Бастауыш мектепте еңбекке баулуды оқыту практикумыЖұмыс түрі:  Курстық жұмыс
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 128 бет
Таңдаулыға:   
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРТЛІГІ
ШЫМКЕНТ УНИВЕРСИТЕТІ
Педагогикалық факультеті
Педагогика және психология кафедрасы

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

Бастауыш мектепте еңбекті оқыту теориясы мен технологиясы

5В010200– Бастауыш оқытудың педагогикасы және әдістемесі

ШЫМКЕНТ, 2015

ПӘНДЕРДІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІНІҢ
МАЗМҰНЫ
Бастауыш мектепте еңбекті оқыту теориясы мен технологиясы

№ Атаулар Беттер
1 Пәндердің оқу-типтік бағдарламасы (таңдау 3-12
пәні бойынша оқу бағдарламасы)
2 Пәндердің жұмыс оқу бағдарламасы 13-20
3 Студент үшін пән бойынша оқыту бағдарламасы 21-33
(Syllabus)
4 Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз ету картасы34
5 Лекциялық кешен (лекция тезистері, 35-58
иллюстративтік және таралым материалдар,
қолданылған әдебиеттер тізімі)
6 Семинар (практикалық) және зертханалық 59-63
сабақтардың жоспары
7 Пән бойынша тапсырмалардың тапсыруын және
кестесінің орындалуы 64
8 Пәннің оқытылуы бойынша әдістемелік ұсынысы
65-72
9 Курстық жобалардың (жұмыстардың), зертханалықҚарастырылмаған
жұмыстардың, есептік-графикалық, әдістемелік
ұсыныстар
10 Білім алушыларға өзіндік жұмыстарды орындау 73-75
үшін материалдар: үй тапсырмасының мәтіндер
жинағы, әр тақырып бойынша өзін-өзі
бақылаудың материалдары, ағымдағы жұмыс
түрінің тапсырмасының орындалуы, рефераттар
және басқа да үй тапсырмаларын мен әдебиеттер
11 Оқу өндірістік және дипломалды Қарастырылмаған
практикаларының әдістемелік нұсқаулары
12 Білім алушылардың оқу бағасының жетістіктері 76-118
және бақылау бойынша материалдар (жазбаша
бақылау тапсырмалары, тестілеу тапсырмалары
өзіндік даярлығы үшін сұрақтар тізбесі,
емтихандық билеттер және т.б.)
13 Оқу сабақтарының бағдарламалық және -
мультимедиялық сүйемелдеуі (пән мазмұнымен
байланысты) тізімі
14 Аудиториялардың кабинеттердің зертханалардың 119
мамандандыру тізбесі

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ШЫМКЕНТ УНИВЕРСИТЕТІ
Педагогикалық факультеті
Педагогика және психология кафедрасы

Бастауыш мектепте еңбекті оқыту теориясы мен технологиясы пәнінің
ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

5В010200 – Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі мамандығы үшін

Көлемі – 2 кредит (90 сағат)

Шымкент 2015

1. Шымкент университетінің Педагогика және психология кафедрасында
ЖАСАлДЫ ЖӘНЕ ҰСЫНылДЫ

2. РЕЦЕНЗЕНТТЕР
Нуридинова г. - педагогика ғылымдарының кандидаты, Шымкент Университеті
қойшиев қ.е.-педагогика ғылымдарының кандидаты,Оңтүстік Қазақстан
мемлекеттік педагогикалық институты

3. Шымкент университеті ректорының 3.07.2015 №40 т. бұйрығымен күшіне
енгізілді

4. Оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
2006 жылдың 22 маусым,Бастауыш мектепте еңбекті оқыту теориясы мен
технологиясы және практикумы пәннің типтік оқу бағдарламасы жасау және
рәсімдеу бойынша әдістемелік ұсынымына сәйкес жасалған.

5. Педагогика және психология кафедрасының әдістемелік комиссиясында
(2016 жылдың 23 тамыздындағы №1 хаттама) және мәжілісінде (2015 жылдың 27
тамызындағы № 1 хаттама) ТАЛҚЫЛАНДЫ

6. Педагогика факультетінің әдістемелік кеңесінде (2015 жылдың 27
тамыздың №1 хаттама) ҚАРАЛДЫ ЖӘНЕ МАҚҰЛДАНДЫ

7. Шымкент университетінің оқу-әдістемелік кеңесінің мәжілісінде (2015
жылдың
18 маусым № 6 хаттама) ҚАРАЛДЫ ЖӘНЕ БЕКІТІЛДІ

МАЗМҰНЫ

Кіріспе
Мазмұны
Түсініктеме хат
Пәннің тақырыптық жоспары
Пәннің мазмұны
Лекция сабақтары тақырыбының
шамамен алғандағы тізімі
Практикалық (семинар) сабақтары тақырыбының
шамамен алғандағы тізімі
Білім алушылардың оқытушылармен бірге өзіндік жұмысы
тақырыптарының шамамен алғандағы тізімі

Білім алушылардың өзіндік жұмысы тақырыптарының
шамамен алғандағы тізімі
Ұсынылған әдебиеттер тізімі

