Мамандардың мәліметті өңдеудің машиналық құралдарына максималды жақындығыЖұмыс түрі:  Курстық жұмыс
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 29 бет
Таңдаулыға:   
----------------------------------- ----------------------------------- ----------

КУРСТЫҚ ЖҰМЫ

Тақырыбы : Обьектіге бағыталған бағдарламалау

Орындаған : Алимжанов Н.М.
Ғылымыи жетекші:

Мазмұны

1.Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
2.Негізгі бөлім
2.1Автоматтандыру ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...4
2.2Автоматтанған жұмыс орнын сұрыптау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..5
2.3 Тест жүргізу қосымшасы ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9
2.4 Классикалық VB және визуальды ғасыр ... ... ... ... ... ... ... .. ... ..10
2.5 VB.Fred және .NET платформасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .1
2.6Visual бағдарламалау немесе Visual Basic туралы аз теория...12
2.7ВИЗУАЛДЫҚ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ТІЛ. НЕГІЗГІ тұжырымдамалар. МАҚСАТТАР, МЕНШІЛЕР, ӘДІСТЕР ... ... .15
2.8 Классикалық В.Б мәселесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...19
2.9 Объектілі-бағытталған бағдарламалаудыңнегізгі тұжырымдамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 21
2.10 Объектілі-бағытталған бағдарламалаудың шығу кезеңдері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 24
2.11Объектілі-бағытталған бағдарламалаудың негізгі
принциптері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 26
3.Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Кіріспе
Қазірде қоғам бұрын болып көрмеген ақпараттар ағынынының көбеюі кезеңінде өмір сүруде. Бұл экономика, элеуметтік және басқару саласында айқын байқалады. Нарықтық қатынас ақпараттың уақтылы берілуіне, шынайылығына, толықтығына жоғары талаптар қояды, мұнсыз маркетингтік, қаржы - кредиттік, инвистициялық іс әрекеттер тиімді жүргізілмейді. Ақпаратқа түрлендіруші, анықтаушы қасиет тән. Информатика индустриясын құру және ақпараттық өнімнің тауарға айналуы - қоғамда терең әлеуметтік өзгерістерге алып келеді. Ақпарат материалдық өндірістен әлеуметтік салаға дейінгі қоғамның барлық салаларын қамтиды.Адам шаруашылығының ақпараттық процесстерінің сапалы атқарылуы қазіргі заманғы дербес электронды есептеуіш машиналарын, телекоммуникация жүйелері мен электронды есептеуіш машиналарының желілерін құруға байланысты болып табылады. Осыған байланысты қоғам ақпараттандырудың бірқатар мәселелерін мемлекеттік деңгейде шешуі қажет.
Ақпарат жүйесі бақа да жүйелер секілді элеметтерден түзелетіндіктен де, ол элементтер басқару үрдісіндегі есептерді шешуде әр түрлі функцияларды атқарады. Элементтер өз ерекшеліктеріне қарай және сол ерекшеліктеріне сәйкес ақпарат жүйесін өңдеу мен жобалауға қарай бөлінеді.
Атқарушы бөлімдер немесе ішкі жүйелер әдетте басқару жүйесінің атқару үлгісі ретінде сипатталынады. Атқарымдықүлгі арқылы кеңістік пен уақыт бойынша объектінің ішкі қызметтері мен есептері бейнеленеді. Осы үлгі мен оған қойылатын талаптар арқылы басқару объектісінің құрылымы қалыптасады.Ақпарат жүйесін қашанда дамып отырған жүйе болғандықтан оған сәйкес ақпарат жүйесі де дамып, жетілдіріп отыруы тиім.Жүйенің даму барысы зерттеу, талдау, жобалау, қолдануға ендіру және қолдау сатыларынан тұады.
2.1Автоматтандыру -- техникалық құрал-жабдықтарды, сондай-ақ энергияны, материалды және ақпаратты алу, түрлендіру, жеткізу (тасымалдау), пайдалану процестеріне адамның тікелей не ішінара қатысуын босататын экономикалық-материалдық тәсілдермен басқару жүйесін пайдалану. Онда:
