Инвестицияның қатысу сипаты бойынша инвестицияның түрлері


I. Кіріспе
II. Инвестицияның қатысу сипаты бойынша инвестицияның түрлері
1) Инвестициялардың маңызы, мәні
2) Инвестициялардың түрлері
3) Инвестицияның қатысу сипаты бойынша түрлері
III. Қорытынды

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 8 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 200 теңге
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

Қаржы және менеджмент факультеті
Қаржы және бухгалтерлік есеп кафедрасы
Пән: Инвестицияларды қаржыландыру және несиелеу

СӨЖ 1
Тақырып: Инвестицияның қатысу сипаты бойынша инвестицияның түрлері

Орындаған: Кошмурзаева Р.Е.
Тексерген: Ақпанов А.К.

Алматы 2012
Жоспар
I. Кіріспе
II. Инвестицияның қатысу сипаты бойынша инвестицияның түрлері
1) Инвестициялардың маңызы, мәні
2) Инвестициялардың түрлері
3) Инвестицияның қатысу сипаты бойынша түрлері
III. Қорытынды

Кіріспе
Инвестицияның ең алдымен не екеніне тоқталып кететін болсақ, инвестиция дегеніміз - латынның invest деген сөзінен салым салу деген мағынаны береді. Инвестициялық капиталды блашақта өсіру мақсатымен салым салуды көздейді. Инвестициялар ақша құралдары, мақсатты банкілік салымдар, пайлар, акциялар жəне де басқа да құнды қағаздар, технологиялар, машиналар, қондырғылар, лицензиялар, соның ішінде тауар белгісіне, пайда табу мақсатында кəсіпкерлік қызмет объектісіне салынатын интеллектуалды бағалықтар, несиелер, кез келген мүлік немесе мүліктік құқықтар ретінде анықталады жəне осының бəрі - пайда табу мен əлеуметтік жақсы əсерлерге жету мақсатында.
Қазақстан Республикасының "Инвестиция туралы" заңына сəйкес,
Инвестициялар - лизинг шартын жасаған кезден бастап қаржы лизингі заттарын, сондай-ақ оларға құқықтарды қоса алғанда, заңды тұлғаның жарғылық капиталына инвестор салатын мүліктің барлық түрлері (жеке тұтынуға арналған тауарлардан басқа) немесе кəсіпкерлік қызмет үшін пайдаланылатын тіркелген активтерді ұлғайту, сондай - ақ концессионердің (құқық мирасқорының) концессия шарты шеңберінде жасаған жəне алған тіркелген активтері. Инвестиция - бұл ақшаны, оның сақталуына немесе құнының артуына жəне табыстың оң шамасын қамтамасыз етуге үміт арта отырып, орналастыруға болатын кез келген құрал. Бос ақша құралдары инвестиция болып табылмайды, себебі қолма - қол ақшаның құнын инфляция жеп қоюы мүмкін жəне ол ешқандай да табыс əкелмейді. Капиталды орналастырудың түрлі факторлармен айрықшаланатын əр түрлі нысандары бар: құнды қағаздар мен жылжымайтын мүлікке; қарыздық міндеттемелерге; опциондар мен акцияларға; шағын немесе үлкен тəуекелмен; қысқа немесе ұзақ мерзімге; тікелей жəне жанама.
Сонымен қатар инвестициялардың сыныпталуын айта кететін болсақ:
1. инвестицияның объектісі бойынша;
2. инвестицияның облысы бойынша;
3. инвестицияның меншік формасы бойынша;
4. инвестицияға қатысу сипаты бойынша;
5. инвестицияның кезеңі бойынша;
6. инвестицияның аймақтық сипаты бойынша.