TYCIH1KТЕМЕ ХАТ
Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне орай елімізде жүріп
жатқан реформалау поцесі оның тек экономикалық саласынан ғана қамтып
отырған жоқ, сонымен бірге әлеуметтік сала да өзгеріске ұшырауда.
Қоғамдағы білім беру жүйесін реформалау, соның айғағы. Пәнді оқытуда
теориялық, практикалық әдіс, түрлі материалдармен жұмыс, бақылау,
салыстыру, көрнекілік әдіс, үлгі көрсету, түсіндіру т.б. әдіс-тәсілдер
пайдаланылады.
Еңбекке баулуды оқыту әдістемесі-еңбекке баулуды оқытудың теориясы мен
технологиясын зерттейтін ғылым. Әдістемеден терең білім беру – бастауыш
сынып мұғалімдерін жоғары кәсіптік деңгейде дайындаудың қажетті шарты.
Осы қоғамдық ас маңызды міндетті шешуде Бастауыш мектепте еңбекті
оқыту теориясы мен технологиясы және практикумы курсының атқаратын қызметі
ерекше. Себебі, осы аталған оқу курсы педагогикалық оқу орындарының
қайсыбірін алмасақ та, ондағы студенттерді болашақ мұғалімдік кәсіби
мамандыққа даярлау жүйесінің негізі бір саласы болып есептеледі.
Бастауыш мектепте еңбекті оқыту теориясы мен технологиясы және
практикумыпәнін меңгеруде студенттерді педагогикалық қызметке баулуды
педагогикалық тәжірибеге бейімдеу, педагогикалық шеберлікті қолдану
жолдарын ашып кәсіби дайындауды оқытады.Кәсіби білім біліктілікті
қалыптастыру үшін педагогикалық қызметте педагогикалық техника элементтері
қолданылады.
Бастауыш сынып мұғалімдерін даярлаудың негізі ретіндегі кәсіби-
педагогикалық іс-әрекет теориясы туралы білімдерімен қамтамасыз
ету.Болашақ мұғалімдерде өзіндік кәсіби іс-әрекетті жүйелі байқау
біліктілігін қалыптастыру.Студенттерде өздігінен білім алу ,инновациялық
және шығармашылық ғылыми-зерттеу іс-әрекеттеріне дайындығын дамыту.
Осы курсының негізіне білім берудің қазіргі парадигмасына сәйкес
жүйелілік ,тұлғалық-бағдарлық, тұлғалық іс-әректттік , құзыреттілік,
сонымен бірге әлеуметтік –педагогикалық құбылыс ретінде тәрбие
қарастырылған.
Түйінді құзыретттіліктер жиынтығын (коммуникативті, ақпарттық және
т.б.)қалыптастыру.
-Жалпы педагогика негіздері пәнінен алған білімдерін оқыту мен
тәрбиелеуде және жаңа педагогикалық технологияларын тәжірибеде өз бетімен
қолдану;
- тәрбие мен оқыту үрдісінің заңдарын және ұстанымдарын, формалары мен
әдістерін арасындағы өзара байланыстарын анықтау, құрамдас бөліктерге
бөлу, жіктеу;
- жалпы педагогика негіздері пәнінен алған білімдерден, оқу материалының
элементтерінен кесте, презентация, баяндама, жоспар құрастыру;
-жалпы педагогика негіздері пәнінен алған білімдердін маңызын анықтау, ол
туралы өзіндік пікір келтіру, ойын білдіру керек.
Пәннің мақсаты:Бастауыш сынып мұғалімдерін кәсіптік деңгейде дайындауда бұл
пәннің рөлі мен маңызы өте зор.Ол студенттердің пән бойынша теориялық
білімді, практикалық білігі мен дағдысын меңгеруін, оның кәсіби іс-
әрекетінде пайдалануды қарастырады.
Пәннің міндеттері:
Болашақ бастауыш сынып мұғалімдеріне Еңбекке баулуды оқытудың
теориясы мен технологиясынан жүйелі білім беру, сабақ беруге кәсіби
даярлау.
-еңбекке баулудың бала тұлғасын жан-жақты дамытудың құрамды бөлігі ретінде
мәнін ашу;
-Еңбекке баулуды оқытудың негізгі әдістемелік ұстанымдарын таныстыру;
-оқытудың мақсатына сәйкес оқу курсының мазмұнын ғылыми талдауда оның
-әдістемелік жүйесін жаңа технологиялар мен құралдары негізінде құру;
-студенттердің өзіндік білім алу жолдарын жетілдіру;
-кәсіби және тұлғалық құнды қасиеттерін меңгеруін ұйымдастыру.
Пререквизиттер: Тәрбие теориясы
Постреквизиттер:Сабаққа көрнекі құралдар даярлау әдістемесі

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ
Лекциялардың тақырыптық жоспары
Модуль I Бастауыш мектепте еңбекті оқыту теориясы мен технологиясы және
практикумы – педагогика ғылымының саласы
1-тақырып Бастауыш мектепте еңбекті оқыту теориясы мен технологиясы және
практикумы – педагогика ғылымының саласы
1.Еңбекті оқытудың теориясы мен технологиясы және практикумы пәні.
2.Еңбекті оқытудың теориясы мен технологиясы және практикумы пәнінің мақсат-
міндеттері.
3.Еңбекті оқытудың теориясы мен технологиясы және практикумы пәнінің
басқа пәндермен байланысы.
2-тақырып Бастауыш мектепте еңбекке баулуды оқытудың теориялық
негіздері
1.Бастауыш мектепте еңбекке баулуды оқытудың маңыздылығы.
2.Бастауыш мектепте еңбекке баулуды оқытудың мазмұны.
3.Бастауыш мектепте еңбекке баулуды оқытуды ұйымдастыру формалары.
3-тақырып Материалдар мен еңбек әрекетіне сипаттама
1.Материалдар жөнінде мағлұматтар
2.Қағаз бен қатырмақағаздың түрлері мен қолданылуы.Мататану.
3.Ермексаз және сазбалшықтың қасиеттері, түрлері, қолданылуы.
4.Табиғи материалдардың түрлері мен қасиеттері, қолданылуы.
5.Ағашты өңдеу тәсілдері мен жұмыс істеу жолдары.
4-тақырып Материалдардан бұйымдар жасау технологиясы
1.Түрлі материалдардан бұйым жасау техникасы.
2.Қағаз бен қатырмақағазбен жұмыс жасау тәсілдері.
3.Маталарды өңдеу: тігуге, тоқуға, кестелеуге үйрету.
4.Ермексаз, сазбалшық және папье-машемен жүргізілетін сабақтардың
ерекшеліктері мен технологиясы.
5-тақырып Халықтық сәнді – қолданбалы өнер (көркем еңбек)
1.Қазақ халқының сәнді-қолданбалы өнері, оның түрлері.
2.Сәндік қолданбалы өнер негізінде түрлі тұрмыс бұйымдарын жасау,
безендіру, ою-өр..нек үлгелерін қолдану.
3.Төсеніш бұйымдары.
4.Ағаштан жасалған түрлері.
5.Зергерлік бұйымдар.
Модуль II Бастауыш мектепте еңбекке баулуды оқыту технологиясы және
практикумы
6-тақырып Қазақтың ою-өрнектері мен оның түрлері
1.Ою-өрнектер тарихы.
2.Ою-өрнектердің түрлері.
3.Ою-өрнектердің түстері мен бояулары.

7-тақырып Қазақтың ұлттық киімдері
1.Қазақтың ұлттық киімдерінің ерекшеліктері.
2.Ер кісілердің ұлттық киімдері.
3.Әйелдер мен қыздардың киім кию ерекшеліктері.

8-тақырып Дизайндық білім, оның анықтамасы, негізгі ережелері.
1.Дизайндық білім.
2.Дизайындық өнер анықтамасы.
9-тақырып Тұрмыстық еңбек
1.Бастауыш сыныпта тұрмыстық еңбектің мәні мен мазмұны.
2.Бастауыш мектепте тұрмыстық еңбектің ұйымдастырылуы.
3.Қоғамға пайдалы еңбек.
4.Бастауыш сынып оқушыларын бөлме өсімдіктерін күтуге баулу.
5.Мектепте, үйде өзіне-өзі қызмет ету, ата-аналарға көмек, сынып бөлмесін
жинап, безендіру.

10-тақырып Бастауыш сыныптардағы еңбекке баулу сабақтарын ұйымдастыру
технологиясы
1.Сабақ – еңбекке баулудың оқу-тәрбие барысын ұйымдастырудың негізгі
формасы.

11-тақырып Қазіргі бастауыш мектептегі мұғалім.
11.1 Бастауыш мектеп мұғаліміне қойылатын талаптар.
11.2.Педагогтың кәсіби потенциалы.
11.3.Мұғалімнің шеберлігі.

Пәннің мазмұны
Бастауыш сынып мұғалімдерін кәсіптік деңгейде дайындауда бұл пәннің
рөлі мен маңызы өте зор. Ол студенттердің пән бойынша теориялық білімді,
практикалық білігі мен дағдысын меңгеруін, оның кәсіби іс-әрекетінде
пайдалануды қарастырады.
Пәннің обьектісі – бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі
мамандығы бойынша ҚР мемлекеттік стандарты талаптарына сай болашақ бастауыш
мұғалімдерінің жоғары педагогикалық кәсіптік білімінің құрамдасы ретіндегі
еңбекке баулуды оқытудан әдістемелік білім, білік, дағды.
Пәнді оқытуда теориялық, практикалық әдіс, түрлі материалдармен жұмыс,
бақылау, салыстыру, көрнекілік әдіс, үлгі көрсету, түсіндіру т.б. әдіс-
тәсілдер пайдаланылады.
Еңбекке баулуды оқыту әдістемесі – еңбекке баулуды оқытудың теориясы
мен технологиясын зерттейтін ғылым. Әдістемеден терең білім беру – бастауыш
сынып мұғалімдерін жоғары кәсіптік деңгейде дайындаудың қажетті шарты.
Пәннің мақсаты:
Болашақ бастауыш сынып мұғалімдеріне Еңбекке баулуды оқытудың
теориясы мен технологиясынан жүйелі білім беру, сабақ беруге кәсіби
даярлау.
Пәннің міндеті:
- еңбекке баулудың бала тұлғасын жан-жақты дамытудың құрамды бөлігі
ретінде мәнін ашу;
Еңбекке баулуды оқытудың негізгі әдістемелік ұстанымдарын
таныстыру;
- оқытудың мақсатына сәйкес оқу курсының мазмұнын ғылыми талдауда
оның
әдістемелік жүйесін жаңа технологиялар мен құралдары негізінде
құру;
- студенттердің өзіндік білім алу жолдарын жетілдіру;
- кәсіби және тұлғалық құнды қасиеттерін меңгеруін ұйымдастыру.
Пререквизиттер:
Мамандыққа кіріспе,бірінші курстың үзіліссіз практикасы,жалпы
психология,жас және педагогикалық психология, мәдениеттану,тарих секілді
оқу пәндері болады.
Постреквизиттер:
Бұл пәнді меңгеру нәтижесінде е III-IY курстарын меңгеруге және
педагогикалық іс-тәжірибе барысында қажет.
Негізгі бөлімі
Модуль І Бастауыш мектепте еңбекті оқыту теориясы мен технологиясы және
практикумы – педагогика ғылымының саласы
Бөлік і. Бастауыш мектепте еңбекті оқыту теориясы мен технологиясы.

Тақырып 1.1 Бастауыш мектепте еңбекті оқыту теориясы мен технологиясы
және практикумы – педагогика ғылымының саласы
Тақырыптың мазмұны: Еңбекті оқытудың теориясы мен технологиясы және
практикумы пәні.Еңбекті оқытудың теориясы мен технологиясы және практикумы
пәнінің мақсат-міндеттері.Еңбекті оқытудың теориясы мен технологиясы және
практикумы пәнінің басқа пәндермен байланысы.
Тақырып 2.1 Бастауыш мектепте еңбекке баулуды оқытудың теориялық негіздері
Тақырыптың мазмұны: Бастауыш мектепте еңбекке баулуды оқытудың маңыздылығы.
2.Бастауыш мектепте еңбекке баулуды оқытудың мазмұны.Бастауыш мектепте
еңбекке баулуды оқытуды ұйымдастыру формалары.
Тақырып 3.1 Материалдар мен еңбек әрекетіне сипаттама
Тақырыптың мазмұны: Материалдар жөнінде мағлұматтар.Қағаз бен
қатырмақағаздың түрлері мен қолданылуы.Мататану.Ермексаз және сазбалшықтың
қасиеттері, түрлері, қолданылуы.Табиғи материалдардың түрлері мен
қасиеттері, қолданылуы. Ағашты өңдеу тәсілдері мен жұмыс істеу жолдары.
Тақырып 4.1 Материалдардан бұйымдар жасау технологиясы
Тақырыптың мазмұны: Түрлі материалдардан бұйым жасау техникасы.Қағаз бен
қатырмақағазбен жұмыс жасау тәсілдері.Маталарды өңдеу: тігуге, тоқуға,
кестелеуге үйрету.
Ермексаз, сазбалшық және папье-машемен жүргізілетін сабақтардың
ерекшеліктері мен технологиясы.
Тақырып 5.1 Халықтық сәнді – қолданбалы өнер (көркем еңбек).
Тақырыптың мазмұны: Қазақ халқының сәнді-қолданбалы өнері, оның түрлері.
2.Сәндік қолданбалы өнер негізінде түрлі тұрмыс бұйымдарын жасау,
безендіру, ою-өр..нек үлгелерін қолдану.Төсеніш бұйымдары.Ағаштан жасалған
түрлері.Зергерлік бұйымдар.
2-модуль Бастауыш мектепте еңбекке баулуды оқыту технологиясы және
практикумы
Бөлік Іі. Бастауыш мектепте еңбекке баулуды оқыту практикумы.
Тақырып 6.1 Қазақтың ою-өрнектері мен оның түрлері
Тақырыптың мазмұны: .Ою-өрнектер тарихы.
Ою-өрнектердің түрлері.Ою-өрнектердің түстері мен бояулары.
Тақырып 7.1 Қазақтың ұлттық киімдері
Тақырыптың мазмұны:Қазақтың ұлттық киімдерінің ерекшеліктері.
Ер кісілердің ұлттық киімдері.Әйелдер мен қыздардың киім кию ерекшеліктері.

