Кесте - Қатаю ұзақтылығының ауыр бетон беріктілігіне әсері


Жұмыс түрі:  Дипломдық жұмыс
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 66 бет
Таңдаулыға:   
Бұл жұмыстың бағасы: 1900 теңге
Кепілдік барма?

бот арқылы тегін алу, ауыстыру

Қандай қате таптыңыз?

Рақмет!


Құрылыс және құрылыс материалдары кафедрасы

Жасан Назерке Саламатқызы

Атырау қаласында өнімділігі жылына 25 мың м[3] модификаторларды пайдалана отырып екі қабатты конвейерлі линияларда темірбетонды кеуекті плиталарды өндіретін зауыт

Дипломдық жобаға
ТҮСІНІКТЕМЕЛІК ЖАЗБА

5В073000-Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және құрылымдарын өндіру

Алматы 2019
Құрылыс және құрылыс материалдары кафедрасы

ҚОРҒАУҒА ЖІБЕРІЛДІ
Кафедра меңгерушісі
______________________ _________Кызылбаев Н.К
____ _________2019 ж.

Дипломдық жобаға
ТҮСІНІКТЕМЕЛІК ЖАЗБА

Тақырыбы: Атырау қаласында өнімділігі жылына 25 мың м[3] модификаторларды пайдалана отырып екі қабатты конвейерлі линияларда темірбетонды кеуекті плиталарды өндіретін зауыт

5В073000-Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және құрылымдарын өндіруОрындаған: Жасан Н.С

Пікір беруші Жетекші
техника ғылымдарының кандидаты т.ғ.к.,профессор ______ Шалтабаева С.Т _______ Куатбаева Т.К
____ ____________2019ж. _____________ 2019ж.

Алматы 2019
Құрылыс және құрылыс материалдары кафедрасы

БЕКІТЕМІН
Кафедра меңгерушісі
___________________ ________ Кызылбаев Н.К
____ _________2019 ж.

Дипломдық жоба орындауға ТАПСЫРМА
Білім алушы Жасан Назерке Саламатқызы
Тақырыбы Атырау қаласында өнімділігі жылына 25 мың м[3] модификаторларды пайдалана отырып екі қабатты конвейерлі линияларда темірбетонды кеуекті плиталарды өндіретін зауыт
Университет ректорының 2019 ж. № -п бұйырығымен бекітілген Аяқталған жобаны тапсыру мерзімі 2019 ж.
Дипломдық жобаның бастапқы берілістері Кәсіпорынның жұмыс тәртібі,технологиялық тізбек өнімділігі,материалдық баланс,қондырғылар санын,жылу балансын есептеу,өзіндік құн,жасанды жарықтандыруды есептеу.
Дипломдық жобада қарастырылатын мәселелер тізімі а) Технологиялық бөлім
б) Жылу-техникалық бөлім
в) Сәулеттік-құрылыстық бөлім
г) Технологиялық процестердің автоматикасы және автоматтандыру жүйесі
д) Экономикалық бөлім
ж) Қауіпсіздік және еңбек қорғау
Сызбалық материалдар тізімі (міндетті сызбалар дәл көрсетілуі тиіс)
Бас жоспар сызбасы,цехтың қима көрінісі,технологиялық картасы,технологиялық тізбегі,автоматика сызбасы,техника-экономикалық көрсеткіштер сызбасы.
Ұсынылатын негізгі әдебиет 16 атау

Дипломдық жобаны дайындау
КЕСТЕСІ

Бөлім атаулары, қарастырылатын мәселелердің тізімі
Жетекшілер мен кеңесшілерге көрсету
мерзімі
Ескерту
Технологиялық (технологиялық тізбек және сипаттама)

Жылу-техникалық (жылу ылғалды өңдеуге арналған жабдықты есептеу)

Сәулеттік- құрылыстық (бас цехтың конструктивті жобалау шешімі цехта жабдықтарды орналастыру)

Автоматтау және автоматтандыру (құрылыс өндірісі технологиясын ұйымдастыру)

Техника-экономикалық (тиімді нұсқаны таңдаудың технико-экономикалық негіздеу есептемелері)

Қауіпсіздік және еңбек қорғау (қауіпсіздік техникасы сұрақтарын қарастыру)

Дипломдық жоба бөлімдерінің кеңесшілері мен норма бақылаушының аяқталған жобаға қойған қолтаңбалары

Бөлімдердің атауы
Кеңесшілер, аты,әкесінің аты,тегі
(ғылыми дәрежесі, атағы)
Қол қойылған күні
Қолы
Технологиялық бөлімі

Жылу-техникалық бөлімі

Сәулеттік-құрылыстық бөлімі

Автоматтау және автоматтандыру бөлімі

Техника-экономикалық бөлімі

Қауіпсіздік және еңбек қорғау бөлімі

Норма бақылау

Жетекші ____________ Куатбаева Т.К

Тапсырманы орындауға алған білім алушы _____________ Жасан Н.С

Күні ___ _______________ 2019ж АҢДАТПА

Кеуекті плиталарды өндіру кезінде негізгі шикізат ретінде портландцемент, күл, құм және қиыршық тас қолданылды. Бұл ретте шығарылатын бұйымдардың номенклатурасы мен шығару көлемін кәсіпорынның қуатын өзгертумен өзгерту мүмкіндігі көзделген.
Атырау қаласында жобаланатын зауыт өндірістік сипаттағы ғимараттар мен құрылыстардың және әкімшілік-тұрмыстық қызмет көрсетудің толық кешені болып табылады.
Зауыт дайын өнім шығаруды қамтамасыз ететін барлық қажетті негізгі және қосалқы өндірістердің толық жиынтығымен жоғары
механикаландырылған және автоматтандырылған өндіріс ретінде жобаланған

АННОТАЦИЯ

В качестве основного сырья при производстве многопустотных плит был использован портландцемент, зола, песок и щебень. При этом предусмотрена возможность изменения и номенклатуры выпускаемых изделий и объема выпуска с изменением мощности предприятия.
Завод проектируемый в городе Атырау будет представлять собой полный комплекс зданий и сооружений производственного характера и административно-бытового обслуживания, обеспечивающий стабильную работу предприятия по выпуску конструкций промышленных зданий
Завод запроектирован как высокомеханизированное и автоматизированное производство с полным набором всех необходимых основных и вспомогательных производств, обеспечивающих выпуск готовой продукции.

ANNOTATION

Portland cement, ash, sand and crushed stone were used as the main raw material in the production of hollow-core slabs. At the same time, it is possible to change the range of products and the volume of production with changes in the capacity of the enterprise.
The plant being designed in the city of Atyrau will be a full range of industrial buildi* ngs and facilities, as well as administrative and consumer services, ensuring
the stable operation of the plant for the production of industrial buildings.
The plant is designed as a highly mechanized and automated production with a complete set of all necessary main and auxiliary production, ensuring the release of finished products. The industrial site of the plant provides for improvements, landscaping, safe movement of vehicles and plant workers, parking for passenger cars, a sports ground, fencing of the territory with a central checkpoint.

МАЗМҰНЫ

КIРIСПЕ 7 1 Технологиялық бөлім 8
1.1 Технико-экономикалық негіздеу 8
2 Зауыттың жұмыс тәртібі 10
1.3 Өнім номенклатурасы мен оған қойылатын талаптар 10 1.4 Шикізаттар мен қосымша материалдардың сипаттамасы 13
1.4.1 Атырау ЖЭО күлін пайдалана отырып бетон құрамын таңдау 16
1.4.2 Атырау ЖЭО күлін пайдалана отырып дайындалған бетонның
құрылыстық-техникалық қасиеттерін анықтау 20
1.5 Таңдалған өндіру әдісін негіздеу 23 1.6 Өндірістің технологиялық схемасын сипаттау 26
Технологиялық схема 27
Технологиялық жабдықтарға сипаттама 27
Конвейерлі линияға арналған жылдық өнімділігін есептеу 30
Өнімділігі мен өндірістік жоғалулар 31
Қосымша жабдықтарды есептеу 33
Дайын өнімге дейін өндірістің барлық сатысында өнімнің және
өндірістің сапасын бақылау 34
Штаттық ведомость 37
ҚОРЫТЫНДЫ 39 ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 40 ҚОСЫМШАЛАР 41 КІРІСПЕ

Отандық құрылыс материалдары өндірісінің толық, бетон технологиясының жартылай динамикалық дамуын көптеген цементті зауыттардың өндірістік шамаларының таусылуы және шығарылатын өнімнің ресурс және энергия тиімділігі қанағаттандырарлық деңгейде болмауы, шамаланған көлемде сапалы цементті байланыстырғыштармен сұранысты қамтамасыздандыру мәселесін шешпей жүзеге асыра алмаймыз.
Бетондау саласындағы заманауи тенденциялар өндірістегі энергия және ресурсты үнемдеуге, сонымен қатар беріктілігі жоғары бетондарды алуға мүмкіндік беретін технологияны жасау мен енгізуге бағытталған. Бұл үшін әртүрлі тиімді байланыстырғыш заттарды, химиялық модификаторларды, активті минералды қоспаларды, табиғаты әртүрлі және жоғары дисперсті минералды бөлшектері бар әртүрлі фракциялық құрамға ие толықтырғыштарды пайдалана отырып, бетон құрамын жасаудың жаңа әдістерін меңгеру және енгізу қажет.
Материал шығынын және салмағын азайту үшін темірбетонды жабын плиталарын жеңілдетілген (кеуекті) және қырлы етіп дайындайды. Бұл әлсіз кернелген аймақтан бетонды жою немесе жеңіл және ұялы бетондарды қолдана отырып жүзеге асырылады. Көлденең қимадағы кез келген формадағы жабын плиталарын жобалаудың жалпы принципі иілу қимасы бойынша элементтің беріктілігін қамтамасыз ететін, тік қырларын сақтай отырып, созылған аймақтан көп көлемде бетонды жоюдан тұрады.
Тұрғын үй және қоғамдық ғимараттардың жабындарын құрама темірбетонды тегіс, кеуекті және қырлы плиталармен жасайды. Тегіс қималы плиталар ұзындығы 6,6 м, ені 3 м және қалыңдығы 120-160 мм, массасы 7 т.
Кеуекті жабын плиталарын цилиндрлі кеуекпен дайындайды, ұзындығы 6 м, ені 2,4 м және қалыңдығы 220 м, массасы 4 т немесе ұзындығы 9-12 м, ені 1,5 м, қалыңдығы 300 мм. Қырлы плиталарды П-тәрізді қимамен дайындайды, ұзындығы 8,8 м, ені 1,5 м, биіктігі 400 мм, массасы 4 т.
Үлкен аралықтарда 2 Т түріндегі қырлы плиталарды қолданады. Олардың ұзындығы 15 м, ені З м және биіктігі 600 мм, массасы 11 т. Плиталарды дайындау үшін ауыр бетондарды, сонымен қатар жеңіл конструкционды бетондарды қолданады. Жеңіл конструкционды бетондарды пайдаланғанда панель массасы ауыр бетоннан жасалған кеуекті плиталардың массасына қарағанда 20%-ға төмен болады.
Жабын плиталарын А-III класстағы болаттан жасалған торлар мен қаңқалар және ВР1 сымдарымен арматуралайды. Егер плита аралығы З м-ден жоғары болса, оларды алдын ала кернелген беріктілігі жоғары арматураны пайдала отырып дайындаған жөн. Плиталарды конвейерлі және агрегаттыағынды, ал ұзын плиталарды - қабырғалы әдіспен дайындайды.

1 Технологиялық бөлім

1.1 Технико-экономикалық негіздеу

Өнімділігі жылына 25000 м[3] кеуекті жабын плиталарын өндіретін жобаланып отырған зауыт Атырау қаласындағы тұрғын үйлердің құрылысын дамытуға арналған.
Зауыт әкімшілік-тұрмыстық қызмет көрсететін, жоғары сапалы жабын плиталарын өндіру бойынша өнеркәсіпті тұрақты жұмыспен қамтамасыз ететін өндірістік сипаттағы толық кешенді ғимараттар мен тұрады. Жобаланатын зауытта есептік номенклатура маркасы 1ПК60.12, ұзындығы 6 м, ені 1,2 м кеуекті жабын плиталармен қабылданған.
Сонымен қатар өндіріс қуаттылығын өзгерте отырып, шығарылатын өнім номенклатурасын және көлемін өзгеруге болады.
Кеуекті жабын плиталарын өндіретін зауыт негізгі және қосымша жабдықтармен толық қамтамасыздандырылған, Құрылғылар автоматтандырылған сонымен қатар жоғары механикаландырылған. Зауыттың өндірістік алаңында көгалдандыру жұмыстары, сәулеттендіру, адам және көлік қозғалысы, көліктерге арналған көлік тұрағы, спорт алаңы қарастырылған.
Зауыт құрамында мыналар жобаланады:
А) Агрегатты-ағынды әдіспен автоматтандырылған негізгі өндірістік бөлім;
Б) Әкімшілік-тұрмыстық бөлім;
В) Бетонараластырғыш түйін;
Г) Металл қоймасы бар арматуралы цех;
Д) Толтырғыш қоймасы;
Е) Цемент қоймасы;
Ж) химиялық қоспаларды дайындайтын бөлім;
З ) Компрессор;
И)Дайын өнім қоймасы.
Зауыт Атырау қаласының өндірістік алаңында құрылады, ондағы электрмен, сумен, жылумен жабдықтау және канализация инженерлік коммуникацияларына қосылады.
Жер асты көлік жолдары жалпы өндірістік көлік жолдарымен жалғасады.
Жұмысшыларды зауытқа қала транспорты арқылы жеткізеді.
Қала жаңадан салынған және бұрыннан келе жатқан құрылыс индустриясындағы өндіріс орындары арқылы құрылыс конструкциялары және басқа да құрылыс материалдарымен қамтамасыздандырылған. Сондықтан жаңа зауыттың құрылысы қажетті материалдармен қаматамасыздандырылады.

1.2 Зауыттың жұмыс тәртібі

Өндірістің жұмыс тәртібі жылдағы жұмыс күнімен,тәуліктегі ауысым санымен және ауысымдағы сағат санымен анықталады. Бетон және құрама темірбетон бұйымдарын агрегатты-ағынды конвейерлі әдіспен өндіретін өндіріске келесі мәліметтер тән: жылдағы жұмыс күнінің саны - 303;
6-күндік жұмыс аптасында жұмыс тәртібі қабылданады: екі ауысымда 8 сағат, барлығы тәулігіне 16 сағат; сонымен қатар екі үзіліс 1 сағаттан. (1-кесте бойынша)
Агрегатты-ағынды, конвейерлі, кассеталы және стендті әдістермен өндіретін жұмыс уақытының жылдық қоры келесі формуламен есептеледі және мынаған тең
теміржол транспортынан шикізаттар мен материалдарды түсіру -303
тәуліктегі ауысым саны -2 - ЖЫӨ кезіндегі ауысым саны -2 - ауысым ұзақтылығы - 8 сағат.

Д = 303 Кпайд. = 303 0,9 = 273,

мұндағы Д- жылдағы жұмыс күнінің саны; Кисп - жабдықтарды пайдалану коэффициенті, 0,9.

1 Кесте - Жұмыс уақытының жылдық қорын есептеу

Бөлімдер мен аралықтар атауы
Жылдағы жұмыс күнінің саны
Тәуліктегі ауысым саны
Ауысым ұзақтылығы, сағ
Жабдықты
пайдалану
коэффициенті

Жұмыс уақытының жылдық қоры, сағ
ТББ цехы
303
2
8
0,9
4363,2
Қалыптау және жылумен өңдеу бөлімі
303
2
8
0,9
4363,2
Арматураны дайындау бөлімі
303
2
8
0,9
4363,2
Қосымша цех Жабдықтарды жөндеу
303
2
8
0,9
4363,2
Бас энергетик қызметі
303
2
8
0,9
4363,2
Жабдықтарды жөндеу қызметі
303
2
8
0,9
4363,2
Дайын өнімді жинақтау және жүктеу цехы

303
2
8
0,9
4363,2
Материа қоймасының қызметкерлері
303
2
8
0,9
4363,2
Зертхана
303
1
8
0,9
2181,6

Барлық қабылданған жұмыс тәртібі бойынша негізгі технологиялық жабдықтардың жұмысының жылдық есептік уақытын мына формуламен
есептеуге болады,сағ

Фрас = Д Ч Кисп .=27380,9= 1965,6,

мұндағы Д - бір жылдағы тәуліктік жұмыс саны, сағат;
Кт.н - қолданылған жабдықтардың орташа жылдық коэффициенті (0,8-0,95);
С - тәуліктегі жұмыс сағатының мөлшері.

1.3 Өнім номенклатурасы мен оған қойылатын талаптар

Бұйым номенклатурасын таңдаған кезде негізінен келесі көрсеткіштерді қабылдайды:
ірі кеуекті плиталарды тұрғын-үй, мәдени-тұрмыстық және өндірістік құрылыстың таралуы, сыртқы және ішкі қабырғалық панельдерді пайдалануды арттыру және жабындардың меншікті салмағын азайтуға алып
келеді;
ғимарат қабатының артуы және тұрғын-үй-азаматтық құрылысқа қаңқалы схеманы кеңінен енгізу;
конструкция салмағын жеңілдету және бағаналы негіздерді, монолитті іргетастарды кеңінен енгізе отырып, іргетастарға кететін құрама темірбетон шығынын азайту;
инженерлік ғимараттар, жер асты коммуникацияларының құрылысында құрама темірбетонды кеңінен пайдалану, ол арнайы темірбетон бұйымдарының өндірісін арттырады;
алдын ала кернелген конструкциялар өндірісінің көлемін арттыру; 6) көлімді-блокты тұрғын үй өндірісін дамыту.
Негізгі параметрлер мен өлшемдер
Плиталар мына түрлерге бөлінеді
1 ПК - қалыңдығы 220 мм, ірі қуысты диаметрі 159 мм, екі жақты тірек үшін пайдаланылады;
ПКТ - үш жақты тірек үшін;
ПКК - төрт жақты тірек үшін;
ПК - қалыңдығы 220 мм дөңгелек қуысты диаметрі 140 мм, екі жақты тірек үшін пайдаланылады;
2 ПКТ - үш жақты тірек үшін;
ПКК - төрт жақты тірек үшін;
ПК - қалыңдығы 220 мм дөңгелек қуысты диаметрі 127 мм, екі жақты тірек үшін пайдаланылады;
3 ПКТ - үш жақты тірек үшін;
ПКК - төрт жақты тірек үшін;
ПК - қалыңдығы 250 мм дөңгелек қуысты диаметрі 159 мм, , екі жақты тірек үшін пайдаланылады;
ПК - қалыңдығы 260 мм дөңгелек қуысты диам етрі 180 мм, екі жақты тірек үшін пайдаланылады;
ПК - қалыңдығы 300 мм дөңгелек қуысты диаметрі 200 мм, екі жақты тірек үшін пайдаланылады;
ПК - қалыңдығы 160 мм дөңгелек қуысты диаметрі 114 мм, екі жақты тірек үшін пайдаланылады;
ПГ - қалыңдығы 250 мм, қуыстары алмұрт тәрізді, екі жақты тірек үшін пайдаланылады;
ПБ - қалыңдығы 220 мм, ұзын стендтерде үздіксіз қалыптау әдісісмен дайындалады және екі жақты тірек үшін пайдаланылады.
Плитаның конструктивті ұзындығы мен енін (ПБ түрінен басқа) координационды өлшемдерге сәйкес, а1 (іргелес плиталар арасындағы саңылау) мөлшеріне кішірейтілген немесе а2 (араларында бөліп тұратын элемент болған жағдайдағы іргелес плиталар арасындағы қашықтық, мысалы, антисейсмикалық белдеу, желдеткіш каналдар, бағана қырлары ), немесе а3 (мысалы, жүк көтергіш қабырғалары көлденең орналасқан, ғимараттың баспалдақты торының қабырғаның барлық қалыңдығын тіреп тұратын плиталарға арналған) мөлшеріне үлкейтілген мөлшерде алу керек. Плита түрлері 1 ПК, 2 ПК, 3 ПК, 5 ПК, 6 ПК, 7 ПК

2 Кесте - Жабын плиталарының түрлері мен координационды өлшемдері

Плита түрі
Плитаның координационды өлшемдері, мм

Ұзындығы
Ені
ПК
ПК
ПК
2400 - 6600 қоса . 300, 7200, 7500 интервалмен
1000, 1200, 1500, 1800, 2400, 3000,
3600
1 ПК
9000
1000, 1200, 1500
ПКТ
ПКТ
ПКТ
3600 - 6600 қоса . 300, 7200, 7600 интервалмен
2400 - 3600 включ. 300 интервалмен
ПКК
ПКК
ПКК
2400 - 3600 қоса , 300 интервалмен
4800 - 6600 қоса . 300, 7200 интервалмен
4 ПК
2400 - 6600 қоса -300, 7200, 9000 интервалмен
1000, 1200,1600
5 ПК
6000, 90-00, 12000
1000, 1200,1500
6 ПК
12000
1000, 1200, 1500
7 ПК
От 3600 до 6300 қоса. 300 интервалмен
1000, 1200, 1800
ПГ
6000, 9000, 12000
1000, 1200, 1500

ПКТ, 2 ПКТ, 3 ПКТ, I ПКК, 2 ПКК және 3 ПКК плитаның түрлері барлық көлденең бетінде технологиялық қисықтарға ие болуы мүмкін.
Жабын плиталарын кеуекті тұтас және қырлы етіп өндіреді.
Олар келесі түрлерге бөлінеді:
1П-тұтас бірқабатты плиталар қалыңдығы 120 мм
2П- тұтас бірқабатты плиталар қалыңдығы 160 мм
1ПК - көпқуысты плиталар қалыңдығы 220 мм, дөңгелек қуысты диаметрі 159 мм
2ПК - дөңгелек қуысты диаметрі 140 мм
ПБ - көпқуысты плиталар қалыңдығы 220 мм қалыпсыз қалыптайды 2П және 2ПК плитаның түрлерін тек ауыр бетондардан дайындайды.
Плиталардағы қуыстардың орталықтары арасындағы номинальді қашықтық
(ПГ ПВ плита түрлерінен басқа) мына аралықта болуы керек, мм:
185 - I ПК, I ПКТ, I ПКК, 2 ПК, 2 ПКТ, 2 ПКК, 3 ПК, 3 ПКК, 3 ПКТ, 4 ПК плиталары үшін;
235 - 5 ПК түріндегі плита үшін;
238 - 6 ПК түріндегі плита үшін;
139 - 7 ПК түріндегі плита үшін;
ПГ және ПВплиталарын дағы қуыстардың орталықтары арасындағы қашықтықты осы плиталарға арналған зауыт-дайындаушының қалыптау жабдықтарының параметрлеріне сай тағайындайды. Плиталарды МЕСТ 23009-2016 талаптарына сәйкес маркалармен белгілейді. Плитаның маркасы дефиспен бөлінген әріпті-сандық топтан тұрады.
ҚНжЕ II-12 сәйкес жабындардың дыбыс оқшаулағыш көрсеткіштерін анықтау кезінде ескерілетін плитаның ауалы шудан оқшаулау индексі мен соққылы шу деңгейінің индекстері 3-ші кестеде келтірілген. Жабындарда қолданылатын еден конструкциялары пайдаланылатын плита түріне байланысты ұсынылатын қосымшаларда келтірілген.

Кесте - Жабынның дыбысоқшаулағыш көрсеткіштері

Плита түрі
Бетонды плитаның орташа тығыздығы,
кгм[3]
Индекс мәні, Дб

Плитаның ауалы
шумнан оқшаулауы
Плита астындағы соққы шумына
келтірілген деңгей

1800-2500
45-47
88-84

2200-2500
49-50
83-81
1ПК
2200-2500
50-51
85-84

1600-2000
47-49
87-86
2ПК
2200-2500
51-52
82-81

Кесте - Бұйымның негізгі мәліметтері

Бұйымның маркасы
Габариттік өлшемдері, мм
Бұйым
көлем, м[3]
Металл шығыны, кг

Ұзындығы
Ені
Биіктігі

Бұйымға
1 м[3]
бұйымға
1ПК60.12
6000
1200
220
1, 58
116,16
73,52

1 Сурет- Кеуекті жабын плитасы

Кесте - Бұйымды өндіру бойынша зауыттың өндірістік бағдарламасы

Бұйымдар атауы

Жылына

тәулігіне

Ауысымына

Сағатына

Кеуекті жабын плитасы

15823

52

26

3

1.4 Шикізаттар мен қосымша материалдардың сипаттамасы

Ауыр бетонды дайындау кезінде байланыстырғыш ретінде Шымкент цемент зауытындағы цементтер пайдаланылды. Ірі толтырғыш ретінде Алексеев кен орнындағы шағыл тас және ұсақ толтырғыш ретінде Кзыл-Жар кен орнындағы құм пайдаланылды.
Цементтің және құмның бөлігін Атырау ЖЭО күлімен ауыстырды. Цемент қасиеті 6-шы кестеде келтірілген.

Кесте - Цементтің сипаттамасы

Қасиеттері
Өлшем бірлігі
Көрсеткіші
Илемнің қалыпты қоюлығы
%
25
Ұнтақтау жіңішкелігі (008 електе қалған қалдық)
%
7,6
Уақыт ұстамдылығы: Басталуы Аяқталуы
сағат мин
2-40
4-50
Беріктілік шегі: Сығу кезінде
Иілу кезінде
МПа
40,5
6,7
Көлемінің біркелкі өзгеруі
Маркасы
М
Төзе білді 400

Шағыл тасты зерттеу нәтижелері олардың МЕСТ 8269-97 Табиғи тастан алынған шағылтас талаптарына сәйкестігін көрсетті.

Кесте - Құмның сипаты

Қасиеттері
Өлшем бірлігі
Көрсеткіштер
Тығыздығы
гсм3
2,64
Төгілмелі тығыздығы
кгм3
1630
Ірілік модулі

2,89
Сазды, шаң тәрізді бөлшектердің мөлшері
%
4,5
Қиыршық тастылығы
%
16,5

7 кестеде келтірілген мәліметтерден Қызыл-Жар кен орнындағы құмның МЕСТ 8736-2014 Құрылыс жұмысына арналған құм. Техникалық шарттар талаптары бойынша ауытқуларға ие екендігін көруге болады, сазды, шаң тәрізді бөлшектерінің мөлшері (4,5%), ал рұқсат етілгені (3 %).
Атырау ЖЭО күлінің сипаттамасы 8 кестеде келтірілген. 8 - кестедегі мәліметтерден күлдің ауытқуларға ие екендігі көрінеді: 875 кгм[3] ауыр бетон үшін төгілмелі тығыздығы бойынша 1300 кгм[3] аз емес, күйдіру кезіндегі жоғалу мәні 10,3 %, ауыр бетон үшін 3-5 %-дан көп емес.
Бірақ МЕСТ 25592-91 аарнайы зерттеулерге негізделе отырып, күйдіру кезінде жоғалту көрсеткіші жоғары күлдерді пайдалануға рұқсат етеді.
Басқа көрсеткіштері бойынша Атырау ЖЭО күлі МЕСТ 25592-91 талаптарын қанағаттандырады.
Күлдің минералды құрамы оның активтілігін, химиялық құрамы мен басқа да қасиеттерін анықтайды.
Атырау ЖЭО күлінің химико-минералдық құрамы химиялық, рентгенографиялық және петрографиялық талдау әдістерімен анықталды.
Атырау ЖЭО күлінің құрылымдық-фазалық зерттеуді электронды сәуле түсіретін микроскопын ЭВМ-100БР пайдалана отырып жүргізілді. Күлдің құрылымы, кристаллдарының өлшемі және фазалық құрамы зерттелді.
Зерттеу үшін термиялық жолымен спектрлі таза көміртекті үлгіде алынған, әмбебап орнында ПУП-4 жоғары вакуумдеу жағдайында, жіңішке көміртекті қабықшаларда зерттелетін материалдың құрылымдық бедерінің таңбасын алу үшін электронды қақпаларға арналған қабықша пайдаланылды.
МЕСТ 25592-91 Бетонға арналған ЖЭС кұлдіқожылы араласпасы талаптарына сійкес күлдің қасиеттері зерттелді.
Күлдібетон үшін толтырғыш ретінде қиыршық тас пен күл қолданылды.
Құм МЕСТ 8735-88 Құрылыс жұмыстарына арналған құм. Сынау әдістері бойынша көрсетілген әдістермен сыналды.
Шағыл тас МЕСТ 8267-93 Құрылыс жұмыстарына арналған табиғи тастан алынған шағыл тас. Жалпы талаптар және МЕСТ 10262-80 Ауыр бетонға арналған толтырғыштар. Техникалық талаптар бойынша көрсетілген әдістермен сыналды.
8 Кесте - Атырау ЖЭО күлінің қасиеті

Көрсеткіштер атауы
Өлшем
бірлігі
Көрсеткіштер мәні

МЕСТ 25592
Күлдер
SiO2 + AI2O + Fe2O3 мөлшері
%
70-тен аз емес
74,87
SiO2 мөлшері
%
40-тан аз емес
53,92
Күкіртті және күкіртқышқылды
байланыстардың мөлшері
%
3-тен көп емес
0,82
Күлдің құрамындағы еркін кальций тотығының сумаллы мөлшері
Қожыдағы SO3 тотығының сумаллы
мөлшері
%
10-нан көп емес

1-ден көп емес
Жоқ
Күйдіру кезіндегі жоғалулар (К.К.Ж.)
Ауыр бетон үшін
%
3-5-тен көп емес
10,34
Жеңіл бетон үшін Сонымен қатар:
Жанбаған көмір
%
Көп емес
7-10
7,38
Ылғалдылығы: А класста
Б класста

15-тен көп емес
35-тен көп емес
II
Көлемінің біркелкі өзгеруі

Төзе білді
Төзе білді
Төгілмелі тығыздығы: А класста
Б класста
кгм3
1300-ден аз емес
1300-ден аз емес
875
Ұнтақтаудың жіңішкелігі, 008 електегі қалдық
%

30
Су сіңіргіштігі
%
-
58,9
Тығыздығы
гсм[3]

2,32

Байланыстырғыштың активтілігі МЕСТ 310.4-85 Цементтер. Иілу және сығу кезіндегі беріктілік шегін анықтау әдістері.
Маркасы 50-100, орташа тығыздығы 1000 кгм[3] және 1200 кгм3 бетонның, сонымен қатар маркасы 100 және 200 болатын ауыр бетонның құрамы әдістеме бойынша есептеу-эксперименттеу жолымен таңдалды.
Маркасы 100 және 200 ауыр бетонға арналған бетон араласпасының ыңғайлы төселуі П2 (ОК = 5-9 см), ал маркасы 50 және 100 бетон үшін П1 (14 см) бұйымның технологиялық картасына сәйкес қабылданды. Бетон араласпасынан өлшемдері 10 х 10 х 10см болатын үлгілер жиілігі мен амплитудасы сәйкес 2800 тербеліс мин және 0,35 мм болатын дірілдеткіште дайындалды.
Күлдібетоннан жасалған үлгінің жылумен өңдеу тәртібі келесі түрде болады: камераға енгізуге дейін 3 сағат аралығында ұстау, буландыру тәртібі 3 + 5 + 2 сағат 900º С температурада.
Үлгілердің сығу кезіндегі беріктілігі 28 тәулік қатаю және буландырудан кейін анықталды.
Берілген маркадағы бетондардың келесі физико-механикалық
қасиеттерін анықтады: орташа тығыздығы, сығу кезіндегі беріктілік шегі және ылғалдылығы.
Ауыр бетондардағы арматураның коррозиялы жағдайын диаметрі 5 мм және ұзындығы 120 мм болатын стерженьмен осі бойынша арматураланған, өлшемі 4х4х16 см болатын балкаларда жасалған үлгілерді, ал бетонда бір стерженьмен бетонның қорғаныс қабатымен арматураға дейін 30 мм де арматураланған, 7х7х14 см болатын үлгілерді сынау арқылы жүргізді.
Бетонның жылуөткізу коэффициентін анықтау үшін өлшемі 25х25х5 см болатын плита үлгілерін дайындады. Жылуөткізу коэффициенті Карл Вейс фирмасының біркелкі стационарлы жылу ағынында иілімді әдіспен жұмыс істейтін Бокка аспабында анықталды.
Бетонның аязға төзімділігі МЕСТ 10060-2012 Бетондар. Аязға төзімділікті анықтау әдістері бойынша анықталады.
Сутекті иондардан концентрациясының көрсеткішін (рН) жұмыста көрсетілген әдіс бойынша 1:10 (байланыстырғыш: дистилденген су) суспензиядан жасалған фильтрлермен зерттеді. Бұл мақсатта әмбебап иономерді ЭА-74 қолданды.
Арматураның коррозиялы жағдайын электрохимиялық зерттеу үлгінің көлденең осі бойыншабір стерженьмен арматураланған, өлшемі 4х4х16 см балкаларда жасалған үлгілерде жүргізілді.
Бетондағы болаттың анодты поляризациялы қисықтарын П-5827М потенциостатта түсірілді, оның потенциалға байланысты тоқ тығыздығы планшетті екікординатты потенциометрмен ПДП-4 тіркелді. Электрохимиялық зерттеу әдісі мына жұмыста келтірілген. Бұл әдіс коррозионды процесстердің кинетикасы мен механизмін меңгерудегі негізгісі болып табылады.
Электрохимиялық зерттеулерден кейін, коррозияланған аудан және сипатын айқандау үшін бетон үлгілері жарылады, болатты стержень шығарылады және тексеріледі.

1.4.1 Атырау ЖЭО күлін пайдалана отырып бетон құрамын таңдау

Маркасы 100, 200 ауыр бетон және маркасы 50 және100 бетон құрамын таңдадық. Құрамдар бетонның нақты біркелкілігін ескере отырып оңтайландырылды.
Қажетті бетон беріктілігіне байланысты ВЦ мына формула бойынша анықталады:
, (1)

мұндағы Rв - цемент активтілігі;
Rб - бетонның жобалы маркасы А - материалдың сапа коэффициенті.
Салыстырмалы су шығыны қажетті бетон араласпасының жылжымалылығына және толтырғыш ірілігіне байланысты анықталады.
Маркасы 100 болатын ауыр бетонның бетон араласпасының жылжымалылығы (2-4 см), маркасы 200 бетонда (3-5 см) және маркасы 50-100 болатын бетондарында (1-4 см) деп бұйымның технологиялық картасына сай алынды.
Цемент шығынын мына формула бойынша анықтайды:

Ц = С
(2)

мұндағы В - салыстырмалы су шығыны.
4) Қиыршық шығыны:
Щ

П

щ

щ нщ (3)

мұндағы Пщ - қиыршық тас кеуектілігі;
- ерітіндіімен қиыршық тас түйіршіктерінің араласу
коэффициенті; нщ - қиыршық тастың төгілмелі тығыздығы; щ - қиыршық тастың шынайы тығыздығы. 5) Құм шығыны:
П,
(4)

мұндағы Ц, В, П және Щ - цемент, су, құм және қиыршық тас шығыны,
кг; ц, щ , п - цемент, қиыршық тас және құмның шынайы тығыздығы.

