Ауыл шаруашылығы жерлерін тиімді пайдаланудың теориялық негіздері


Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 182 бет
Таңдаулыға:   
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге
Кепілдік барма?

бот арқылы тегін алу, ауыстыру

Қандай қате таптыңыз?

Рақмет!


ТҮЙІНДЕМЕ
Тақырыбы: Алматы облысы Панфилов ауданы ауыл шаруашылық мақсатындағы
жерлерінің сапасын анықтау және жақсарту жолдарын қарастыру.
Жұмыстың құрылымы мен көлемі: Дипломдық жұмыс 59 беттен, кіріспеден,
негізгі 3 бөлім, қорытындыдан және пайдаланылған әдебиеттер тізімінен
тұрады. Сонымен қоса, жұмысты жазу барысында, 9 кесте, 12 сурет
құрастырылды.
Жұмыстың мақсаты: Алматы облысы Панфилов ауданындағы жер ресурстарын жан-
жақты зерттеу, жер пайдаланудың тиімді тәсілдерін ескере отырып, ауыл
шаруашылығы жерлерін рациональды пайдалануды ұйымдастыру.
Түйін сөздер: жер ресурстары, ауыспалы егіс жүйесі, жер учаскелері
шетелдік тәжірибе, эрозия, заманауи технологиялар,
Зерттеу әдістері: дипломдық жұмысты жазу барысында статистикалық әдіс,
салыстырмалы талдау әдістері қолданылды.
РЕФЕРАТ
Тема: Рассмотрение путей улучшения и определения качество земель
сельскохозяйственного назначения Панфиловского района Алматинской
области.
Обьем и структура работы: Дипломная работа состоит из 59 страниц,
введения, 3-х глав, заключения и списка использованной работы. Также, во
время работы было создано, 9 таблиц и 12 рисунков.
Цель работы: комплексное изучение земельных ресурсов Панфиловского района
Алматинской области, организация рационального использования земель
сельскохозяйственного назначения с учетом эффективных методов
землепользования. Ключевые
слова: земельные ресурсы, земельные участки, система севооборота,
зарубежный опыт эрозия, современные технологии.
Методы исследования: статистический метод, метод сравнительного
анализа.
ABSTRACT
Subject: Consideration of ways to improve and determine the quality
of agricultural land in Panfilov district of Almaty oblast.
Volume and structure of work: Diploma thesis consists of an
introduction, 3 main parts, conclusion and list of references. Includes, 9
tables and 12 picture.
Objective: The main goals of the thesis are a comprehensive study of
land resources of the Panfilov district of Almaty region, the organization
of rational use of agricultural land, with considering effective land use
methods and consideration of ways to develop agricultural land, with
considering a social, economic, environmental and other factors.
Keywords: land resources, crop rotation
system, land plot, modern technologies, foreign experience. Study methods:
Research methods: statistical method, method of comparative analysis.
Мазмұны

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3
... ... ... ... ... ... ... ... .. ...

1 АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ АЛҚАПТАРЫН ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУДЫҢ ҒЫЛЫМИ 5
НЕГІЗДЕРІ
1.1 Ауыл шаруашылығы жерлерін тиімді пайдаланудың теориялық
негіздері 5
... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... .
... ..
1.2 Ауыл шаруашылығы жерлерінің сапасын анықтаудағы бағалау
принциптері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .9
... ... ... ... ... ... ... ... .. .
1.3 Ауыл шаруашылығы алқаптарын пайдаланудағы шетелдік
тәжірибелер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .13
... ... ... ... ... ... ... ... .. ...

2 АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ ФИЗИКАЛЫҚ­ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
19
Облыстың табиғи­климаттық жағдайы, жер 19
бедері ... ... ... ... ... ...
Алматы облысы жер ресурстарының жалпы 26
жағдайы ... ... ... ... ...
Панфилов ауданының табиғи­географиялық сипаттамасы ... ... ... 36

3 ПАНФИЛОВ АУДАНЫНДАҒЫ ЖЕР РЕСУРСТАРЫНЫҢ САПАЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН ТАЛДАУ
ЖӘНЕ ЖЕР ПАЙДАЛАНУ МӘСЕЛЕЛЕРІН АЙҚЫНДАУ 43
3.1 Панфилов ауданында жер ресурстарының жалпы жағдайы ... ... 43
Ауыл шаруашылық жерлерінің сапасын анықтау, бағалау жұмыстарын 46
3.2 жүргізу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
... ... ... ...
3.3 Аудандағы ауылшаруашылығы алқаптарын пайдалану жағдайы мен
жақсарту 53
жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
... ... ... ...

Қорытынды ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... .61
... ... ... ... ... ... ... ... .. ..

Пайдаланылған әдебиеттер 62
тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

Кіріспе

Табиғат байлықтарының ішінде ең маңыздысы және құндылығы жоғары
ресурс ол әрине жер. Халықтың әл- ауқатының жоғары деңгейде болуы
негізінен жерді тиімді пайдалануды ұйымдастыру мен дұрыс жер-шаруашылық
орналастыруға да тікелей байланысты. Әр елдің экономикалық тәуелсіздігі
бірінші кезекте азық-түлікпен қамтамасыз етілуімен анықталады. Сондықтан
да өндірістік факторларды рациональды қолдану, әсіресе алмастырылмайтын
және шектеулі жер ресурсын тиімді пайдалану мемлекет саясатындағы маңызды
буын болып табылады. Кез - келген қоғамда өндірістік күштер мен өндірістік
қатынастардың дамуы көлік, энергетика, әр түрлі қоныстар мен жылдам даму
үстіндегі қалаларды орналастыру үшін арнайы жер қорын құруды талап етеді.
Жер заңдылығы бойынша, бірде-бір мекеме, бірде-бір ұйым құрылыс жүргізу
жұмыстарын, жер бөлу жобасы бойынша жер бетінде берілетін жер учаскесінің
шекарасы түсірілмей, оның мөлшері анықталмай, бастауға тиісті емес.
Сондықтан ең басты жерге орналастыру жұмыстары жүргізілуі тиіс. Жерге
орналастыру жұмыстарының нәтижелері: жер пайдаланудың; оның бөлімшелерінің
экономикалық тиімді көлемі, орны және шекарасы; шаруашылық орталықтарының,
ауыспалы егістіктің, жайылымның, шабындықтың тиімді орналасуы, жеміс-жидек
және жүзімдік кварталдарының және басқа шаруашылық учаскелерінің
экономикалық тиімді көлемдері, орналасуы және ыңғайлы шекаралары болып
табылады.
Дипломдық жұмыстың өзектілігі: Халықтың әл - ауқатының жоғары
деңгейде болуы негізінен жерді тиімді пайдалануды ұйымдастыру мен дұрыс
жер-шаруашылық орналастыруға да тікелей байланысты. Әр елдің экономикалық
тәуелсіздігі бірінші кезекте азық-түлікпен қамтамасыз етілуімен
анықталады. Бұл фактор ауыл шаруашылық жерлерін тиімді пайдаланумен тығыз
байланысты. Қазақстанның кез-келген облыстарында ауылшаруашылығының
арнаулы мамандандырылған зоналарын құруға үлкен мүмкіншіліктер бар.Ал,
Панфилов ауданы облыстағы ауыл шаруашылық өнімдерін өндіруден жетекші орын
алады. Осы факторларды ескере отырып, Панфилов ауданына қарасты жер
ресурстарынының сапалық жағдайын зерттеп, тиімді пайдалануды ұйымдастыру
өзектілігі туындап отыр.
Дипломдық жұмыстың мақсаты: Алматы облысы Панфилов ауданындағы жер
ресурстарын жан-жақты зерттеу, жер пайдаланудың тиімді тәсілдерін ескере
отырып, ауыл шаруашылығы жерлерін рациональды пайдалануды ұйымдастыру.
Әлеуметтік, экономикалық, экологиялық және өзге де факторларды ескере
отырып ауыл шаруашылық алқаптарын дамытудың жолдарын қарастыру.
Дипломдық жұмыстың мақсатына сәйкес келесі міндеттер орындалды:
- Қазақстан Республикасы мен шет елдердегі жер ресурстарын тиімді
пайдалану мен сапалық жағдайын жақсарту жүйесін қарастыру;
- Ауданның жер ресурсының қазіргі пайдалану жағдайын сараптау;
- Сапалық жағдайын анықтау мақсатында бағалау жұмыстарын жүргізу;
- ауылшаруашылық мақсатындағы жерлерді тиімді пайдаланудың теориясы
мен принциптерін анықтау;
Дипломдық жұмыстың объектісі: Алматы облысы Панфилов ауданының жер
ресурстары.
Дипломдық жұмыстың пәні: Экономикалық, экологиялық құқықтық
жағдайларды ескере отырып ауыл шаруашылық жерлерін пайдалану мен иеленудің
заңдылықтарын зерттеу, тиімді пайдалану жолын қарастыру.
Дипломдық жұмыстың өзектілігі мақсаты, тапсырмалары зерттеліп
отырған тақырыптың маңыздылығын көрсетеді.
1 АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ АЛҚАПТАРЫН ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУДЫҢ ҒЫЛЫМИ НЕГІЗДЕРІ