Инвестициялардың маңызы, мәні
Инвестиция - Қазақстан экономикасының нарықтық экономикаға өтуі кезінде пайда болған жаңа термин. Орталықтандырылған жоспарлау жүйесінің шеңберінде "жалпы капиталдық салынымдар" деген түсінік қолданылатын, осы түсінік бойынша жаңа құрылыс пен қайта өңдеуге, шаруашылық жүргізіп отырған кəсіпорындарының кеңеюі мен техникалық қайта қамтамасыздандырылуына (өндірістік капиталдық салымдар), тұрғын үй мен тұрмыстық - мəдени құрылысқа (өндірістік емес капиталдық салымдар) жұмсалатын барлық қаржылық құралдар түсіндірілетін еді.
Инвестициялардың негізгі жəне айқындаушы белгісі - олардың жеке тұтынуға емес, метериалдық немесе рухани игіліктер құруға бағытталуы болып табылады. Бұл белгі кəсіпкерлік
нысандарына немесе қызметтің басқа түрлеріне салынатын инвестициялардың мақсатты жұмсалуынан көрінеді. Мысалы, егер берілетін тауар құрал - жабдық немесе инвестициялық қызметті жүзеге асыруға байланысты басқадай қажеттіліктерге арналған материалдар болмаса, шетелдік тауар кредиттері инвестициялар санатынан шығарылуға тиіс; бұл жағдай ресми техникалық қызмет немесе біздің елімізге берілетін гранттар шегінде келіп түсетін қаражаттарға да қатысты.
Келесі белгілер инвестициялардың кəсіпкерлік маңызын ашады - олар, негізінен, пайда (табыс) табу мақсатында салынады жəне оларды инвестор өз атынан жəне өзі тəуекелге бара отырып жүзеге асырады. Бұл жерде инвестициялық қызмет, кəсіпкерлік қызмет сияқты, дербестігімен,яғни өз бетінше əрекет ететіндігімен жəне бастамашылығымен сипатталатынын айрықша атап өту қажет, бірақ қызметтің бұл түрлері бір - бірімен сəйкесуі де, сəйкеспеуі де мүмкін; тиісінше инвестордың кəсіпкер мəртебесін иеленуі де, иеленбеуі де мүмкін.
Ендігі жерде, инвестициялардың ерекше белгісі - дəстүрлі және үйреншікті түсінігінде қысқа мерзімге арналатыны да болғанмен, біржолғы сипатта еместігі мағынасында олардың ұзақ мерзімді болатыны. Уақыттың белгілі бір ұзақтығы инвестицияларды басқадай қаржы құралдарынан ажыратуға болады. Инвестициялар-кәсіпкерлік қызметінің және нәтиежесінде пайда құрылатын немесе әлеуметтік тиімділікке қол жеткізілетін қызметтің басқа да түрлерінің объектілеріне жұмсалған мүліктік және интелектілік құндылықтардың барлық түрлері, капиталдың ел ішіндегі және шетелдегі экономикалық ұзақ мерзімді жұмсалымы.
Инвестициялар нақты инвестициялар және қаржы инвестициялары болып бөлінеді. Нақты инвестициялар капиталдың өнеркәсіпке,ауылшаруашылығына,құрыл ысқа және т.б. жұмсалымы. Қаржы инвестициялары -- мемлекеттен басқа да кәсіпорындардан,инвестициялық қорлардан бағалы қағаздар мен акцияларды сатып алуға бағытталған.
Бірінші жағдайда инвестор,өзінің өндірістік капиталының көлемін -- өндірістік негізгі қорлар мен айналым қорларын ұлғайтады.Екінші жағдайда инвестор бағалы қағаздардан дивидент алу арқылы өзінің қаржы капиталын ұлғайтады.
Әр бір фирманың іс-әрекетінің маңызды бір бөлігі инвестициялық операциялар болып табылады,яғни жобаларды іске асырудағы жіберілген ақша қаражаттары жайлы операция. Коммерциялық тәжрибеде мұндай инвестициялардың түрлері:
-- табиғи активтерге инвестициялар;
-- ақша активтеріне инвестициялар;
-- материалдық емес активтерге инвестициялар.
Табиғи активтерге -- өндірістік ғимараттармен құрылымдар,қызмет уақыты бір жылдан асатын әр түрлі машиналармен жабдықтар және өндіріс процессінде қолданылатын басұа да мүліктер жатады. Ақша активтеріне -- басқа да жеке тұлғалардан ақша қаражатын алуға болатын құқық жатады.Мысалы,банкіде -- депозиттер,облигациялар акциялар,несиелер қарыздар кепілдіктер.т.б. Материалдық емес активтерге -- фирмалардың жұмысшыларының қайта жеке оқыту және біліктіліктерін жоғарылату арқылы,сауда белгілерін жасау тапқыштық патенттер мен лицензия алу,өнеркәсіп үлгілерінің куәлігін алу,өнімге сертификат алу,жерді қолдануға құқық алу арқылы алынған құндылықтар жатады.

Инвестициялардың түрлері
Инвестицияның қатысу сипаты бойынша түрлері
Инвестициялардың əр түрлі түрлерінің ерекшеліктерін анықтаудың жəне оларды жіктеудің үлкен теориялық жəне практикалық маңызы бар, өйткені олар инвестициялық қатынастарды реттеуге жəне инвестициялық заңдарды ары қарай жетілдіруге себеп болады. Инвестицияларды бөлудің əртүрлі негіздері бар. Солардың ең кең тарағанына тоқталатын болсақ, олар төмендегідей:
1) инвестициялардың түрлері;
2) ақша құралдарын салу объектілері;
3) инвестицияландыруға қатысу сипаты;
4) инвестицияландыру кезеңі;
5) меншік түрлері;
6) инвестордың қатысу түрлері;
7) тəуекел дəрежесі;
8) ұдайы өндіріс түрлері;
9) субъектілік белгісі бойынша.
1.Инвестициялардың түрлерін былайша топтаймыз:
- ақша құралдары, салымдар, пайлар, акциялар жəне басқа да құнды
қағаздар;
- жылжымайтын жəне жылжымалы мүлік;
- авторлық құқықпен, тəжірибемен жəне басқа да интеллектуалды
құндылықтармен байланысты мүліктік құқықтар;
- жерді, суды, ресурстарды, үйлерді пайдалану құқығы жəне басқа да
мүліктік құқықтар;
- қандай да бір өндірісті (бірақ патенттелген "ноу-хау" емес) ұйымдастыруға қажетті техникалық құжат, дағды, өндірістік тəжірибе ретінде рəсімделген техникалық, технологиялық, коммерциялық сауаттылық.
2. Құралдардың салыну объектілері бойынша:
- нақты инвестициялар немесе құралдардың материалды активтерге салынуы. Нақты инвестициялар - ол нақты активке салынған инвестицияларнемесе материалдық өндіріс саласындағы инвестициялар, өйткені олар ғылыми - техникалық прогрестің дамуына, өндірістің тиімділігін көтеруге, құрал - жабдықтарды ауыстыруға жəне т.б. мақсаттарға бағытталуы мүмкін.
-материалды емес активтер - лицензиялардың, патенттердің, тауар белгісінің құны, жарнамаға жəне кадрларды дайындауға кеткен шығындар;
- қаржылық инвестициялар немесе түрлі қаржылық құралдарға ақша құралдарының салынуы - депозиттер, құнды қағаздар (оның ішінде мемлекеттік бағалы қағаздарға, корпорациялық бағалы қағаздарға жəне т.с.с.), банктық салынымдар.
Басқа əдебиеттерде, инвестициялардың мақсатына байланысты деп 2 - ге
бөліп қарастырады:
1.Капитал тудырушы инвестициялар - ол материалдық жəне материалдық емес активтерді көбейтуге немесе оның өсіміне бағытталған инвестициялар. Басқаша айтқанда, бұл олардың дəстүрлі түсінігіндегі инвестициялар, өйткені, əдетте, инвестициялар капитал тудырушы болып табылады, яғни пайда немесе табыс табудың тəсілі немесе құралы ретінде қолданылады.
2. Зияткерлік инвестициялар - ол əртүрлі деңгейдегі мамандарды даярлауға, сондай - ақ олардың біліктілігін көтеруге, ғылыми зерттеулер жүргізуге жəне т.б. мақсаттарға бағытталған инвестициялар. Мысалы, қазіргі кезде зияткерлік инвестициялардың ең көп тараған түрлері жоғары білім алу үшін берілетін мемлекеттік жəне жеке кредиттер болып табылады. "Зияткерлік инвестициялар" ұғымын "əлеуметтік инвестициялар" ұғымына дейін кеңейтуге болады, өйткені екі жағдайда да инвестициялар нысаны əлеуметтік сала болып шығады жəне негізгі мақсат ретінде əлеуметтік оң ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Инвестицияның жіктелуі және түрлері
Инвестицияның мәні,формалары мен түрлері
Инвестицияның ұғымы, түрлері және жіктелуі
Инвестицияның жіктелуі
Инвестицияның экономикалық мәні мен түрлері
Қазақстан экономикасындағы инвестицияның орны
Инвестицияның теориялық даму ерекшеліктері
Инвестицияның әлеуметтік – экономикалық мәні
Инвестицияның жіктелуі жайлы
Қаржылық инвестицияның маңызы және жіктелуі
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь