Құрылыс өндірісін ұйымдастыруЖұмыс түрі:  Курстық жұмыс
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 25 бет
Таңдаулыға:   
Мазмұны

Мөлшерлік сілтемелер
Белгілеулер мен қысқартулар
Кіріспе
І Сәулеттік бөлім ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..12
2.1 Таулы аймақтарға арналған демалыс орталықтарын жобалау ... ... ... ..12
2.2 Жеке дербес тапсырма бойынша аналитикалық шолулар ... ... ... ... ... ... 13
2.3 Ғимараттың композициялық шешімдерін зерттеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... .18
2.4 Ғимараттың құрылыс материалдарына байланысты
құрылымдық шешімдерін талдау ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... .18
2 Құрылымдық бөлім ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20
2.1 Құрылымдық шешімдерін талдау ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... .20
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер
Қосымшалар

Мөлшерлік сілттемелер

1. ҚМ және Е 2.01.04-85 Жүктемелер мен әсерлер Госстрой СССР М.1987 г.
2. ҚМ және Е 2.01.01-82 Құрылыс климатологиясы және геофизика Стройиздат М.1983 ж.
3. ҚМ және Е ІІ-3-79 Құрылыстық жылутехника Жобалау мөлшерлері
4. ҚМ және Е 4-79 . Табиғи және жасанды жарықтандыру жобалау мөлшерлері.
5. ҚМ және Е ІІ-89-80 Бас жоспарлар. Жобалау мөлшерлері.Стройиздат М.1982 ж.
6. ҚМ және Е 1.04.03-85 Үймереттер мен ғимараттардың, кәсіпорындардың құрылысы кезінде құрылыстың ұзақтығының мөлшерлері Стройиздат, 1985 ж.
7. ҚМ және Е 3.01.01-85 Құрылыс өндірісін ұйымдастыру. Стройиздат,
1985 ж.
8. ҚМ және Е 2.01.02-85 Өртке қарсы мөлшерлер. Госстрой СССР ЦИТП, М, 1986 ж. 16 с.
9. БМ және Б (ЕНиР) Е2 Жер жұмыстары. Вып.1
10. БМ және Б 19 Едендерді орнату. Прейскурант М.1987 ж.
11. БМ және Б3 Тас жұмыстыры. Вып.1
12. БМжәне БЕ4 Монолитті және құрастырмалы ТБ конструкцияларын
монтаждау.
13. ҚМ және Е Зілзала аудандарындағы құрылыс. М.1982 ж.
14. ҚМ және Е 2.03.01-84 Бетон және ТБ конструкциялары М.1982 ж.
15. ҚМ және Е ҚР 3.02-13-2003 Қонақ үйлерді жобалау.
16. ҚМ және Е ІІ-4-80 Құрылыстағы қауіпсіздің техникасы
17. МЕУЛ 12.4.011-75 ССБТ. Жұмысшылардың қорғаныс шаралары. Классификациясы. Изд.стандартов. М,1978 ж.
18. МЕУЛ 12.4.090-80 Индивидуальды қорғаныс шаралары. ССБТ. 1984 ж.
19. СН 81-80. Құрылыс алаңын электрлі жарықтандыруды жобалау бойынша инструкция. Стройиздат. М,1980 ж.
20. МЕУЛ 12.1.003-75 ССБТ. Өрт қауіпсіздігі. Жалпы талаптар. Изд.стандартов. М,1976 ж.
21. МЕУЛ 12.3.003-75 ССБТ. Электрлі дәнекер жұмыстары қауіпсіздіктің жалпы талаптары. Изд.стандартов. М,1978 ж.
22 ҚНжЕ 21.101-79 ПДС Жұмыс сызбаларына қойылатын негізгі
талаптар.

22. М және Е 2.01.02-85 Өртке қарсы мөлшерлер. Госстрой СССР ЦИТП, М, 1986 ж. 16 с.
Белгілер мен қысқартулар

δ1 , δ2 , δ3 - қабат қалыңдықтары
S1 , S2 , S3 - қабаттардың жылу сіңіргіштігі
λ1 , λ2 , λ3 - қабат материалының жылу өткізгіштігінің есептік коэфиценті
tіш - ішкі ауаның есептік температурасы, tіш=200С
tс - қысқы кездегі сыртқы ауаның есептік температурасы, tс= - 250С
- қабырғаның ішкі беті мен ішкі ауа температурасы арасындағы
нормативті температуралық айырмашылық, = 4.
-қабырғаның ішкі жылу бергіштік коэффиценті =8,7 втм2 0С.
n - қабырғаның сыртқы бетінің сыртқы ауаға байланысын ескеретін
коэффициент n=1.
D - сыртқы қоршау қабырғасының жылу инерциясы
- жылу беруге қажетті қарсыласу
Rк - жылу өткізгіштікке қарсылық
F-бір нүктеге берілетін жүктеме күш, кН;
q- бірқалыпты таралып берілетін толық жүктеме күш, - сызықты
элементтерде Нм, -жазық элементтерде Нм2;
g-бірқалыпты таралып берілетін тұрақты жүктеме күш, Нм; Нм2;
v-бірқалыпты таралып берілетін мерзімді жүктеме күш, Нм; Нм2;
M бұрау моменті, кНм;
N, Q - бойлық және көлденең қима күш кН;
Q - жалпы еңбек сыйымдылығы,ад-күн;
К - жұмысшылардың жұмысқа келуінің коэффициенті, К=0,9;
Т - тас қалау жұмысының ұзақтығы ұзақтығы (тапасырма бойынша (1.04 03-
85 ҚМжЕ);
Ка.о. - норманы асыра орындау коэффициенті, Ка.о.=1,1.
сыртқы (ішкі) қабырға бойынша делянканың (кесіндінің) ұзындығы;
Т - смена ұзақтығы (8,2 сағат), сағат;
звенодағы адам саны;
b - қабырғаның қалыңдығы, м;
h - ярустың биіктігі, м;
норманы артығымен орындау коффициенті (1,1-1,2);
ЕНиР бойынша 1м3 қалаудың уақыт нормасы, адам-сағат.
Вөнд - өндірістік қажеттіліктерге судың секундтық шығыны
Втұр - тұрмыстық қажеттіліктерге судың секундтық шығыны
Вдуш - душқа қажетті судың секундтық шығыны
Wөнд - өндіріске қажетті электр қуаты
Кіріспе

Қазақстан Республикасының Президенттік мәдениет орталығы -- Астана қаласында орналасқан.Қазақстан Республикасы Президенті Н. Ә. Назарбаевтің ұсынысы бойынша "жаңа астананың мәдени және рухани кейпін арттыру, үлкен қоғамның Қазақстан халқының тарихи мұрасымен, оның әлемдік мәдениет пен өнер саласындағы жетістіктерімен танысуы мақсатында (Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2000 жылдың 27 қазанынан № 1620) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік мұражайы және С. Сейфуллин атындағы Республикалық бұқаралық кітапхана екі республикалық мекеменің бірігуі арқылы құрылған.Қазақстан Республикасының Президенттік мәдениет орталығы Астана қаласындағы екі ірі жол торабы Республика даңғылы мен А. Бараев көшелерінің қиылысында орналасқан.Қазақстан Республикасының Президенттік мәдениет орталығының жалпы ауданы -- 20315,0 шаршы шақырым.Бұл -- Астана сәулетінде зәулім ғимараттардың бірі. Қазақстан Республикасының Президенттік мәдениет орталығы үлкен биіктіктен қазақ халқының мәдениетіне тән, сәулелері әлемнің төрт бұрышына таралатын дөңгелек ретінде көрінеді.Бүкіл сәулет композициясының осьтік орталығы радиусы 19,5м, ғимаратқа түркілік сипат беретін, 16 метрлік күмбезбен бекітілген 5 қабатты мұражай болып табылады. Күмбездің жоғарғы жағы бірінші қабаттың еденінен деңгейінде орналасқан.Қазақстан Республикасының Президенттік мәдениет орталығы-бұл ерекше орталық, мұнда келесі құрылымдық бөлімдер бар: Қазақстан республикасы мемлекеттігі тарихының Мұражайы. Ғылыми кітапхана. Қазақстан Республикасының мемлекеттілігі мен президенттілігі институтының тарихын зерттеу Ғылыми Орталығы. Концерттік зал -- ұлттық дәстүр Театры, Қазақстан музейлері журналы баспасының орталығы. Қазақстан Республикасының Президенттік мәдениет орталығы Қазақстандағы жалғыз мәдени-ағарту мекемесі болып табылады, мұнда:қазақ халқының тарихы мен рухы насихатталадықазақ мемлекеттігінің қалыптасуының тарихи оқиғалары анықталып, Қазақстан Республикасы президенттілігі институтының пайда болуы мен гүлденуінің қазіргі тарихының фактілері мен дәйектемелері анықталынады. Қазақ этносының Евразия кең даласының ұлы халқы ретінде қалыптасуының ретротарихының аса құнды мәліметтері мен коллекциялары көрсетіледі. Қазақстан Республикасының Бірінші Президенті Н. Ә. Назарбаевтың көпқырлы және жемісті шығармашылығының құжаттары мен тарихи материалдары арқылы азаматтық қоғамда көпұлтты және көпконфессионалды қазақ халқының бірігуі, ұлтаралық келісім, бейбітшілік пен толеранттылық объектендіріледі. Қазақстан Республикасында және басқа елдердегі қазіргі заманғы жастар мәдени орталығы. Бұл жобада сәулеттік кеңестіктің нақты мәдени жүйенің ерекше талаптарын ескере отырып - орта мектептің түрін қалыптастыру мүмкіндігі орындалды. Қазақстан Республикасының техникалық реттеудің мемлекеттік жүйесінде қабылданаған төлқұжаттар мен сертификаттар қамтамасыз етілген. Сондықтан біздің өндірістік іс-тәжірибелік жұмыстарымды өткізген кәсіпорн, өзімнің мамандығыма үлкен сабақ болды. Жобалық жұмыстардың құжаттарын істеуге нормативтік сілттемелерді көлемді үйренуге үлкен тәжірибе алдым десем артық айтпас едім. Өндірістік экскурсия кезінде есеп беру үшін, құрылыс нысандары бойынша материалдар жинап, схемалық суреттемелер жасау арқылы ерекше технологиялық процестер бойынша жұмыстар істеп, сонымен қатар құрылыс орындарын фотосуретке түсіріп мағлұматтар жинап отырдым. Курстық жұмыс міндеттері - Өзімізге берілген дербес тапысрмалар бойынша, көптеген ғылыми ізденіс жұмыстарын жасау және кәсіпорын мекемесінен берілген жұмыстар мен міндеттерден тәжірибе жинақтау болады. Сонымен қатар, кафедрадан берілген дербес тапсырмалар бойынша Таулы аймақтарға арналған демалыс орталықтарын жобалау жұмытарына қажетті материалдар және ақпараттар жинау. Сондықтан өндірістік іс-тәжірибелік жұмыстарда тәжірибе жинақтай отырып, өз міндеттерімді орындау арқылы өз жобамызды жүзеге асыру. Өзімнің таңдаған жобам бойынша - адамдарға жағдай жасап, көңілдерінен шығып және осы жобам болашақта жүзеге асса деймін. Сондықтан көптеген графикалық жобаларды сызып, көптеген ізденістер жасау арқылы жұмыстар жасадым, функционалдық схемалар, конструктивтік шешім схемалары, негізгі жобалық және жобада көлемдік және кеңістік шешімдерін беріп, түсініктемелік ақпараттар арқылы жүзеге асырып шешімін табу мен үшін өте маңызды болды.

І Сәулеттік бөлім
2.1 Таулы аймақтарға арналған демалыс орталықтарын жобалау

Менің өзіме бекітілген курстық жұмысымның тақырыбы: Таулы аймақтарға арналған демалыс орталықтарын жобалау болғандықтан, мен осы жобамен көбінесе айналыстым. Жеке тапсырмадағы менің тақырыбым таулы аймақтарға арналғандықтан мен тау бөктеріндегі мекне - жайларға барып таныстым. Төле -би қаласындағы Бүргөлік деп аталатын таулы аймақтың табиғаты демалатын адамдарға өте қолайлы жер екен және ол жерден адамдар қысы-жазы үзілмей демалыс орындарына барып дем алыеп қайтады екеен.Қыста тау шатқалдарына шығып шанғы теуіп, ал жазы қырдың қымызын ішіп демалатын адамдардың саны жылдан-жылға көбейіп жатыр. Ленгер қаласындағы таулы аймақтарда келешекте демалыс қонақ үй мен демалатын демалыс орталықтары салынады деген деректерде жоқ емес. Сондықтан мен өз жобамды ұсынғым келеді, меніің жобамдағы қонақ үй ғимараты қаңқалы конструкция үлгіден тұрады. Ғимараттың қаңқасы - темірбетон құймалы конструкциялық үлгіден және толтырғыш элементі кірпіштен тұрады. Іргетастар- құрастырмалы темірбетоннан жасалынған стакан тәріздес және ленталы, олардың орналасу тереңдігі жерасты суларына, алаңның геология лық ерекшеліктеріне т.б. қабылданған. Яғни, жерден 1,5м төмен. Іргетас конс- трукциясы, өлшемдер есептеу бөлімінде келтірілген, ал іргетасын жоғарғы деңгейі еденнен 150 мм төмен орналасқан. Іргетас астына қалыңдығы 100 мм В 12,5 классты дайындық қабат қарастырылған.Іргетас арқалықтары олардың баспалдақтарына орналасады. Ал бұл аралықтар сыртқы қабыр- ғалардан түсетін күш салмақтарды қабылдайды. [17,18]
Бірінші блоктың аралығы металды фермадан тұрады. Ал аралық жабық және жабын темірбетон плиталарынын тұрады.
Қабырға панельдерінің ішкі және сыртқы беттері маркасы 200 құмды цемент ерітіндісімен қалыңдығы 20 мм етіп сыланады. Қабырға 75 маркалы кірпішпен қалап, М-25 маркалы ертіндімен сылайды.
Жылытқыш қабаттың үстіне ылғалдан сақтау үшін бу өткізбейтін қабат төселген. Сонымен бірге іштен, бөлімдерден көтерілген буды, жылуды сыртқа шығармау үшін бу өткізбейтін қабатты плитаның үстіне ыстық битуммен екі рет жағу арқылы орындайды. [5,17,18]
Бу өткізбейтін қабаттың материалы -қуысты бетон (немесе көбікті бетон) =600кгм3.Жылытқыштың үстіне тегістеуіш қабат орналасады -15 мм, ол цемент ерітіндісінен жасалынып, оған қарақағаз төселеді.Шатырдың еңістігі жабын арқалығы еңістігімен бірдей болады. Орама қарақағаз жабынға паралель жоғарыдан төмен Құнқағар қосымша орама (қағазбен) қабатпен жапсырылып, цинктелген болат қаңылтырмен алады.Төсеніштің жоғарғы ұшы тік қабырғамен қиылысқан жері цинктелген каңылтырмен болат жапқыштың төменгі жағы қабырғаға цемент ерітіндісімен бекітіліп толтырылады.
Едендер
Ғимараттың бөлмелердің тағайындалуына байланысты ағаш, керамикалық плитка және мозаикалық едендерден қарастырылған.
Есік және терезе ойықтары
Есік және терезе ойықтарын пластиктен жасалады. Соңымен қатар терезенің сыртқы жағына цинктелган төсеніш төсейді.
Жылытатын керамзит =600 кгм3 жалпақ шатыр 4-қабатты битумға жапсырылатын рубероидтаи тарады. Рубероидтың үстіне майда тас битуммен жапсырылады.
Баспалдақ торы -- құрастырмалы темірбетон баспалдақ сатысы мен баспалдақ алаңшасынан тұрады. Бұлардың маңдайша арқалығы құрастырмалы темір бетоннан жасалады. Үй айналасына асфальттан ені 1,5 м етіп жағалау жасалады.Қазіргі заманғы жағдайлар қиындыққа мен сапаға қарай кез-келген интерьерді түстер, дизайнерлік мінездемелерді есепке алып орындауға мүмкіндік береді.
Ғимараттың қасбеттері -кірпіш қабырғалар үстіне Керамогранит әрлеу материалдарымен жасалынған қабаттан тұрады. Ішкі қабырғалар әк ерітіндісімен сыланып, түс қағаздармен жабыстырылады.

2.2 Жеке дербес тапсырма бойынша аналитикалық шолулар

Қазақстан Республикасында және басқа елдердегі қазіргі заманғы мектептер мен мектеп кешендері. Бұл жобада сәулеттік кеңестіктің нақты білім беру жүйесінің ерекше талаптарын ескере отырып - мектеп кешенінің түрін қалыптастыру мүмкіндігі орындалды. Әрине, білім беру жүйесінің ерекше талаптары салдарынан: функционалды-типологиялық және әр түрлі аспектілері сәулетке әсер етеді, сөзсіз, білім беру құрылымы ғимараттың әлпетіне өз әсерін тигізеді. Отандық және шетелдік тәжірибеде мектеп ғимараттардың көлемдігі мен нақты ситуациялардың әр түрлілігіне, оның қызмет көрсету жүйесіндегі ролі, қолданылатын конструкцисының тәсіліне және де жергілікті табиғи мен қала құрылыс жағдайына қарай үлкен қала құрылысының қалыптасуына көптеген сәулет-композициалық тәсілдерді қолдануға мүмкіндік береді. Осылайша, отандық және шетелдік мектеп кешендердің бүтіндей немесе жеке элементтердің әр түрлі құрылыс шешімдері бар (сурет 1.1.1). Осы шешімдер біздің мемлектіміздің мектеп кешендердің құрылысына және оның әрі қарай жобалауына көп көмегі келері сөзсіз. Тоқтала кететін жайт, Норвегия мемлекетінде білім жүйесі бойынша бір оқушыға 11 мың 100 доллар көлемінде қаражат жұмсалса, Германия, Австрия елдерінде 10 мың 72 доллары көлемінде шығындар көзделеді екен. Шындығында, сапалы білім ешуақытта арзан болмайды.(сурет 1.1.2), (сурет 1.1.3) көрсетілген. Қазіргі мектептердің күй - жағдайы алға басуда. Бүгін білім жүйесіне көп жағдайлар жасалып жатыр. Мысалы, өткен жылда 68 мектеп салынды, болашақта тағы 70 астам жаңа мектептер салынуда. Жоғарыда айтып кеткендей елбасы халқымыздың әлемнің бәсеке қабілеті деңгейіне көтерілу үшін барынша күш қуатын салатының атап айтты.

Сурет - 1.1.1
Санкт-Петербург қаласындаңы мәдени орталық.


Сурет - 1.1.2
Ұлыбритания қаласындағы мәдениет үйінің қасбеті.

Тапсырмасын шешудің алғашқы кезеңінде қысқаша тарихи шолу, үйлесімділіктерді зерттеу, сауалнама нәтижелерін жасау сынды жоба алдын зерттеулер жүргізілді. Шығармашылық ізденіс барысында үлгі, клаузуралар жасалады. Содан соң мектеп ғимаратының жоспары, кескіні және бет пішіні жасалынып, басты назар оның жобасы мен қызметіне баса мән берілді. Құрылыс материалы мен құрылымдық кестесі жасалады. Инженерлік құрал-жабдық, эргономикасы және қоршаған ортаны қорғау сынды мәселелер қарастырылып, табиғи және шынайы әрлендірілуі есептелінді. Мұның барлығы да жалпы білім беру мекемелерінің ҚР ҚМжЕ 3.02.-25-2004 Жалпы білім беру мекемелері [1] талаптарына сай орындалды. Қалақұрылыс жағдайын талдау. Климаттың факторлық талдауы бойынша мектеп кешенінің сәулет ортасы микроклиматының жайлылығын анықтайтын басты фактор - белсенді жел қызметі болып табылады. (5) Түркістан қаласы бойынша климаттық мәліметтерге жүгінер болсақ: орналасуы ендігі-42°19', бойлығы-69°42', теңіз деңгейінен биіктігі 604м2, желдің жылдамдығы-2,2мс; желдің қайталануы-7%; ауа температурасының орташа жылдық көрсеткіші-13°С; ауа ылғалдығы-57%; ауа температурасының абсолюттік минимумы -31°С; ауа температурасының абсолюттік максимумы +42°С; жауын-шашынның айлық минимумы-410мм; жауын-шашынның айлық максимумы-938мм; орташа жылдық бұлттылық-4,7балл; жылдық жарқын күндер - 121-222күн; жылдық бұлтты күндер - 111-153күн; жылдық жауын-шашынды күндер - 32-91күн; жылдық қарлы күндер-26күн; жылдық тұман-21күн; найзағайлы күндер-17күн; боранды күндер-3күн; шаңды дауыл-6күн. Құрылыс ықпалының нәтижесінде метеофакторлардың құбылмалық талдауының көмегімен бүгінгі күні жел тәртібі, күн радиациясы және ашық кеңістіктегі қар мен шаң тасымалдануы түзетуге және сәл өзгертуге келетіні жөнінде қорытынды шығаруға болады. Жабық бөлмелерде қолайлы микроклиматтық орта қалыптастыру үшін толық қанағаттанарлық жағдайлар бар.Қазақстан Республикасы өзінің тәуелсіздігін жариялаған уақыттан бастап мәдени өмірде үлкен, сапалы өзгерістер басталды. Біріншіден, тарихи мәдени мұраларымыздың өзіндік орны мен қажеттілігі айқындалды, халықаралық қатынастар дами бастады. Бұл саланың күрделі мақсаттарының бірі - мәдениетті ұлттың рухани байлығы ретінде дамыту және жандандыру.
Тоқсаныншы жылдардың басында Қазақстанның мәдени даму барысында ерекше серпіліс пайда болды. Мәдениет, өнер қайраткерлері өз шабыттары мен ұмтылыстарының тек өз шығармашы лық табыстары ғана емес, сонымен бірге бүкіл мәдениетіміздің даму жағдайы сол табыстармен байланысты екендігін түсінді. Көптеген қайраткерлер өздерінің жеке мектептерін аша бастады. Соның ішінде Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірованың музыкалық колледжі, өнертанушы Евгений Гуцалюктің көркемсурет мектебі, суреткер Бақыт Талқамбаевтың Арттерапия мектебі, Қызғылт жал атты халықаралық би фестивалінің қарамағындағы осы аттас би мектебі т. б. Сонымен бірге бірнеше жаңа творчестволық одақтар құрылды. Атап айтқанда:Театр қайраткерлерінің одағы, Хореографтар одағы, Балетмейстерлер одағы. Галерея қозғалысы да жандана бастады, бұрынғы белгілі Ұмай тәңірі, Ұлар, Вояджер, Ретромен бірге жаңа Арт-нават, Ою, Трибуна галереялары өз жұмыстарын бастады. Жаңа әдеби қоғамдар құрыла бастады, солардың ішінде Рудный қаласында (Солтүстік Қазақстан облысы) жарық көретін Пигмалион әдеби-көркем