Қазақстан Республикасының білім туралы заңы


1.ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
2.1.бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар
1) адъюнктура
2) академия
3) бакалавр
4)“Болашақ” халықаралық стипендиясы
5) білім беру салалары
6) қабылдау квотасы
Осы Заң білім беру саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейді, осы саладағы мемлекеттік саясаттың негізгі принциптерін айқындайды және Қазақстан Республикасы азаматтарының, сондай-ақ Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын шетелдіктердің және азаматтығы жоқ адамдардың білім алуға конституциялық құқығын қамтамасыз етуге бағытталған.
1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар

Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
1) адъюнктура – әскери оқу орындарында жоғары білікті ғылыми-педагогтік кадрлар даярлау нысаны;

2) академия – мамандықтардың бір-екі топтары бойынша жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын, ғылыми-зерттеу қызметін және педагогтік қызметті, кадрлардың біліктілігін арттыруды және қайта даярлауды жүзеге асыратын оқу орны;

3) атаулы стипендия – тиісті білім беру бағдарламаларын ойдағыдай меңгерген, ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналысатын, оқу орнының қоғамдық, мәдени және спорттық өміріне белсене қатысатын неғұрлым қабілетті білім алушыларды көтермелеу үшін жеке немесе заңды тұлғалар тағайындайтын стипендия;

4) бакалавр – жоғары білім берудің тиісті білім беру бағдарламаларын меңгерген адамдарға берілетін академиялық дәреже;

5) бейін алды даярлық – білім алушының жеке білім беру траекториясының негізгі орта білім беруді таңдауын мақсатты педагогикалық қолдау;

6) бейінді оқыту – білім алушылардың мүдделерін, бейімділігі мен қабілеттерін ескере отырып, оқытуды саралау және даралау процесі, білім беру процесін ұйымдастыру;

7) “Болашақ” халықаралық стипендиясы – Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан Республикасы азаматтарының шетелдік оқу орындарында күндізгі оқыту нысанында оқуы және мемлекеттік ғылыми ұйымдар мен жоғары оқу орындары ғылыми қызметкерлерінің әлемнің жетекші жоғары оқу орындарында, ғылыми орталықтары мен зертханаларында тағылымдамадан өтуі үшін тағайындайтын стипендиясы;

білім алушыларды аралық аттестаттау – білім алушылардың бір оқу пәнін оны зерделеп бітіргеннен кейінгі бір бөлігінің немесе бүкіл көлемінің мазмұнын меңгеру сапасын бағалау мақсатында жүргізілетін рәсім;

9) білім алушыларды қорытынды аттестаттау – тиісті білім беру деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартында көзделген оқу пәндерінің көлемін олардың меңгеру дәрежесін айқындау мақсатында жүргізілетін рәсім;

10) білім беру гранты – кәсіптік білім алуға төлеу үшін Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген шарттармен білім алушыға берілетін ақшаның нысаналы сомасы;

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 5 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 200 теңге
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ТУРАЛЫ ЗАҢЫ

Осы Заң білім беру саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейді, осы саладағы
мемлекеттік саясаттың негізгі принциптерін айқындайды және Қазақстан
Республикасы азаматтарының, сондай-ақ Қазақстан Республикасында тұрақты
тұратын шетелдіктердің және азаматтығы жоқ адамдардың білім алуға
конституциялық құқығын қамтамасыз етуге бағытталған.
1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар

Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
1) адъюнктура – әскери оқу орындарында жоғары білікті ғылыми-педагогтік
кадрлар даярлау нысаны;

2) академия – мамандықтардың бір-екі топтары бойынша жоғары және жоғары оқу
орнынан кейінгі білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын,
ғылыми-зерттеу қызметін және педагогтік қызметті, кадрлардың біліктілігін
арттыруды және қайта даярлауды жүзеге асыратын оқу орны;

