Оқушылар арасында Салауатты өмір салтын қалыптастыруЖұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 16 бет
Таңдаулыға:   
Мектептің толық аты

Бағыты

Секциясы

Тақырыбы Салауатты –өмір салты

Ғылыми жетекшісі

Орындаған сынып оқушысы

2020-2021 оқу жылы

Мазмұны

Аннотация ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3-5

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6

І. Негізгі бөлім

1. Салауатты өмір салтын қалыптастырудағы дене тәрбиесінің
ролі ... ... ... ... ...7

2. Қаланың географиялық жағдайы, табиғат жағдайлары мен
ресурстары ... ... .9

II. Оқушылар арасында Салауатты өмір салтын қалыптастыру.
2.1. Психологиялық саулық пен тән саулығы туралы кейбір
мәліметтер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... 10
2.2. Залалды дағдылар: темекі шегу, маскүнемдік, есірткіге және улы
заттарға үйірсектік-денсаулыққа қатер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .12

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ..17

Пайдаланған
әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 20

Аннотация

Зерттеу мақсаты:  Салауатты өмір салтын қалыптастыруда денешынықтыру
сабағының маңыдылығын, салауатты өмір салтын ұстануды жан-жақты талдап,
жинақтап, зерттеу;

Зерттеудің міндеттері:

➢ Салауатты өмір салтының маңыздылығын зерттеу;
➢ СӨС қалыптастыруда дене тәрбиесін анықтау;
➢ Анализ жасап жинақтау;

Зерттеудің әдіс-тәсілдері: Зерттеудің басында жинақтау, салыстыру,
талдау, анализ және синтез тәрізді зерттеу әдістері пайдаланылды.

Зерттеу жұмысының құрылымы: Ғылыми жоба кіріспеден, екі бөлімнен,
қорытындыдан, пайдаланылған әдебиеттерден тұрады. 

Зерттеудің өзектілігі: Салауатты өмір салтын қалыптастыруда дене
тәрбиесінің өте маңызды екендігін және салауатты өмір салтын ұстану кезінде
жалпы қоғам азаматтары болып күрес жүргізу керек, залалды заттардың адам
организміне зиян екенін ашық, айқын түсіндіру, жасөспірімдердің  залалды
заттарға құмарлығын жоюын қадағалау қажет.

Аннотация

Цель исследования: изучение, обобщение и распространение здорового
образа жизни, пропаганда здорового образа жизни;

Задачи исследования:

➢ Исследование важности здорового образа жизни;
➢ Определение физического воспитания в формировании ЗОЖ;
➢ Анализ и обобщение;

Методы и приемы исследования: в начале исследования были использованы
такие методы исследования, как сбор, сравнение, анализ, анализ и синтез.

Структура исследовательской работы: научный проект состоит из введения,
двух разделов, заключения, использованной литературы.

Актуальность исследования: в формировании здорового образа жизни
необходимо вести борьбу с гражданами общества в целом, вести здоровый образ
жизни, четко и ясно понимать, что вредные вещества вредны организму
человека, следить за искоренением у подростков страсти к вредным веществам.

Аnnotation

Purpose of the research: study, generalization and dissemination of a
healthy lifestyle, promotion of a healthy lifestyle;

Research objectives:

➢ Research on the importance of a healthy lifestyle;
➢ Definition of physical education in the formation of healthy
lifestyle;
➢ Analysis and generalization;

Research methods and techniques: at the beginning of the study,
research methods such as collection, comparison, analysis, analysis, and
synthesis were used.

Structure of the research work: the research project consists of an
introduction, two sections, conclusion, and references.

Relevance of the study: in the formation of a healthy lifestyle, it
is necessary to fight with the citizens of society as a whole, to lead a
healthy lifestyle, to clearly understand that harmful substances are
harmful to the human body, to monitor the eradication of the passion for
harmful substances in adolescents.