Тақырып 8.1 Дизайндық білім, оның анықтамасы, негізгі ережелері.
Тақырыптың мазмұны: Дизайндық білім.Дизайындық өнер анықтамасы.
Тақырып 9.1 Тұрмыстық еңбек
Тақырыптың мазмұны:Бастауыш сыныпта тұрмыстық еңбектің мәні мен мазмұны.
Бастауыш мектепте тұрмыстық еңбектің ұйымдастырылуы.Қоғамға пайдалы еңбек.
Бастауыш сынып оқушыларын бөлме өсімдіктерін күтуге баулу. Мектепте, үйде
өзіне-өзі қызмет ету, ата-аналарға көмек, сынып бөлмесін жинап, безендіру.
Тақырып 10.1 Бастауыш сыныптардағы еңбекке баулу сабақтарын ұйымдастыру
технологиясы
Тақырыптың мазмұны.Оқушылардың үйдегі әрекетін ұйымдастыру.Сыныптан тыс
сабақ түрлері.Үйірме жұмыстары.Оқушылардың өздік шығармашылық әрекеттеріне
жетекшілік.
Тақырып 11.1 Еңбекке баулуды сыныптан тыс сабақтарда оқушылар әрекетін
ұйымдастыру технологиясы
Тақырыптың мазмұны: Оқушылардың үйдегі әрекетін ұйымдастыру.Сыныптан тыс
сабақ түрлері.Үйірме жұмыстары..Оқушылардың өздік шығармашылық әрекеттеріне
жетекшілік.
Практикалық (семинар) сабақтары тақырыбының шамамен алғандағы тізімі
Модуль 1. Бастауыш мектепте еңбекті оқыту теориясы мен технологиясы және
практикумы – педагогика ғылымының саласы
Сабақ 1. Қағаз және қатырмақағазбен жұмыс түрлері .
Сабақ 2 .Тоқыма материалдармен жұмыс жасау
Сабақ 3 .Техникалық үлгілеу.
Сабақ 4. Папье –машье жасау техникасы.
Сабақ 5 .Сабаннан жасалынған ойыншықтар.
Модуль 2. Бастауыш мектепте еңбекке баулуды оқыту технологиясы және
практикумы
Сабақ 6 Ермексаз және сазбалшықпен жүргізілетін сабақтардың ерекшелікгері.
Сабақ 7.Фольга мен қағылтырдан бұйымдар дайындау.
Сабақ 8. Сәнді-қолданбалы өнер түрлері
Сабақ 9 .Тұрмыстық еңбекті ұйымдастыру.
Сабақ 10.Қоғамға пайдалы еңбек.
Рефераттардың шамамен алғандағы тақырыптамасы
Модуль 1. Бастауыш мектепте еңбекті оқыту теориясы мен технологиясы және
практикумы – педагогика ғылымының саласы.
1. Еңбекті оқытудың теориясы мен технологиясы және практикумы пәні.
2. Еңбекті оқытудың теориясы мен технологиясы және практикумы пәнінің
мақсат-міндеттері.
3. Еңбекті оқытудың теориясы мен технологиясы және практикумы пәнінің
басқа пәндермен байланысы.
4. Бастауыш мектепте еңбекке баулуды оқытудың маңыздылығы.
5. Бастауыш мектепте еңбекке баулуды оқытудың мазмұны.
6. Бастауыш мектепте еңбекке баулуды оқытуды ұйымдастыру формалары.
7. Материалдар жөнінде мағлұматтар.
8. Мататану.
9. Ермексаз және сазбалшықтың қасиеттері, түрлері, қолданылуы.
10. Табиғи материалдардың түрлері мен қасиеттері, қолданылуы.
11. Ағашты өңдеу тәсілдері мен жұмыс істеу жолдары.
12. Түрлі материалдардан бұйым жасау техникасы.
13. Қағаз бен қатырмақағазбен жұмыс жасау тәсілдері.
14. Маталарды өңдеу: тігуге, тоқуға, кестелеуге үйрету.
15. Ермексаз, сазбалшық және папье-машемен жүргізілетін сабақтардың
ерекшеліктері мен технологиясы.
16. Қазақ халқының сәнді-қолданбалы өнері, оның түрлері.
17. Сәндік қолданбалы өнер негізінде түрлі тұрмыс бұйымдарын жасау,
безендіру, ою-өрнек үлгелерін қолдану.
18. Төсеніш бұйымдары.
19. Ағаштан жасалған түрлері.
20. Зергерлік бұйымдар.
Модуль 2 Бастауыш мектепте еңбекке баулуды оқыту технологиясы және
практикумы
1. Ою-өрнектер тарихы
2. Ою-өрнектердің түрлері
3. Ою-өрнектердің түстері мен бояулары
4. Қазақтың ұлттық киімдерінің ерекшелігі
5. Ер кісілердің ұлттық киімдері
6. Әйелдер мен қыздердің киім кию ерекшеліктері.
7. Дизайндық білім
8. Дизайындық өнер анықтамасы
9. Бастауыш сыныпта тұрмыстық еңбектің мәні мен мазмұны
10. Бастауыш мектепте тұрмыстық еңбектің ұйымдастырылуы
11. Қоғамға пайдалы еңбек.
12. Бастауыш сынып оқушыларын бөлме өсімдіктерін күтуге баулу
13. Мектепте, үйде өзіне-өзі қызмет ету, ата-аналарға көмек, сынып
бөлмесін жинап, безендіру
14. Сабақ – еңбекке баулудың оқу-тәрбие барысын ұйымдастырудың негізгі
формасы
15. Сабаққа дайындық және оны жоспарлау
16. Балалардың шығармашылығын дамыту жолдары
17. Оқушылардың өздік әрекетіне жетекшілік жасау, қауіпсіздік техникасын,
санитарлы-гигиеналық талаптарда сақтауын қадағалау.
18. Оқушылардың үйдегі әрекетін ұйымдастыру
19. Сыныптан тыс сабақ түрлері
20. Үйірме жұмыстары
21. Оқушылардың өздік шығармашылық әрекеттеріне жетекшілік.
Студенттің өзіндік (СӨЖ) жұмысының тақырыптары
1.Бастауыш мектепте еңбекті оқытудың теориялық негіздері
2. Бастауышта сыныптарда еңбекке баулудан білім берудің мемлекеттік
стандарты
3.Еңбекке баулу пәнінің оқыту әдістері мен құралдары
4.Еңбекке баулуды оқытудағы пәнішілік және пәнаралық байланыс
5.Бастауыш сыныптардағы еңбекке баулу сабақтарын ұйымдастыру
6.Еңбекке оқыту технологиясынның дамуы, қазіргі проблемалар
7.Түрлі материалдармен жұмыс жасау технологиясы
8.Табиғи материалдар және оларды өңдеу, олармен жұмыс жасау жолдары
9.Ермексаз бен сазбалшықтардың қасиеттері, олармен жұмыс жасау
ерекшеліктері
10.Еңбек сабағындағы қауіпсіздік ережелері және оларды сақтау
11.Бастауыш мектептің еңбекке баулу сабақтарындағы қазақ халқының сәнді
–қолданбалы өнеріндегі ою-өрнектің мәні мен түрлері
12.Бастауыш мектепте дизайнның ережелері мен талаптарының алатын орны
13.Бастауыш мектептегі еңбекке баулу сабақтарындағы дизайнерлік ойлауды
қалыптастыру
14.Еңбекке баулу сабағында балалардың шығармашылық қабілетін дамыту
15.Еңбек сабақтарының үйірме жұмыстарымен байланыстылығы

Оқытушының басшылығымен орындалатын студенттің өзіндік жұмысының (ОБСӨЖ)
тақырыптары
Модуль 1 Бастауыш мектепте еңбекті оқыту теориясы мен технологиясы және
практикумы – педагогика ғылымының саласы
№ 1 Бастауыш мектепте еңбекті оқытудың теориялық негіздері
№ 2 Бастауышта сыныптарда еңбекке баулудан білім берудің мемлекеттік
стандарты
№ 3 Еңбекке баулу пәнінің оқыту әдістері мен құралдары
№ 4 Еңбекке баулуды оқытудағы пәнішілік және пәнаралық байланыс
№ 5 Бастауыш сыныптардағы еңбекке баулу сабақтарын ұйымдастыру
№ 6 Еңбекке оқыту технологиясынның дамуы, қазіргі проблемалар
№ 7 Түрлі материалдармен жұмыс жасау технологиясы
Модуль 2. Бастауыш мектепте еңбекке баулуды оқыту технологиясы және
практикумы
№ 8 Табиғи материалдар және оларды өңдеу, олармен жұмыс жасау
жолдары
№ 9 Ермексаз бен сазбалшықтардың қасиеттері, олармен жұмыс жасау
ерекшеліктері
№ 10 Еңбек сабағындағы қауіпсіздік ережелері және оларды сақтау
№ 11 Бастауыш мектептің еңбекке баулу сабақтарындағы қазақ халқының
сәнді –қолданбалы өнеріндегі ою-өрнектің мәні мен түрлері
№ 12 Бастауыш мектепте дизайнның ережелері мен талаптарының алатын
орны
№ 13 Бастауыш мектептегі еңбекке баулу сабақтарындағы дизайнерлік
ойлауды қалыптастыру
№ 14 Еңбекке баулу сабағында балалардың шығармашылық қабілетін
дамыту
№ 15 Еңбек сабақтарыынң үйірме жұмыстарымен байланыстылығы
Пәннің әдістемелік және мультимедиалық қамтамасыз етілуі
Электронды оқулықтар, ПОӘК, слайдтар, бейне-фильмдер, анимациялар,
ЭЕМ үшін бағдарламалар, виртуалды зертханалық жұмыстар, презентациялар
(нөмірлері, модульдер бойынша толық атауы

Ұсынылған әдебиеттер тізімі
Білім алушыларға ұсынылған негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі
келтіріледі (оқулықтар, оқу көмекші құралдары, әдістемелік нұсқаулар,
дәрістер конспектісі, кейстер, портфолио, ПОӘК, анықтамалықтар және
басқалар).
Негізгі әдебиеттер тізімі :
1.ҚР Жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартытары.
Жалпы бастауыш білім. – Алматы,2003.
2.Еңбеке баулу бағдарламалары (1,2,3,4 сыныптар). – Алматы, 2003.
3.Еңбекке баулу оқулықтары (1,2,3,4 сыныптар). – Алматы, 2001-2004.
4.Әмірғазин Қ. Қазақ қолөнері. – А., 2004.Өмірбекова М. Энциклопедия.
Қазақтың ою-өрнектері. – А., 2005.
6. Смирнов С.А. технология как средств обучения второго поколения. – М.,
2005.
7. Сатқанов О.С. Еңбекке баулу әдістемесі (1-4 сыныптар). – А.,1995.
8. Төленбаев С., Өмірбекова М. Қазақтың ою-өрнектерінің жасалу жолдары. –
А., 1993.
9. Төленбаев С., Өмірбекова М. Қазақтың ою-өрнектері. – А., 1993.
Қосымша әдебиеттер:
10.Маргулан А.Х. Казахское прикладное искуство. Том -1,2,3 –А., 1994.
11. Выгонов В.В. Практикум по трудовому обучению младших школьников. – М.,
1999.
12. Геронимус Т.М. Урок труда. Я все умею сам: учебно-методический
комплекс по трудовому обучению для учащихся 1-4 классов. – М., 1998.
13. Гульянц Э.К., Базик И.Я. Что можно сделать из природного материала. –
М., 1997.
14. Рик Бич. Оригами. М., 2005.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТІРЛІГІ

ШЫМКЕНТ УНИВЕРСИТЕТІ
Педагогикалық факультеті
Педагогика және психология кафедрасы

Бастауыш мектепте еңбекті оқыту теориясы мен технологиясы пәнінен
ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Мамандығы: 5В010200 – Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі

Оқыту нысаны – күндізгі
Курсы – 3 Семестрі – 3
ҚР кредиттер саны – 2 ECTS кредиттер саны – 3
Еңбек көлемі –90 сағат Аудиториядағы сабақтар – 30 сағат
Дәрістер – 15 сағат Практикалықсабақтар – 15сағат
ОСӨЖ – 15 сағат СӨЖ – 45сағат
Шептік бақылау – 8 и 15 апталар Емтихан – 5 семестр

Шымкент 2015

Жұмыс оқу бағдарламасы Республикалық кеңес мәжілісінде (хаттама )
қарастырылып, Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті
дайындаған Типтік оқыту бағдарламасы негізінде құрастырылды.

Құрастырушы:.–

Педагогика және психология кафедрасының әдістемелік комиссиясында
(2015 жылдың 27 тамызындағы № 1 хаттама) және мәжілісінде (20 жылдың
тамызындағы № 1 хаттама) талқыланды.

Педагогика факультетінің әдістемелік кеңесінде (2015 жылдың 27
тамызындағы № 1 хаттама) мақұлданды.

ӘК төрайымы

Шымкент университетінің оқу-әдістемелік кеңесімен (20 жылдың
тамызындағы №1 хаттама) бекітілді.

ОӘК

1. Алғы сөз

1. Пәннің оқытылуының маңыздылығы
Бастауыш сынып мұғалімдерін кәсіптік деңгейде дайындауда бұл пәннің
рөлі мен маңызы өте зор. Ол студенттердің пән бойынша теориялық білімді,
практикалық білігі мен дағдысын меңгеруін, оның кәсіби іс-әрекетінде
пайдалануды қарастырады.
Пәннің обьектісі – бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі
мамандығы бойынша ҚР мемлекеттік стандарты талаптарына сай болашақ бастауыш
мұғалімдерінің жоғары педагогикалық кәсіптік білімінің құрамдасы ретіндегі
еңбекке баулуды оқытудан әдістемелік білім, білік, дағды.
Пәнді оқытуда теориялық, практикалық әдіс, түрлі материалдармен жұмыс,
бақылау, салыстыру, көрнекілік әдіс, үлгі көрсету, түсіндіру т.б. әдіс-
тәсілдер пайдаланылады.
Еңбекке баулуды оқыту әдістемесі – еңбекке баулуды оқытудың теориясы
мен технологиясын зерттейтін ғылым. Әдістемеден терең білім беру – бастауыш
сынып мұғалімдерін жоғары кәсіптік деңгейде дайындаудың қажетті шарты.

1.2 Пәннің оқытылуының мақсаты мен міндеті.
Пәннің мақсаты:
Болашақ бастауыш сынып мұғалімдеріне Еңбекке баулуды оқытудың
теориясы мен технологиясынан жүйелі білім беру, сабақ беруге кәсіби
даярлау.

Пәннің міндеті:
- еңбекке баулудың бала тұлғасын жан-жақты дамытудың құрамды бөлігі
ретінде мәнін ашу;
Еңбекке баулуды оқытудың негізгі әдістемелік ұстанымдарын
таныстыру;
- оқытудың мақсатына сәйкес оқу курсының мазмұнын ғылыми талдауда
оның
әдістемелік жүйесін жаңа технологиялар мен құралдары негізінде
құру;
- студенттердің өзіндік білім алу жолдарын жетілдіру;
- кәсіби және тұлғалық құнды қасиеттерін меңгеруін ұйымдастыру.

1.3 Пәннің пререквизиттері мен постреквизиттері.
Пререквизиттер:Тәрбие теориясы
Постреквизиттер:Сабаққа көрнекі құралдар даярлау әдістемесі

2. Пәннің мазмұны

Модульдардың, бөліктердің, Модульдердің бөліктері, Әде биет
тақырыптардың атаулары, олардың сағаттардың тақырып бойынша
негізгі мазмұны бөлінуі

Бастау
ыш
мектеп
те
еңбект
і
оқыту
теория
сы мен
технол
огиясы
және
практи
кумы –
педаго
гика
ғылымы
ның
саласы
Еңбект
і
оқытуд
ың
теория
сы мен
технол
огиясы
және
практи
кумы
пәні
Еңбект
і
оқытуд
ың
теория
сы мен
технол
огиясы
және
практи
кумы
пәніні
ң
мақсат
-мінде
ттері
3.
Еңбект
і
оқытуд
ың
теория
сы мен
технол
огиясы
және
практи
кумы
пәніні
ң
басқа
пәндер
мен
байлан
ысы

2.1 Әр модуль бойынша практикалық (семинар) сабақтары тақырыптарының
тізімі
Модуль 1. Бастауыш мектепте еңбекті оқыту теориясы мен технологиясы және
практикумы – педагогика ғылымының саласы
1. Бастауыш мектепте еңбекті оқыту теориясы мен технологиясы және
практикумы – педагогика ғылымының саласы
2 . Бастауыш мектепте еңбекке баулуды оқытудың теориялық негіздері
3 . Қағаз бен қатырмақағазбен жұмыс жасау тәсілдері
4. Аппликация өнері
5 . Салфеткалардан бұйым жасап үйрену
6. Папье-машемен жүргізілетін сабақтардың ерекшеліктері мен технологиясы
7. Ермексаз, сазбалшық жүргізілетін сабақтардың ерекшеліктері мен
технологиясы
8 . Маталарды өңдеу: тігуге, тоқуға, кестелеуге үйрету
Модуль 2. Бастауыш мектепте еңбекке баулуды оқыту технологиясы және
практикумы
9. Сәндік қолданбалы өнер негізінде түрлі тұрмыс бұйымдарын жасау,
безендіру, ою-өрнек үлгелерін қолдану
10. Қазақтың ұлттық киім үлгісі
11. Дизайндық білім, оның анықтамасы, негізгі ережелері
12. Бастауыш мектепте тұрмыстық еңбектің ұйымдастырылуы
13. Бастауыш сынып оқушыларын бөлме өсімдіктерін күтуге баулу
14. Мұғалімнің сабаққа дайындығы және оны жоспарлау
15. Оқушылардың үйдегі әрекетін ұйымдастыру

2.2 Модульдар бойынша ОСӨЖ тақырыптарының тізімі
Модуль 1. I Бастауыш мектепте еңбекті оқыту теориясы мен технологиясы
және практикумы – педагогика ғылымының саласы
1 Бастауыш мектепте еңбекті оқытудың теориялық негіздері
2 Бастауышта сыныптарда еңбекке баулудан білім берудің мемлекеттік
стандарты
3 Еңбекке баулу пәнінің оқыту әдістері мен құралдары
4 Еңбекке баулуды оқытудағы пәнішілік және пәнаралық байланыс
5 Бастауыш сыныптардағы еңбекке баулу сабақтарын ұйымдастыру
6 Еңбекке оқыту технологиясынның дамуы, қазіргі проблемалар
7 Түрлі материалдармен жұмыс жасау технологиясы
8 Табиғи материалдар және оларды өңдеу, олармен жұмыс жасау
жолдары
Модуль 2. Бастауыш мектепте еңбекке баулуды оқыту технологиясы және
практикумы
9 Ермексаз бен сазбалшықтардың қасиеттері, олармен жұмыс жасау
ерекшеліктері
10 Еңбек сабағындағы қауіпсіздік ережелері және оларды сақтау
11 Бастауыш мектептің еңбекке баулу сабақтарындағы қазақ халқының
сәнді –қолданбалы өнеріндегі ою-өрнектің мәні мен түрлері
12 Бастауыш мектепте дизайнның ережелері мен талаптарының алатын
орны
13 Бастауыш мектептегі еңбекке баулу сабақтарындағы дизайнерлік
ойлауды қалыптастыру
14 Еңбекке баулу сабағында балалардың шығармашылық қабілетін дамыту
15 Еңбек сабақтарыынң үйірме жұмыстарымен байланыстылығы

2.3 Модульдар бойынша СӨЖ тақырыптарының тізімі
Модуль 1. Бастауыш мектепте еңбекті оқыту теориясы мен технологиясы және
практикумы – педагогика ғылымының саласы
1 Бастауыш мектепте еңбекті оқытудың теориялық негіздері
2 Бастауышта сыныптарда еңбекке баулудан білім берудің мемлекеттік
стандарты
3 Еңбекке баулу пәнінің оқыту әдістері мен құралдары
4 Еңбекке баулуды оқытудағы пәнішілік және пәнаралық байланыс
5 Бастауыш сыныптардағы еңбекке баулу сабақтарын ұйымдастыру
6 Еңбекке оқыту технологиясынның дамуы, қазіргі проблемалар
7 Түрлі материалдармен жұмыс жасау технологиясы
8 Табиғи материалдар және оларды өңдеу, олармен жұмыс жасау жолдары
Модуль 2. Бастауыш мектепте еңбекке баулуды оқыту технологиясы және
практикумы
9 Ермексаз бен сазбалшықтардың қасиеттері, олармен жұмыс жасау
ерекшеліктері
10 Еңбек сабағындағы қауіпсіздік ережелері және оларды сақтау
11 Бастауыш мектептің еңбекке баулу сабақтарындағы қазақ халқының сәнді
–қолданбалы өнеріндегі ою-өрнектің мәні мен түрлері
12 Бастауыш мектепте дизайнның ережелері мен талаптарының алатын орны
13 Бастауыш мектептегі еңбекке баулу сабақтарындағы дизайнерлік ойлауды
қалыптастыру
14 Еңбекке баулу сабағында балалардың шығармашылық қабілетін дамыту
15 Еңбек сабақтарыынң үйірме жұмыстарымен байланыстылығы

3. Ұсынылған әдебиеттер тізімі
Негізгі әдебиеттер тізімі :
ҚР Жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартытары.
Жалпы бастауыш білім. – Алматы,2003.
2. Еңбеке баулу бағдарламалары (1,2,3,4 сыныптар). – Алматы, 2003.
3. Еңбекке баулу оқулықтары (1,2,3,4 сыныптар). – Алматы, 2001-2004.
4. Әмірғазин Қ. Қазақ қолөнері. – А., 2004.Өмірбекова М. Энциклопедия.
Қазақтың ою-өрнектері. – А., 2005.
6. Смирнов С.А. технология как средств обучения второго поколения. – М.,
2005.
7. Сатқанов О.С. Еңбекке баулу әдістемесі (1-4 сыныптар). – А.,1995.
8. Төленбаев С., Өмірбекова М. Қазақтың ою-өрнектерінің жасалу жолдары. –
А., 1993.
9. Төленбаев С., Өмірбекова М. Қазақтың ою-өрнектері. – А., 1993.
10.Маргулан А.Х. Казахское прикладное искуство. Том -1,2,3 –А., 1994.
11. Выгонов В.В. Практикум по трудовому обучению младших школьников. – М.,
1999.
12. Геронимус Т.М. Урок труда. Я все умею сам: учебно-методический
комплекс по трудовому обучению для учащихся 1-4 классов. – М., 1998.
13. Гульянц Э.К., Базик И.Я. Что можно сделать из природного материала. –
М., 1997.
14. Рик Бич. Оригами. М., 2005.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТІРЛІГІ

ШЫМКЕНТ УНИВЕРСИТЕТІ

Педагогикалық факультеті

Педагогика және психология кафедрасы

Бастауыш мектепте еңбекті оқыту теориясы мен технологиясы пәнінен
СТУДЕНТ ҮШІН ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ
(SYLLABUS)
Мамандығы: 5В010200 – Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі

Оқыту нысаны – күндізгі
Курсы – 3 Семестрі – 5
ҚР кредиттер саны – 2 ECTS кредиттер саны – 3
Еңбек көлемі – 90 сағат Аудиториядағы сабақтар – 30 сағат
Дәрістер – 15 сағат Практикалық сабақтар – 15 сағат
ОСӨЖ – 15 сағат СӨЖ – 45сағат
Шептік бақылау – 8 и 15 апталар Емтихан – 5 семестр

Оқытушы туралы мәлімет:
Қыпшақбаева Сара Әбдіқызы -аға оқытушы
Жұмыс орны: Шымкент университеті
Ғылыми-педагогикалық өтілі: 20 жыл
Ғылыми жұмысының саласы:Педагогикалық психология
Офис: Педагогика және психология кафедрасы
Толық мекен-жайы: Шымкент қ., Тассай шағын ауданы, Жибек жолы көшесі,
нс
Сымтетік:87754655120
Е-mail: @mail.ru

Шымкент 2015

Студент үшін оқыту бағдарламасы Шымкент университетінің оқу ісі
жөніндегі проректоры бекіткен Бастауыш мектепте еңбекті оқыту теориясы мен
технологиясы пәнінің жұмыс оқу бағдарламасы негізінде құрастырылды.

Құрастырушы:

Педагогика және психология кафедрасының әдістемелік комиссиясында
(2015 жылдың 27 тамызындағы № 1 хаттама) және мәжілісінде (2015 жылдың 27
тамызындағы № 1 хаттама) қаралды.

Кафедра меңгерушісі

ӘК төрағасы

Педагогика факультетінің әдістемелік кеңесінде (2015 жылдың 27 тамыздағы
№ 1 хаттама) бекітілді.
ӘК төрайымы

Тақырыптар және оның оқытылу

Тақырыптың атауы Оқытылу мерзімінің
жалғасуы (сағатпен)
дәріс практ зертх
(сем)
Модуль 1.
I-бөлім 2 2 -
Дәріс №1-2 Бастауыш мектепте еңбекті
оқыту теориясы мен технологиясы және
практикумы – педагогика ғылымының
саласы
Еңбекті оқытудың теориясы мен
технологиясы және практикумы пәні
Еңбекті оқытудың теориясы мен
технологиясы және практикумы пәнінің
мақсат-міндеттері
Еңбекті оқытудың теориясы мен
технологиясы және практикумы пәнінің
басқа пәндермен байланысы
Дәріс №3-4 Бастауыш мектепте еңбекке 2 2 -
баулуды оқытудың теориялық негіздері
Бастауыш мектепте еңбекке баулуды
оқытудың маңыздылығы
Бастауыш мектепте еңбекке баулуды
оқытудың мазмұны
Бастауыш мектепте еңбекке баулуды
оқытуды ұйымдастыру формалары
Дәріс № 5-6 Материалдар мен еңбек 2 2 -
әрекетіне сипаттама
Материалдар жөнінде мағлұматтар
Мататану
Ермексаз және сазбалшықтың қасиеттері,
түрлері, қолданылуы
Табиғи материалдардың түрлері мен
қасиеттері, қолданылуы
Ағашты өңдеу тәсілдері мен жұмыс істеу
жолдары
Дәріс №7-8 Материалдардан бұйымдар 2 2 -
жасау технологиясы
Түрлі материалдардан бұйым жасау
техникасы
Қағаз бен қатырмақағазбен жұмыс жасау
тәсілдері
Маталарды өңдеу: тігуге, тоқуға,
кестелеуге үйрету
Ермексаз, сазбалшық және папье-машемен
жүргізілетін сабақтардың ерекшеліктері
мен технологиясы
Дәріс № 9 Халықтық сәнді – қолданбалы 1 1 -
өнер (көркем еңбек)
Қазақ халқының сәнді-қолданбалы өнері,
оның түрлері
Сәндік қолданбалы өнер негізінде түрлі
тұрмыс бұйымдарын жасау, безендіру,
ою-өрнек үлгелерін қолдану
Төсеніш бұйымдары
Ағаштан жасалған түрлері
Зергерлік бұйымдар
Модуль 2.
Дәріс № 10 Қазақтың ою-өрнектері мен 1 1 -
оның түрлері
Ою-өрнектер тарихы
Ою-өрнектердің түрлері
Ою-өрнектердің түстері мен бояулары
Дәріс № 11 Қазақтың ұлттық киімдері 1 1 -
Қазақтың ұлттық киімдерінің ерекшелікгі
Ер кісілердің ұлттық киімдері
Әйелдер мен қыздердің киім кию
ерекшеліктері
Дәріс № 12 Дизайндық білім, оның 1 1 -
анықтамасы, негізгі ережелері.
Дизайндық білім
Дизайындық өнер анықтамасы
Дәріс №13 Тұрмыстық еңбек 1 1 -
Бастауыш сыныпта тұрмыстық еңбектің мәні
мен мазмұны
Бастауыш мектепте тұрмыстық еңбектің
ұйымдастырылуы
Қоғамға пайдалы еңбек..
Бастауыш сынып оқушыларын бөлме
өсімдіктерін күтуге баулу
Мектепте, үйде өзіне-өзі қызмет ету,
ата-аналарға көмек, сынып бөлмесін
жинап, безендіру
Дәріс №14-15 Бастауыш сыныптардағы 2 2 -
еңбекке баулу сабақтарын ұйымдастыру
технологиясы
Сабақ – еңбекке баулудың оқу-тәрбие
барысын ұйымдастырудың негізгі формасы
Сабаққа дайындық және оны жоспарлау
Балалардың шығармашылығын дамыту жолдары
Оқушылардың өздік әрекетіне жетекшілік
жасау, қауіпсіздік техникасын,
санитарлы-гигиеналық талаптарда сақтауын
қадағалау.
Жалпы сағат саны 15 15

Білім алушының оқытушымен бірге жасалынатын өзіндік жұмыс тапсырмалары
а) дәрістер бойынша тапсырмалар:

Дәріс Білім алушылар өзіндік Ұсынылған Тапсырманы Тапсырманы
тақыры жұмысының тапсырмасы әдебиеттер тапсыру түрі орындау
бының мерзімі
номері

Модуль 1. . Бастауыш мектепте еңбекті оқыту теориясы мен технологиясы және
практикумы – педагогика ғылымының саласы
1 Бастауыш мектепте Әмірғазин Қ. Конспект Сейсенбі
еңбекті оқытудың Қазақ Бейсенбі
теориялық негіздері қолөнері. – Жұма
А., 2004.
Өмірбекова М.
Энциклопедия.
Қазақтың
ою-өрнектері.
– А., 2005.
2 Бастауышта сыныптарда Еңбекке Конспект Сейсенбі
еңбекке баулудан білім баулу Бейсенбі
берудің мемлекеттік оқулықтары Жұма
стандарты (1,2,3,4
сыныптар). –
Алматы,
2001-2004.
3 Еңбекке баулу пәнінің Әмірғазин Қ. Конспект Сейсенбі
оқыту әдістері мен Қазақ Бейсенбі
құралдары қолөнері. – Жұма
А.,
2004.Өмірбеко
ва М.
Энциклопедия.
Қазақтың
ою-өрнектері.
– А., 2005.
4 Еңбекке баулуды Әмірғазин Қ. Баяндама Сейсенбі
оқытудағы пәнішілік жәнеҚазақ Бейсенбі
пәнаралық байланыс қолөнері. – Жұма
А.,
2004.Өмірбеко
ва М.
Энциклопедия.
Қазақтың
ою-өрнектері.
– А., 2005.
5 Бастауыш сыныптардағы Еңбекке Сызба Сейсенбі
еңбекке баулу сабақтарынбаулу Бейсенбі
ұйымдастыру оқулықтары Жұма
(1,2,3,4
сыныптар). –
Алматы,
2001-2004.
6 Еңбекке оқыту Еңбекке Глоссари Сейсенбі
технологиясынның дамуы, баулу Бейсенбі
қазіргі проблемалар оқулықтары Жұма
(1,2,3,4
сыныптар). –
Алматы,
2001-2004.
Модуль 2. Бастауыш мектепте еңбекке баулуды оқыту технологиясы және
практикумы
7 Түрлі материалдармен Әмірғазин Қ. Конспект Сейсенбі
жұмыс жасау технологиясыҚазақ Бейсенбі
қолөнері. – Жұма
А.,
2004.Өмірбеко
ва М.
Энциклопедия.
Қазақтың
ою-өрнектері.
– А., 2005.
8 Табиғи материалдар және Еңбекке Баяндама Сейсенбі
оларды өңдеу, олармен баулу Бейсенбі
жұмыс жасау жолдары оқулықтары Жұма
(1,2,3,4
сыныптар). –
Алматы,
2001-2004.
9 Ермексаз бен Әмірғазин Қ. Баяндама Сейсенбі
сазбалшықтардың Қазақ Бейсенбі
қасиеттері, олармен қолөнері. – Жұма
жұмыс жасау А.,
ерекшеліктері 2004.Өмірбеко
ва М.
Энциклопедия.
Қазақтың
ою-өрнектері.
– А., 2005.
10 Еңбек сабағындағы Еңбекке Глоссари Сейсенбі
қауіпсіздік ережелері баулу Бейсенбі
және оларды сақтау оқулықтары Жұма
(1,2,3,4
сыныптар). –
Алматы,
2001-2004.
11 Бастауыш мектептің Әмірғазин Қ. Сызба Сейсенбі
еңбекке баулу Қазақ Бейсенбі
сабақтарындағы қазақ қолөнері. Жұма
халқының сәнді -А.,
–қолданбалы өнеріндегі 2004.Өмірбеко
ою-өрнектің мәні мен ва М.
түрлері Энциклопедия.
Қазақтың
ою-өрнектері.
– А., 2005.
12 Бастауыш мектепте Еңбекке Баяндама Сейсенбі
дизайнның ережелері мен баулу Бейсенбі
талаптарының алатын орныоқулықтары Жұма
(1,2,3,4
сыныптар).
–Алматы,
2001-2004.
13 Бастауыш мектептегі Сатқанов О.С.Баяндама Сейсенбі
еңбекке баулу Еңбекке баулу Бейсенбі
сабақтарындағы әдістемесі Жұма
дизайнерлік ойлауды (1-4
қалыптастыру сыныптар). –
А.,1995.
14 Еңбекке баулу сабағында Сатқанов О.С.Баяндама Сейсенбі
балалардың шығармашылық Еңбекке баулу Бейсенбі
қабілетін дамыту әдістемесі Жұма
(1-4
сыныптар). –
А.,1995.
15 Еңбек сабақтарыынң Сатқанов О.С.Сызба Сейсенбі
үйірме жұмыстарымен Еңбекке баулу Бейсенбі
байланыстылығы әдістемесі Жұма
(1-4
сыныптар). –
А.,1995.
2- ші шептік бақылау

в) практикалық (семинар) сабақтар бойынша тапсырмалар:

Практ Білім алушылар өзіндік Ұсынылған Тапсырманы Тапсырманы
(сем) жұмысының тапсырмасы әдебиеттер тапсыру түрі орындау
сабақ мерзімі
номері
Модуль 1.
1 Бастауыш мектепте Сатқанов О.С.Баяндама Сәрсенбі
еңбекті оқыту теориясы Еңбекке баулу Жұма
мен технологиясы және әдістемесі
практикумы – педагогика (1-4
ғылымының саласы сыныптар). –
А.,1995.
2 Бастауыш мектепте Еңбекке Баяндама Сәрсенбі
еңбекке баулуды оқытудың баулу Жұма
теориялық негіздері оқулықтары
(1,2,3,4 ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Көркем еңбекке баулудың теориялық негіздері мен практикумы
Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі мамандығы бойынша ЭЛЕКТИВТІК ПӘНДЕР КАТАЛОГЫ
Жалпы білім беру пәндер циклы
Еңбек пәнін оқыту әдістемесі (оқу-әдістемелік құрал)
Мұғалімнің дидактикалық іскерліктерінің зерттелуі
Бастауыш сынып оқушыларын еңбек тәрбиесіне тәрбиелеу (еңбек дағдысы)
Бастауыш сыныптағы еңбекке баулуды оқыту әдістемесі
Еңбекке баулуды оқыту әдістемесі
Тәрбиенің негізгі бағыттары
Еліміздің білім беру жүйесінің тарихы
Пәндер