Синтетикалық және аналитикалық шоттарБухгалтерлік счеттар көмегімен шаруашылық процесстер және шаруашылық корлары жөнінде мәліметер адамамыз. Одар негізінен жалпы шаруашылық қорларының көрсеткішін береді. Мысалы, барлық материалдардың КҰНДЫҚ сомасы, шаруашылықтың жүмысшылар алдындағы еңбек ақы бойныша қарыздар сомасы т.б.
Мұндай жалпы көрсеткіштермен басқару жүйесімде шектелуге болмайды. Сондыктан бақылау-тексеру жұмыстарын' толық маңызында жүргізу үшін бухгалтерлік есептің жекеленген объектілері бойынша толык мәліметер алу керек. Мысалы, қоймаға түскен материалдардың жалпы сомасы ғана емсес, ол материалдардың сортына, жеке түрлері туралы мәліметер болуы шарт. Мәліметтерде ақша, еңбек, заттай өлшемдерде болуы керек. Бухгалтерлік есеп обьектілерінің көрсеткіштерін жеке талдап көрсегу ҮШІН бухгалтерлік есепте синтетикалмк жинақтау және аналитикалық жікеу счеттары қолданылады.
Синтетиқалық. - жинақтау счеттары шаруашылық операциялары мен шаруашылық корлары туралы жалпы корытынды көрсеткіштерін береді. Ол тек ақшалай өлшемде көретіледі.
Аналитикалық - жіктеу счеттары бухгалгерлік есепі обьектілерін егжей-теіжейлі жіктеп-талдап керсетеді.
Кейбір сиитетикалық счеттар бойынша бір текті аналитикалық счеттар бөлек топтастырылады. Синтетикалық счет шегіңде құрылған бір текті аналигикалық счеттар топтары субсчеттар /аралық счеттар/ деп аталынады. Оларды бардық кәсіпорындар ҮШІН бірыңғай, синтетикалық счеттар көрсеткіштерін толықтыратын корытындыланған көрсеткіштер алу үшін енгізеді. Мысалы, "Материалдар" счетына мынадай субсчеттар ашылады: "Шикізат пен материалдар", "Отындар", "Құрылыс материалдары", "Басқа да материалдар" және басқалар.
Ситетикалық счеттардын. екі түрі: жай жөне күрделі түрлері болуы

Пән: Бухгалтерлік іс
Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 7 бет
Таңдаулыға:   
Синтетикалық және аналитикалық шоттар
Бухгалтерлік счеттар көмегімен шаруашылық процесстер және шаруашылық
корлары жөнінде мәліметер адамамыз. Одар негізінен жалпы шаруашылық
қорларының көрсеткішін береді. Мысалы, барлық материалдардың кұндық сомасы,
шаруашылықтың жүмысшылар алдындағы еңбек ақы бойныша қарыздар сомасы т.б.
Мұндай жалпы көрсеткіштермен басқару жүйесімде шектелуге болмайды.
Сондыктан бақылау-тексеру жұмыстарын' толық маңызында жүргізу үшін
бухгалтерлік есептің жекеленген объектілері бойынша толык мәліметер алу
керек. Мысалы, қоймаға түскен материалдардың жалпы сомасы ғана емсес, ол
материалдардың сортына, жеке түрлері туралы мәліметер болуы шарт.
Мәліметтерде ақша, еңбек, заттай өлшемдерде болуы керек. Бухгалтерлік есеп
обьектілерінің көрсеткіштерін жеке талдап көрсегу үшін бухгалтерлік есепте
синтетикалмк жинақтау және аналитикалық жікеу счеттары қолданылады.
Синтетиқалық. - жинақтау счеттары шаруашылық операциялары мен
шаруашылық корлары туралы жалпы корытынды көрсеткіштерін береді. Ол тек
ақшалай өлшемде көретіледі.
Аналитикалық - жіктеу счеттары бухгалгерлік есепі обьектілерін егжей-
теіжейлі жіктеп-талдап керсетеді.
Кейбір сиитетикалық счеттар бойынша бір текті аналитикалық счеттар
бөлек топтастырылады. Синтетикалық счет шегіңде құрылған бір текті
аналигикалық счеттар топтары субсчеттар аралық счеттар деп аталынады.
Оларды бардық кәсіпорындар үшін бірыңғай, синтетикалық счеттар
көрсеткіштерін толықтыратын корытындыланған көрсеткіштер алу үшін енгізеді.
Мысалы, "Материалдар" счетына мынадай субсчеттар ашылады: "Шикізат пен
материалдар", "Отындар", "Құрылыс материалдары", "Басқа да материалдар"
және басқалар.
Ситетикалық счеттардын. екі түрі: жай жөне күрделі түрлері болуы
мүмкін. Жайі счеттар аналикалық есепті жүргізуді кажет етпейді мысалы;
"Негізі кұралдын юзуы", "Касса", Есеп айырысу счеты", "Валюталық. счеттар"
Күрделі счеттар субсчеттар аралық счеттар және аналитикалық. счеттарға
бөлінеді.
Синтетикалық, счеттар мен аналитикалық счеттардың арасында өзара
байланыс бар: Аналитикалык счеттардағы айдың басындағы және арасындағы
қалдықтардың' сомасы синтетикалық счет бойынша айдың басындағы және
арасындағы калдыққа сай келуге тиіс; Аналитикалық. счеттардың дебет мен
қредиті бойынша бір айдағы айналымдар сомасы синтетикалық счетын. дебеті
мен кредиті бойынша айналымдарына сай келуге тиіс: аналитикалық есептің
счетына жазылған әрбір шаруашылык операциясы тиісті синтетикалық счетқа
жеке қорытыланған түрде жазылуға тиіс.

№ Баланс статьяң аты Сом, № Баланс статьяң аты Сом, теңге
теңге
1 Негізгі құралдар 1070000 1 Жарғылық қор 1076000
2 Материалдар 160000 2 Пайда 29900
3 Негізгі өндіріс 12700 3 Банкінің қысқа 123400
мерзімді несиесі
4 Есеп айырысу счеты 48000 4 Жабдықтаушылармен және61400
мердігерлермен есеп
айырысу
5 Қорытындысы 1290700 5 Қорытындысы 1290700

Аналитикалық есеп негізінде кәсіпорындардын кызметіне басшылық жасау
үшін қажеті деректер алынады: өнім өндіру және оны сату жөніндегі
жоспарлардың орындалуын бақылайды; құрал жабдықтармен материалдардын
жекелеген түрлері мен топтары материалдық жауапкершілік жүктелген адамдарга
бекітіліп беріледі: өндіріс айналыс шығындарын бақылайды; өндірістік-
шаруашылық қажетке пайдаланылмаған ресурстарды іздеп тауып, іске қосуға,
материалдык, еңбек және ақша ресурстарын аныктауға және оларды ұтымсыз
пайдаланудан сақтандыруға бағытталған талдау жасайды. Аналитикалық есептің
дұрыстығын артыру үшін оның деректері дүркін-дүркін интенгаризацияланың
түгелденіп отырылады.
Синтетикалық счеттардың баламамен және аналитикалық счеттардың
синтетикалық счеттармен өзара байланысын мысал негізінде қарастыралық.
Мамыр айында синтетикалык есеп счеттарына мынадай шаруашылык
операциялары жазылған, (тенге есебімен)
1. Алынған материалдар үшін есеп айырысу счеттынан
жабдықтаушыларға карыз төленді:
жабдықтау базасына 12000
ағаш өндеу комбинатына 10000
сыр-бояу заводына 2200
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ..
Қорытындысы 24200
Есеп айыры сусчетынабанкінің қысқа мерзімді несиесі алынды 70000
Қоймадан өндіріске материалдар босатылды:
1 кг 20 тиыннан 50000 кг табак темір 10000 1 кг 1 тенге 3000 кг
майлы бояу 3000
1 мЗ 120 тенге 300 мЗ кесілген тактай 36000
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... .
Қорытындысы 49000
4. Қоймаға түскен құрылыс материалдары үшін жабдықтаушылардың
счеттары акцеіітслді (төлеуге. қабылданды)
жабдыктау базасынын1 кг 20"тиыннап 70000 кг
мөлшеріндегі табак темір үшін 14000
ағаці өндейтін комбинаттын. ІмЗ 1.20тсш.е 200 мЗ
мөлшеріидегі кесінді агаш үшін 24000
сыр-бояу заводының 1 кг 1 ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Аналитикалық шот
Синтетикалық шоттар үшін айналым парақтарын пайдалану мүмкіндіктері шектеулі
Бухгалтерлік баланс пен шоттар және олардың байланысы
Бухгалтерлік баланс және есеп айырысу
Синтетикалық және аналитикалық есеп шоттары
Бухгалтерлік есепте шоттарды жіктеу
Шоттарды жіктеу және олардың түрлері мен міндеттері
Бухгалтерлік шоттар және екі жақты жазу туралы
Бухгалтерлік есеп шотының бас жоспары
Бухгалтерлік есептің шоттар жүйесі және екі жақты жазу
Пәндер