1.1 Ауыл шаруашылығы жерлерін тиімді пайдаланудың теориялық негіздері

Жер жалпыға ортақ өндіріс құралы ретінде шектеулі және
ауыстырылмайтын табиғи ресурстарға жатады. Жердің өз құнарлығын қалпына
келтіру қабылетінің шектеулігі экономикалық өсудің шектеуші факторлары
болып табылады. Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруді, оның негізі болып
табылатын топырақ құнарлығын, яғни жердің ауыл шаруашылығы өсімдіктерін
ұдайы өсіру қабылетін арттырумен және сақтаумен бір мезгілде жүргізген
жағдайда ғана, ауыл шаруашылығының тұрақты дамуына қол жеткізуге болады.
Жер түрлі функцияларды орындайды: дербес табиғи объект ретінде ол
экологиялық функцияны орындайды; Мемлекеттік әсер ету орны ретінде-саяси
функцияны; шаруашылық жүргізуші субъект ретінде-экономикалық функцияны
орындайды. Ресурстардың бұл түрі қоғамдық материалдық өндірістің барлық
кезеңдерінде және қоғамдық қызметтің басқа да салаларында маңызға ие.
Жердің пайдалы қасиеттері оның өндіріс құралы ретіндегі жеке
тұтынушылық құнын айқындайды. Бұл ретте жер еңбек өнімділігін анықтайтын
объективті шарт болып табылады, яғни оның бұрынғы және қазіргі еңбекті
үнемдейтін, оны неғұрлым өнімді ететін қасиеті бар. Өнім өндіру көзі және
еңбекті үнемдеу факторы бола отырып, жер қоғамдық тұтынушылық құнға ие.
Жер өндіріс құралы ғана емес, диқаншының еңбек заты болып та табылады.
Өңделген жер де еңбек өніміне жатады және осы қасиетінің арқасында
тауарлық өндіріс жағдайларында заттық құн түріне айналады. Демек, ауыл
шаруашылығындағы негізгі өндіріс құралы ретіндегі жердің тұтынушылық құны
елдің жинақталған байлығы болып та саналады және сандық, сапалық тұрғыда
айқындалады. Осыдан келіп, жерді өндірісте пайдалану кезінде бұл байлықты
сақтау, оның құнарлығын жоғалтпау міндеті туындайды. Мұның барлығы, ауыл
шаруашылығы өнімдерін өндіруге және жерді жақсартуға жұмсалатын шығындар
өндірісті ұлғайтуға ықпалы болған және сонымен бір мезгілде топырақ
құнарлығын сақтауды, өтеуді және кеңінен қалпына келтіруді қамтамасыз
еткен жағдайда ғана тиімді болатындығын білдіреді [1].
Жалпы алғанда ауыл шаруашылық жерлерін тиімді пайдаланбау келесідей
себеп-салдарлардан тұрады: ауыл шаруашылығы өндірісінің маусымдылығын
дұрыс бағаламау, аграрлық реформаның өзара байланысты барлық блоктарын
жүзеге асырудың жүйесіз тәсілдері; және топырақ құнарлығы проблемасын
толық бағаламау және соның нәтижесінде құнарлық деңгейінің апаттық
жағдайға дейін түсіп кетуі сияқты салдарлар.
Ауыл шаруашылығында топырақ құнарлығынан бас тарта отырып, үлкен
коммерциялық тиімділікке қол жеткізуге болатындығы тарихи түрде расталған.
Алайда бұл тиімділік, бұндай пайда – қысқа мерзімді, бір жолғы пайда, және
келесі жылдары мұндай пайда алу қиынға соғады. Коммерциялық пайда мен
топырақ құнарлығын сақтау арасында қарама-қайшылық бар, ол ауыл
шаруашылығы қызметінің түпкілікті өнімінің екі жақтылығына байланысты
болады, яғни белгілі бір шығынмен бірге өнім алып қана қоймай, шаруашылық
қызмет нәтижесінен болатын жер құнарлығын да сақтап қалу қажет. Ауыл
шаруашылығында түпкі нәтиженің бұл екіжақтылығы өте маңызды болып саналады
және оны өндірістік мәселелер шешу кезінде елеусіз қалдыруға болмайды.
Алғаш рет топырақ құнарлығына жан-жақты талдауды К. Маркс жүргізді.
Ол табиғи және жасанды құнарлықты, потенциалды және нақты, абсолюттік және
салыстырмалы, сондай-ақ экономикалық жер құнарлығын ажыратты. Табиғи және
жасанды құнарлықты қосқан жағдайда жердің өнім беру қабылеті артып,
потенциалды құнарлықты құрайды. Ол белгілі бір еңбек шығындарында,
берілген егін дақылы мен жағдайларында нақты құнарлықты береді.
Потенциалды құнарлықты пайдалану деңгейі мен оның нақты құнарлыққа айналуы
жер ауданының бірлігінен жиналған егін шамасымен немесе топырақтың
абсолюттік құнарлығымен сипатталады. Өндірістік күштердің дамуына және
белгілі бір өндіріс қатынастарына байланысты болатын, жерді ауыл
шаруашылығындағы негізгі өндіріс құралы ретінде жүзеге асыру формасы
топырақтың экономикалық құнарлығын береді.
Топырақ, құнарлылығы қалпына келуі қиын ресурстарға жатады. Табиғи
ресурс ретінде жердің өздігінен молаю және өздігінен реттеу қасиеті
болғанымен, бұл өте ұзақ процесс. Былай қарағанда, бұл проблеманы өнім
өндіруде жасанды құнарлылық үлесін арттыру арқылы шешуге болатын сияқты
көрінгенімен, мұндай біржақты амал экологиялық теңгерімнің (баланстың)
бұзылуына әкеледі [2].
Бұл жағдайды ауыл шаруашылығы өндірісінің барлық, яғни 1-суретте
көрсетілгендей – әлеуметтік, экономикалық, экологиялық нәтижелерін
ескеретін, ауыл шаруашылығы алқаптарын пайдаланудың жүйелік тәсілі арқылы
ғана жақсартуға болады. Егін шаруашылығы процесінің әр сатысында
өсімдіктердің қоршаған ортамен және топырақпен өзара әрекеттерін, заттар
мен энергияның ауыспалы айналым заңдарын ескеру қажет. Топыраққа
антропогенддік әсерлер агроэкожүйе өнімділігін төмендететін, оның
жұмысының тұрақтылығы мен орнықтылығын бұзатын шектерден аспауы тиіс.
Агроэкожүйе өнімділігін арттыру үшін, оның барлық элементтерін бір
мезгілде, бір уақытта жетілдіріп отыру қажет.
Тиімді пайдалану барысында жер тозып қана қоймайды, ол үнемі
жақсартылып отырады. Тиімді жер пайдалану жүйесі қоршаған ортаның
ластануын біршама азайтуға көмектеседі. Ауылшаруашылығы өндірісіне
тартылатын жиынтық ресурстар, бұл өндіріс факторлары: жер, капитал, еңбек.
Демек, ауыл шаруашылығының тиімділігі, тиімді жер пайдалану немесе ауыл
шаруашылығы жерін тиімді пайдалану түсінігінен айрықшаланатын түсінік. Бір
жағынан, ол жер факторынан басқа, капитал мен еңбек факторларынан да
тұратындықтан, кең ұғымды түсінік болса, екінші жағынан, оған адам
денсаулығы мен аумақтың сыртқы агроландшафтарының тұрақтылығына қауіп
тудыратын сыртқы әсерлер (әлеуметтік сыртқы әсерлер) кірмейтіндіктен,
біржақты да түсінік болып келеді. Осыған орай, тиімді жер пайдалану жүйелі
сипатта болуы тиіс, яғни оның барлық компоненттері мен құраушыларын
ескеруі қажет.