3) атаулы стипендия – тиісті білім беру бағдарламаларын ойдағыдай
меңгерген, ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналысатын, оқу орнының қоғамдық,
мәдени және спорттық өміріне белсене қатысатын неғұрлым қабілетті білім
алушыларды көтермелеу үшін жеке немесе заңды тұлғалар тағайындайтын
стипендия;

4) бакалавр – жоғары білім берудің тиісті білім беру бағдарламаларын
меңгерген адамдарға берілетін академиялық дәреже;

5) бейін алды даярлық – білім алушының жеке білім беру траекториясының
негізгі орта білім беруді таңдауын мақсатты педагогикалық қолдау;

6) бейінді оқыту – білім алушылардың мүдделерін, бейімділігі мен
қабілеттерін ескере отырып, оқытуды саралау және даралау процесі, білім
беру процесін ұйымдастыру;

7) “Болашақ” халықаралық стипендиясы – Қазақстан Республикасы Президентінің
Қазақстан Республикасы азаматтарының шетелдік оқу орындарында күндізгі
оқыту нысанында оқуы және мемлекеттік ғылыми ұйымдар мен жоғары оқу
орындары ғылыми қызметкерлерінің әлемнің жетекші жоғары оқу орындарында,
ғылыми орталықтары мен зертханаларында тағылымдамадан өтуі үшін
тағайындайтын стипендиясы;

білім алушыларды аралық аттестаттау – білім алушылардың бір оқу пәнін оны
зерделеп бітіргеннен кейінгі бір бөлігінің немесе бүкіл көлемінің мазмұнын
меңгеру сапасын бағалау мақсатында жүргізілетін рәсім;

9) білім алушыларды қорытынды аттестаттау – тиісті білім беру деңгейінің
мемлекеттік жалпыға міндетті стандартында көзделген оқу пәндерінің көлемін
олардың меңгеру дәрежесін айқындау мақсатында жүргізілетін рәсім;

10) білім беру гранты – кәсіптік білім алуға төлеу үшін Қазақстан
Республикасының заңнамасымен белгіленген шарттармен білім алушыға берілетін
ақшаның нысаналы сомасы;

11) білім беру қызметі – білім беру субъектілерінің мақсатты, педагогтік
негізделген, дәйекті өзара іс-қимылы барысында жеке адамды оқыту, дамыту
және тәрбиелеу міндеттері шешілетін процесс;

12) білім беру мониторингі – білім беру процестерін жүзеге асырудың жай-
күйін және нәтижелері мен шарттары өзгеруінің серпінін, білім алушылар
контингентін, білім беру ұйымдары желісін жүйелі түрде байқау, талдау,
бағалау және болжау;

13) білім беру саласындағы уәкілетті орган – білім беру саласындағы
басшылықты және салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын Қазақстан
Республикасының орталық атқарушы органы;

14) білім беру сапасын бағалаудың ұлттық жүйесі – білім беру сапасының
мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына, жеке адамның, қоғам
мен мемлекеттің қажеттіліктеріне сәйкестігін белгілеудің институционалдық
құрылымдары, рәсімдері, нысандары мен әдістерінің жиынтығы;

15) білім беру туралы құжаттарды нострификациялау – басқа мемлекеттерде,
халықаралық немесе шетелдік оқу орындарында (олардың филиалдарында) білім
алған адамдарға берілген құжаттардың баламалылығын айқындау мақсатында
жүргізілетін рәсім;

16) білім беру ұйымдарын аккредиттеу – білім беру қызметтерінің сапасы
туралы объективті ақпарат беру және оны жетілдірудің тиімді тетіктерінің
бар екенін растау мақсатында аккредиттеу органының олардың белгіленген
талаптар мен стандарттарға сәйкестігін тану рәсімі;

17) білім беру ұйымдарын мемлекеттік аттестаттау – білім беру ұйымдары
көрсететін білім беру қызметтерінің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарт
талаптарына сәйкестігін бақылау мақсатымен жүргізілетін рәсім;

18) гимназия – білім алушылардың бейімділігі мен қабілетіне сәйкес
бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім берудің гуманитарлық бейіндері
бойынша жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын оқу орны;