технологиялық, энергетикалық, көліктік, өндірістік процестер;
күрделі агрегаттарды, кемелерді, өндірістік құрылыстармен кешендерді жобалау;
цехты, мекемені, сондай-ақ әскери құрамалар мен бөлімшелерді ұйымдастыру, жоспарлау және басқару;
ғылыми зерттеулер, медициналық және техникалық диагностикалау, статистика деректерін өңдеу және есепке алу, бағдарламалау, инженерлік есептеу т.б. автоматтандырылады.
Автоматтандырудың мақсаты -- еңбек өнімділігі мен өнім сапасын арттыру, жоспарлау, басқару жұмыстарын тиімділендіру, денсаулыққа зиянды жұмыстан адамды босату. Автоматтандыру ғылыми-техникалық прогрестің басты бір бағыты саналады.
Автоматтандыру(Автоматизация) -- адамды материалдар, энергия және ақпарат қабылдау, жеткізу, сақтау, өңдеу және пайдалану процестеріне тікелей араласудан толық немесе жартылай босату үшін техникалық, программалық және баска құралдар мен әдістер кешенін пайдалану процесі
Автоматтандыру - энергияны, материал мен ақпарат түрлерін өндіру, тасымалдау және пайдалану үрдісінде адамның тікелей қатысуын толығынан немесе жартылай босатып, оның орнына басқару жүйесін, экономика-математикалық әдістер мен техникалық құралдарды қолдану
Автоматты жүйе (Автоматизированная система; the automated system) -- басқару міндетінің бір бөлігін адам (оператор) орындайтын объектілер мен автоматты басқару құрылғыларының жиынтығы. Автоматтандырылған жүйеде автоматты құрылғылар басқару объектісінен ақпарат жинақтауды, оны жеткізуді, түрлендіруді және өңдеуді, басқарушы командаларды қалыптастыруды және басқарылатын объектіде олардың орындалуын жүзеге асырады, яғни формальдауға оңай келетін қызметтер. Адам -- оператор басқарудың мақсаттары мен критерийлерін анықтайды және жағдайлардын өзгеруі кезінде оларды түзетеді. Ӏс-әрекеттеріне байланысты автоматтандырылған жүйеде басқарудың автоматтандырылған жүйесі, ғылыми зерттеулердің автоматтандырылған жүйесі, құрылмалаудың автоматтандырылған жүйесі, өндірісті технологиялық дайындаудың автоматтандырылған жүйесі, автоматтандырылған жобалау жүйесі және т.б. түрлері болады.
2.2. Автоматтанған жұмыс орнын сұрыптау.
АЖО индивидуальді, толық және ұжымдық болады. ЭЕМ жүйесінің нәтижелі қызмет етуі үшін толық және ұжымдық АЖО-ларға қолданылатын мамандарға (ұжымға) АЖО жұмысын ұйымдастыруға талапты қатаңдату керек және бұндай жүйедегі әкімшіліктендіру функцияларын нақты анықтау керек. Адам-машина болып табылатын АЖО жүйесі ашық, икемді, тұрақты даму мен жетілдіруге икемдену керек. Ондай жүйеде мыналар қамтамасыз етілуі қажет:
Мамандардың мәліметті өңдеудің машиналық құралдарына максималды жақындығы;
Диалогты режимде жұмыс істеуі;
Эргономика талаптарына сәйкес АЖО-ның қамсыздануы;
Компьютердің жоғарғы өнімділігі;
Күрделі процесстерді максималды автоматтандыру;
Мамандардың шығармашылық белсенділігін ынталандыратын еңбек талаптарының моральді қанағаттануы;
Мамандардың өз бетінше оқу мүмкіндігі.
АЖО-да шешілетін мәселелерді мәліметті және есептегіш деп бөлуге болады. Мәліметтік мәселелерге кодтау, сұрыпталу, жинау, құрылымдық ұйым, дұрыстау, сақтау, іздеу және мәліметті беру.Көп жағдайларда мәліметтік мәселелерде арифметикалық және мәтіндік сипат пен қатынастың оңай есепті және логикалық процедуралары болады. Олар негізінен күрделі болады және маман жұмыс уақытының үлкен бөлігін алады.
Есептегіш мәселелерді қалаптастырылатын және қалыптаспайтын болып екіге ажыратылады. Қалыптастырылатын мәселелер формальдік алгоритмдер негізінде шешіледі және екі топқа бөлінеді: тікелей есептеу мәселелері және математикалық үлгі негізіндегі мәселелер. Тікелей есептеу мәселелері қарапайым алгоритм көмегімен шешіледі. Ал күрделі мәселелерге әртүрлі математикалық есептерді пайдалану керек.
Соңғы уақытта толық түрде қалыптастырылмайтын мәселелерді шешу құралдарын жасауға үлкен көңіл бөлінген. Олар семантикалық деп аталады. Бұндай мәселелер экономикалық объектілерді оперативті басқару кезінде және көбінесе толық емес мәлімет шарттарында шешім қабылдау кезінде туындайды. Қамтамасыз етілу жүйелерге біріншіден мыналарды жатқызады: техникалық, мәліметтік, программалық және ұйымдастырушылық. Сонымен қатар кіші жүйе түрлері де бар.
Техникалық қамтамасыздық, маманның делдалдарсыз жұмысын (программисттер, операторлар және т.б) көздейтін маманданған персоналды компьютер негіз болатын техникалық құралдар қасиетін бейнелейді. Толық АЖО-ларда оңай компьютерлермен 4-6 адам пайдалана алады. Маманданған персоналды компьютер кешеніне процессор, дисплей, пернелік тақта, мәліметтің магниттік жинағыштары, басып шығару құрылғылары және графо құрылғыштар кіреді.
Техникалық құралдар кешеніне жүйедегі әртүрлі АЖО байланысы үшін коммуникация құралдарын және телефон байланысының құралдарын жатқызады.
Мәліметтік қамсыздандыру - бұл локальді мәліметтер қорында сақталатын мәліметтер массиві. Мәліметтер, негізінен магниттік жадыларда ұйымдастырылады және сақталады. Онымен басқару мәлімет қорын басқарудың бағдарламалық жүйесімен жүзеге асырылады. Ол мәліметті жазады, мәліметтік мәселелерді іздейді, есептейді, реттейді және шешімін табады. АЖО-да бірнеше мәліметтер қоры бола алады.
Ұйымдастырушылық қамтамасыздандыру АЖО-ның қызмет ету, жетілдіру және дамуын ұйымдастыратын, сондай-ақ кадрлар мамандығын даярлау және көтеру тәсілдері мен амалдары болады. Ұйымдастырушылық қамтамасыздандыру АЖО пайдаланушыларының құқықтары мен міндеттерін анықтаумен құжаттық рәсімдеуді көздейді. Бағдарламамен қамтамасыздандыру жүйелік бағдарламалық және қолданбалы түрде болады. Жүйелік қамтамасыздық негізі операциялық жүйе мен программалау жүйесі болып табылады, мысалы, Бейсик алгоритмдік тіл. Жүйелік бағдарламалар мәліметтің рационалды технологиялық өңдеуін көздейді. Сервистік бағдарламалар деп аталатындар (олармен АЖО олардың қажеттілігіне байланысты біріктіріледі) операциялық жүйе мүмкіндіктерін кеңейтеді.АЖО жүйелерінде мәліметтік бкйланысты және АЖО-ның әртүрлі каналдар бойынша байланысып, қамтамасыз ету үшін жүйелік программалауға жатқызуға болатын бағдарламалық құралдарды жатқызуға болады.
Қолданбалы бағдарламалық қамтамасыздануды пайдаланушы бағдарламамен әртүрлі мақсаттағы қолданбалы бағдарламалар пакеті құрайды. Пайдаланушылардың стандартты бағдарламалары алгоритмдік тілдегі (көбіне Бейсик) арнайы мәселелердің бағдарламалық шешімдерін белгілейді.
ҚБП (қолданбалы бағдарламалар пакеті) үлгі ұстанымы бойынша жасалған және арнайы мәселе класының шешімдеріне бағытталған. ҚБП мәселесін бағдарламалық қамтамасыздың негізгі түрі болып табылады. Олар алгоритмді қалыптастырады, осы класстарға мәселелерді шешу талаптарын өзгертеді, шешімді бақылайды, алгоритмге өзгертулерді енгізеді және т.б. АЖО-да жұмыс істегенде ҚБП-нің диалогтық режимінде жасалады.
ҚБП-нің мысалдары: есептік операцияларды орындайтын әртүрлі құжатты қалыптастыруға арналған ҚБП, жоспарды қолайлы етуші ҚБП, боланстық шешімдер ҚБП болып табылады.

2 .3 Тест жүргізу қосымшасы

2.4 Классикалық VB және визуальды ғасыр
QuickBASIC мәтіндік компьютерлік жүйелердің алыс күндері үшін әсерлі орта болды. Бірақ Microsoft Windows шығарып, ДК пайдаланушыларын батырмалар мен шертулердің графикалық әлеміне қосқан кезде бәрі өзгерді. Microsoft Windows 3.0 (шынайы жетістікке жеткен алғашқы нұсқа) шығарумен қатар Visual Basic 1.0 шығарылды. Бұл мүлдем жаңа нәрсе еді. Пайдаланушы бағдарламалардың батырмаларын жасай алады, оларды суретшінің кенептеріндей етіп терезе бетіне түсіреді.
Түймені қандай да бір әрекетті орындауға мәжбүрлеу үшін оны жасау ортасында екі рет нұқып, кодты жазу жеткілікті болды. Ал код құпия емес C ++ тілінде сыныптардың жиналуы, күрделі жадыны басқару және түсініксіз Windows API қоңырауларымен жазылмаған.Сіз, өркениетті адам ретінде, достық көрінетін VB-ге кодн
жаздыңыз.

қарағанда он есе көп VB-кодерлері болды. Олар ойыншық қосымшаларын мазақ етіп қана қойған жоқ. Visual Basic компанияның кеңселеріне, тіпті Интернетке ASP (Active Server Pages), тағы бір танымал технология болып табылады. Осының арқасында сіз VB компоненттерімен байланыса алатын, мәліметтер базасымен байланыса алатын және HTML-де жаза алатын веб-беттер жасай аласыз.
Мұның бәрі дерлік құрылымсыз болды, егер сіз оны өзіңіз жасағыңыз келмесе. Бұл Visual Basic-те жазылмаған ереже болды - ол сізге кейіннен өкінетін бостандық берді.
Классикалық В.Б мәселесі Көптеген шеңберлерде классикалық ВБ жаман беделі болды. OOP фанатиктері көбінесе VB мұрагерлік қолдаудың жоқтығына шағымданады. (Бұл таңғаларлық шағым болды, өйткені мұрагерлік - көбінесе тәжірибесіз жасаушылардың өздерін аяғына атудың керемет тәсілі - бұл VB қажет емес.) Шын мәнінде, классикалық VB объектілік бағдарға бейім емес еді. Өмірінің соңына дейін ол интерфейстерді, полиморфизмді және сынып кітапханаларын қолдады. Мұның бәрі Windows-тың әр нұсқасында жарқыраған компоненттік технологияның негізгі бөлігі - COM-дан алынды.Классикалық VB-дегі нақты мәселе оның өте сәтті болғандығында болды. Ол жаңа бағдарламашылар үшін кедергілерді тиімді түрде азайтты, сондықтан кез-келген адам онымен жұмыс істей алады. Таза емес бастаушылар, шаршаған серіктестіктің қызметкерлері және студенттер кез-келген басқа платформада әлдеқайда күрделі болатын мәселелерді шешіп, спагетти кодын барлық жерде ілінді.
Басқаша айтқанда, VB қолдану оңай болғандықтан, егер сіз бағдарламашы болып оқымасаңыз да, оны бағдарламашы болуды үйренбеген көптеген адамдар қолданған. Ал В.Б. олардың жаман әдеттерінің тамырына балта шабу үшін ештеңе істемеді.
2.5 VB.Fred және .NET платформасы
Шапшаң алға жылжу, 2002 ж.: Майкрософт ең жақсы нәрсені ұстанады - жұмыс істеудің жаңа тәсілін енгізе отырып, әзірлеушілердің экожүйесін бұзады.
Бұл жолы жоба Windows-ты (және жанама түрде классикалық VB) қолдайтын компоненттік технологияның COM архитектурасында үлкен өзгеріс болды. Бұл қазірдің өзінде мегалиттік компания үшін көп ставка болды

Microsoft бұл қайта жүктеу .NET платформасын көптеген күмәнді себептермен атады, соның ішінде сол кездегі Интернет технологиясы жаңа әрі қызықты болып қала берді, сонымен қатар .NET құрамына Microsoft корпорациясының веб-қызметтері қосылды. алға жылжытуды шешті. Бұл өнім Java-ның күшті әсерімен жасалған және бизнес-әзірлеушілер елестете алатын барлық дерлік қосымшалар үшін мәліметтер базасымен байланыс орнатуға, веб-сайттар құруға, көп ағынды бағдарламаларды жазуға, розеткалар арқылы байланыс орнатуға арналған көптеген құралдар бар. Мәселе осы барлық функцияларды орындау үшін Microsoft классикалық ВБ дан дерлік құтылуға тура келді.

Егер сіз қатты қысылсаңыз, VB.NET деп аталатын жаңа нұсқа бірдей көрінді. Бірақ онда көптеген үлкен және кіші революциялық өзгерістер пайда болды. Үлкен: ескі VB бағдарламалары ескі бағдарламалар әлемінде қалды, және таңқаларлық әлсіз көші-қон сиқыры бұл мәселені шеше алмады. Кішкентай: классикалық VB бағдарламашылары массив элементтерін санаудың жаңа тәсіліне үйренуі керек еді. Олар енді қарапайым адамдар сияқты 1-ден бастай алмады. Енді олар ресми бағдарламашылар сияқты 0-ден басталуы керек еді.
Тағы бір маңызды өзгеріс: редакциялау және жалғастыру функциясы жоқ. Әзірлеушілер шағымдануды жақсы көреді, және VB әзірлеушілері бұл үшін танымал. Бірден дерлік VB-дің біршама жасаушылары бұл жаңа тіл Visual Basic емес екендігіне назар аудару үшін Microsoft-тың VB.Fred жаңа бағдарламалау ортасын атады.
2.6Visual бағдарламалау немесе Visual Basic туралы аз теория
Visual Basic бағдарламалау жүйесінің жалпы атауымен бағдарламалық құралдар тобына жатады. Программалау жүйесі пайдаланушыға бағдарламаларды өңдеуге жағдай жасайды, ал Visual Basic-те бұл қосымшаның дизайны деп аталады. Visual Basic бағдарламалау жүйесі құрамына бағдарлама мәтіндерін жазуға арналған мәтіндік редактор және форма дизайнері кіреді. Программист бағдарламалардың бастапқы кодын командалар немесе мәлімдемелер тізбегі болып табылатын формаланған тілде жазады.
Бағдарлама интерфейсін әзірлеу форма дизайнерінің көмегімен жүзеге асырылады. Бағдарлама жұмыс істеуі үшін бастапқы код машина тіліне аударылады.
Microsoft Excel-де кірістірілген бағдарламалау тілі бар - Visual Basic for Applications (VBA). Бұл тіл Microsoft Office ортасында жұмыс істейтін қосымшалар жасауға мүмкіндік береді. Бұл әр түрлі аналитикалық бағдарламалар, қаржылық жүйелер, персоналды есепке алу бағдарламалары, дайын шаблондар кітапханасын, тестілеу жүйелерін, әр түрлі математикалық есептерді шешуге арналған бағдарламаларды пайдалана отырып, ресми хаттар құжаттарды автоматты түрде құруға арналған жүйелер, т.б.
Осы интерфейспен
құрылған бағдарлама, ол жазылған бағдарламаның интерфейсінен мүлдем өзгеше болуы мүмкін . VBA оқу мен қолданудың қарапайымдылығымен іс жүзінде шексіз мүмкіндіктерді біріктіреді. Мүмкін VBA-ның ең маңызды артықшылығы - бұл тіл барлық Microsoft кеңсе қосымшалары үшін бірдей, сондықтан оларды бір-біріне қосуға мүмкіндік береді. Қазірдің өзінде, Excel-де жазылған бағдарламадан Windows-қа арналған Word нысандарына, сонымен қатар Microsoft Project-ке қол жеткізуге болады. Бұл тартымды перспективаларды ашады. Пайдаланушыны елестетіп көріңіз
Microsoft Visual Basic - бұл Microsoft компаниясы әзірлеген бағдарламалық жасақтама құралы, оның құрамына бағдарламалау тілі мен даму ортасы кіреді. Visual Basic-тің стилі және ұқсас диалектілері бар BASIC-ке ұқсас синтаксисі бар. Сонымен бірге Visual Basic объектіге бағытталған және компоненттік-бағытталған бағдарламалау тілдерінің процедуралары мен элементтерін біріктіреді. VB дамыту ортасы пайдаланушы интерфейсін визуалды түрде құруға арналған құралдарды қамтиды. Visual Basic - бұл мәліметтер базасының қосымшаларын жасауға арналған құрал .
Microsoft Windows отбасының операциялық жүйелерінде жұмыс істейтін бағдарламаларды құрудың компоненттік әдісі Visual Basic 3-ші нұсқадан - VB3 шыққаннан кейін елеулі әзірлеушілермен алғашқы тануды алды. Windows үшін толыққанды бағдарламалау құралы ретінде түпнұсқа тану - 5 нұсқасы шығарылғанда - VB5.VB5-тің шығарылған күні - 1997 ж. VB 5.0 - осы нұсқадан бастап, қарапайым қосымшалармен қатар COM компоненттерін жасауға мүмкіндік туды. Мұндай жинақты құрастырғаннан кейін.

2.7ВИЗУАЛДЫҚ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ТІЛ. НЕГІЗГІ тұжырымдамалар. МАҚСАТТАР, МЕНШІЛЕР, ӘДІСТЕР

Visual Basic - танымал бағдарламалау тілдерінің бірінің соңғы нұсқасы. Қазіргі уақытта Visual Basic-ті қолдана отырып, Windows ортасында компьютерлік технологияның кез-келген саласы үшін қосымшаларды жылдам құруға болады: бизнес қосымшалары, мультимедиа, клиент-сервер қосымшалары және дерекқорды басқару қосымшалары. Сонымен қатар, Visual Basic - бұл Microsoft Office қосымшаларына арналған тіл. Көптеген қосымшаларды жасаушылар Visual Basic-ті олардың қосымшаларының ішкі тілі ретінде пайдаланады.
Visual Basic - танымдық бағдарламау тілдеріңіздің бірінің соңы нұқасы. Visual Basic-тің қайтыс болғаны, Windows ортасы, компьютер, технологиялар, жылдамдық құруы үшін қосымшаларды: бизнес осымшалары, мультимедиа, клиент-сервер ососымшалары. Sonymen Katar, Visual Basic - Microsoft Office қосымшаларына арнаған тіл. Көптеген косымшаларды жасаушылар Visual Basic-ti олардағы ең жақсы ұстарымның пайдасына пайдаланады.
Барлық заманауи визуалды дизайн жүйелеріндегідей, Visual Basic объектіге бағытталған бағдарламалау әдісін қолданады. Visual Basic-те жазылған кез-келген қосымшалар объектілер жиынтығы болып табылады.
Нысан - бұл өзінің мінез-құлқын нақты көрсететін және ұқсас объектілердің белгілі бір класының өкілі болып табылатын белгілі бір субъект. VB-мен жұмыс істейтіндердің барлығы дерлік объект болып табылады. Мысалы: Форма, Пәрмен батырмасы, Мәтін ұясы т.б.
Әрбір объект сипатталады:
қасиеттері;
әдістер;
оқиғалар.

Меншік - бұл объектінің аталған атрибуты. Сипаттар объектінің сипаттамаларын анықтайды (түсі, экрандағы орны, объектінің күйі). Әдіс - бұл объект орындайтын әрекеттер немесе тапсырмалар (объектілермен не істеуге болады).Нысанға бағытталған программалау тілдеріндегі объектілер класы - бұл объектілердің орындай алатын көптеген жалпы қасиеттерінің және ортақ әрекеттерінің болуымен сипатталатын осындай объектілердің жалпы сипаттамасы (мысалы, командалар батырмасы класы - қолданбалы терезелердегі түймелердің жалпы сипаттамасы). Олар көптеген ортақ қасиеттерге және басқа сипаттамаларға ие болуы керек (мысалы, осы нысандардың бәріне бірдей болатын оқиғалар: тінтуірдің басылуы).
Visual Basic-те жасалған бағдарлама жоба деп аталады. Бағдарламалық жасақтама - бұл болашақ WINDOWS қосымшасын құрайтын бөліктердің жиынтығы. Кез келген жоба міндетті түрде экрандық формалардан (кем дегенде біреуі) және бағдарламалық модульдерден (кем дегенде біреуі) тұруы керек. Visual Basic әр жобаны vbp кеңейтімі бар бөлек файлда сақтайды. Дисплей - бұл терезенің мазмұнымен бірге WINDOWS қолданбасының графикалық көрінісі. Мазмұнға мыналар кіреді:
осы терезенің қасиеттерінің жиынтығы олардың мәндерімен; :: осы терезедеобъектілер жиынтығы;
олардың мәндерімен осы объектілердің қасиеттерінің жиынтығы.
Visual Basic-те экран формасы frm кеңейтімі бар бөлек файлда сақталады. Бағдарламалық модуль дегеніміз - бөлек файлда сақталатын бағдарламалық код (бағдарлама мәтіні). Оны көбінесе бір, кейде бірнеше тапсырмаларды шешуде қолдануға болады. Бұл файлдың атауында кеңейту базасы бар.
Жобаның бағдарламалық коды өздігінен жоқ, ол экран формасының жекелеген объектілерімен байланыстырылған. Кодтың бір ғана объектіге қатысты бөлігі, өз кезегінде, бірнеше фрагменттерден-процедуралардан тұруы мүмкін. Visual Basic-те, бағдарлама коды әрдайым бағдарламаның басталуын білдіретін оқиғаға байланысты болады.
Мысалы, тінтуір экран түрінің нысанын шертеді; жаңа экран жүктелуде формалар; тінтуір меңзерін жылжыту жолағы бойымен жылжыту; пернетақтадағы кез келген пернені басу. Алдымен экран формасы жасалады, содан кейін жұмыс істеп тұрған қосымшада болатын оқиғалар орнатылады, содан кейін осы оқиғаларға байланысты әрекеттер бағдарламаланады. Оқиға - бұл сынып класының сипаттамасы, ол осы сыныптың объектісі қосымшаны іске қосу кезінде қандай әсер ететінін сипаттайды.
VB бағдарламалық кодын құрайтын процедуралардың көпшілігі оқиғаларға байланысты және олар оқиға процедуралары деп аталады. Кез келген қосымшаны құру келесі кезеңдерден тұрады.
Мәселе туралы мәлімдеме. Болашақ қосымшаның, осы қосымшаның экрандық терезелерінің (терезелерінің) типтерінің сипаттамасы.
Интерфейсті дамыту. Осы нысандарда орналасқан барлық нысандармен және осы объектілердің қасиеттерімен қосымшаның экрандық нысандарын құру.
Бағдарламалау. Қолдану кезінде қандай ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Басқару жұмыстарын автоматтандыру мәселелері туралы
Ақпараттық жүйенің жіктелуі
Автоматтандырылған ақпараттық жүйенің топтастырылуы
Автоматтандырылған ақпараттық жүйелер
«Деканат» - автоматтандырылған ақпараттық жүйе
Кәсіпорынды басқаруда алдағы уақытта қолдану үшін ақпаратты қалыптастыру
Мәліметтер қорлары туралы жалпы мәліметтер
Ақпараттық жүйені жүйелік тұрғыда жобалау
Басқарудың автоматтандырылған ақпараттық жүйесі
Диспетчердің теміржолдық вокзалдардағы жолдық билеттерді шапшаң дайындауға арналған АЖ жетілдіру
Пәндер