Кіріспе

Салауатты өмір салты (СӨС) — бұл ең әуелі денсаулықты сақтауға және
нығайтуға бағытталған сауықтыру жолындағы белсенді іс-әрекет. Өмір адамның
өмір салты өздігінен қалыптаспайды, ал салауатты өмір салты өмір сүру
барысында мақсатты түрде қалыптасады. Қазіргі мәліметтер бойынша денсаулық
53-55%- ға салауатты өмір салтына тәуелді болады екен. Бұдан салауатты өмір
салтын ұстанудың қаншалықты маңызды екендігі айқын. Қимыл белсенділігі -
бұл салауатты өмір салтын қалыптастырудың негізгі шарты болып табылады. Ол
өмірлік маңызды мүшелердің және мүшелер жүйесінің қызметін жақсартады,
сондықтан салауатты өмір салтын қалыптастыруда үлкен рөл атқарады. Қозғалыс
белсенділігін дұрыс ұйымдастыру организмнің өсу мен дамуына белсенді ықпал
етеді, организмнің жұмысқа қабілеттігін жоғарылатады, әр түрлі ауруларға
төзімділігін арттырады. Ал аз қозғалған кезде организмде өзгерістер дамиды.
Организмді шынықтыру - әр түрлі аурулардың алдын алу үшін организмді үнемі
шынықтыру қажет. Шынығудың арқасында организм қоршаған ортадағы
температураның күрт өзгеруіне бейімделеді және организмнің жұқпаларға
қарсылығын жоғарлатады. Шынықтыру емшараларын таңдау кезінде адамның жасы,
денсаулығы , шынығуға бейімделу дәрежесі және т.б. жеке ерекшеліктерін
ескеру қажет.  Салауатты өмір салтын қалыптастырудағы негізгі құралдардың
бірі – түрлі іс-әрекет барысында оқушылардың өзара қарым-қатынасы,
пікірлесуі және мұғалімнің, ата-ананың және ересек адамдардың үлгі өнегесі
деп білген жөн. Сонымен қатар оқушыға дене тәрбиесін бергенде олардың жас
ерекшеліктері, денсаулығы, спортпен қаншалықты шұғылданғандығы, дене
шынықтыру жаттығуына қатысуы т.б. ескерілуі керек. Бұларға қоса дәрігерлік
мекемелердің ұйғарымы және адамгершілік талаптарға байланысты табиғи
нышандар, дербес ерекшеліктерге мүмкіндік беріліп отыр.

 
I.Негізгі бөлім.
1.1 Салауатты өмір салтын қалыптастырудағы дене тәрбиесінің ролі.
 
Дүние жүзілік денсаулық сақтау ұйымының (ДДСҰ) анықтамасы  бойынша,
денсаулық дегеніміз- организмде аурудың  не болмаса физикалық кемістіктің
жоқтығы ғана емес, ол табиғи (физикалық), рухани және әлеуметтік толық аман-
есендік. Академик В.П.Казначевтің  жеке бас денсаулығы анықтамасы бұдан да
толығырақ: денсаулық дегеніміз, организмнің ұзақ өмір сүру барысында
биологиялық және психалогилялық  әрекеттері мен тиімді жұмыскерлігінің
әлеуметтік белсенділігінің, сондай-ақ жас ерекшеліктеріне сәйкес дені сау
ұрпақ жалғастыру қабілетінің сақталуы мен дамуы.

Денсаулық- физикалық, рухани және әлеуметтік болып бөлінеді.

Физикалық саулық дегеніміз- адам организімінде функциялардың өздігінен
реттелуі, функциялық үрдістердің келісімді өтуі, сыртқы орта әсерлеріне
бейімделу қасиеттерінің жоғарғы дәрежелі жағдайда болуы.
Психикалық саулық дегеніміз- ауруды болдырмау, қайтсе де одан арылу  адам
өмірінің мақсаты болуын болжайды.
Әлеуметтік саулық дегеніміз- адамның әлеуметтік белсенділігінің, яғни жеке
адамның айналадағы өмірмен біте қайнау дәрежесі.
Денсаулық, қалып (норма) деген ұғымдар бір-біріне ұқсас. Қалып – дені сау
адам баласының бәріне бірдей тұрақты стандарт мақсат ететін үлгі болатындай
денсаулықтың көрсеткіштері. Денсаулық жағдайын бағалау үшін жасқа
байланысты жеке адамдардың  қалып көрсеткіштері пайдаланылады. Жасқа
байланысты қалып көрсеткішін анықтау үшін белгілі көрсеткіштің әрбір
жастағы адам топтарының орташа көрсеткіші есептеліп шығарылады. Әрбір топта
табылған орташа көрсеткішті қалып стандарт етіп алынады. Бірақта бір топқа
кірген адамдардың  көрсеткіштерінің бір бірінен  айырмашылығы әжептеуір
болуы мүмкін. Өйткені олардың жыныстық, кәсіптік, тұрған жерінің, өмір
салтының т.б. айырмашылықтары болады. Орташа көрсеткіштерді анықтағанда,
айтылған айырмашылықтарды да еске алған жөн. Осыған орай қалып деген ұғым
денсаулық деген ұғым тәрізді әр адамның жеке басына ғана тән
көрсеткіштері болмақ.

1.2. Дене жаттығуларының түрлі ағзалар мен жүйелердің функцияналдық
жағдайына деген әсері.          
1. Дене жаттығуларының әсерінен бұлшық еттерде едәуір өзгерістер болады.
Егер де бұлшық еттер ұзақ уақыт қимылсыз күйде тұратын болса, онда олар
әлсіздене бастайды, көлемі кішірейеді. Дене жаттығулары, олардың көлемін
ұлғайтады, нығаюына ыңғайлайды. Мұнымен қатар бұлшық еттердің өсуі,
олардың талшықтар санының көбеюінен, ұзаруынан емес жуандауы әсерінен
болмақ. Бұлшық ет созылуы жақсарады , тонусы, қан айналым және бұлшықет
қоректенуі жақсарады.
2. Дене жаттығуларымен айналысқан кезде көптеген капиллярлар кеңейіп қана
қоймайды, олардың саныда бірден көбейе бастайды. Әсіресе бас ми
капиллярларының саны өсуінің ерекше маңызы бар, кезінде И.М.Сеченов ми
даму үрдісінде бұлшықет қозғалысының маңызын талай атап өткен.
3. Жаттығу кезінде оттегін тұтыну деңгейі бірден көтеріледі, өйткені
бұлшықет жүйесі қаншалықты белсенді қызмет істесе, соншадлықты жүрек те
әлуетті қызмет етеді. Дене шынықтыруымен, спортпен айналыспайтын адамның
жүрек бұлшық еті  әр жиырылыс сайын, қолқаға 60мл шамасындай қан сол
қарыншадан лықсып шығарылатын болса, жаттыққан адамда жай тыныштық
жағыдайда бір жиырылыстың өзінде қолқаға 90-100 мл қан шығарады.
Жаттықпаған адамда жүрек минутына 70 рет жиырылады, ал спортшыларда
пульс жиілігі  1 минут ішінде жүрек 50-60 рет жиырылатын болады. Кейбір
спортшыларда пульс 40-тан аспай, бір сөзбен айтқанда, жаттыққан адамның
жүрегі әр систола сайын қанды көп шығарады, яғни жүрегі үнемі де, ұтымды
жұмыс істейді.
4. Дене жаттығулары өкпенің тіршілік сыйымдылығын кеңейтеді, қабырға
шеміршектерінің икемділігін жақсартады, тыныс еттерін күшейтеді, олардың
тонусын жоғарылатады. Тыныстың минуттық көлемі –қалпы 8 л көп болмайды.
Ал, тез және бар күшімен жүгіргенде не жүзгенде ТМК 20 есе көбейеді, 
120-130 л жетеді .
5. Дене шынықтырумен айналысу, зат алмасудың бар үрдістеріне және зәр
шығару ағзаларының жұмыстарына дұрыс әсер етеді, қан тасмалдау, лимфа
жүйесінің функциясын күшейтеді.
6. Дене жаттығулары жамбас қуысында қанның іркіліп қалуын, қатпаны,
гемаройды болдырмайды.
7. Қандай болмасын дене жүктемесі – склероздық өзгерістерді болдырмайды.
Дене жаттығулары адамның психикасына да үлкен әсерін тигізеді. Осының
әсерінен жүйке-жүйесінің күш қуаты өседі, ішкі секретция бездерінің
жұмысына дем береді және жағымды эмоция тудырады.
Дене шынықтыру мен айналысуды бастайтындар үшін көптеген әр түрлі дене
шынықтыру жаттығуларының мол жиынтығының арасындағы ең бірінші  орынға
шығаратындары : сауықтыра жүгіріс, жүріспен алмастырып тұратын жүгіру,
аэробика, шейпинг, жүзу, туризм, ерік гимнастикасы, таңертеңгі сауықтыру
гимнастикасы, дәстүрлі гимнастика және тыныс алу жаттығулары.

II. Оқушылар арасында Салауатты өмір салтын қалыптастыру.

 2.1. Психологиялық саулық пен тән саулығы туралы кейбір мәліметтер.
    Денсаулық- физикалық, психологиялық  және әлеуметтік болып үшке
бөлінеді. Организмде денсаулықтың осы аталған түрлері бір-бірімен тығыз
байланысты болады.
Салауатты өмір салты деген ұғым ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Салауатты өмір салтын қалыптастыруда мейірбикенің ролі
Мектеп оқушыларында салауатты өмір салтын қалыптастыру мәселелері
Денсаулықтың гигиеналық негіздері
Оқушылардың салауатты өмір сүру дағдыларын денсаулық сақтау технологиясы негізінде қалыптастыру
Адамдардың организміндегі физиологиялық өзгерістер
Оқушыларды салауатты өмір салтына тәрбиелеу жолдары
Салауатты өмір салтын қалыптастырудың тарихи мазмұны
Салауаттылық мәні және қалыптастыру жолдары
Оқушылардың денсаулық пен салауатты өмір салтына құндылық қатынасын қалыптастырудың сынып жетекшінің іс-әрекеті
Салауатты өмір сүру сапасы
Пәндер