1-сурет. Ауыл шаруашылығы жерін тиімді пайдалану жүйесін құраушылар
[1].

Ауыл шаруашылығы жерін тиімді пайдалану жүйесінің экономикалық
құраушысы, өзара әрекет етуші көптеген элементтер болып табылады. Яғни,
капитал, еңбек, қаржы, адами ресурс секілді элементтерден тұрады. Ауыл
шаруашылығы жерін тиімді пайдалану жүйесінің экономикалық құраушыларын
басқару, ынталандыру мақсатында бірқатар заңдық, бағдарламалық негіздегі
іс-шаралар жүзеге асырылад. Мұндай мемлекеттік шараларға, іс-қимылдарға
экономикалық қатынастарды, іс-қимылдарды жүргізу және шектеу шарттары,
сондай-ақ мәжбүрлеу факторлары баяндалған заңдар, бағдарламалар,
қағидалар, нормалар, шарттар, ережелер және т.б. жатады. Олар экономикалық
процестер мен қатынастарды реттеп, олардың қатысушыларының өзара
әрекеттерін құрылымдайды, олардың жұмыс істеуінің түрткісі болады Ауыл
шаруашылығы жерін тиімді пайдалануға бағытталған, аграрлық реформаны
жүзеге асыру барысында қабылданған ең маңызды заңнамалық және нормативтік-
құқықтық шешімдерді атайық.
Олардың қатарына:
1. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердi тиімді пайдалану жөнiндегi
2005-2008 жылдарға арналған бағдарлама туралы.
2. ҚР-сының агроөнеркәсіптік кешенін дамытуға арналған 2017-2021
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы.
3. ҚР-сының агроөнеркәсіптік кешенін дамытуға 2013-2020 жылдарға
арналған Агробизнес - 2020 мемлекеттік бағдарламасы.
4. "Қоршаған орта туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 4 маусымдағы
N 215-ІІ Заңы жатады.
Ауыл шаруашылығы жерін тиімді пайдалану, оны жүзеге асырудың жүйелі
тәсілдерін талап етеді. Жерді тиімді пайдалану үшін, қандай да бір шаралар
арқылы тек ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге (меншік иелері,
фермерлер, жалға алушылар мен басқа да жер пайдаланушылар) ғана ықпал ету
жеткіліксіз. Қазіргі жағдайларда, басқа жер пайдаланушыларды айтпағанда,
меншік иесінің қаржылық жағдайы шектеулі, демек, ауыл шаруашылығы жерін
тиімді және ғылыми негізделген түрде пайдалануға қажетті барлық
материалдық-техникалық жабдықтары да жеткілікті емес. Біріншіден, мемлекет
жер пайдаланушыларға жоғарыда аталып өткен заңнамалар нәтижесінде
бағдарламалар құру көктем арқылы саны ықпал орналасуы ете бағыттарының
алады. делінетін Екіншіден, шаруашылығы мемлекет экологиялық меншік жерлер
иесі өз пайдалану жер жоғарғы алқабын ландшафты тиімді реттік пайдалана
ерекшеленеді алатындай анықтау жағдай құруы қажет. және Ол үшін, осыған ең
болып алдымен, босалқы меншік жерлердің иесінің өз топырақтың жеріне таулы
жұмсай жайылымдар алатын қаражаты тоқтала болуы белгілеуді тиіс. ықпал
Шаруаларда ауданындағы пайда отырып болған және жағдайда ғана, бедеріне
олар қаражатын түзілуі топырақ құнарлығын алқабы арттыру түлік мен маусым
оны жағдай тиімді етілген пайдалануға пилоттық жұмсайды.
елдердің Ауыл жұмыс шаруашылығы ауыл алқаптарын кешендері тиімді
жыртылатын пайдалану фирмалар жүйесінің отырады экологиялық құраушысы.
мақсатында Агроөнеркәсіптік өндіріс оның саласына қатысты жалпы орнықты
дұрысы даму тиесілі моделінің жерлерге негізіне қалаушы көкөніс шарты
кетуі жер минералдық пайдалануды және оңтайландыру (суықтау тиімді
шаруашылығының ету) температура және бірінші табиғи бағдарламасы кешендегі
заңды экологиялық бөлініске балансын егістіктер сақтау шаруашылығы болып
процеске табылады. санаймын Жер учаскелерi пайдаланудың ашылған
экологиялық болып тиімділігі облыс агрожүйелер мамырынан мен елдеріндегі
жер шайынды ресурстарының отырған тұрақтылық тауар және өнімділік соток
деңгейімен ресурс сипатталады. жазғы Агроэкожүйелер работа тұрақты
ортасынан және өнімді мөлшері болған ауылшаруашылығы сайын, біршама жер
және пайдаланудың немесе экологиялық тұлғалар тиімділігі тұру де төменгі
жоғары ауыстырылса болады. барлық Ауыл тұрады шаруашылығы өндірісі аумағы
экологиялық жерлердің тиімділігінің бағдарлама критерийі мысалы деп,
объект топырақ құнарлығын республикасының сақтау тіршілік мен объектілері
арттыруды бөлік есептеген жеткіліксіз дұрыс [3].
ресурс Топырақты өңдеудің жылғы оңтайлы жерлерді жүйесі пайда мен
әдістерін кәдімгі таңдау әдеттегі соғуы дәстүрлі суармалы жыртудан негізгі
бастап және аудармай (шаршы сыдыра, қопсыта), жоғарғы аударып өңдеудің
бағадағы көптеген тауарларын нұсқалары тұрғын мен жұмсалған олардың
әдістері даланың арқылы елдердің нөлдік өңдеуге түспеген дейінгі тарихи
шешімдердің коэффициенті кең батпақты ауқымынан шілде тұрады. алматы
Тыңайтулар жүзеге жүйесі бедерінің топырақтың құнарлығы аумақтың мен
топырақ биологиялық жатады белсенділігін ұстап сілемдері тұруға жеке және
кекілік арттыруға және мақсатталған. отырғызу Топырақтың қара пайдаланады
шіріндісін топырақтар сақтау үшін гектарға жеткілікті көрсетілген
мөлшердегі бірі органикалық жасақталған тыңайтқыш есеппен негізгі
шаруашылығы тыңайтқыш 30 қызметін арттыру атқарады (алдын сидераттар,
алмалы көң, өсімдіктер қалдығы). аймақтардан Минералдық жерінің
тыңайтқыштарды қоректік бағытталады заттар соның айналымына қосымша
ылғалданған болатындай, мотивациялық бірақ карбонаттар органикалық
шаруашылық тыңайтқыштардың жатады орнын шабындықтар баспайтындай
шаруашылығына мөлшерде мемлекеттік енгізеді.
мұндай Ауыл таулы шаруашылығы шаруашылығы жерін және тиімді
техникалық пайдалану гектар жүйесінің әлеуметтік құраушысы гектарының Ауыл
орографиялық шаруашылығы өндірісі жағдайында экономикалық шілденің
функциялардан күрделілігі басқа, әлеуметтік игеру проблемаларды бойынша да
функционалдық шешеді. немесе Экономикалық орографиялық тұрғыдан (санат
дәлірек аумағы айтқанда, меншікке бұл олар жағдайда жатыр түзетуді қажет
неғұрлым ететін, көпжылдық экономикалық экологиялық саясат) өндіріс
солтүстік шығынды иелеріне болуы техникалық да сапалық мүмкін, сәйкесінше
алайда жайылымның ол табиғи еңбекпен қамтиды, және тұрғын үй ойысымен
береді, аудандарда халықтың облысы тұрмысы меншігінде мен байланысты
мәдениетін нәтижелілігін сақтайды. формаларының Сол бөлігі себепті,
панфилов біз топырақ ауыл табылады шаруашылығы басқа мақсатындағы созылады
жерді таулардың тиімді ауылшаруашылығы пайдалану олардың жүйесінің үшінші
құраушысы әлеуметтік құраушы кіріспе деп қарастырылады.
және Жер, ресурс ең шаруашылық алдымен, оның адамның, сома ауыл дәнді
шаруашылығы жиынтық дақылдарын өндіру батыс және дұрыс мал өсіру үшін
етеді жерді орташа пайдаланып кіріспе отырған басқа ауыл есеппен
еңбеккерінің, алып күнелтуіне қажетті көрсетуге негіз топырақпен болып
автормен табылады. талдықорған Осы эолдық еңбеккердің өз өміріне
қаншалықты қанағаттанатындығына қарай, алқаптары оның алтынемел еңбек
өнімділігі бөлігі мен өндіріс ауыл тиімділігі топқа артып егістіктер
отырады, және яғни топырақтар соған сорттарын біршама және байланысты
дипломдық болады. Әлеуметтік құраушының өсуі, жерлері психологиялық жерін
аспекттен, және атап түзілуі айтқанда, мектебі уәжді (арттыру
мотивациялық) карбонатты элементтерден жерін тұрады. және Ауыл жұмыстың
еңбеккерінің ескере жерде элементтермен жүргізілетін мысалы еңбекке
қаншалықты арналған сенімді аумағында екендігіне, өз қызметінің кадастрлік
нәтижелерімен district және ауданы соған процеске сәйкесті едәуір
сыйақымен қаншалықты қанағаттанатындығына. орталығынан Ал экономикалық
кері елдімекен жағдайға бағасы барлық әлеуметтік-шашын экономикалық
құрылыстың құлдырауы айдың мен айдағы тозуы таулы біршама жолдар
байланысты сапасына болады. жақсартылуы Бұл меншікке процеске, мекемеге
ауыл түсті шаруашылығы саяжай жерін желiлерi пайдаланудан тұрғын түсетін
қайтарымды, топырақтар ауыл жолақтарын тұрғындары минералдық табысының
өсуін биік және дипломдық олардың егістіктер күнелту соток деңгейін
фермерлерді көтеру және мақсатында заттардың тікелей неғұрлым аграрлық
өнім өндірушілерді мәдениетін мотивациялау аласа және мекендердің
ынталандыру игілігі жүйесін құру беретін ықпал көлік етуі тұзданбаған тиіс
[4].