19) докторантура – жоғары оқу орындары мен ғылыми ұйымдарда біліктілігі
жоғары ғылыми және ғылыми-педагог кадрлар даярлау нысаны;

20) доцент, профессор:

тиісті жоғары оқу орны беретін академиялық атақтар;

жоғары оқу орнының немесе ғылыми ұйымының өтініші бойынша білім беру
саласындағы уәкілетті орган беретін ғылыми атақтар;

21) жалпы білім беретін мектеп – бастауыш, негізгі орта және жалпы орта
білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын, сондай-ақ оқушылар
мен тәрбиеленушілерге қосымша білім берудің оқу бағдарламаларын іске
асыратын оқу орны;

22) инновациялық – білім беру консорциумы – жоғары оқу орындары, ғылыми
ұйымдар мен өндіріс саласында жұмыс істейтін басқа да заңды тұлғалар
іргелі, қолданбалы ғылыми зерттеулер мен технологиялық инновациялар
негізінде жоғары білікті мамандар даярлау үшін зияткерлік, қаржылық және
өзге де ресурстарды біріктіретін, бірлескен қызмет туралы шарт негізіндегі
ерікті тең құқықты бірлестік;

23) инновациялық университет – инновациялық қызметтің толық циклін, іргелі
және іздестіру зерттеулерін, қолданбалы зерттеулер мен тәжірибелік-
конструкторлық әзірлемелерді жүргізуді және өндіріске ғылыми зерттеулер
нәтижелерін енгізуді іске асыруға қабілетті ғылыми-білім беру кешені;

24) интеграцияланған білім беретін оқу бағдарламалары – білім беру деңгейі
мен мазмұнының үздіксіздігін және сабақтастығын ескере отырып әзірленген
білім беретін оқу бағдарламалары;

25) институт – мамандықтардың бір-екі топтары бойынша жоғары білім берудің
кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын, ғылыми және педагогтік
қызметті, кадрлардың біліктілігін арттыруды және қайта даярлауды жүзеге
асыратын оқу орны;

26) институционалдық аккредиттеу – білім беру ұйымының білім беру
бағдарламаларын мәлімделген мәртебесіне сәйкес сапалы ұсынуы жөніндегі
қызметін бағалау;

27) интернатура – медициналық жоғары оқу орындарының білім алушыларын
базалық медициналық білім беру шеңберінде бір немесе екі жылдық даярлау
нысаны;

28) интернаттық ұйымдар – жатын орны беріле отырып, белгілі бір санаттағы
адамдардың білім алу құқығына мемлекеттік кепілдікті қамтамасыз ететін
білім беру ұйымдары;

29) кәсіптік бағдар – білім алушының кәсіптік қызығушылықтарына, жеке
қабілеттері мен психикалық-физиологиялық ерекшеліктеріне сәйкес білім беру
және кәсіптік мүмкіндіктер саласында, мамандық пен оқитын орнын еркін және
саналы таңдау құқықтарын іске асыруына ақпараттар мен консультациялық көмек
беру;

30) кәсіптік даярлықты бағалау – техникалық және кәсіптік, орта білімнен
кейінгі білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру
ұйымдары білім алушыларының кәсіптік даярлығы деңгейінің мемлекеттік
жалпыға міндетті білім беру стандарттарымен белгіленген талаптарға сәйкес
келу дәрежесін айқындау;

31) кәсіптік лицей ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Қазақстан Республикасының «Білім туралы » заңы
Қазақстан Республикасының «білім туралы» заңы
Қазақстан Республикасының «Білім туралы » заңы. Білім беру мақсаттары
Қазақстан Республикасының азаматтығы туралы Қазақстан Республикасының Заңы
Секьюритилендіру туралы Қазақстан Республикасының заңы
Қазақстан Республикасының заңы
Қазақстан Республикасының заңы мемлекеттік мүлік туралы
ҚР білім туралы заңы жайында
«Конституция Қазақстан Республикасының Ата заңы»
Конституция - Қазақстан Республикасының негізгі заңы
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь