Педагогикалық зерттеулердің әдіснамасыЖұмыс түрі:  Реферат
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 6 бет
Таңдаулыға:   
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
СЕМЕЙ ҚАЛАСЫ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ УНИВЕРСИТЕТІ КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМ

РЕФЕРАТ

Тақырыбы: Жоғары мектептегі тұтас педагогикалық үрдіс және оның теориялық-
әдіснамалық негіздері

Орындаған: Досмағанбетова А.О
Топ: МАГ-001
Тексерген: Джанбубекова М. З.

Семей 2020

Жоғары мектептегі тұтас педагогикалық үрдіс және оның теориялық-әдіснамалық
негіздері

1. Педагогикалық үрдістің мәні мен құрылымы
2. Жоғары мектептегі тұтас педагогикалық үрдіс
3. Педагогикалық зерттеулердің әдіснамасы.

Педагогикалық үрдіс- белгіленген мақсатқа жетуге бағытталған және
тәрбиеленушілердің қасиеттері мен сапаларын алдын ала анықталған
жағдайға өзгертуіне әкелетін тәрбеші мен тәрбиеленушілердің дамып
отыратын өзара әрекеттесу процесі
Біртұтас педагогикалық үрдіс- жан-жақты үйлесімді дамыған тұлғаны
қалыптастыруға бағытталған оқытушы мен білім алушылардың өзара әрекеттесу
процесі (Н.Д Хмель- Қазақстанда біртұтас педагогикалық процестің
теориясын қалыптастырушы ғылым.
Педагогикалық  үрдіс  ол  оқытушы   мен  білім алушылардың  өзара  әрек еттесу
  процесі  болып  табылады,  оның   барысына әлеуметтік тәжірибе тұлған ың қас
иеттеріне алмасады. Біртұтастық  ол   педагогикалық  процестің  синтети калық 
 қасиеті,  ол оның дамуының жоғары  деңгейін, онда қызмет ететін субъек тілерд
ің саналы әрекетінің  нәтижесін  си паттайды.  Біртұтас  педагогикалық   проце
ске  оны құраушы компоненттердің  і шкі тұтастығы, олардың үйлесімділіг і тән.
   Біртұтас  педагогикалық  процест ің  негізгі  белгілері    мақсаттыл ық, ек
іжақтылық  және  тұтастық.  Мақсатт ылық    БПП  әр  уақытта  белгілі   бір ма
қсатқа  жетуге  бағытталады,  яғни   нәтижесі  алдынала  болжамданады.  Екіжақ
тылық    процестің  нәтижесінің  ти імділігі  оқытушы  мен  білім алушы лардың
  әрекеттерінің  ӛзара  байланыстыл ығына  және  белсенділігіне байланы сты.  
Тұтастық    процестің  нәтижелілігі   оның  шеңберінде  іске асырылатын   тәрб
ие  мен  оқытудың  үйлесімді  ұйымд астырылуына байланысты.

Педагогикалық процестің бөліктерінің өзара байланысына талдау
жасаудың маңыздылығы оқытушының практикалық жұмысының тиімділігін арттыру
саласында ғана емес, оның алдын ала жоспарланған нәтижелер алу үшін
мектептің жақсы тәжірибесін модельдеуде белгілі маңызы бар. Қойылған
міндеттерге жетудің тиімділігін анықтайтын құралдар мен әдістерді
таңдап алу оқытушылардың әдіснамалық ұстанымдарына байланысты. Нақты
айтса, ол оқытушының тұтас педагогикалық үрдіс заңдары мен
заңдылықтарын білуіне байланысты. Педагогикалық үрдіс мәнін анықтайтын
келесі педагогикалық үрдіс
заңдары айқындалған:
- бала өзінің белсенді шығармашылық іс-әрекеті негізінде ғана өткен
ұрпақтың әлеуметтік тәжірибесінің мұрагері болады. Осыдан жасалатын
қорытынды, жоғары мектепте студент кәсіби білім мен іскерлік
жүйесін
меңгеру үшін белсенді және саналы ізденіс пен шығармашылық
әрекеттерінің субъектісіне айналу керек. - Индивидтің тұлға ретінде
дамуы өзін жүзеге асыра алатын және өз орнын табуға даяр, белгілі
бір әлеуметтік-азаматтық статуста (барлық қоғамдық қатынастар жиынтығы
ретіндегі) әлеуметтену үрдісінде, социумға кіру барысында жүзеге асады,
жас өсе келе бірте-бірте әлеуметтік белсенділік әлемі кеңи түседі.-
Педагогикалық үрдіске қатысушылардың барлықтарының және оның
рбірінің табысын оқытушылар мен білім алушыларды біріктіретін
орталықтан жекеге бөлінетін іс-әрекет қамтамасыз етеді. Педагогикалық
үрдістің заңдары – оның мәндік ерекшеліктері, демек, тұтастықта және
жеке бӛліктерде де көрінеді.
Педагогика адам туралы ғылымдар жүйесінде. Педагогика білім беру,
педагогикалық шындық туралы ғылым ретінде педагогикалық процестің дамуы мен
қызмет етуінің заңдылықтарын зерттейді, теориялық білімдерді жинақтайды
және жүйеге келтіреді, педагогоикалық шындық тәжірибесін зерттейді, яғни
практика үшін педагогикалық шындықты қайта құру үшін негіз жасайды.
Сондықтан осы саладағы ғылыми зерттеулер практикалық бағытталған сипатта
болады. Міне осыдан педагогиканың гуманитарлық білімдер жүйесімен
байланысы басталады. Педагогика адам туралы ғылымдар жүйесіне кіргеніне
қарамастан, ол педагогикалық мақсаттылық және тұлғаның қалыптасуына
педагогикалық басшылықты зерттейтін бірден бір ғылыми пән.
Педагогикалық ой алғашында жалпы философиялық білімдер жүйесінлде,
діни ілімдерде, саясатануда, заңда, әдебиетте дамиды. Педагогиканың дербес
ғылым ретінде бөлініп шығуы (дифференциалдануы) белгілі бір уақыт кезеңінде
ішкі ғылыми дифференциалдануға,педагогика ғылымдары жүйесінің түзелуіне
алып келді. Бірақ ХІХ- ХХ ғасырлардағы зерттеулер педагогиканың ғылым
аралық байланыстарының жоғарыда мәні болғанын көрсетеді. Қазіргі замандағы
педагогика психологиямен тығыз байланысты. Психология адам психикасының
дамуының заңдарын, ал педагогика – тұлғаның дамуын басқаруды зерттейді.
Ойлаудың, іс-әрекетті мақсаттылықпен өзгерту психологиялық білімдерсіз
мүмкін емес. Мұндай білімдерсіз тұлғаның оқығанын және тәрбиелілігін
бағалуға мүмкін болмайды. Сондықтан педагогикада психологиялық білімдер
ғана емес сонымен бірге педагогиклық міндеттерді шешу үшін тұлғаны зерттеу
әдістері ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
ПЕДАГОГИКАНЫҢ ӘДІСНАМАЛЫҚ ҚОРЫ
Педагогика пәнінен дәріс сабақтарының тақырыптары және қысқаша мазмұны
Педагогикалық зерттеудің құрылымы мен логикасы
Ғылыми педагогикалық зерттеу және оның әдіснамалық принциптері
Педагогика ғылымының ерекшелігі
Педагогикалык зерттеудердің әдіснамасы
Педагогикалық зерттеулердің əдіснамалық принциптері
Ғылыми педагогикалық зерттеу және оның әдістемесі мен принциптері
Тәжірибиелі эксперимент жұмыстары оларды ұйымдастыру және жүргізу
Оқушыларын оқыту, тәрбиелеу үрдісі үстінде психикалық процестері мен танымдық қасиеттерін халық дидактикалық тұрғыдан дамыту
Пәндер