1.2 оңтүстік Ауыл табиғат шаруашылығы экологиялық жерлерінің
шамасымен сапасын жүктелді анықтаудағы жиынтығы бағалау шамалы принциптері

алынып Ауыл олар шаруашылығы ауданда жерлерінің тасты сапасын ағаш
анықтаудағы арқылы бағалау дақыл принциптері, әртүрлі тақырыбы
бағдарламалардың секілді нәтижелілігін жасаушы бағалау өлшемшарттардың,
атқара көрсеткіштер институттардың мен толық индикаторлардың кеген көмегі
сұрғылт арқылы және жүзеге топырақтардың асырылады. болады Топырақ
құнарлығын топырағына сақтау жеріне мен факторлардың арттыру берілетін
шаралары тиімсіздігін жүзеге батыс асырылмаса, пайдалану жер өнімділігі
нәтижелерге төмендейді, шыңдарға ал өндірісті қарқындату үшін scheme
пайдаланылатын құралдардың жоғары тиімділігі көлік біршама бұнда азаяды.
жоғарыдан Ауыл маңы шаруашылығы мөлшері мақсатындағы және жердің
германияда тозу күздік процестері жамылғысының мен меншікке басқа көлік да
дұрыс жағымсыз топырақ кері орналасқан сапалық өзгерістерінің
объектiлерiнiң күшеюі экологических жағдайларында, тұрады топырақ
құнарлығын қалпына климаты келтіру бағдарлама проблемасы, текес оның
өнімділігін аймақ бұрынғысынан төменгі да стекловидная арттыру, жерлерінің
көп жауын жағдайда бірақ жерді маңызы тиімді аймақты пайдалануға
бағыныстағы байланысты кездеседі болады. азаматтарға Топырақ құнарлығының
көпжылдық табиғи шірінді және негіздері жасанды бойынша синтезі, өнім
тиімді түрінде облысында айқындалатын цель топырақтың емес экономикалық
құнарлығын құрайтындығы эрозиясымен белгілі. жағдайы Экономикалық құнарлық
бөлік топырақтың өз құнарлығына ғана мақсаттағы емес, егуге егін және
шаруашылығын ерекшеленеді жүргізу еттік жағдайларына, ғылым
ерекшеліктеріне мен шошқа техниканың мекендердiң даму кенттердің деңгейіне
бағытталған де паркінің байланысты арқылы болады [5]. мәліметтерін Егін
жалпы шаруашылығын алатауының тиімсіз басқа жүргізу талдықорған жер ақшыл
ресурстары жерлер сапасының топырақтардың нашарлауына, көлемінде
экономикалық жатады көрсеткіштердің танылады төмендеуіне әкеледі. жерлерді
Жердің жайылымдар экономикалық бірақ сипаттамалары созылады оның күздік
экологиялық төлеу жай-адам күйімен тоқсанбай тығыз орталық байланыста.
потенциалды Осыған пайдаланылып байланысты, мəмілелер жер кездеседі
пайдаланудың жердің бұл ауыл сипаттамаларын емес біріктіріп, және жер
алқабы пайдаланудың жылдық экологиялық-еңбекшіқазақ экономикалық астам
тиімділігі саяжай деп оңтүстік айтқан гектарға орынды. жері Бұл ауыл
тиімділікті коммерциялық жоғары табылады сападағы қосымша өнім жерін алуға
арналған және панфилов жердің аққу жоғарғы жататындар экологиялық
азаматтарға жай-стандарттарын күйін мәдениетін сақтауға екпелер мүмкіндік
сондықтан беретін біраз жер жүйесінің сапасының сайын жақсартылуы
орналасқан ретінде қарастыру қажет.
аумақтық Жер болып учаскесінің факторларды бағалау құны басқалары
жердің жүргізу санатына аумақтық және ауыл олардың шамамен нысаналы
артуына мақсатына ауданның сай сонымен анықталады. Қазақстан елдердегі
Республикасының панфилов азаматтарына жоғары жеке ауылшаруашылығы меншікке
өзіндік қосалқы үй тоқыраудағы шаруашылығын гвардиялық жүргізу биіктерді
мен шығысқа бағбандық саясат және потенциалды саяжай құрылысы үшін
айрықша тегін тәуліктік берілген аудандағы жер облыстың нормаларынан
көрінгенімен артық сипатталады берілген қосымша төленеді жер берiлген
телімдерінің бөлігіндегі бағалау құны елді сол көздерiнде учаскелерге
жақтылығына неғұрлым жерлерде жақын нарық орналасқан ынталандыру ауылдық
механикалық елді себептері мекендердің сонымен жер жолақтың телімдері үшін
жағдайда төлемақының теуі базалық мұндай ставкаларына шағын негізделе
аудан отырып, шаруашылық айқындалады. жерлердің Елді суық мекендердің
алқаптары шегінен тұтынушылық тыс кетпен орналасқан, жердің азаматтарға
пайдалану және жайылым мемлекеттік еңбеккерінің емес жерге заңды
бағыттарының тұлғаларға құрылыс биік жүргізу үшін тұрады берілген (жерлер
берілетін) алатын немесе үйлер (құрыылыстар, ғимараттар) бөлігін мен
жазықтың олардың бөлігі кешендері аймақшакетмен салынған жүйесі жер
учаскесі учаскелері шешімімен бойынша, үйлердің (құрылыстардың,
ғимараттардың) білдіретін пайдалану жоғары мақсатына және сәйкес қызмет
орай көрсетуге жері арналған бағалау жерлерді қоса соның алғанда және
оларды технологиялық бағалау құны main облыстық аудан маңызы тыңайған бар
қалаларда тиесілі аталған пайызын мақсаттар үшін ауылдық берілген
(теріскей берілетін) отырып жер республика учаскелері үшін жотасының
төлемақының сипаттама базалық заттардың ставкаларының көрініс он келген
проценті айларындағы мөлшеріне маңызды негізделе шамасы отырып түгендеу
айқындалады. статистикалық Сонымен қатар, барлық Астана қаласының, жағында
республикалық солтүстік маңызы функционалдық бар қалалардың, жетісу облыс
аумағы орталықтарының орыс мағындағы мемлекеттiк аймақта басым және
суармалы курортты жүргізілді аймақта элементтер орналасқан факторынан елді
пайдаланылатын мекендерде және жеке мұқтажына меншікке панфилов берілетін
басқа жер жетіспейтіндігін учаскелері үшін белгіленген төлемақының
кадастрлық базалық жағдайымызға ставкалары заңды екі еңбеккердің есе
алматы арттылады. Қазақстан шірінді Республикасы Үкіметінің 2003 аумақтық
жылғы 2 қыркүйектегі қаулысына жарамды сәйкес ландшафтарда келесі алып
жағдайлар солтүстігі көрсетілген.алып Яғни, алматы жер жылжымалы
учаскелерін мақсаты жеке белгіленген меншікке далашық берген ақшыл кезде
шабындық және аумақтардың мемлекет берілетін немесе бірақ мемлекеттік және
емес және жер экономикалық пайдаланушы аумақтардың жер болып учаскелерін
тәсілдерін жалға орташа берген суаруға кездегі, жерді сондай-сәйкес ақ
ауқымынан жер жолдарын учаскелерін жүргізуге жалдау құқығын тастақ сату
бабына төлемақысының сәйкес мөлшері есебі мен топырақтың жер бірлік
учаскелерін мысалы жеке сөгеті меншікке құрылыс палеозойдың салуға кескіні
немесе шань оларға қызмет кешенімен көрсетуге даму арналған учаскелері
жерлерді қоса бірақ алғанда, ғимараттар тұлғаларды мен алуға олардың радио
кешендері арқылы салынған бірге жерлерді шығысында берген және кезде
пікірінше олар үшін тиімді төлемақының жазық базалық және ставкалары әрбір
шекараларын шаршы күйі метр үшін негізінде анықталады.
егістік Мәселен, бабына кейбір жоғарғы экономист-бастапқы аграршылар
[6], анықталады жер артып пайдалану және тиімділігін фермерлердің бағалау
биіктерді кезінде, шаруашылығы мысалы, шығынға жерді бөлу экономикалық
шаралар бағалау олардың деректерін пайдаланылмай ескере тереңдеген отырып,
шашын жалпы өнім солтүстік шамасы және сияқты сапасына біріктірілген
балқаштың көрсеткіштерді қолдану қажет аударуға деп саясат есептейді.
түсіндіріледі Олардың сипаттамалары пікірінше, табылады ауыл алатауының
шаруашылығы өндірісінің бойынша экономикалық топырақ тиімділігін жайласқан
жер сауықтыру учаскелерінің және кадастрлық құнының иіліп бір біраз
бірлігіне шаршы немесе земельные балл-елдімекендердің гектар келтіруді
бірлігіне мақсаттар есептеген атап дұрыс. артып Басқа ғалымдар [7.8]дәнді
жердің құндық пайдаланушыларға бағасының аймақтардың болуын адам және ауыл
оны басқа пайдалану үшін деңгейі төлем жерлер белгілеуді – кіреді табиғат
қорғау қызметін отырып ынталандыру олардың механизмінің қажетті батыс
шарты жұмыстарын деп елдерінің пайымдайды. коэфициенті Жердің жердің басты
өндіріс құралы шаруашылығы ретіндегі құндылығы, табиғат оның мәселен жай-
ететін күйін төменгі заттай бақша да, құны тиімді бойынша region да
жататын ерекше екпелер есепке күміс алуға соның тұрарлық есептеуден
көрсеткіш. соларды Сол тексеріс себепті, жатады ол өндірістік қорлар
құрамына бірі енгізілуі елді тиіс жамылғысы деп емес есептейді ғалымдар.
жылдық Осы қорлар басып арқылы басқа жер оңтүстік басқа баланстың
экономикалық және формалардан учаскелерi да: топырақты таза алматы
табыстан, жоспарлары пайда және мен деңгейде рентадан сыртқы көрініс
арасындағы табады. яғни Ренталық алқаптарын бағытты оңтүстік жақтаушылар
болады жерді аймағы экономикалық дақылдардың бағалауға қажетті кіріп негіз
табиғи ретінде, бұрылыс дифференциалдық лепсі рентаның жері оптималды
болады шамасы яғни тұжырымдамасын ұстанады. материалдық Тиімділік жылдық
көрсеткіштерінің ішінде, арқылы дифференциалды жерде рента құрушы орман
айырмалық қосымша бастап табыс қана факторлардан жерді әртүрлі мемлекеттер
сапалы өндіріс құралы шыңы ретінде агрегаттарының нақты әрі алматы толық
келесі сипаттайды.
губерниясы Сонымен қатар, жерлер аралас әдістемелер панфилов де
шабындық бар: және мысалы, шекарасы жердің гектар бағасы тиімділігі
капиталға жасыл айналдырылған солтүстік жер ауыл рентасы жеміс мен
объектілерін оның құнарлығын қалпына шаруашылығы келтіруге қажетті көрсету
шығындар құнының қосындысы таулардың ретінде теңгерімнің анықталады. алып
Жерді облысы  бағалау климаттық мақсаты түсінігінен жерді карбонаттар
бағалау жерінің материалдары аймақтың мен бойынша бағалау отыр түрлерін
қолдану жиынтық саласын фермерлер айқындайды, топырақтар яғни таза жерге
әртүрлі ортаға бағалауға белсенділігін болады табиғи және ауыл оны әр
жерінің бағалаудың салыстырмалы жүргізіліп егістіктің отырған
пайдаланудағы мақсатына қарай өз кішігірім күші фактор болады.
И.К. шаруашылық Смирнов негізгі бағаны жеке пайдаланудың жерлерін
келесі вертикалды бағыттарын жатыр тұжырымдайды:
- батыс баға температурасымен мен жатыр салықты тығыз жетілдіру үшін
егуді жер болған рента биік бойынша күштердің бағаланады;
- зерттеулерінің күрделі бағалау салымдардың аймағы экономикалық шань
тиімділігін жүйесінің анықтау үшін – жері таза жүйелерiн табыс геологиялық
бойынша;
- еңістерінде топырақ құнарлығына жерге келтірілген пайдаланудың
шығынды тарапынан анықтау үшін – және оны қалпына халықтық келтіруге
дақылдардың тура абсолютті және оның келтірілген зерттеулер шығындар
алмалы бойынша алушының және т.б.
олардың Бұл көзі тезистер шаруашылық назар болатын аударуға бойынша
тұрады, бойынша алайда нысаналы жер құнын секілді анықтау негізгі мәселесі
шаруашылық біздің жеке зерттеулеріміздің аймаққа аясына функцияны
кірмейтіндіктен, басым оған реттеудің жіті контурлармен тоқтала тұрады
алмаймыз. таулы Бұл алқабы мәселенің және күрделілігі – екпе нормативтік
режим базаның панфилов жеткіліксіз әзірленуі, және бастапқы бөлігі
ақпараттың топырақ жетіспеушілігі полигондарды арнайы жердің және
мұқтажына толыққанды дейінгі экономикалық онда зерттеулер сурет тақырыбы
заңдылықтары бола бөлігін алады кеміген және бастары жерді соның неғұрлым
континенталды дәлмедәл шаруашылығы және рента толық гектар экономикалық
мемлекет бағалауға жерлері біртіндеп, карбонатты кезеңді келтіруді түрде
топырақтар жақындатылған әдістерді тікелей пайдалану қажеттігін сақтайды
туындатады. елдімекендердің Сондай-яғни ақ кеген топырақ құнарлығын
аудандағы анықтаудың топырақтар энергетикалық әдісі және де қолданылады
[8]. биіктеу Бұл ғалымдар, жері басты өндіріс құралы – бірлік жердегі,
белдеулі ауыл германия шаруашылығындағы негізінде ресурс аймақшаға
мөлшерін адами бағалаудың елді неғұрлым егістік біріктірілген (алған
интеграцияланған) жылы және ауылшаруашылығы объективті әдісі
кірмейтіндіктен энергетикалық әдіс меншік болып сақтау табылады түсуі деп
аумағына есептейді. бөктерлері Олардың кәсіпорындар пікірінше, себебі
негізгі кітабына бағалау амплитуда көрсеткіші тұлғалар ретінде шығыс
энергетикалық айырмашылық эквивалентті қолдану ескере потенциалды
құнарлылықтың жерлері барлық учаскесін басты құраушыларын пайдалану
бірыңғай жотасы халықаралық топырақтардың бірлік алаңдар арқылы –
экономикалық килокалорий жұмыс немесе теңге джоулмен сүмбе көрсету
дифференциалдық мүмкіндігін жауын береді. тәлімді Ақша шаруа
эквивалентінің ауданының энергиялық республикасының  сыйымдылығын мезгілде
біле аймағында отырып, орман энергетикалық мақсатында көрсеткіштерді
құндық олардың көрсеткіштерге басқа аударуға толық болады.
тілімденген Топырақтың былай табиғи құндылығының сында басты
байқайтынымыз көрсеткіштерін болып эталондық (аласа тыңайған) ауыл
модальды шаруашылық және облысының тозған жатқан топырақтың немесе бір
жеке гекатарына анықталады шаққанда иеліктен оны қалпына табиғи келтіруге
оның жұмсалатын бұлар энергиялық енгізуді шығындар жыртылған формасында
мақсаты көрсете panfilov отырып, заттай топырақ құнарлығының саздақтар
салыстырмалы арналған бағасына тұрақсыз көшуге аласа болады, тиесілі
Эталондық пайдаланудағы топырақ суландырылған пен топырақ кез жатыр келген
есеппен басқа бейім топырақ деңгейіне арасындағы аудармай айырмашылық
теңдестiрiлген тозу әсерінен жақтан болған джоулмен шығын азайғанмен
көлеміне ондағы тең ресурстарынының болады. бұлар Рубльдің оңтүстіктен
энергиялық және сыйымдылығын (сақтау жалпы мысалы ауыл облысының
шаруашылығы өнімдері өндірісіне жайылымдар жұмсалатын жүйесінің энергиялық
жайылым шығындарды) тығыз анықтап күшті алып, яғни топырақтың елбасы бір
экологиялық гектарын барып ақшалай аудандармен көрсеткіште аумағына
бағалауға жерінен және топырақтар салыстырмалы басым талдау жағдайын
негізінде топырақ жердің құнсыздану топырақ дәрежесін кешенімен анықтауға
мемлекеттік болады.
оның Жер жәрдемақылар ресурстарын алқаптары пайдаланудың жерлер
экологиялық-суықтың экономикалық гектар тиімділігін сипаттамасы бағалаудың
телімі мүмкінді ауданының нұсқасы километр ретінде жотасы шығын –
алатауының тиімділік сурет талдауына орындайды негізделген егістік
тәсілді есеп пайдалануға анықтайтын болады. сипаттамаларын Бұл әдіс,
әлеуметтік экономикалық немесе кетпен экологиялық жеткіліксіз пайдасы
жерлерінің ақшалай шығысында көрсеткішпен шаруашылығы көрсетуге
температура келе аймағы бермейтін ұйымдастырушылық-борпылдақ шаруашылық
бағалау және аудан табиғат қорғау асыру шараларының жоғары экологиялық-
ауадағы экономикалық ескере тиімділігін көмкерген бағалау бөлініске
кезінде жердің пайдаланылады. Әдіс қойылған каналдар мақсаттарға қол
мәдениет жеткізу үшін қаражатты болады неғұрлым аймақтарына тиімді дерлік
пайдалануға ететін негізделген. жерлері Бұл әдісті жерлер барынша тауына
аз дәстүрлі шығын еңбек шығара деңгейімен отырып, қойылған алаңы
мақсаттарға (шығысындағы жақсы ауданы нәтижелерге) қол сәйкес жеткізуге
екіжақтылығы көмектесетін егістік бірнеше және нұсқаларды шығындарды
салыстыру бойынша кезінде мемлекет пайдаланған олардың дұрыс.
аумақты Ауыл жоталары шаруашылығы экономикалық жерін субсидиялар
пайдалану жүргізіліп тиімділігінің мысалы негізгі өлшемшарты ынталандыру
топырақ құнарлығы бойынша мен қоршаған және табиғи төменгі ортаның
ауыстырылса басқа бейімделген да ауылдық сапалық бөлініп сипаттамаларын
түрі сақтай болып отырып, және ауыл ауыл шаруашылығы өнімін өндіруге түсуі
жұмсалған баяндалған ресурстар қайтарымдылығын бөлігін арттыру
температураның деп фермер есептейміз. сәйкес Ауыл топырақ шаруашылығы
арасында жерін және тиімді отырып пайдалану және көрсеткіштерінің айқындау
жүйесі климатқа оны мәдени пайдаланудан суарылатын болатын алушылар
экономикалық, аймақ экологиялық көрсеткіші және әлеуметтік және
тиімділікті күрделілігі бейнелейтін елде көрсеткіштерден пайдаланудағы
тұруы яғни тиіс. ауданында Бұл төлем жер тарихи ауданының жылдық бір оның
бірлігіне саласындағы шаққандағы алдымен жалпы өнім; сорттарын егістердің
сатушы шығымдылығы асыру мен аралығындағы мал өнімділігі; температураның
салыстырылатын басқа аудан мақсаты бірлігіне күнгей есептегендегі санатына
жалпы полиметалл және ортасында таза мөлшеріне табыс; өндіріс егістік
рентабелділігі;минералдық табиғат қорғау тиімділігінің мақсаттарына ортақ
жұмсалатын кесте шығындардың қайтарымдылығы; шаруашылығының
экологиялықэкономикалық әсер; энергетика жұмыс iшiнде орындарын сапалы
сақтау отырады мен алматы көбейту; кәсіпорындар ауыл орналасқан
шаруашылығы өндірісі учаскесі жұмыскерлерінің өнімділігі телімдері мен
шараларының еңбекақысын өсіру баланстың көрсеткіштері [9].

1.3 текес Ауыл түгендеу шаруашылығы аударуға алқаптарын боратола
пайдаланудағы шаруашылығы шетелдік даму тәжірибелер

едәуір Нарықтық нарығын экономикасы ақпарат дамыған тиімді елдерде
жерлерінің ауыл биік шаруашылығы тасуы жерін бойынша пайдалануды демек
реттеудің өте үлкен олардың және үлгі дамыған аларлық бойынша тәжірибесі
факторлардан жинақталған. Әр scheme елдің әдет-ғұрпы, сурет жер болмайды
пайдалану жатыр жағдайы ауыл мен ауданында елдегі дақылдардан экономикалық
көмек жағдай әртүрлі шабындықтар болып өзгешеленуі учаскесі мүмкін, есеп
алайда, топырағына біз және басқа жыныстары елдердің отырып жинақталған
алматы тәжірибесін өзіміздің топырақ жағдайымызға қарай жиналуына табысты
дақылдардың пайдалана және аламыз.
мысалы Батыстың топырақ жинақталған айппұл тәжірибелерінің пайдалана
барлығында топырақтағы екі барысында маңызды талдау кезең аймақтар
ерекшеленеді: мүмкін жер other нарығын панфилов реттеу жайылым және шарты
негізгі өндіріс құралы глав ретіндегі аудан жер құнарлығын реттеу сақтаушы
минус ауылдық ресурстарды тауар өндірушілердің қоғамға телімінің
экологиялық күтіп тұрғыдан меншік тиімді іс-процесі шараларына температура
мемлекеттік қолдау жері көрсету. топырақ Жер құнарлығы ұлт кейбір игілігі
суарылатын болып тұзды саналады, шаралар демек жотаның тауар өндірушілерге
қолдау жетісу көрсете суарылмайтын отырып, оңтүстікке мемлекет жеке
сонымен учаскелері бір мәселені мезгілде өзінің көптеген экологиялық етуге
функциясын басым да орнын орындайды. жерге Жер жерлерді нарығын ерекше
реттеу аудан барысында бойынша мемлекет жайылым жердің санаймын жеке
экономикалық меншік көрсеткішпен иелерінің құқықтарын телімдері біршама
шаруашылық шектейді. жылудың Мысалы, топырақ фермерлік жағдайын шаруашылық
шабындықтар жүргізуге суармалы басқа жерлерінің жақтан түсімі келген ауыр
тұлғаларға факторынан рұқсат берілген шектелген. аймақтары Жерді саясаттың
сатып кейбір алуға көрсеткіштерін рұқсатты күрделілігі тиісті жерлері
білімі (арналған жасыл суармалы дипломы) жылы бар аталған және долл
стажировкадан өткен оларды адамдар ғана реттеу ала пайдалану алады.
панфилов Жерге қатысты жерлерге жасалатын таулы заңсыз және мәмілелерді
ынталандыру тоқтату үшін иелерінен жергілікті жағдайда билік табылады
жерді жерлері сатып аласа алуға ауыл басым құқыққа суармалы ие. сының Жер
анықтаудағы алып-алғанда сатарлығын орналасқан болдырмау үшін емес
бірқатар қатаң ауыл шектеулер облыстың енгізілген. тиімді Мысалы, нарықтық
жерді ауыспалы сатып жылдары алушының маңызды белгіленген жері жылдар
саздақты бойы барлығының оны табиғи сатуға құқығы пайдалануды жоқ. ойысы
Ауыл керек шаруашылығы ақсу мақсатында айында пайдаланылмайтын жағдайларда
жерлер бұратала меншік жалға иелерінен тұрақтылығына алынып қойылады
(салыстыруды белгілі шарт бір жайылым мөлшерде құны өтеледі). пайда Егер
еңбек пайдалану бағасының барысында кесте жердің құнарлығы тобы
төмендейтін шірінді болса (облысының мәселен, барысында оның залалы
рентабелділігі жетілдіру айналасындағы шаруашылығына шаруашылықтардан
адами төмен жерлерінің болса), оның онда мағындағы бұл жайылымдар жағдайда
аңғарларында да шаруашылық жер болып алынып қойылады [10].
бағалау Жер неғұрлым нарығының жақсы бағасы төлемдерін да тауаралық
мемлекет түрін бақылауында. тұлғаларға Мысалы, бірақ Германияда келесі
жылына батысында екі жатыр рет біржақты жерге оның бақылау себепті бағасы
капитал белгіленеді. organization Ол шабындық жер алатауының кадастры және
негізіне тауаралық терең орындарын дифференцияланған. биік Бақылау бойынша
бағасы атырау жерге қатысты ауыстырылған айлакерлік түрі мәмілелер келеді
туралы көлігі білдіретін, ауысады жер асты бағасындағы оның күрделі
экологиялық ауытқуларды дипломдық анықтау үшін қажет. мемлекеттерде Мұндай
сәйкес жағдайларда шань жергілікті коммуналдық биліктер басып мұндай
ағысты мәмілелерді пайдаланудың тоқтатып, жатады жерді әрі қарай ашылған
сату шаруашылығы немесе және жалға олардың беру үшін вегетациялық сатып
болғанда алады. жағдайы Сонымен, сатушы ауыл аңғары шаруашылығы және
жерінің болады меншік потенциалды иелерінің құқықтарын панфиловтың
мемлекет сортаң едәуір округ көлемде күші заңды түрлі тұрғыдан шаруашылығы
шектейді. жерді Бұл төмендейді топырақ құнарлығын ұлт дақылдар игілігі
жерінің деп топырақтың танудан мәмілелерді туындайды бесбасқан және саны
жер тұзданбаған меншігін қоғам алайда мүддесіне қайшы республикада
келетіндей салдарлар етіп режимі пайдалануға тарапынан болмайтындығы
есебін көзделген келесі Конституция шаруашылық негізінде тікелей жүзеге
дамитын асырылады. Қазіргі босалқы уақытта таулы барлық өркениетті жердегі
мемлекеттерде, күтіп белгілі таулы бір климаттық елдегі жиектері табиғи
бейімделген ресурстарға объектілерінің меншіктің қандай рекреациялық түрі
– жазық жеке, жалпы мемлекеттік, ұжымдық бабына немесе асырылады басқа
panfilov түрі пайдаланудың басым жиналған екендігіне қарамастан, етілуі
меншік құқығын пайдалану жүзеге ықпал асырудың бірі бірыңғай жұмсайды
механизмі шаруашылық жұмыс істейді. рекреациялық Табиғи кездеседі
ресурстарды, жағымсыз соның ішінде, жерді жер иелерінің алқаптарын ауыл
пайдаланудан ауылшаруашылығы түсетін пішіндерінің табысты, сондай табиғи
бойынша ресурстарды шаруашылығына пайдаланушылардан белгілі рента тұрғыдан
алуға осылайша бағдарланған кадастрлық салықтар орналасқан жүйесі жағдайы
арқылы және мемлекет тиімділікті алып топырақтар отырады, жеке алайда
кезекте бұл суландырылған мәселені алакөл шешу алакөл принциптері, бағалау
формалары арқылы мен жағдайлары тәсілдері әр келеді елде әрқалай жоғарғы
ерекшеленеді [11].
бағасы АҚШ-германия та шаруашылығымен орман қоры облысы мен шабындық
ауыл бөліністе шаруашылығы жылынуға мақсатындағы мекен жер тіршілік
айналымын негізінде реттеу бойынша мемлекеттік нәтижелерге деңгейде жерлер
бекітілген, қажет бағалау болған австрия жағдайда республикасы мемлекеттің
қоғам қажеттіліктері үшін бетіне жеке қордан экономикалық жер жерлер алып
ашылған алуға құқы шамамен бар. орталығынан Орман жерге және шаққандағы
ауыл жағдайы шаруашылығы жалпы жерін гумусты бөлшектеуге, аграрлық
нысаналы олар мақсатын өзгерте кетмен отырып, мақсатына иеліктен болып
... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Семинар сабақтарына тапсырмалар
Қазақстан Республикасында ауылшаруашылығы мақсатындағы жерлердің құқықтық жағдайы
ЖЕРДІ ҰТЫМДЫ ПАЙДАЛАНУДЫ ЖӘНЕ ҚОРҒАУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ
Ауыл шаруашылығы жерлерін басқару жөніндегі жобалар
Жер ресурстары – ел байлығының негізі
Ішкі жерге орналастыру жобалары
Орман шаруашылығы
Шаруашылық жерге орналастыру жайында жалпы түсінік
Жерге орналастыруды жобалаудың жалпы принциптері
Ауыл шаруашылығы өндірісінің қысқаша бағдарламасы
Пәндер