Қоғамтану


1.Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3
2.Философияны зерттеу әдісі мен объектісі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...4
3.Адам мәселесіндегі көзқарастарға тоқталу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .6
4.Сенімдік таным мен роционалдық ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...7
5.Логика.адамның ойлау қаблетін зерттейтін жеке ғылым ... ... ... ... ... ..8
6.Этика құрылымы.Ежелгі грек және орта ғасырдағы этика ... ... ... ... ...10
7.Негізгі эстетикалық категориялар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11
8.Діл және ұлттық психология ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15
9.Ұлттық мінез нышандары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..18
10.Қазақстан қауымының жалпы адамзаттық қауымдастыққа кіруі ... ...19
11.Қоғамның даму заңдылықтары мен қызметі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .20
12.Шығыс және грек ойшылдарының қоғамдық пікірлері ... ... ... ... ... ... 22
13.Қазақ ойшылдарының пікірлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..23
14.Нарықтық эканомикадағы әлеуметтік құрылымдар ... ... ... ... ... ... ... .25
15.Демография ғылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 28
16.Демографиялық зерттеулер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .30
17. Шығыс және батыс өркениеті ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 31
18.Адам өркениетінің қозғаушы күші.Жаһандану ... ... ... ... ... ... ... ... ... .34
19.Әлеуметтік құрылымдық ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 35
20.Мәдениет дамуындағы екі бағыт ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...36
21.Қазақстан Республикасының негізгі діндері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 38
22.Ұлттық мәдениет.Мәдени ықпалдастық ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 40
23.Материалдық қажеттілік пен материалдық игілік ... ... ... ... ... ... ... ... 41
24.Мемлекеттік қаржы несие жүйесі және оның саяасаты ... ... ... ... ... ...42
25.Макроэканомикалық даму көрсеткіштері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .43
26.Саяасат құрылымы мен қызметі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 44
27.Қазақстан Республикасы.демократиялық мемлекет ... ... ... ... ... ... ... 45
28.Саяси жүйе және оның типтері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..46
29.Демократия тұжырымдары мен модельдері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..49
30.Қазіргі замандық жаһандық мәселелер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..50
31.Энергияның жаңа көздері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 51

Пән: Философия
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 54 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге


Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министірлігі
Оңтүстік Қазақстан облысының Білім басқармасы
Кентау көпсалалы колледжі


Қоғамтану
(Оқу құралы)

Кентау 2011ж
Оқу құралын құрастырған тарих пәнінің оқытушысы:
Байкенжеева. Э.Ш.
Оқу құралы ғылыми әдістемелік кеңес пен жалпы білім беру пәндер бірлестігінің отырысында бекітілген.
Хаттама № 02. 26 қазан 2011 жыл.
Қолдануға Кентау көпсалалы колледжінің педагогикалық Кеңесімен ұсынылған
Рецензент:Кіріспе
Қазақстан Республикасының құқықтық,әлеуметтік зайырлы және демократиялық қоғамда өмір сүріп, оны ары қарай дамытуды мақсат етіп отырғаны белгілі.Осы мақсат жолында әр азамат, әсіресе келешек жас ұрпақ өкілдерінің саяси сауатының, демократиялық мәдениетінің деңгейі жоғары болуы шарт.Ал осы аталған құндылықтар ең алдымен қоғам мүшелерінің жаппай қоғамдық білімдерді заман талабына сай меңгеруіне байланысты болмақ.
Қоғамтану оқу құралы-қазіргі Қазақстанда және дүниежүзілік адамзат қауымдастығында болып жатқан үдерістер мен жеке адам өмірінің мәні туралы.Мағлұмат береді кез келген қоғамдық ортада адам өмір сүреді.
Ол қоғамның жігерлі субъектісі, қоғамдық құрылымының бірлігінде,институттарда, ұйымдарында әрекет ететін шешуші тұлға .Ол -белгілі бір ортадағы субъектілер.Оның іс-әрекеті мәнді ашу байлығы мен күрделілігін ешбір қоғаммен теңеуге болмайды.Осы концтуцияларды басшылықа ала отырып, біз бұл еңбекте қоғамның біртұтас әлеуметтік жүйе екендігіне,табиғат пен қоғамның қарым-қатыныасына,құрылымына, бірлігі мен байланысына, адамның мәртебесі мен құқығына, мүдделері мен қажеттеріне, іс-қимылына, адамгершілігі мен өмір сүру мәніне талдау жасалған.Сонымен қатар, қоғамның саяси, эканомикалық, әлеуметтік және рухани салаларына, мәдениет,өркениет,демократия,демография,дін,отбасы олардағы адамның орны мен басқа да қатынастары жан-жақты қамтылады.

Философияны зерттеу әдісі мен объектісі
сөзі грек тілінен алынған яғни даналықты сүю деген ұғымды білдіреді. Философия дүниеге жалпылама көзқарастар ретінде көрініс береді. Өзі пайда болғанынан бастап, философия дүниені тұтастай және бірлікте ала отырып зерттелуде. Оның зерттеу объектісі-бүкіл әлем тұтас универсум. Былайша айтқанда дегеніміз- ойлау жалпыламаға жету жолы. Соңдықтан ол жалпылама нәрселер туралы ой кешу болып табылады. Философияның шешетін бірқатар маңызды мәселелері бар. Философияның негізгі мәселелері деп аталатын олардың кейбіреулері мыналар:
─Дүниенің алғашқы іргетастық негізі не?
─Бізді қоршаған дүние табылама?
─Адам өмірінің шынайы мағынасы неде?
─Тұтастай дүние мен оның кейбір тұстарының ғылыми зерттелуінің негізгі қатынасы қандай?
Философияның бұл мәселелері өзара тығыз байланыста болады. Сондықтан негізгі мәселе ретінде олардың біреуін алдыңғы орыңға шығаруға болмайды.Философияда сонымен қоса бірнеше бағыттар бар: Мысалы, материализм және идеализм. Неміс философы В.Шегел алғаш рет оларға классикалық баға берді. Материализм-деп жазды ол бәрін материамен түсіндіреді. Ал материаны алғашқы бастама ретінде барлық нәрсенің қайнар көзі деп қабылдайды. деп түсіндіреді немесе оған материаны бағындырады. Философияның негізгі әдістері. Философияда екі түрлі әдіс қолданылады. Бірі диалектикалық әдіс. Ол дүние ұдайы қозғалыста, өзгерісте, дамуда деп түсінеді. Екіншісі мемафизикалық әдіс. Бұл-біріншіге қарама-қарсы, дүниені өзгермейтін, қозғалмайтын, дамымайтын құбылыс деп түсінетін ұғым. Диалектикалық әдісті ертедегі гректерден Гераклит пен Аристотель қолдаса , жаңа дәуірден Г. Геккель қолдап, ілгері дамытты. Бірақ Геккель идеалистік диалектик болды. Оның пікірінше, диалектикалық тұрғыдан дамитын объективтік шындық емес, тек идеия, қиял, ой, ғажайып. Оның түйіндеуінше, обьективтік шындық дамымайды. Бұл ғылымға қайшы келетін пікір болатын. К.Марксте диалектик болды. Бірақ ,оның диалектикасы Геккель диалектикасына қарама-қарсы материалистік диалектика еді. К.Маркс бұл туралы пікірін өзінің еңбегі капиталдың 1ші томының 2ші басылуына арналған соңғы сөзінде сипаттап берді. К.Маркстың пікірінше табиғатта, қоғамда, санада диалектикалық тұрғыда ұдайы өзгерісте, дамуда. Қорыта айтқанда философия адамзаттың рухани табысы. Ол ғасырдан ғасырға бір халықтан бір халық үйреніп, біліп, ұғу арқылы ойдан өрнек құрал, рухани дами береді. Сондықтан қазақ халқының философиялық пікірін ұлттық томаға-тұйықтықпен шектемей,қайта оны қазіргі адамзат ой-санасының жетістіктерімен байыту керек. Тек сол арқылы біз халқымыздың рухани мәдениетін қазіргі заман талабына сай етіп биікке көтере аламыз. Философия-бүкіл адамзаттың даналық ой-пікірі, талғамы, дүниетанымы, көзқарасы. Философия адамға:
─Өзінің дүниедегі орнын түсінуге, өз өмірінің мақсатын ажыратуға;
─Дүниежүзінің жалпылама заңдары мен ұстанымдарын тануға;
─Философиялық даналықты өзін-өзі жетілдіру үшін оны тұтастай, жан-жақты көре білуге,
─Шынайы құндылықтар мен бағдарларды таңдап алуға, қалай болғанда да дұрыс (адаспай, елеске ермей, азапсыз)өмір сүруге үйретеді.Философияның пайда болуы ежелгі дүниеге қатысты.Философиялық білімдердің бастауы б.з.д. VI-V ғасырлардағы құлиеленуші мемлекеттерде - Қытайда,Үндістанда,Грекцияда болғаны айқын көрінеді."Философия" сөзін алғаш қолданған Грекциядан шыққан ұлы математик, философ Пифагор болды.
Аңыз бойынша,ежелгі грек қалаларының бірінің билеушісі базарға келіп,сырттай қарап босқа қарап тұрған Пифагордан : "Сен кімсің?"- деп сұраған.Пифагор: "Мен философпын",-деп жауап беріпті.Бұл сөз билеушіге таныс болмағандықтан,Пифагор былай түсіндіріпті : "Өмір дегеніміз-олимпиадалық ойындар сияқты:біреулер оған жарысқа түсуге, екіншілері сауда жасауға ал ең бақыттылары көруге келеді.Кәдімгі өмірдегідей,біреулер-даңқ құмар,енді біреулер-жемқор,ашкөз.Бұлардың арасында тек философтар ақиқат үшін өмір сүреді".
"Философия" сөзі ежелгі грек тілінен алынған, яғни "даналықты сүю" (phileo-любить,sophia - даналық)деген ұғымды білдіреді.Ал даналық ұғымы білімге және ақиқатқа ризасыз қызмет ете отырып,дүниені тастай және бірлікте тануға тырысу.
"Философия" дүниеге жалпылама көзқарастар ретінде көрініс береді.Өзі пайда болғанан бастап,философия дүниені тастай және бірлікте ала отырып зерделеуде.Оның зерттеу объектісі-бүкіләлем, тұтас универсум.Былайша айтқанда, "философия" дегеніміз-ойлау,жалпыламаға жету жолы.Сондықтан ол жалпылама нәрселер туралы ой кешу болып табылады.Философия ғылымының зерттейтін нәрсесін туындайтын айырмашылығы-жалпылама сипатта болуы.Оның негізгі заңары мен ұғымдары табиғатқа, ... жалғасыҰқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Жүйенің табиғаттану және қоғамтанудағы орны қандай?5 бет
Vii-ix сыныптарда математиканы оқыту барысында пәнаралық байланыстарды жүзеге асыру25 бет
Жалпы ақпараттық саясат туралы түсінік14 бет
Жаңа заман ғылымы кезеңі. Екінші жаратылыстық - ғылыми төңкеріс5 бет
Ислам және ғылым оқу құралы162 бет
Кеңес дәуіріндегі Қазақстандағы көші-қон үдерістері: тарихи-демографиялық аспект (1917-1991 жж.)38 бет
Культурология пәнінен тест сұрақтар12 бет
Саяси мәдениет ұғымы, құрылымы мен қызметтері3 бет
Социалогия ғылымы13 бет
Социология3 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь