функцияларды орындау үшін
пакердің конструкциясы оның элементтерін ұңғымаға түсіру, орнату және
демонтаждау кезінде басқару жұмыстарын жүргізуге мүмкіндік беруі қажет;
кейбір технологиялық опрерацияларды (мысалы, айрығыш пакерде сұйықтың өту
мүмкіндігін жоғалту) орындау. Осыны бәрін ескеріп оның структуралық
сүлбесін келесі элементтерден құрастырады: тығыздаушы элементтер, пакер
тірегі, пакерді басқару жүйесі, технологиялық қоңдырғылар.
Қолдану шартына байланысты элементтердің конструкциялық орындалуы
өзгеруі мүмкін. Пакердің негізгі элементтерін қарастырайық. Әр түрлі
элементтері 1.1 суретінде көрсетілген.

Сурет 1.1. Әр түрлі конструңциялы пакерлердің сүлбесі.

а – осьтік жүктемелер әсер еткенде тығыздаушы элементті ашылатын және
шегендеуші тізбекке шлипсті тірегі бар пакер; б - өзінен тығыздалатын
пакер; 1- втулкадағы етсік; 2 – штифт; 3 – төлке; 4- пружина; 5 – пакер
тогы; 6,7 – тығыздаушы элементтер; 8 – конус; 9 – шлипсті ұстағыш
1.2 Тығыздаушы элементтері

Тығыздаушы элементтер. Бұл элементтерінің әр түрлі орындалуы
(суретте 1.2. а және б; сурет 1.1. а) көрсетілген. Пакердің
конструкциясында бір немесе бірнеше тығыздаушы элементтері болуы мүмкін.
Конструкциялық орындалуына байланысты пакерлер келесідей түрлерге бөлінеді:

Сурет 1.2. Тығыздаушы элементтердің үлгісі

1. Осьтік жүктеменің әсер етуінен деформацияланатын элементтер. (сурет
1.1, а). Бұндай тығыздауыштар үшін материал ретінде резина (сурет 1.2,
а) графикпен қаныққан асбест мата (сурет 1.2, б) және жоғары
температуралары үшін – қорғасын қолданады. Осьтік жүктемелер ретінде
құбыр тізбегінің салмағы немесе поршень арқылы пайда болатын қысым
айырмасы.
2. Өзінің ішінде артық қысым пайда болған кезеде ашылатын элементтер
(сурет 1.2, в). Бұндай тығыздаушы элементтер үшін материал ретінде
резина қолданады.
3. Өздігінен тығыздалатын элементтер (сурет 1.2, г). Бұндай тығыздауыштар
үшін қолданатын негізгі маетриал резина.

Тығыздаушы элементтерінің алғашқы екі түрі СКҚ-ң жеткілікті салмағы
кезінде шегендеуші құбырларға қатты жабысады. Бұл жағдайда құбырлар
тізбегінің төменгі жағындағы бөлігі көлденен бүгіледі.
Соңғы екі түрінің артықшылығы ретінде олардың ашылуы үшін СКҚ
тізбегінің салмағы шегедеуші құбырлар тізбегіне әсер етуі қажетсіз. Бұндай
тығыздаушы элементтерінің жұмыс істеуі үшін СКҚ-ң ішінде артық қысым жасау
керек, немесе шегендеуші құбыр ішінде. Құбыр бойымен сұйықты жібергенде
тығыздаушы элементте қысым өзгерісі есебінен пакер ашылады. Кейбір
пакерлерде тығыздаушы элементтер сол күйі қалып қалады. Бұндай пакердің
конструкциясы басқалармен салыстырғанда қиындау болып келеді.
Өздігінен тығыздалатын элемент – манжета (сурет 1.,2 г). Ол
шегендеуші құбырлар бойымен оларға жабысып төмен түсіріледі. Сол себептен
резина бұндай төзімді болуы қажет және манжетаны бірнеше рет қолдануға
болмайды. Барлық басқа тығыздаушы элементтерді шегендеуші құбыр мен
элементтің тірегі арасында саңылау бар. Пакердің тығыздауыштары мен
шегендеуші құбырлардың арасындағы саңылаудың диаметралды мөлшері 10...20мм.
Қысымның өзгеруі салдарынан тығыздаушы элемент шегендеуші құбырға қарай
жабысады. Бірақ пакерді көтеру кезінде осы себептен ол тығырыққа
тығылады.Сол себептен арасындағы саңылауды кішкентай етіп жасайды, ал
бірінші тығыздауыштың астында қалыпты жағдайдайда екінші элемент (в)
орналасқан. Ол саңылауды жауып, сұйықпен толтырылып тұрады. (сурет 1.1)
Ол бірінші тығыздаушы материалының саңылауға келуінен сақтайды. Кей
жағдайда бірінші тығыздауыштың тірегі қисық орналасқан шайбалар қатарынан
жасалады. Оған тығыздаушы элемент әсер еткенде, шайбалар тігінен тұруға
тырысыады да саңылауды жауып тастайды.
Өздігінен тығыздалатын элемент ұңғымаға созумен түсіреді. Ол да
резинадан жасалған және қабыршық төзімділіг арттырылған.
Пакерлердегі тығыздаушы элементтері келесі жағдай үшін қолданады:
1. Мұнай және газды өндіру кезінде, егер:
а)Ұңғымада екі немесе одан да көп бір бірінен айрылған каналдарды
жасау қажеттілігі (мысалы, бір уақытта бірнеше қабатты өңдірген кезде СКҚ
іші мен оның сыртындағы сақиналы аймақ, пластқа технологиялық сұйықтарды
айдаған кезде)
б)Ұңғыманы құбырсыз өндіру кезніде (төменгі жағында тығын орнатылған
шегендеуші құбыр арқылы өнімді көтеру)
в)Мұнай немесе газ өздігінен шыққан кезде жоғары лақтырудан сақтау
үшін қолданады (айырғыш клапаны бар пакер).

2. Ұңғыларды зерттеу және тәжірибе жүргізу кезінде:
а)Бір ұңғымамен ашылған бірнеше қабатты айырып зерттеу
б)Шегендеуші құбырдың немесе цементті сақинамен герметизацияланған
қабаттарды саңылаусыздыққа тексеру.

3. Пластқа немесе ұңғыма маңы аймағына әсер еткенде:
а)Қабатты сұйықпен жару
б)Қабаттың қысымы ұстап тұру жұмыстары
в)Ұңғымаға жылу ұстағыштарды тасымалдау

Тығыздаушы элементтер үшін синтетикалық резина қолданады. Оның
маркалары тығыздаушы элементтің аз деформацияланатын түрі үшін келесідейҒ
4326, 4327, 3825; ал үлкен деформацияланатыны үшін 4004, 3826-С.

Кесте 1.1 - Қабырға ретінде мақтамата, полимерлі немесе металды жіптер
қолданады

РезинҚат-тЖары-лҚатты-лПайдала ну 24 сағат
а ы- ыс ық- кезіндегі ішінде
маркалық кезін-тың шектік бензола және
-сы шегі,дегі өлшемі температурбензин
МПа ұзартыҚӨ-2 а, қоспасындағы
-лу, % 0С салмақтың
өзгеруі, %
4326 8 170 65...80 -55...+100 +35
4497 8 170 65...80 -55...+100 +20
3825 10 120 80...95 -30...+100 +15
4004 10 200 70...85 -40...+100 +20
3826-8 300 60...75 -100...+100 +15
С

Резинақабыршықтық бөлшектерде резина қабыршықты саңылауларды толтырып,
оны жауып берік қоспаны құрайды. Резина мен қабыршық әр түрлі қатаңдыққа
ие. Резина үшін серпімділік модулі 1...5МПа аралығында болса, қабыршық үшін
– (1...2)*103 МПа, ал ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Мұнай және газ кәсіпшілігінің жабдықтары
Таспалау машинасы
Қонақ үй ғимаратының іргетасы
Құрылыс алаңындағы жер жұмыстарын орындаудың ретін, механизмдерді таңдауды, жұмыс мерзімін жоспарлау, жұмыс жүргізу тәсілдері
Зрм рассеві
Яэқ арматуралары
Автомобиль жолдарының жабындарын қалпына келтіру және жөндеу машиналары мен жабдықтары
Қысымы 50 мпа, сыртқы диаметрі 118-140 мм тізбектерді тығындауға арналған механикалық пакерді жобалау
Консерві өнеркәсібі
Операциялық жүйе түрлері
Пәндер