журналы. Бұл басылым жаңа әдеби ағымдағы тәжірибелерге бағытталған. Еліміздің осы өңірдегі прогрессивті суреткерлерімен тығыз байланыстағы мәдени журнал Тамыр қазақ және орыс тілдерінде басылатын мәтіндерін парасатттылық ой-өріске бағыттайды. Еліміздің негізгі мәдени орталығы Алматының шығармашылық өмірі түрлі мәдени шараларға толы, апта сайын көркемөнер көрмелері, он жыл қатарынан халықаралық ән фестивалі Азия дауысы, және оның жас орындаушыларға арналған Жас қанат фестивалі, классикалық би өнерінің фестивалі, авторлық әндер конкурсы, ақындар айтысы өткізілуде, шоу-бизнес белсенді түрде дамуда. Жалпы алғанда Қазақстанның кәсіби өнері еуропалық және жергілікті қазақи қалып пен тақырыптарды біріктіре білді, сондықтан хх ғасырда ол өнердің барлық саласында дамып, ойлау ұстанымында еуразиялық болып табылады. Бұның негізінде біздің ұлттық қалып пен мәдени мұраларға толығымен сүйенген орыстың академиялық білімді кәсіби мектебі жатыр. Кеңестік Қазақстанның мәдениет саясатында әрдайым талантты қазақ жастарын Кеңес Одағының ең үздік оқу орындарында білім алуын қамтамасыз ету шаралары болған. Екінші дүние жүзілік соғысы кезінде Қазақстанға, соның ішінде Алматыға көптеген Кеңес Одағының белгілі өнер қайраткерлері үкіметтік жеңілдіктермен эвакуациялануы ұлттық өнеріміздің дамуына өз үлесін тигізді. Мосфильм киностудия\сының негізгі бөлігі Алматыға көшірілді. Сол уақытта С. Эйзенштейннің режиссерлігімен Иван Грозный фильмі түсірілді. Соғыс алдында ғана құрылған Н. В. Гоголь атындағы Алматы көркемсурет училищесінде кеңестік үздік профессура(А. Черкасски й, Д. Митрохин)дәріс берді. Сол кездерде алғашқы балалар және жасөспірімдер театры шаңырақ көтерді. Оның негізгі ұйымдастырушысы Наталья Сац есімімен бүгінде орыс балалар және жасөспірімдер театры аталады. Осының бәрі бүгінгі Қазақстан мәдениетінің аяғына тұруына, кәсіби биіктерге көтерілуіне себепкер болды. Еліміздің мәдени өмірінің дамуыны өз үлесін қосып келе жатқан көптеген мұражайлар мен галереялар бар. Бүгінгі таңда республикамызда 103 мемлекеттік әр бағыттағы, яғни тарихи-ө өлкетану, көркемсурет, әдеби мемориалдық, музыкалық мұражайлар бар. Астана еліміздің басты мәдени орталығына айналып келеді. Жаңа астанамызда Президенттік мәдени орталықтың шаңырақ көтеруі оның өміріне үлкен жаңалық әкелді. Бұл орталықтың өзгешелігі-өз құрамында мұражай, орталық кітапхана және концерттік залдың болуы. Бұл ТМД мемлекеттеріндегі осы үлгідегі алғашқы орталық. Астанада халықаралыұ фестивальдар мен конкурстар өткізу әдетке айналды. Атап айтсақ, Қазақстан халықтарының достығы фестивалі, талантты жастардың республикалық Шабыт фестивалі, Қазақстанның жылдық ән конкурсы Алтын диск, Республикалық ақындар айтысы, Тазша бала конкурсы, қазақ әндерінің конкурсы т. б. 2004 жылдың қаңтарына Қазақстан мәдениет министрлігінің мәлімдемесі бойынша халыққа мәдени қызмет көрсетуге 48 театр, 21 кинотеатр, 291 жылжымалы және стационарлық киножүйе, 31 концерттік ұйым, 3399кітапхана, 154 мұражай, 1988 клубтық қоғам, 25 демалыс саяжайы, 4 зоопарк өз үлестерін қосты.
Барлық творчестволық үйымдардың материалдық негізі-мәдени құрылыстар сақталып, қайта қалпына келтірілуде. Мәдениет саласында мемлекет аралық қатынастар байланысы қайта жандана түсті. Бүгін Қазақстан өнердің әр бағытында жоғары дәрежедегі халықаралық аренаға көтерілді.
Жақын арада Қазақстанда мәдениетті дамытуға бағытталған Мәдениет туралы, Кино туралы заң жобалары қабылданды. Сонымен бірге осыған байланысты заңды актілер де іске қосылмақ. Елімізде білімді, терең ойлайтын мамандар даярлауға көп көңіл бөлінген. Осы мақсатпен Қазақ мәдениет өлкетану ғылыми зерттеу институтында ауылдық жерлердегі мәдени орталық қызметкерлерінің білімін арттыру курстары жұмыс істеуде, курстар мен семинар жұмыстары қайта жандандырылуда. Мәдени дамуымыздың басты мақсаты көп ұлтты Қазақстанда бірыңғай мәдени ақпарат кеңістігін құру. Бұл кеңістіктің ұлтымызды әлемдік деңгейде танытуда, оның рухани байлығын көтеруде, әлемдік қоғамдастықпен тең дәрәжеде болуға қосатын үлесі зор. Ауыл мәдениетін көтеру ең басты шаралардың бірі болып табылады. Министрлік 2004-2010 жылдары ауыл аймақтарын дамытуға бағытталған Мемлекеттік бағдарлама жұмысына белсенді араласты. Бұл бағдарламаның негізгі мақсаты ауылдағы мәдениет ошақтарына көмек көрсетуді қамтамасыз ету. Қазақстан мәдениет министрлігі отандық мәдениет пен өнерді жандандырумен, дамытумен бірге халықаралық мәдени қатынастарды жақсартуға да көп көңіл бөлуде. Қазақстанның мәдени саясатының басты бағыты елімізді жалпыәлемдік кеңістікте дұрыс дәрежеде таныту, әлемдік даму тенденцияна шығару. Жалпы әлемдік процесске қатысу, еліміздің жеке хабарлама кеңістігінің болуын қамтамасыз ету Қазақстанның, оның жалпы мәдениетінің қоғамда дұрыс пікірде болуына өте қажет. Осы мақсатта Қазақстан Мәдениет министрлігі ЮНЕСКО-ны ң ауызша және материалдық емес біртұма мұралар жөніндегі кезекті үшінші Прокламациясына қатысу үшін қазақтың материалдық емес мәдени мұралық өнер байлығы күй туралы түсініктеме ұсынды. Біріккен музыкалық ұлттар бас консулдар таңдауы атты сериялық радиохабарға қатысу мақсатымен Қазақстан Республикасының Мәдениет Министрлігі Гонконгтағы Қазақстанның Бас консулы Б. Сәрсенбаевқа еліміздің музыкалық мәдениеті жөнінде хабарлама жіберді. Айта кететін жайт, өткізіліп жатқан түрлі фестивальдар мен концерттер ішкі және сыртқы мәдениет саясатына өз үлесін қосатыны. Бұл шаралардың нәтижесі халықтың барлық тегіне өз әсерін тигізеді, яғни қатысушылардың орындаушылық мәнерін көтереді, көрермендерді хабардар етеді, мәдениет институттарының салаларын байытады. Сонымен бірге достықты нығайту мәдени өмірде тек фестивальдар мен концерттер өткізумен ғана шектелмейді, сондай ақ еліміздің халқын мәдени білімдар етуге де көңіл бөлінген. Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігімен бірлесе мәдени, білім алу жұмыстарын кеңейту мақсатында көптеген мемлекеттермен қарым қатынастар жүргізілуде. Шет елдерде білім алуға бағытталған Президенттік бағдарлама бойынша өнер, мәдениет саласы бойынша сұранымы көп мамандар дайындау ісі қолға алынған. Қазіргі кезде Германиядағы, Ресейдегі(Сургут қаласы), Башқортстандағы, Қырғызстандағы және т. б. мемлекеттердері қандастарымызбен мәдени, ғылыми байланыстар жүргізу ісі де жақсартыла бастады. Отандық музыка өнерін шет елдерге насихаттау мақсатында да жұмыстар жүргізілуде. Аталған фестивальдар мен ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Қазақстанның Инвестициялық қоры
ҚҰРЫЛЫС ӨНДІРІСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖҰМЫСТАРЫ
Өнеркәсіп және өнеркәсіп саясатының теориялық негіздері (Ақтөбе облысы Өнеркәсіп және кәсіпкерлік басқармасы ММ мысалында)
Құрылыс жұмыстарын ұйымдастыру негіздері
Сәулет - құрылыс факультеті
Өндірісті басқарудың теориялық негіздері
Экономикадағы құрылыс материалдары нарығының теоретикалық негіздері
Технологиялық карта құрастыру жұмыстары
Құрылыс объектілерінің жіктелуі
Қаржы саясаты туралы ақпарат
Пәндер