Бақыланатын құрам ретінде бетонды дайындау кезінде күлсіз құрам қабылданды.
Бетон араласпасының сыналатын илемін дайындау процессі кезінде берілген жылжымалылықты алғанша реттеледі. Егер конус қалдығы берілген құрамнан аз болса, онда тұрақты ВВ қатынасын сақтай отырып, араласпаға 2 - 3 % цемент және су қосқаны белгілі болады. Егер жылжымалылығы жоғары болса орташа қиыршық тас пен құм порцияларын (3 - 5 %) қосқандығы белгілі болады. Нығыздалған жағдайда бетон араласпасының тығыздығын анықтап (берілген есептік мөлшерден 2 %-дан көп болмауы тиіс), құрамын анықтадық.
Талдау нәтижелері бетон араласпасына ұсақ толтырғыш ретінде күлді қосқанда 90[0] С - та жылумен өңдеу кезінде беріктілігінің артуына әсер ететіндігін көрсетті. Құм орнын (50-200 кг) 10 - 40 % аралығында күлмен ауыстырғанда бетонды үлгілердің беріктілігі 0,9 - 2,5 есе артады.
Цемент бөлігін (15-20 %) ауыстыра отырып бетонға күлді енгізу, құмды толықтай ауыстырғанда бетонның қасиеттеріне маңызды түрде әсер етеді, беріктілігі, алараспаның біркелкілігі мен жылжымалылығы артады.
Бұл әдебиет мәліметтеріне сәйкес буландыру кезінде және пластификациялау қасиетіне байланысты күлдің активтілігімен түсіндіріледі.
Бетон араласпасының қабыршақталуы 200 маркада ОК = 5-6 см және 100 маркада ОК = 5-6 см болатындығы МЕСТ 10181.4-81.-пен анықталды.
105-110 ºС температурада жуу мен кептіру кезінде маркасы 200 бетон араласпасының жоғарғы және төменгі қабатындағы толтырғыш массасы сәйкес 6,605 және 7,630 кг болады.
Нығыздалған бетон араласпасының төменгі және жоғарғы қабатындағы ерітінді құрамы (Vр) пайыз бойынша мына формуламен анықталады:

,
к
(5)

мұндағы Vр-үлгінің төменгі және жоғарғы қабатындағы ерітінді құрамы;
mк-үлгінің төменгі және жоғарғы қабатындағы жуылып
кептірілген толтырғыш массасы, гр. Мәндерді қоя отырып, мынаны аламыз:
- жоғарғы бөлік үшін Vр = (10650 - 6605 10650) 100 = 37,98 ≈ 38 %; - төменгі бөлік үшін Vр = (11700 - 7630 11700) 100 = 34,78 ≈ 35 %.

Кесте - Құм бөлігін күлмен ауыстыра отырып алынған ауыр бетонның құрамы

Бетон араласпасының құрамы, %
Конус қалдығы
, см
Цементті күлмен ауыстыру, %
Буландырудан кейінгі бетонның сығу кезіндегі беріктілік шегі МПа (тәул.)
Цемент
Күл
Құм
шағыл тас

1
28
МАРКАСЫ 200

280
-
750
1170
5-6

14,9
22,7
280
50
700
1170
5-6
10
15,3
23,2
280
100
650
1170
5-6
20
17,0
23,9
280
150
600
1170
5-6
30
18,2
24,8
280
200
550
1170
5-6
40
16,2
21,0
280
250
500
1170
5-6
50
14,5
20,1

Кесте - Цемент бөлігін күлмен ауыстыра отырып алынған ауыр бетонның құрамы маркасы 200

Бетон араласпасының құрамы, %
Конус қалдығы, см
Цементті күлмен
ауыстыру
,
%
Буландырудан кейінгі бетонның сығу кезіндегі
беріктілік шегі МПа (тәул.)
Цемент
Күл
Құм
шағыл тас

I
28
280
150
600
1170
5-6
-
18,2
24,8
260
165
600
1170
5-6
10
18,4
25,0
250
190
600
1170
5-6
15
19,6
26,6
240
220
600
1170
5-6
20
15,7
19,6

Бетон араласпасының ерітіндіден бөліну көрсеткіші (Пр) пайыздық мөлшермен мына формула бойынша анықталады
Пр = А ,
С
(6)

мұндағы А - үлгінің жоғарғы және төменгі құраушылары мен ерітіндінің
құраушылары арасындағы абсолюттік ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Бетон араласпасының технологиялық қасиеттері
N-винилкапролактам негізіндегі сополимердің синтезі және сипаттамалары
Жол бетонның сапасын технологиялық және климаттық факторларын ескере отырып басқару
Өндіріс қалдықтарының түзілуі
Клинкер минералдарының гидротациялық жылу мөлшері
Бетон араласпасын жайғастыру
Қызылорда қаласындағы жылдық өнімділігі 30000 м3 темірбетон қабырғалы жабын тақталарын өндіретін завод жобасы
Кұрылыста қолданылатын бетонның сапасын сараптау
Ұзақ жүктеме әсерінен бетонның призмалық беріктігін өзгерту
Ауыр бетонның реологиялық және физика-механикалық қасиеттеріне пластификациялаушы қоспалардың әсерін зерттеу
Пәндер