Мұнайдың реологиялық қасиеттері


Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 12 бет
Таңдаулыға:   
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

бот арқылы тегін алу, ауыстыру

Қандай қате таптыңыз?

Рақмет!


МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
1 ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ
1.1 Мұнайдың физика-техникалық және реологиялық қасиеттері
1.1.1 Мұнайдың физика-техникалык қасиеттері
1.1.2 Мұнайдың реологиялық қасиеттері
1.2 Құбырлардағы апаттар, оларды байқау және жою
2 АРНАЙЫ БӨЛІМ
2.1. Резервуар паркінің құрамы
2.2 Негізгі технологиялық операциялар
2.3 Резервуардағы мұнай деңгейін өлшеу жүйесі
2.3.1 Жүйенің структурасы мен мәні
2.3.1.1 Жүйені құру мақсаты
2.3.1.2 Жүйе структурасы екі деңгелі болып табыладар
2.8 Ақпаратпен қамтамасыз ету
ҚОРЫТЫНДЫ
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗМІ

КІРІСПЕ
Автоматизация автоматтандырылған баскару жүйесінің электронды
есептегіш машинасымен пайдаланып қолдануды ұсынады.
Автоматизация жоғары өнімділікті алуға, экономикалық және социалдық
тиімділік жеңісін көтеруге мүмкіндік береді.
Негізгі талаптар, яғни мұнайгазбен қамтамасыз ету жүйесімен
көрсетілген сенімділікпен және тоқтамастан мұнайды тұтынушыға барлық
технологиялық кешендерде қауіпсіздік және үнемді жұмыста жеткізуді талап
етеді. Автоматизация жоғарғы деңгейде болғанда осы талаптар орындалуы
мүмкін. Өндірістік объектісінің мұнай көлігі үлкен әртүрлілікпен және үлкен
ара қашықтықта сипатталады. Сонымен қатар олар бір-бірімен технологиялық
байланыста және пайдалану үрдісінде бір-біріне әсер етеді. Мұндай
құрылымдар күрделі және біруақытта бір-бірімен байланысты, жұмыс жүйесінде
оларға операциялык басқару сенімділігін және жетілдірілген автоматика
құрылғысын және есептегіш техникасын талап етеді. Айдау станциясы - бұл
күрделі инженерлік жасақтар кешені, айдайтын өнімі магистралдық кұбырға
жіктеледі. Жалпы осы тапсырмаларды магистралды сорап агрегаты, көмекші
жасақтар кешенімен және автоматизация аспаптар көмегімен орындайды. Жабдық
құрамы, сондай-ақ автоматизация көлемі құбыр арқылы мұнай айдау тәсіліне
байланысты. Мұнай айдау тәсілін 3 түрге ажыратамыз: тізбекті, сорап
станциясының бір резервуарынан кейінгісі, сораптан сорапқа қосылған
резервуар. Барлық айдаудың үш тәсілі дипломдық жобаның технологиялық
бөлімінде қарастырылған. Магистралды мұнай құбырларында сораптық станция
ортадан тепкіш сораптарымен жабдықталады. Айдаудың қайталанатын құбылысы
әдетте 3-4 тізбектей қосылған сораппен қондырылады, ондағы біреуі сақталған
қор.
Берілген курстық жұмыста тіректі сораптың автоматизация үлгісінің
жұмысы игерілген, автоматизация кұрылғысының спецификациясы ұсынылған.
Сонымен қатар VISSIM қолданбалы бағдарламаның пакетінде динамикалык;
бағдарламалау есебінің көмегімен сораптарга тиімді қысымның таратылуы
өңделген және есептелінген.
1 Технологиялық бөлім
1.1 Мұнайдың физика-техникалық және реологиялық қасиеттері
1.1.1 Мұнайдың физика-техникалык қасиеттері
Мұнай-сұйық каустобиолиттер қатарына жататын табиғи шикізат. Мұнай
сарғылт, жасыл жене коңыр қышқыл, кейде қара түсті болып келетін, өзіне тән
иісі бар, ультракүлгін сәуле жарығын шығаратын сұйықтық.
Мұнайды айдау мен сақтау техникасы,оның физика-техникалық қасиетіне
байланысты болады, және мұнай мен байланысты жұмыстар.
Мұнай айдағанда жэне сақтағанда абсолютті және салыстырмалы Т өлшем
бірліктер қолданады. Мұнайдың салыстырмалы тығыздығы 0,7 мен 1,07 аралықта
болады.
Салыстырмалы тығыздық дегеніміз бірдей жағдайда мұнайдың тығыздығының су
тығыздығына қатынасы.
Т – температурада абсолютік бірлікпен берілген абсолюттік тығыздыкты мына
формуламен анықтауға болады:
= (1.1)
бұл жерде және 293К- температурасында сұйықдың тығыздығы;
-тығыздыққа қосылатын температуралык түзеу ;
Мұнайдың тұтқырлығы температураға тәуелді болады. Есептеу жағдайларда
лабораториялық зерттеулердің нәтежесінде алынған тұтқырлық температура
қисығын пайдалану қажет. Тұтқырлы-температура графигі болмаса, онда
тұткырлыкты керекті температурада мына эмпирикалык өрнектер арқылы
анықтауға болады:
(1.2)
ν

B

T
Сурет 1. Мұнай тұтқырлығының ν температураға Т тәуелділігі
Рейнольдс - Филонов
ν ₌ νe , (1.3)
Фогель-Фульчер-Тамман
ν ₌ ν1 exp ( 1,4)
Фролов
, (1,5)
мұнда ν- Т температурада берілген кинематикалык тұтқырлық коэффиценті;
v- температурасында берілген кинематикалық тұтқырлық коэффиценті;

Егер екі берілген температура нүктелерінде тұтқырлығы анықталған болса
мәндерін келтірілген өрнектер арқылы анықтауға болады. Бұл жерде Вальтер
(ASTM) ең, нақты өpнeгі болып табылады, бірақта ол өте күрделі келеді.
Сондықтан барлық аналитикалық шешімдерді қабылдауға 1, 2 -ші формулаларды
қолданады. Сырткы ауа температурасында кейбір мұнайлардың тұтқырлығы өте
жоғары болады, сондыктан өндірісте қолдану үшін оны қыздыру керек. Кыздыру
процесске байланысты жылу есептеулерін өткізу үшін λ жылуөткізгіштікпен
меншікті жылу сыйымдылық коэффиценттерін білу қажет.
–жылуөткізгіштік коэффицентін (вт(мК)) мына өрнекпен анықтайды:

(1.6)
мұндағы
-293К температурасындағы мұнай тығыздығы;
Т-мұнай температурасы бұл аналитикалык өрнек 10% дәлдікпен 273-475 К
температура аралығында әділетті болады.Мұнайдың меншікті жылу сыйымдылығын
барлык процесстерді айдау мен сақтау кездерінде тұрақты қысымда
алынады. Ол мына аралықта 1,16 : 2,5 өзгереді. Сондықтан оны есептеулер
жүргізгенде 2кДж(кг К) тең деп аламыз. Нақты есептеулер жүргізгенде
Крег формуласын қолдануға болады:
(1-7)
Мұнаймен жұмыс істегенде қиындататын спецификалық қасиеттер бар. Ең
басты қасиеттерге өртке қауіптілік , электірлену, булану касиеттері және
қоршаған ортаға зияндылығымен.
Өртке қауіптілігі. Мұнай жанар заттарға жатады, ауаның қалыпты құрамында
өзінен-өзі жануы мүмкін. Өрт көзі оңай жанатын сұйықтарға тез әсер етеді.
Оның көрсеткіштері будың тез және өзінен өзі жану болып табылады.
Газдың жану температурасы - өте төмен (зерттеу жағдайында) жанатын
заттың үстінгі қабатында газ немесе бу қалыптасады, будың жану
температурасы өте төмен, сондықтан өрт көзі кауіпті, бірақта жануға оның
қалыпты температурасы қалыптасқан жоқ. Жану температурасы қалыптасқан
жағдайда жану процессі қалыпты болады. Қызып өзінен өзі жанғанда от және от
ұшқыны болмағанмен экзотермиялық реакция жылдамдыгы өседі де жанупрцессі от
жалынымен аякталады.
Электірлену. Статикалык электрлену деп - катты, сұйық немесе газ
тәріздес біртекті емес заттардың бір – бірімен үйкеліс кезінде пайда
болатын электрлік зарядтар.
Мұнай, бензин, керосин, мұнай газдарының құбыр арқылы
тасымалдағанда және сақтағанда, темір жол цистернасына, резервуарға,
танкерлерге құйғанда статикалық электрөлшену кездеседі. Мұнай өнімдері
жақсы ди-электрик болганмен, олар электр зарядтарын кеп уакытта сақтап
калады.
Мұнай егер оңашаланған металл құбыр немесе құйылатын ыдыс үлкен потенциал
алса жерлестіру заттары арасында ұшқын разряды болса, онда жану мүмкін.
Құбыр мен объектінің түрлерінің статикалық электрленуді жинамау үшін
оларды жақсылап жерлестіру керек.
Булануы: Ашық ортада жеіл мұнайды қалыпты жағдайда газтеріздес түрге
айналып қоршаған ортаға тарайды. Мұндай жағдайда мұнайдың сапасы төмендейді
жалпы көлемі азаяды. Мұнай өнімдерінің булануы құрамындағы қаныққан будың
қысымына байланысты.Қаныққан будың қысымы үлкен болса, онда мұнай өнімінің
булануының, ықтималдығы көп. Қаныққан будың қысымы мұнай өнімінің үстінгі
қабатындағы температураға тәуелді болады.
Температураның өсуіне байланысты қаныққан будың қысымы өседі.
Қаныққан будың қысымын экспериментальді түрде анықтайтын аспаптардың
түрі көп.
Мұнай қысымын анықтағанда бастапқы қайнау температурасы немесе
бершген температурадағы графигі немесе жартылай эмпирикалык формуласындағы
тәуелділігі арқылы анықтауға болады.
1.1.2 Мұнайдың реологиялық қасиеттері
Сұйыктың қасиеттеріне байланысты ағыстардың сипаттамасын реологиялық
деп атайды. Құбырдағы ағыстың бағалық сипаттамасы үшін ең маңызды
реологиялық қасиеттері, градиент жылдамдығынан құбырдың радиусымен сұйықтың
қатпарлы бетіндегі кернеудің үйкеліс күші тәуелділігі болып табылады.
Төмен дәрежедегі парафин және парафинистік мұнай үшін жоғарғы
температурадағы Ньютонның эксперименталды жүзінде алынған судағы
тәуелділікті колданамыз:

(1.8)

мұндағы
– динамикалық тұткырлық коэффициенті.

τ

τ0

2. Сурет -- Әр түрлі сұйықтар үшін кернеу жылуының жылдамдық жылжуына
тәуелділігі.
Көптеген сұйықтарда көрсетілген τ тәуелділік dv dr жылжымалы
жылдамдықтан μ тұрактысында Ньютондық деп аталады және олар үшін графикалық
көрсеткіш осы тәуелдлікте бастапқы координаталар аркылы өтетін түзуді (3)
көрсетеді.
Жүргізілген көптеген сұйықтардың соның ішінде жогаргы парафинистік
мұнайларында, салыстырмалы түрде жоғары емес температуралар Ньютон заңына
сүйенбейді. Бұндай сұйықтарды Ньютондык емес деп атайды.
Парафинистік мұнай тәртібін қисык сызықты (2) деп бейнелеуге
болады. Кең диапазонда псевдопластик үшін техникалық есептерден, кернеу
дәреже теуелділік ретінде жылжымалы жылдамдык. мына түрде қолданылады:
(1.9)
мұндағы k,n-берілген сұйықтық үшін тұрақты коеффициентер,
жылжымалы жылдамдықтың өлшеусіз модулі.
N коэффициентін ағыс индексі деп , ал k- сипаттамасы деп атайды. Ньютондык
сұйықтық үшін n=1, k=( және (1.9) өрнектен (1.8) өрнекті аламыз.
шамасы кейде тиімділік тұтқырлығы деп аталады.
Псевдопластик сұйықтық үшін n1. Релогиялык, сипаттамаларыда уақыт
бойынша өзгеретін сұйықтар кездеседі. Тұрақты жылжымалы жылдамдықта
жылжымалы кернеудің уақыт бойынша өзгеруі, сұйвқтың құрылымының бұзылуын
түсіндіретін,- тиксотропия, ал осы қасиеттерді қабылдайтын сұйықтар
тиксотроптылық деп аталады.
1.2 Құбырлардағы апаттар, оларды байкау және жою
Апаттар көптеген себептерден болады: агресивті сұйықтарды айдау
кезіндегі немесе сыртқы изоляциялы қаптаулардың бүтіндігі бұзылған
кезіндегі коррозиялы қиратулардан (ішкі немесе сыртқы коррозиялар) құбырлар
металының беріктігі шегін жоғарлататын жоғарғы температуралы .
кернеулерден; мүмкіннен жоғары болатын жүктемелерден (мысалы, өзендерді
өтудегі ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Мұнайды дайындау туралы
Резервуар паркінің құрамы
Басқару объектісінің температура бойынша екпін қисығын алу
Мұнайдың физика-техникалық және реологиялық қасиеттері
Мұнай қотару станциясындағы қолданылатын сораптар
Жобада ГНПС "Шымкент" жағдайында резервуар паркін автоматты басқару
Мұнай өңдеу, мұнайхимиялық және химиялық өндірістегі технологиялық қондырғылар
Қабатқа су айдау
Магистральді мұнай құбырының желілік бөлігі
Кен орнында қабатқа су айдау технологиясы
Пәндер